KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Vattenvårdsförbundet bildades år 2008, men samarbetet inom Tyresån har pågått i 20 år. År 1993 startade arbetet med det första åtgärdsprogrammet för Tyresåns sjöar.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Stockholm Vatten och Avfall
Stockholms stad
Botkyrka kommun
Haninge kommun
Huddinge kommun
Nacka kommun
Tyresö kommun
KÖ, kommunal övervakning
2003
-
Pågående
Stockholm
2014-10-24 16:14
2019-07-02 12:39

Undersökningen är samordna med den statliga regional miljöövervakningen. Provtagning och analyser upphandlas av Länsstyrelsen i Stockholms län.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 2003 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2003 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 2003 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 2003 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 2003 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2003 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 2003 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syraneutraliserande förmåga (ANC) 2003 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö