VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Olika punktinsatser för att förbättra underlaget till statusklassningen.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Jönköpings län
RMÖ, Regional miljöövervakning
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2000
-
Pågående
Jönköping
Örebro
Västra Götaland
Kalmar
Kronoberg
Östergötland
Halland
2014-09-26 09:23
2022-10-13 11:10
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Algustorpasjön SE636801-136926 Algustorpasjön Nissan
2 Allsarpasjön utlopp SE635076-142186 Allsarpasjön Allsarpasjön Lagan
3 Alsedabäcken, Mederyd SE636440-146290 Alsedabäcken, Mederyd Alsedabäcken
4 Alsedabäcken, Nedan damm SE636575-146630 Alsedabäcken, Nedan damm Alsedabäcken
5 Anderstorpsån Häreryd SE635620-137290 Anderstorpsån Häreryd Anderstorpaån: Älgeå - Hären Nissan
6 Anderstorpsån inlopp Nissan SE634700-136420 Anderstorpsån inlopp Nissan Anderstorpaån: Nissan - Älgeå Nissan
7 Anderstorpsån, nedstr Stjärnehultsdamm SE635394-137091 Anderstorpsån, nedstr Stjärnehultsdamm 6928 Anderstorpaån: Älgeå - Hären Nissan
8 Aspödammen SE636750-146650 Emån: Gnyltån-Vetlandabäcken Emån
9 Assjön SE201249-455359 Assjön Motala ström
10 Barkerydssjön SE640018-142712 Barkerydssjön Barkerydssjön
11 Barkerydssjön, utlopp SE640026-142708 Barkerydssjön, utlopp LokalID i Vkemidatabasen 7395 Barkerydssjön Motala ström
12 Belån, innan Sågbäcken SE633662-136853 Belån, innan Sågbäcken 8038 Belån Lagan
13 Betarpsbäcken, Betarp SE634238-134691 Betarpsbäcken, Betarp 8344 Betarpsbäcken Nissan
14 Björnbäcken SE633984-138832 Bäck till Gunnen Nästaån - Björnbäcken Lagan
15 Bordsjöbäcken Norra fåran omlöp SE640780-145602 Bordsjöbäcken Norra fåran omlöp Bordsjöbäcken: V Lägern - Assjön Motala ström
16 Bordsjöbäcken V Oron ned damm södr SE640765-145609 Bordsjöbäcken V Oron ned damm södr Bordsjöbäcken: V Lägern - Assjön Motala ström
17 Bordsjöbäcken, nedan kraftledning SE640752-145545 Bordsjöbäcken Nedan kraftledning Bordsjöbäcken: V Lägern - Assjön Motala ström
18 Bordsjöbäcken, Vära SE640768-145443 Bordsjöbäcken, Vära Bordsjöbäcken: V Lägern - Assjön Motala ström
19 Boån, uppströms Vässledasjön SE640253-143921 Boån, uppströms Vässledasjön LokalID Vkemidatabasen 7839 Boån Motala ström
20 Brusaån, Vid väg 33 SE639116-146399 Brusaån, Vid väg 33 Brusaån: Bruksdammen - Stensjön
21 Brusaån, ned Bruksdammen SE639066-146773 Brusaån, ned Bruksdammen 8334 Brusaån: Högebro-Bruksdammen Emån
22 Bråarpasjön SE635182-137126 Bråarpasjön Töråsbäcken Nissan
23 Bullerbäcken Spafors SE639425-138040 Bullerbäcken Spafors Bullerbäcken Nissan
24 Bunn mitt SE642925-142350 Bunn Motala ström
25 Bäck fr Hindsen Bor SE633311-140097 Bäck fr Hindsen Bor Borån Lagan
26 Bäck från Johansjömossen, SE639384-137573 Bäck från Johansjömossen, 8546 Jonsbobäcken Nissan
27 Bäck från Teresjön, Upp Klockesjön SE634146-144573 Bäck från Teresjön, Upp Klockesjön Bäck från Teresjön
28 Bäck från Ärnäsasjön NV Hällarydsmossen SE635813-142735 Bäck från Ärnäsasjön NV Hällarydsmossen Bäck från Ärnanäsasjön Lagan
29 Bäck till Hägnaån Nedstr Norrsjön SE635823-143231 Bäck till Hägnaån Nedstr Norrsjön Bäck till Hägneån Lagan
30 Djäknabäcken Ned kulvert Djäknasu SE650153-142796 Djäknabäcken Ned kulvert Djäknasu Djäknabäcken Motala ström
31 Domneån, Ned Fröjden SE641655-139531 Domneån, Ned Fröjden Domneån
32 Dunkehallaån SE640841-140155 Dunkehallaån Motala ström
33 Eckern mitt SE638950-140071 Eckern Lagan
34 Eckersholmsdammen, utl SE638804-140336 Eckersholmsdammen, utl 8276 Lagan: Fängen - Eckern Lagan
35 Ekhultaån, Hultafors SE636750-137795 Ekhultaån, Hultafors 8694 Götarpsån:Töllstorpaån - Hällsjön Nissan
36 Emån nedströms ARV SE636688-145925 Emån nedströms ARV Emån: Gnyltån-Vetlandabäcken Emån
37 Emån, Kvill upp vatteninta SE636541-145742 Emån, Kvill upp vatteninta Emån: Vetlandabäcken - Grumlan
38 Emån, Emån nedströms Ädelfors SE636392-147652 Emån, Emån nedströms Ädelfors Emån: Gnyltån-Vetlandabäcken Emån
39 Emån, Holsbybrunn SE636826-146416 Emån, Holsbybrunn Emån: Gnyltån-Vetlandabäcken Emån
40 Emån, Kungsbron; nedstr. Kvillsfors SE636457-148340 Emån, Kungsbron; nedstr. Kvillsfors Emån: Pauliströmsån - Gnyltån Emån
41 Emån, Kvillsfors SE636483-148318 Emån, Kvillsfors Emån: Pauliströmsån - Gnyltån
42 Emån, SRK Holsbybrunn SE636878-146260 Emån, SRK Holsbybrunn Emån: Gnyltån-Vetlandabäcken
43 Eskilstorpasjön SE199229-431338 Eskilstorpasjön Lagan
44 Farstorpaån, Larmatorpet SE635838-147151 Farstorpaån, Larmatorpet Farstorpaån
45 Fjärasjö SE638725-146677 Fjärasjö Emån
46 Flankabäcken 100 m nedstr bro SE636718-136760 Flankabäcken 100 m nedstr bro Flankabäcken Nissan
47 Flankabäcken Sprottebo ovan damm SE636520-136402 Flankabäcken Sprottebo ovan damm Flankabäcken Nissan
48 Flankabäcken, innan Skjutsebobäcken SE636539-136529 Flankabäcken, innan Skjutsebobäcken 8004 Flankabäcken Nissan
49 Flaten helsjö SE633186-136948 Flaten Flaten (Gislaved) Lagan
50 Flen SE637450-148610 Flen Emån
51 Flinterydsbäcken , Lilla Högshult SE633116-134036 Flinterydsbäcken , Lilla Högshult 8348 Flinterydsbäcken Nissan
52 Flisbysjön SE201121-452775 Flisbysjön Motala ström
53 Fredriksdalaån, SE639030-142895 Fredriksdalaån, 293 Fredriksdalaån Motala ström
54 Frickabäcken SE639836-142027 Frickabäcken Lillån vid Lekeryd Motala ström
55 Frucken SE643401-143852 Frucken Frucken Motala ström
56 Furen SE198703-439728 Furen Lagan
57 Furusjön SE642470-139060 Furusjön Motala ström
58 Furusjön utlopp SE642474-139056 Furusjön Furusjön Motala ström
59 Fågelforsdammen söder SE636980-139800 Fågelforsdammen Lagan
60 Fängen SE200384-441339 Fängen Lagan
61 Försjön SE639260-145910 Försjön Emån
62 Gagnån, Harrlekplatsen SE643080-140179 Gagnån, Harrlekplatsen Gagnån
63 Gagnån, uppstr Fjölabäcken SE643190-140004 Gagnån, uppstr Fjölabäcken 8580 Gagnån Motala ström
64 Gisshultån, Lövhult cykelbron SE639245-143720 Gisshultån, Lövhult cykelbron Lövhultsbäcken (Gisshultaån: Gisshultasjön övre - källan)
65 Gnyltån, Mjölängarna SE637181-147596 Gnyltån, Mjölängarna Gnyltån: Lillån - Fagerhultasjön
66 Gnyltån, Fredriksdal SE638064-139986 Gnyltån, Fredriksdal Gnyltån ovan Hjortsjön
67 Granviksån Granviks värdshus SE650196-142687 Granviksån Granviks värdshus Granviksån Motala ström
68 Grissleån Nedre gångbro SE640005-138120 Sågån/Grissleån Grissleån/ Sågån Nissan
69 Gräleboån, N Grälebo SE639000-139370 Gräleboån, N Grälebo 8726 Vederydsån Motala ström
70 Gårdvedaån, Rössholmskvarn SE634677-147691 Gårdvedaån, Rössholmskvarn Gårdvedaån: Hjortesjön - Serarpasjön
71 Gårdvedaån, Uppstr Säljen SE634425-146870 Gårdvedaån, Uppstr Säljen Gårdvedaån: Säljen - Hagasjön
72 Götarpsån inlopp Hären SE635810-137520 Götarpsån inlopp Hären Götarpsån: Hären - Töllstorpaån Nissan
73 Götarpsån nedströms Götarpssjön SE636466-137660 Götarpsån nedströms Götarpssjön Götarpsån:Töllstorpaån - Hällsjön Nissan
74 Götarpsån nedströms Marieströmsdammen SE636067-137591 Götarpsån nedströms Marieströmsdammen Götarpsån: Hären - Töllstorpaån Nissan
75 Götarpsån nedströms Törestorpsdammen SE636360-137594 Götarpsån nedströms Törestorpsdammen Götarpsån:Töllstorpaån - Hällsjön Nissan
76 Götarpsån nedstsr Åsenhöga SE636400-137600 Götarpsån nedstsr Åsenhöga Götarpsån:Töllstorpaån - Hällsjön Nissan
77 Götarpsån uppströms Törestorpsdammen SE636463-137644 Götarpsån uppströms Törestorpsdammen Götarpsån:Töllstorpaån - Hällsjön Nissan
78 Handskebobäcken, SE634370-134556 Handskebobäcken, 8345 Betarpsbäcken Nissan
79 Hjorsetån, Hemmersryd ned o ova SE637041-142056 Hjorsetån, Hemmersryd ned o ova Hjorsetån
80 Hjorsetån, Södragårdskvarnen SE636815-142080 Hjorsetån, Södragårdskvarnen Hjorsetån
81 Hjorteboån, väg 132 SE640663-142504 Hjorteboån, väg 132 LokalID Vkemidatabasen 7544 Hjorteboån Motala ström
82 Hjällöbäcken Gate kvarn sammanflö SE645136-140537 Hjällöbäcken Gate kvarn sammanflö Hjällöbäcken Motala ström
83 Hjällöbäcken Norra grenen nordhag SE645129-140424 Hjällöbäcken Norra grenen nordhag Hjällöbäcken Motala ström
84 Hjärtasjön helsjö SE635461-145821 Hjärtasjön Hjärtasjön Emån
85 Hokaån Asafors SE637457-140985 Hokaån Asafors Hokaån: Härån - Hokasjön Lagan
86 Hornån, Harrleksträckan SE642797-140017 Hornån, Harrleksträckan Hornån
87 Hunsnäsen SE200775-455544 Hunsnäsen Emån
88 Hurven, viken SE633843-134001 Hurven, viken 8584 Hurven Nissan
89 Huskvarnaån utlopp SE640881-140842 Huskvarnaån utlopp Huskvarnaån: Vättern - Lillån vid Huskvarna Motala ström
90 Hägneån nedströms ARV SE636177-143037 Hägnaån Hägneån, övre Lagan
91 Hären mitt SE635505-137435 Hären mitt Hären Nissan
92 Härån Fryelefallet nedre SE635010-139866 Härån Fryelefallet nedre Härån: Lagan - Lillån Lagan
93 Härån, Gustavsberg SE635246-140031 Härån, Gustavsberg Härån: Lillån - Ruskån
94 Härån, Hemmershult SE635377-140142 Härån, Hemmershult Härån: Lillån - Ruskån
95 Hästhultasjön mitt SE635545-137975 Hästhultasjön mitt Hästhultasjön Lagan
96 Hästsjön SE640243-143249 Hästsjön Motala ström
97 Högaforsån, Plätt SE637763-139714 Högaforsån, Plätt 1803 Stödstorpaån övre Lagan
98 ingarpasjön, helsjö SE638458-145177 ingarpasjön, helsjö Ingarpasjön
99 Kacklebäcken, Gammelrödjan SE636711-138429 Kacklebäcken, Gammelrödjan 8035 Modalaån Lagan
100 Kallebäcken, Omlöpet Åsafors SE640132-139892 Kallebäcken, Omlöpet Åsafors Kallebäcken Motala ström
101 Kalvsjön, mitt SE633990-141198 Kalvsjön, mitt 7694 Bäck från Kalvsjön Lagan
102 Kansjön, helsjö SE639170-142371 Kansjön, helsjö Kansjön
103 Kattån , innan Sågeviksdammen SE639573-138456 Kattån , innan Sågeviksdammen 8378 Lillån: Kattån - Kyrkebäcken Nissan
104 Kattån 250 m ned Hägnasjön SE639546-138471 Kattån 250 m ned Hägnasjön Lillån: Kattån - Kyrkebäcken Nissan
105 Kattån Sågeviken nedre SE639649-138388 Kattån Sågeviken nedre Lillån: Kattån - Kyrkebäcken Nissan
106 Knipån, Sjömo SE642515-140010 Knipån, Sjömo Knipån
107 Knipån, Julared SE642424-138928 Knipån, Julared 7849 Knipån övre Motala ström
108 Knipån, Kvarnkulla SE642538-139877 Knipån, Kvarnkulla 2239 Knipån Motala ström
109 Krakhultabäcken Mynningen SE639496-138017 Krakhultabäcken, vid mynningen i Nissan Nissan: Svanån - Lillån Nissan
110 Kroppån, SE636427-144680 Kroppån, 8699 Kroppån (Linneån) Emån
111 Kvarnarpasjön SE639171-145032 Kvarnarpasjön Torsjöån - Kvarnarpsån - Eksjöån Emån
112 Kvarnbäcken, SE634200-135102 Kvarnbäcken, 8354 Kvarnbäcken Nissan
113 Kvarndammen, utlopp SE640219-142856 Kvarndammen, utlopp LokalID Vkemidatabasen 6720 Huluån Motala ström
114 Kvarnån, SE634041-136967 Kvarnån, 7973 Kvarnån: Draven - Annebergssjön Lagan
115 Kyrkbäcken Angeredshestra kyrka SE639535-138658 Kyrkbäcken Angeredshestra kyrka Lillån: Kattån - Kyrkebäcken Nissan
116 Källerydsån Ned järnväg ned damm SE636631-137037 Källerydsån Ned järnväg ned damm Källerydsån Nissan
117 Källerydsån, SE636668-136931 Källerydsån, 8709 Källerydsån Nissan
118 Källerydsån, Hjortronmossen, innan Stenbäcken SE636624-137199 Källerydsån, Hjortronmossen, innan Stenbäcken 8331 Källerydsån Nissan
119 Källundasjön SE633725-138372 Källundasjön Lagan
120 Lagan G:a järnvägsbron SE638821-140413 Lagan G:a järnvägsbron Lagan: Fängen - Eckern Lagan
121 Lagan Götafors SE637480-139945 Lagan Götafors Lagan: Stödstorpaån - Sandsjön Lagan
122 Lagan Nedströms Värnamo SE633855-139410 Lagan : Vidöstern - Härån Lagan
123 Lagan Skillingarydslägret SE636790-139784 Lagan Skillingarydslägret Lagan: Lillån - Stödstorpaån Lagan
124 Lagan, Ned Vaggeryds kvarn SE637575-140069 Lagan, Ned Vaggeryds kvarn Lagan: Stödstorpaån - Sandsjön
125 Lagan, Götafors SE637480-139947 Lagan, Götafors Lagan: Stödstorpaån - Sandsjön
126 Landsjön mitt SE641650-141090 Landsjön Motala ström
127 Lanån, Stenkar SE640318-143215 Lanån, Stenkar 343 Lanån: Skärsjön - Hästsjön Motala ström
128 Lillån Bankeryd utlopp Vättern SE641732-140096 Lillån Bankeryd utlopp Vättern Lillån vid Bankeryd Motala ström
129 Lillån Huskvarna SE640763-140924 Lillån Huskvarna Lillån vid Huskvarna Motala ström
130 Lillån Lekeryd, inlopp Huskvarnaån SE640698-141711 Lillån Lekeryd, inlopp Huskvarnaån LokalID Vkemidatabasen 7551 Lillån vid Lekeryd Motala ström
131 Lillån ned Bredaryd SE633802-137598 Lillån ned Bredaryd Havridaån Lagan
132 Lillån vid Gamla Råslätt SE640411-140129 Lillån vid Gamla Råslätt Lillån vid Råslätt Motala ström
133 Lillån vid Konungsökvarn SE639475-140435 Lillån vid Konungsökvarn Lillån vid Råslätt Motala ström
134 Lillån, Klevarp-Norrgården SE640315-141050 Lillån, Klevarp-Norrgården Lillån vid Huskvarna
135 Lillån, Lalleryd SE641055-139785 Lillån, Lalleryd Lillån vid Bankeryd
136 Lillån, nedstr Herrestadssjön SE634235-138362 Lillån, nedstr Herrestadssjön 7972 Lillån vid Herrestad Lagan
137 Lillån, Höreda SE640382-142046 Lillån, Höreda 7752 Lillån vid Lekeryd Motala ström
138 Lillån, innan utlopp till Huskvarnaån SE640779-140921 Lillån, innan utlopp till Huskvarnaån Lillån vid Huskvarna Motala ström
139 Lillån, Modala SE635243-138102 Lillån, Modala Storån: Lillån vid Herrestad - Lillån från Hästhultasjön Lagan
140 Lillån, Rustorp SE640950-139695 Lillån, Rustorp 382 Lillån vid Bankeryd Motala ström
141 Linnesjön , inlopp N SE636505-140125 Linnesjön , inlopp N 8287 Linnesjön Lagan
142 Lomsjöån Ned Lomsjön vändplan SE637477-138733 Lomsjöån Ned Lomsjön vändplan Västerån ovan Älgabäcken Lagan
143 Loren SE643881-143790 Loren Loren Motala ström
144 Lyen mitt SE633420-141240 Lyen Lagan
145 Lången helsjö SE633118-140608 Lången Lagan
146 Långserumssjön, NÖ inlopp SE637565-141525 Långserumssjön, NÖ inlopp 8558 Hagaforsån Lagan
147 Långserumsån, SE637375-141095 Långserumsån, 8327 Hagaforsån Lagan
148 Lövsjöbäcken, 1100 m ned Lövsjön SE639157-146738 Lövsjöbäcken, 1100 m ned Lövsjön Lövsjöbäcken
149 Lövsjöbäcken, Vattenfallet SE639100-146780 Lövsjöbäcken, Vattenfallet Lövsjöbäcken
150 Majsjön helsjö SE635334-135239 Majsjön helsjö Majsjön Nissan
151 Majsjön, söder mitt SE635425-135290 Majsjön, söder mitt 118 Majsjön Nissan
152 Malmbäcksån, Brantaliden SE637455-141115 Malmbäcksån, Brantaliden Malmbäcksån
153 Marieholmskanalen Skärvhult SE636448-138206 Marieholmskanalen Skärvhult Skärvån Lagan
154 Marieholmskanalen, inlopp Mosjön SE636367-138309 Marieholmskanalen, inlopp Mosjön 8555 Skärvån Lagan
155 Marieholmskanalen, Marieholmskanalen SE636220-138520 Marieholmskanalen, Marieholmskanalen 157 Marieholmskanalen: Flaten - Långebrobäcken Lagan
156 Marieholmskanalen, uppstr Marieholm SE636383-138288 Marieholmskanalen, uppstr Marieholm 8036 Skärvån Lagan
157 Moa sågbäck Ovan RV 27 SE635810-136310 Moa sågbäck Ovan RV 27 Moa Sågbäck Nissan
158 Moa Sågbäck, nedstr bäck från Nässjön SE635871-136166 Moa Sågbäck, nedstr bäck från Nässjön 8033 Moa Sågbäck Nissan
159 Modalaån Rosendal SE636383-138485 Modalaån Rosendal Modalaån Lagan
160 Mossjön mitt SE638085-138862 Mossjön Lagan
161 Mossån 100 m upp Dammängen SE651071-141361 Mossån 100 m upp Dammängen Mossån nedre Motala ström
162 Mossån 150 m upp Dammängen SE651082-141363 Mossån 150 m upp Dammängen Mossån nedre Motala ström
163 Mossån 500 m upp mynn träbr SE650764-141379 Mossån 500 m upp mynn träbr Mossån nedre Motala ström
164 Mossån Norra spetsen ön SE650982-141387 Mossån Norra spetsen ön Mossån nedre Motala ström
165 Mossån Norra spetsen ön 2 SE650985-141383 Mossån Norra spetsen ön 2 Mossån nedre Motala ström
166 Mullsjön, helsjö SE642253-138558 Mullsjön, helsjö Mullsjön
167 Mullsjöån, Ån Mullsjö-Stråken SE642304-138384 Mullsjöån, Ån Mullsjö-Stråken 431 Vasabäcken Göta älv
168 Mulserydsån, SE640021-138276 Mulserydsån, 8381 Nissan: Lillån - Grissleån Nissan
169 Munksjön mitt SE640670-140210 Munksjön mitt Munksjön Motala ström
170 Musslebobäcken, 0 SE640305-140830 Musslebobäcken, 0 Musslebobäcken
171 Mycklaflon SE638240-146730 Mycklaflon Emån
172 Mörke-Malen SE199705-426342 Mörke-Malen Nissan
173 Nedstr Herrekvarn SE646609-140927 Hjoån Nedstr Herrekvarn Hjoån
174 Nissan Ned Gyllenforsdammen SE635456-136378 Nissan Ned Gyllenforsdammen Nissan: Anderstorpaån - Södra Gussjö Nissan
175 Nissan Nissafors 200 m ned SE637048-137064 Nissan Nissafors 200 m ned Nissan: Algustorpasjön - Norra Gussjö Nissan
176 Nissan Nissafors 400 m ned SE637038-137072 Nissan Nissafors 400 m ned Nissan: Algustorpasjön - Norra Gussjö Nissan
177 Nissan Nissafors vägbron SE637050-137079 Nissan Nissafors vägbron Nissan: Algustorpasjön - Norra Gussjö Nissan
178 Nissan Spafors SE639495-138015 Nissan Spafors Nissan: Svanån - Lillån Nissan
179 Nissan Sågen SE639422-138012 Nissan Sågen Nissan: Svanån - Lillån Nissan
180 Nissan Unnefors damm SE639035-137840 Nissan Unnefors damm Nissan: Svanån - Lillån Nissan
