Recipientkontroll, Sala kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Sala kommun
SRK, Samordnad recipientkontroll
1975
-
Pågående
Västmanland
2012-09-18 13:45
2015-02-26 09:41
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Murån SE665584-152886 Norrström
2 Murån SE665584-152887 Norrström
3 Sagån SE664379-154593 Sörby S3 Sagån: mellan "Sala flygplats" och mynningen till Lillån Norrström
4 Sagån SE664471-154551 Sagån S1 Sagån: mellan mynningen till Tingvastbobäcken och "Herrängarna" Norrström
5 Sagån SE664489-154541 Sagån S0 Skvalån: Lillån Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Brandstationen Lillån SE664497-154527 Brandstationen Lillån Skvalån: Lillån Norrström
2 Isätrabäcken SE664384-154671 Isätrabäcken Isätrabäcken Norrström
3 S2 Sagån SE664623-154560 S2 Sagån (Sala Sockenkyrka) Sagån: Sagån, Hillingbäcken Norrström
4 S4 Bånsta SE663823-154811 S4 Bånsta Sagån: mellan mynningen till Tingvastbobäcken och "Herrängarna" Norrström
5 S6 Bispebo SE662962-155103 S6 Bispebo Sagån: Hävaströmmen, Sagån Norrström