181 Nissan Vid p-plats väg 40 SE640481-138693 Nissan Vid p-plats väg 40 Nissans källflöde Nissan
182 Nissan, Alabo-Mårtenstorps k SE637976-137405 Nissan, Alabo-Mårtenstorps k Nissan: Norra Gussjön - Svanån
183 Nissan, Spafors SE639492-138014 Nissan, Spafors Nissan: Svanån - Lillån
184 Noen SE642926-143653 Noen Motala ström
185 Norra Gussjön SE637089-137096 Norra Gussjö Nissan
186 Närmrebäck, Väg till g:a soptipp SE638621-137472 Närmrebäck, Väg till g:a soptipp Närmrebäck
187 Nässjöån SE639620-143103 Nässjöån Nässjöån Motala ström
188 Nästasjön SE634046-138677 Nästasjön Lagan
189 Nätaren Lilla Mitt SE640570-142800 Lilla Nätaren Motala ström
190 Nätaren Lilla, utlopp SE640613-142734 Lilla Nätaren, utlopp LokalID i Vkemidatabasen 6727 Lilla Nätaren Motala ström
191 Nömmen SE638195-144270 Nömmen Emån
192 Omberg SE645856-142778 Omberg Vättern - Storvättern Motala ström
193 Radan , vid Brynsbacken SE638419-137721 Radan , vid Brynsbacken 8387 Radan: Svanån - Stengårdshultasjön Nissan
194 Radan Moarydet 1 km nedstr SE638445-137615 Radan Moarydet 1 km nedstr Radan: Svanån - Stengårdshultasjön Nissan
195 Radan Stenbron SE638323-137944 Radan Stenbron Radan: Svanån - Stengårdshultasjön Nissan
196 Ralången SE641900-144150 Ralången Motala ström
197 Rannäsa sjö ned SE633680-138230 Rannäsa sjö Lillån vid Forsheda Lagan
198 Rannäsa sjö, mitt SE633650-138207 Rannäsa sjö, mitt 1411 Rannäsa Sjö Lagan
199 Rocksjön mitt SE640625-140365 Rocksjön Motala ström
200 Rolstorpasjön, inlopp SE636130-140750 Rolstorpasjön, inlopp 8556 Härån: Ruskån - Hokaån Lagan
201 Rosjön SE640103-144811 Rosjön Emån
202 Rummaån, SE639191-142078 Rummaån, 8742 Rummaån Motala ström
203 Ruppen SE642254-142410 Ruppen Ruppen Motala ström
204 Rymmen SE198773-442918 Rymmen Lagan
205 Ryssbysjön mitt SE639800-143050 Ryssbysjön Motala ström
206 Sandhemssjön SE201946-433436 Sandhemssjön Sandhemssjön Göta älv
207 Sandserydsån SE640347-139645 Sandserydsån Motala ström
208 Sandsjön SE637990-140480 Sandsjön Lagan
209 Segerstadån, uppstr Refetle SE633937-136522 Segerstadån, uppstr Refetle 8040 Segerstadån Lagan
210 Sibbobäcken , LV 153 SE633969-135849 Sibbobäcken , LV 153 8366 Stålebobäcken Nissan
211 Sibbobäcken, Stenbron ned lv ny SE634050-135871 Sibbobäcken, Stenbron ned lv ny Stålebobäcken
212 Skedesjön, söder SE638513-146360 Skedesjön Emån
213 Skärsjön SE199383-452916 Skärsjön Emån
214 Skärveteån, Kvarntorpet damm NO SE635885-148105 Skärveteån, Kvarntorpet damm NO Skärveteån: Narrveten - Saljen
215 Smedhemsån, nedstr. Hult SE639040-146010 Smedhemsån, Emån Smedhemsån Emån
216 Solgen SE638280-145940 Solgen Emån
217 St. Aspön SO SE651417-144822 St. Aspön SO Vättern - Storvättern Motala ström
218 Stensjön mitt SE640200-141495 Stensjön Motala ström
219 Stora Bellen SE638035-147130 Stora Bellen Emån
220 Stora Nätaren SE201301-447205 Stora Nätaren, utlopp LokalID i Vkemidatabasen 7545 Stora Nätaren Motala ström
221 Stora Nätaren mitt SE640930-142590 Stora Nätaren Motala ström
222 Storesjön, helsjö SE637788-143448 Storesjön, helsjö Storesjön Emån
223 Storån Hillerstorp SE635657-138398 Storån Hillerstorp Storån: Fläsebäcken - Flaten Lagan
224 Storån, uppstr Flaten SE636020-138720 Storån, uppstr Flaten 149 Storån: Flaten - Långasjön Lagan
225 Stråken SE641650-138495 Stråken Göta älv
226 Stålebobäcken, mynning till Ängån SE634135-136206 Stålebobäcken, mynning till Ängån 8338 Stålebobäcken Nissan
227 Sunneråsabäcken Uppstr Grönedamm SE633076-137087 Sunneråsabäcken Uppstr Grönedamm Sunneråsbäcken Lagan
228 Svanån , Karsholmen SE638708-137691 Svanån , Karsholmen 8383 Svanån: Radan - Gettrabosjön Nissan
229 Svanån Västra kvillen SE638405-137527 Svanån Västra kvillen Svanån: Nissan - Radan Nissan
230 Svanån, innan sammanflödet med Nissan SE638287-137496 Svanån, innan sammanflödet med Nissan 8386 Svanån: Nissan - Radan Nissan
231 Svartån, inlopp i Sommen SE643620-145305 Svartån, inlopp i Sommen 469 Svartån: Sommen - Säbysjön Motala ström
232 Svarvaretorpasjön SE635134-137022 Svarvaretorpasjön Töråsbäcken Nissan
233 Svedån, Kröken stenmuren SE643354-140260 Svedån, Kröken stenmuren Svedån
234 Svedån, Ovan Svedsjön SE643764-139396 Svedån, Ovan Svedsjön 7918 Svedån Motala ström
235 Sågarebäcken Kvarntorp SE650625-143210 Sågarebäcken Kvarntorp Motala ström
236 Sågbäcken, Ned def. Vhinder SE640993-139767 Sågbäcken, Ned def. Vhinder Lillån vid Bankeryd
237 Säbysjön SE642960-144842 Säbysjön Motala ström
238 Sällevadsån, Sandfällevägen SE636986-148889 Sällevadsån, Sandfällevägen Sällevadsån: Vensjön - Flen
239 Sällevadsån, Uppstr ålkistan SE637162-148879 Sällevadsån, Uppstr ålkistan Sällevadsån: Vensjön - Flen
240 Sävsjöån SE636413-143059 Sävsjöån Sävsjöån Lagan
241 Sävsjöån Skjutbanan SE636455-143035 Sävsjöån Skjutbanan Sävsjöån Lagan
242 Södra Vallsjön, mitt SE637234-137350 Södra Vallsjön Nissan
243 Södra Vixen SE638920-144470 Södra Vixen Emån
244 Tabergsån Bron Bårarp SE640275-139985 Tabergsån Bron Bårarp Tabergsån: Lillån vid Råslätt - Vederydssjön Motala ström
245 Tabergsån inlopp i Munksjön SE640596-140197 Tabergsån inlopp i Munksjön Tabergsån: Munksjön - Lillån vid Råslätt Motala ström
246 Tabergsån, Bråarpsvägen SE640277-139981 Tabergsån, Bråarpsvägen Tabergsån: Lillån vid Råslätt - Vederydssjön Motala ström
247 Torsjöån, SE639152-145064 Torsjöån, 8698 Torsjöån - Kvarnarpsån - Eksjöån Emån
248 Trollsjöån 250 m ned Mellansjön SE637270-137905 Trollsjöån 250 m ned Mellansjön Trollsjöån Nissan
249 Trollsjöån, SE637335-137848 Trollsjöån, 8358 Trollsjöån Nissan
250 Töråsbäcken SE635201-136834 Töråsbäcken Töråsbäcken Nissan
251 Töråsbäcken ned förorenat område SE635184-136946 Töråsbäcken ned förorenat område Töråsbäcken Nissan
252 Töråsbäcken nedströms Svarvaretorpasjön SE635179-136956 Töråsbäcken nedströms Svarvaretorpasjön Töråsbäcken Nissan
253 Valen SE643108-143427 Valen Valen Motala ström
254 Vallsjön SE636661-143710 Vallsjön Emån
255 Vallsjön Norra mitt SE637445-137750 Norra Vallsjön Nissan
256 Valån Nedan bron SE637343-137243 Valån Nedan bron Valån: Norra Gussjö - Södra Vallsjön Nissan
257 Valån Nedan vägen SE637273-137512 Valån Nedan vägen Valån: Södra Vallsjön - Norra Vallsjön Nissan
258 Valån, inlopp N Gussjön SE637341-137243 Valån, inlopp N Gussjön 8003 Valån: Norra Gussjö - Södra Vallsjön Nissan
259 Vedabäcken , Lilläng SE637340-140750 Vedabäcken , Lilläng 8299 Vedabäcken Lagan
260 Vedabäcken Brofors SE636950-140860 Vedabäcken Brofors Vedabäcken Lagan
261 Vederydssjön, helsjö SE639243-139625 Vederydssjön, helsjö Vederydssjön Motala ström
262 Vederydsån, nedstr Tväsjöarna SE639090-139268 Vederydsån, nedstr Tväsjöarna 1965 Vederydsån Motala ström
263 Vederydsån, Trollamossen Ö SE638601-139418 Vederydsån, Trollamossen Ö 8578 Vederydsån Motala ström
264 Vetlandabäcken, NO Arvingetorp SE637115-145360 Vetlandabäcken, NO Arvingetorp Vetlandabäcken
265 Vetlandabäcken, Nedstr. Vetlanda SE636600-145785 Vetlandabäcken Emån
266 Vetlandabäcken, uppstr dagvattendamm SE636634-145762 Vetlandabäcken, uppstr dagvattendamm 7573 Vetlandabäcken Emån
267 Virstorpabäcken, norra Virstorp SE636976-141619 Virstorpabäcken, norra Virstorp 1687 Bodaån öster Lagan
268 Virstorpsån Nedstr n virstorp SE636955-141620 Virstorpsån Nedstr n virstorp Bodaån öster Lagan
269 Visingsö SV SE642554-140803 Visingsö SV Vättern - Storvättern Motala ström
270 Vässledasjön SE640326-143979 Vässledasjön Motala ström
271 Vässledasjön, nedströms SE640475-144061 Vässledasjön, nedströms LokalID Vkemidatabasen 7840 Svartån: Flisbysjön - Vässledasjön Motala ström
272 Västerån , Bröttjaryd SE633753-134423 Västerån , Bröttjaryd 8339 Västerån: Bolån - Storasjön Nissan
273 Västerån 2 km N Kinnared O ön SE632746-133668 Västerån 2 km N Kinnared O ön Västerån: Österån - Bolån Nissan
274 Västerån Gångbron SE636443-139021 Västerån Gångbron Västerån: Långasjön - Älgabäcken Lagan
275 Västerån Kvarntorp SE638490-136755 Västerån Kvarntorp Västerån Nissan
276 Västerån Timmersh. ned damm SE633008-133751 Västerån Timmersh. ned damm Västerån: Österån - Bolån Nissan
277 Yxabäcken , Yxabo SE634759-135089 Yxabäcken , Yxabo 8341 Yxabäcken Nissan
278 Årån, N:a fåran ned vägbro SE632876-140461 Årån, N:a fåran ned vägbro Årån: Furen - Lången
279 Älgeå, SE635610-136920 Älgeå, 8544 Älgeå Nissan
280 Ängsjön, utl SE638713-140460 Ängsjön, utl 8274 Lagan: Fängen - Eckern Lagan
281 Ören mitt SE642900-142750 Ören Motala ström
282 Ören, Jakobstorpaviken SE642824-142688 Ören, Jakobstorpaviken 8309 Ören Motala ström
283 Österån Bongebo kvarn nedre SE638142-139075 Österån Bongebo kvarn nedre Österån: Långasjön - Kogöl Lagan
284 Österån, v. 153 SE633576-134841 Österån, v. 153 8337 Österån Nissan

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Adelövsbäcken Adelöv SE643460-143293 Adelövsbäcken Adelöv Adelövån Motala ström
2 Askersunds Småbåtshamn SE652852-144771 Askersunds Småbåtshamn Vättern - Storvättern Motala ström
3 Besekullaån Önnarp SE637898-143685 Besekullaån Önnarp Besekullaån Emån
4 Bifl till Bordsjöbäcken, nedströms väg till Johanstorp SE640721-145278 Bifl till Bordsjöbäcken, nedströms väg till Johanstorp MovstatID 5815 Motala ström
5 Bokån Ned Fridkulla SE639652-142009 Bokån Ned Fridkulla Bokån Motala ström
6 Bokån, Norrgården söder om Forserum SE639677-141941 Bokån, Norrgården söder om Forserum Bokån Motala ström
7 Bordsjöbäcken Vägbron ned Mohemmet SE641157-145062 Bordsjöbäcken Vägbron ned Mohemmet Bordsjöbäcken: Utlopp NV Kvarntorpet - Bordsjön Motala ström
8 Bordsjöbäcken, Kvarntorpet (tillfl från Assjön) SE640935-145058 Bordsjöbäcken, Kvarntorpet (tillfl från Assjön) MovstatID 5818 Motala ström
9 Bordsjöbäcken, vägbro nedströms Mohemmet SE641156-145063 Bordsjöbäcken, vägbro nedströms Mohemmet MovstatID 5817 Motala ström
10 Boån SE640095-143869 Boån MSF1 Boån Motala ström
11 Boån Väg Solberga-Annebo SE640097-143870 Boån Väg Solberga-Annebo Boån Motala ström
12 Brusaån Mellan Bruksdammarna SE638832-148582 Brusaån Mellan Bruksdammarna Brusaån: Silverån-Högebro Emån
13 Brusaån Ned nedre bruksdamm SE638817-148602 Brusaån Ned nedre bruksdamm Brusaån: Silverån-Högebro Emån
14 Brusaån Nedstr reningsverket SE638678-148742 Brusaån Nedstr reningsverket Brusaån: Silverån-Högebro Emån
15 Brusaån Ost ind. Frälsemon SE638720-148665 Brusaån Ost ind. Frälsemon Brusaån: Silverån-Högebro Emån
16 Domsand Småbåtshamn SE641817-139981 Domsand Småbåtshamn Vättern - Storvättern Motala ström
17 Draven helsjö SE633816-137033 Draven Lagan
18 Dunkehallaån Statoil SE640840-140145 Dunkehallaån Statoil Dunkehallaån Motala ström
19 Ekenässjön (0103) SE637121-145383 Kvarndammen Emån
20 Ekenässjön (0111) SE637117-145382 Kvarndammen Emån
21 Ekenässjön (0113) SE637119-145378 Kvarndammen Emån
22 Eksjöån SE639250-145000 Torsjöån - Kvarnarpsån - Eksjöån Emån
23 Eksjöån Bron bykvarn SE639305-145030 Eksjöån Bron bykvarn Torsjöån - Kvarnarpsån - Eksjöån Emån
24 Eksjöån Järnvägsbron SE639347-145023 Eksjöån Järnvägsbron Torsjöån - Kvarnarpsån - Eksjöån Emån
25 Eksjöån, uppströms Västerlånggatan SE639403-145000 Eksjöån, uppströms Västerlånggatan ID i rapport JÖ-E8 Emån
26 Emån Bodafors SE637379-143477 Emån Bodafors EMÅN: Uppsjön - Storesjön Emån
27 Emån Bodafors SE637413-143475 Emån Bodafors EMÅN: Uppsjön - Storesjön Emån
28 Emån Bodafors SE637435-143470 Emån Bodafors EMÅN: Uppsjön - Storesjön Emån
29 Emån Bodafors SE637449-143471 Emån Bodafors EMÅN: Uppsjön - Storesjön Emån
30 Emån grävd fåra Årisanäs, Åhult nedre SE636392-144499 Emån grävd fåra Årisanäs, Åhult nedre EF4 Emån: Kroppån-Lillån Emån
31 Emån Huvudf ned gångbron SE636524-145722 Emån Huvudf ned gångbron Emån: Vetlandabäcken - Grumlan Emån
32 Emån Illharjen ned gångbr SE636531-145729 Emån Illharjen ned gångbr Emån: Vetlandabäcken - Grumlan Emån
33 Emån Ned Åhult åkermark SE636396-144330 Emån Ned Åhult åkermark Emån: Kroppån-Lillån Emån
34 Emån Nedstr Sjunnen SE636889-146237 Emån Nedstr Sjunnen Emån: Gnyltån-Vetlandabäcken Emån
35 Emån Upp brofäste SE636706-145961 Emån Upp brofäste Emån: Gnyltån-Vetlandabäcken Emån
36 Emån Uppstr Råskejord SE636504-144170 Emån Uppstr Råskejord Emån: Kroppån-Lillån Emån
37 Emån, nedstr Råskejord SE636495-144214 Emån Nedstr Råskejord Emån: Kroppån-Lillån Emån
38 Emån, Åhult nedre SE636456-144301 Emån Åhult nedre Emån: Kroppån-Lillån Emån
39 Femtingaån SE640013-141361 Femtingaån MSF5 Femtingaån Motala ström
40 Fredriksdalaån SE639709-142948 Fredriksdalaån MSF6 Fredriksdalaån Motala ström
41 Fredriksdalsån G:a bron nära järnvä SE639485-142940 Fredriksdalsån G:a bron nära järnvä Fredriksdalaån Motala ström
42 Gagnån Ö. Bjälkatorp SE643100-140155 Gagnån Ö. Bjälkatorp Gagnån Motala ström
43 Gnyltån NV Nymåla SE636692-147966 Gnyltån NV Nymåla Gnyltån: Lillån - Fagerhultasjön Emån
44 Gränna hamn SE643476-142031 Gränna hamn Vättern - Storvättern Motala ström
45 Gränna småbåtshamn SE643476-142037 Vättern - Storvättern Motala ström
46 Gårdvedaån Hällaverket SE634715-147427 Gårdvedaån Hällaverket Gårdvedaån: Hjortesjön - Serarpasjön Emån
47 Hjo Småbåtshamn SE646533-141127 Hjo Småbåtshamn Vättern - Storvättern Motala ström
48 Hjorteboån Väg mot Finneryd SE640350-142509 Hjorteboån Väg mot Finneryd Hjorteboån Motala ström
49 Hjorteboån, St. Julsäng SE640340-142515 Hjorteboån, St. Julsäng ID i rapport 2009: 52 Motala ström
50 Hokaån SE637603-140935 Hokaån LF7 Hokaån: Härån - Hokasjön Lagan
51 Holmån Vitaspången SE643983-140295 Holmån Vitaspången Holmån Motala ström
52 Hornån Källebäckens öv.o.ne SE642819-139903 Hornån Källebäckens öv.o.ne Hornån Motala ström
53 Hornån Ned Hallefors SE642859-139832 Hornån Ned Hallefors Hornån Motala ström
54 Hornån Olofström SE642916-139727 Hornån Olofström Hornån Motala ström
55 Hornån, ned fallsträckan SE642805-139975 Hornån Ned fallsträckan Hornån Motala ström
56 Hornån, ovan Myrebo SE642964-139581 Hornån Ovan Myrebo Hornån Motala ström
57 Huluån Strömsfors SE640231-142856 Huluån Strömsfors Huluån Motala ström
58 Huskvarna Småbåtshamn SE640990-140880 Huskvarna Småbåtshamn Vättern - Storvättern Motala ström
59 Huskvarnaån Huskvarna krv SE640792-140944 Huskvarnaån Huskvarna krv Huskvarnaån: Lillån vid Huskvarna - Stensjön Motala ström
60 Huskvarnaån nedstr Lekeryd SE640585-141687 Huskvarnaån nedstr Lekeryd MSF7 Huskvarnaån: Stensjön - Lillån vid Lekeryd Motala ström
61 Huskvarnaån Nedströms Lillån SE640694-141688 Huskvarnaån Nedströms Lillån Huskvarnaån: Stensjön - Lillån vid Lekeryd Motala ström
62 Huskvarnaån Rammbron - Lekeryd SE640575-141670 Huskvarnaån Rammbron - Lekeryd Huskvarnaån: Stensjön - Lillån vid Lekeryd Motala ström
63 Huskvarnaån Strömsholm SE641475-142015 Huskvarnaån Strömsholm Huskvarnaån: Ramsjön - Ylen Motala ström
64 Huskvarnaån, Strömsholm SE641475-142014 Huskvarnaån, Strömsholm ID i rapport 2009: 53 Motala ström
65 Häradssjöbäcken/Bäck till V. Lägern N kraftledning SE640255-145905 Häradssjöbäcken/Bäck till V. Lägern N kraftledning Häradssjöbäcken Motala ström
66 Högaforsån SE637164-141216 Högaforsån LF8 Hagaforsån Lagan
67 Hökesån SE642391-140022 Hökesån MSF12 Hökesån Motala ström
68 Hökesån N g:a elljusspåret SE642115-139627 Hökesån N g:a elljusspåret Hökesån Motala ström
69 Hökesån Ovan Laggaredammen SE642246-139732 Hökesån Ovan Laggaredammen Hökesån Motala ström
70 Hökesån, ned 195 SE642297-139889 Hökesån, ned 195 Hökesån Motala ström
71 Jönköpings hamn SE640785-140260 Jönköpings hamn Vättern - Storvättern Motala ström
72 Kallebäcken Bäckalyckan bifl Tab SE640100-139849 Kallebäcken Bäckalyckan bifl Tab Kallebäcken Motala ström
73 Kalvån Nedstr väg SE643864-143617 Kalvån Nedstr väg Noån: Vänstern - Loren Motala ström
74 Karlsborgs Gästhamn SE649078-142518 Karlsborgs Gästhamn Vättern - Storvättern Motala ström
75 Kattån, utflöde Sågeviksdammen SE639611-138407 Kattån, utflöde Sågeviksdammen NF3 Lillån: Kattån - Kyrkebäcken Nissan
76 Kierydsån SE642461-142827 Kierydsån MSF8 Kierydån Motala ström
77 Knipån Alarp väg Kivarp-Dyk SE642525-139605 Knipån Alarp väg Kivarp-Dyk Knipån Motala ström
78 Knipån Gäbo SE642520-139502 Knipån Gäbo Knipån Motala ström
79 Knipån Kvarnekulla SE642544-139863 Knipån Kvarnekulla Knipån Motala ström
80 Knipån Lilla Simontorp SE642500-139980 Knipån Lilla Simontorp Knipån Motala ström
81 Knipån Ned Skårhultsdammen SE642585-139831 Knipån Ned Skårhultsdammen Knipån Motala ström
82 Knipån Öster Kivarp SE642572-139735 Knipån Öster Kivarp Knipån Motala ström
83 Knipån, uppstr v 195 SE642541-139891 Knipån, uppstr v 195 Knipån Motala ström
84 Krakhultabäcken, nedre SE639515-138012 Krakhultabäcken, nedre MovstatID 147 Nissan
85 Krakhultabäcken, övre SE639546-137902 Krakhultabäcken, övre MovstatID 5824 Nissan
86 Krikån Väg till Bärtebo SE644153-140399 Krikån Väg till Bärtebo Krikån Motala ström
87 Krikån, Bärtebo SE644115-140376 Krikån, Bärtebo ID i rapport 2009: 51 Motala ström
88 Kvarnån SE639658-138428 Kvarnån NF4 Kvarnån Nissan
89 Kylahovsån, SE633149-138771 Kylahovsån, ID i rapport 2009: 4 Lagan
90 Kävsjön helsjö SE635472-138728 Kävsjön Lagan
91 Lagan nedstr Värnamo SE633658-139411 Lagan nedstr Värnamo LF1 Lagan : Vidöstern - Härån Lagan
92 Lanån Gamla sågen SE640350-143165 Lanån Gamla sågen Lanån: Skärsjön - Hästsjön Motala ström
93 Lillån (Lekeryd), Störestorp SE640728-141996 Lillån (Lekeryd), Störestorp ID i rapport JÖ-V32 Motala ström
94 Lillån (Tranås), Tranås SE643779-144911 Lillån, Tranås ID i rapport JÖ-MS10 Motala ström
95 Lillån före utl i Vrigstadån SE635671-141920 Lillån före utl i Vrigstadån LF4 Lillån: Vrigstadsån - Sörsjön Lagan
96 Lillån Före utlopp i Huskvarnaån SE640723-141994 Lillån Före utlopp i Huskvarnaån MSF11 Lillån vid Lekeryd Motala ström
97 Lillån Huskvarna SE640765-140923 Lillån Huskvarna MSF10 Lillån vid Huskvarna Motala ström
98 Lillån Kvarnkullen SE635695-144200 Lillån Kvarnkullen Lillån (Linneån) Emån
99 Lillån Lalleryd nedre SE641099-139800 Lillån Lalleryd nedre Lillån vid Bankeryd Motala ström
100 Lillån Ned Sjöåkradammen SE641725-140065 Lillån Ned Sjöåkradammen Lillån vid Bankeryd Motala ström
101 Lillån Ned vägkulv. Lockebo SE640220-140115 Lillån Ned vägkulv. Lockebo Lillån vid Råslätt Motala ström
102 Lillån nedstr Bankeryd SE641735-140098 Lillån nedstr Bankeryd MSF9 Lillån vid Bankeryd Motala ström
103 Lillån Tjurhagen SE641245-139895 Lillån Tjurhagen Lillån vid Bankeryd Motala ström
104 Lillån, Kvarnkullen SE635704-144196 Lillån, Kvarnkullen ID i rapport JÖ-E18 Emån
105 Linneån SE636433-144678 Linneån EF3 Kroppån (Linneån) Emån
106 Linneån Gärdes kvarn SE635468-144276 Linneån Gärdes kvarn Linneån: Lillån - Kvarnabrobäcken Emån
107 Ljungaån SE636121-142169 Ljungaån LF5 Ljungaån: Vämmesån - Hägnaån Lagan
108 Marebäck Hällaryd bron SE637130-146119 Marebäck Hällaryd bron Nygårdsbäcken Emån
109 Marebäck Marebäck SE637112-146175 Marebäck Marebäck Nygårdsbäcken Emån
110 Marebäck Nedstr vägtrumman SE637113-146193 Marebäck Nedstr vägtrumman Nygårdsbäcken Emån
111 Marieströmsdammen SE636074-137606 Götarpsån:Töllstorpaån - Hällsjön Nissan
112 Motala Småbåtshamn SE649013-145345 Motala Småbåtshamn Vättern - Storvättern Motala ström
113 Musslebobäcken Kraftledningen SE640475-140990 Musslebobäcken Kraftledningen Musslebobäcken Motala ström
114 Musslebobäcken Ned Åkarp SE640398-140955 Musslebobäcken Ned Åkarp Musslebobäcken Motala ström
115 Nissabäcken (Rödån), 450 m ovan Rödån SE643724-140242 Nissabäcken (Rödån), 450 m ovan Rödån MovstatID 5820 Motala ström
116 Nissan, Jära SE640396-138724 Nissan, Jära NF7 Nissans källflöde Nissan
117 Nissan, Nissafors SE637047-137066 Nissan, Nissafors ID i rapport 2009: 7 Nissan
118 Noån SE642199-143843 Noån Noån: Ralången - Lillån Motala ström
119 Nödjehultaån Ovan Nödjehultavägen SE639151-146232 Nödjehultaån Ovan Nödjehultavägen Brusaån: Bruksdammen - Stensjön Emån
120 Nömmenån Gamla stenbron SE638150-143970 Nömmenån Gamla stenbron Nömmenån Emån
121 Pauliströmsån Ned Stjärneberg SE636691-148575 Pauliströmsån Ned Stjärneberg Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen Emån
122 Pauliströmsån Nedströms vägbron SE636602-148690 Pauliströmsån Nedströms vägbron Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen Emån
123 Pauliströmsån Ovan Svartsjöarna SE637033-148349 Pauliströmsån Ovan Svartsjöarna Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen Emån
124 Pauliströmsån Stjärneberg SE636735-148553 Pauliströmsån Stjärneberg Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen Emån
125 Pauliströmsån Väster om Venshult SE636825-148564 Pauliströmsån Väster om Venshult Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen Emån
126 Pirkåsabäcken SE642242-139714 Pirkåsabäcken Kvillabäcken Motala ström
127 Pirkåsabäcken SE642242-139715 Pirkåsabäcken MSF13 Kvillabäcken Motala ström
128 Rallån Hulukvarn SE642725-144790 Rallån Hulukvarn Rallån Motala ström
129 Ramkvillabäcken Österkvarn SE634495-144955 Ramkvillabäcken Österkvarn Ramkvillaån Mörrumsån
130 Rummaån Sandtaget SE639049-142189 Rummaån Sandtaget Rummaån Motala ström
131 Ruskån SE635569-140959 Ruskån LF2 Ruskån: Skärsjöbäcken - Sköldbosjön Lagan
132 Rödån Bäcken SE643705-140383 Rödån Bäcken Rödån Motala ström
133 Rödån Strömbäck SE643824-140195 Rödån Strömbäck Rödån Motala ström
134 Rödån, bäcken SE643704-140378 Rödån, bäcken MovstatID 5822 Motala ström
135 Rödån, Strömbäck SE643825-140200 Rödån, Strömbäck MovstatID 5821 Motala ström
136 Röttleån Turbinfundamentet SE643120-141875 Röttleån Turbinfundamentet Röttleån Motala ström
137 Sandserydsån Kullen SE640277-139707 Sandserydsån Kullen Sandserydsån Motala ström
138 Sandserydsån Ned Hassafallsvägen SE640234-139927 Sandserydsån Ned Hassafallsvägen Sandserydsån Motala ström
139 Sandserydsån Ovan flygplatsen SE640405-139603 Sandserydsån Ovan flygplatsen Sandserydsån Motala ström
140 Sjunnendammen SE636800-146164 Sjunnendammen Emån: Gnyltån-Vetlandabäcken Emån
141 Sjöhesterbäcken, Sjöhester SE640697-145519 Sjöhesterbäcken, Sjöhester MovstatID 5823 Motala ström
142 Skiverstadsån, Nordholmen SE639919-145208 Skiverstadsån, Nordholmen ID i rapport JÖ E30 Emån
143 Skiverstadån Kvarndammen SE639860-145155 Skiverstadån Kvarndammen Skiverstadsån Emån
144 Skämningsforsån Skogshemmet nedre SE644503-140327 Skämningsforsån Skogshemmet nedre Skämningsforsån Motala ström
145 Skämningsforsån Svärkefors SE644327-140426 Skämningsforsån Svärkefors Skämningsforsån Motala ström
146 Skärsjöbäcken SE634574-140772 Skärsjöbäcken LF3 Skärsjöbäcken Lagan
147 Skärsjöbäcken Hälla länsgränsen SE641904-145278 Skärsjöbäcken Hälla länsgränsen Skärsjöbäcken Motala ström
148 Skärvsjö SE636570-138139 Skärvsjö Skärvsjö Lagan
149 Solgenån Bron Katterydsvägen SE638077-144629 Solgenån Bron Katterydsvägen Fuseån: Bodasjökanal-Nömmen Emån
150 Solgenån Bron nedstr terminal SE638642-144936 Solgenån Bron nedstr terminal Fuseån: Bodasjökanal-Nömmen Emån
151 Solgenån Forsen SE638390-144952 Solgenån Forsen Fuseån: Bodasjökanal-Nömmen Emån
152 Solgenån Fuseån Husarbron SE638334-144368 Solgenån Fuseån Husarbron Fuseån: Bodasjökanal-Nömmen Emån
153 Solgenån Kvarnkullen SE638577-144910 Solgenån Kvarnkullen Fuseån: Bodasjökanal-Nömmen Emån
154 Solgenån Lekbotten grillplats SE637249-146108 Solgenån Lekbotten grillplats Solgenån: Emån-Solgen Emån
155 Solgenån Lillån öppnad kvill SE637250-146110 Solgenån Lillån öppnad kvill Solgenån: Emån-Solgen Emån
156 Solgenån Solgebron/Kanalen SE638422-144358 Solgenån Solgebron/Kanalen Fuseån: Bodasjökanal-Nömmen Emån
157 Solgenån Utlopp Svartbäcken SE638623-144885 Solgenån Utlopp Svartbäcken Fuseån: Bodasjökanal-Nömmen Emån
158 Solgenån, Billstorp SE637584-145928 Solgenån, Billstorp ID i rapport 2009: 2 Emån
159 Stensjöån Kvarnrännan SE640119-141634 Stensjöån Kvarnrännan Stensjöån Motala ström
160 Stuverydsbäcken 400 m ned Västre sjö SE639460-146493 Stuverydsbäcken 400 m ned Västre sjö Stuverydsbäcken Emån
161 Stuverydsbäcken Ned vandringshinder SE639086-146715 Stuverydsbäcken Ned vandringshinder Stuverydsbäcken Emån
162 Stuverydsbäcken, Stuveryd SE639330-146510 Stuverydsbäcken Stuveryd Stuverydsbäcken Emån
163 Svalabäcken Ovan Svedsjön o.damm SE643824-139368 Svalabäcken Ovan Svedsjön o.damm Svedån Motala ström
164 Svanshalsen SE635799-137497 Hären Nissan
165 Svartån Elverket ned utlopp SE643540-145151 Svartån Elverket ned utlopp Svartån: Sommen - Säbysjön Motala ström
166 Svartån Hultastugan SE639977-144102 Svartån Hultastugan Svartån: Vässledasjön - Sjunnerydssjön Motala ström
167 Svartån Katarp SE643205-144862 Svartån Katarp Svartån: Sommen - Säbysjön Motala ström
168 Svartån nedstr Flisbysjön SE640588-144154 Svartån nedstr Flisbysjön MSF2 Svartån: Anebysjön - Flisbysjön Motala ström
169 Svartån Tranås elverket övre SE643535-145140 Svartån Tranås elverket övre Svartån: Sommen - Säbysjön Motala ström
170 Svartån Tranås Åsvallehultda SE643375-145080 Svartån Tranås Åsvallehultda Svartån: Sommen - Säbysjön Motala ström
171 Svartån Vagnfabriken SE643322-144974 Svartån Vagnfabriken Svartån: Sommen - Säbysjön Motala ström
172 Svartån Vriggebodamm s:a får SE643318-145019 Svartån Vriggebodamm s:a får Svartån: Sommen - Säbysjön Motala ström
173 Svartån, Hultastugan SE639976-144105 Svartån, Hultastugan ID i rapport 2009: 55 Motala ström
174 Svedån Mell. Sved och länsg SE643441-139859 Svedån Mell. Sved och länsg Svedån Motala ström
175 Svedån Ned Engelmann.damm SE643465-139820 Svedån Ned Engelmann.damm Svedån Motala ström
176 Svedån Nedan Svedsjön SE643513-139700 Svedån Nedan Svedsjön Svedån Motala ström
177 Svedån Torrfåran övre del SE643425-140187 Svedån Torrfåran övre del Svedån Motala ström
178 Sävsjöån SE636721-143307 Sävsjöån LF6 Sävsjöån Lagan
179 Sötåsabäcken Åsen SE642992-143355 Sötåsabäcken Åsen Bäck mellan Valen och Sötåsasjön Motala ström
180 Tabergsån Hammargården SE639750-139855 Tabergsån Hammargården Tabergsån: Lillån vid Råslätt - Vederydssjön Motala ström
181 Tabergsån Ned blockdammen SE639662-139830 Tabergsån Ned blockdammen Tabergsån: Lillån vid Råslätt - Vederydssjön Motala ström
182 Tabergsån Ned bruket SE639890-139930 Tabergsån Ned bruket Tabergsån: Lillån vid Råslätt - Vederydssjön Motala ström
183 Tabergsån Ned hembygdsgården SE640225-139945 Tabergsån Ned hembygdsgården Tabergsån: Lillån vid Råslätt - Vederydssjön Motala ström
184 Tabergsån Nedan slätten SE639955-139940 Tabergsån Nedan slätten Tabergsån: Lillån vid Råslätt - Vederydssjön Motala ström
185 Tjurken helsjö SE636957-144811 Tjurken Emån
186 Tranebroån S Ringhult SE635371-146156 Tranebroån S Ringhult Traneboån Emån
187 Tranås Småbåtshamn SE643610-145230 Tranås Småbåtshamn Lillån vid Tranås Motala ström
188 Vadstena hamn SE648072-144605 Vadstena hamn Vättern - Storvättern Motala ström
189 Vetlandabäcken Ned damm (omlöp) SE636598-145786 Vetlandabäcken Ned damm (omlöp) Vetlandabäcken Emån
190 Vibäckabäcken SE641072-144367 Vibäckabäcken MSF3 Vibäckabäcken Motala ström
191 Vrangsjöbäcken, Herrestad SE641718-144360 Vrangsjöbäcken, Herrestad ID i rapport 2009: 54 Motala ström
192 Vättern St Aspön (PMK 14) SE651657-144792 Vättern St Aspön Vättern - Storvättern Motala ström
193 Vättern utanför Huskvarna SE640977-140844 Vättern utanför Huskvarna Vättern - Storvättern Motala ström
194 Ylen helsjö SE641520-142252 Ylen Emån
195 Älgabäcken före utfl i Svanån SE638851-138027 Älgabäcken före utfl i Svanån NF5 Älgabäcken Nissan
196 Ängån, Stålebobäcken SE634127-136387 Ängån, Stålebobäcken Ängån: Stålebobäcken - Torbaggagölen Nissan
197 Ärnanäsasjön helsjö SE635724-142864 Ärnanäsasjön Lagan
198 Öasjöbäcken SE642994-143355 Öasjöbäcken MSF4 Bäck mellan Valen och Sötåsasjön Motala ström