KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Vattenvårdsförbundet bildades år 2008, men samarbetet inom Tyresån har pågått i 20 år. År 1993 startade arbetet med det första åtgärdsprogrammet för Tyresåns sjöar.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Stockholm Vatten och Avfall
Stockholms stad
Botkyrka kommun
Haninge kommun
Huddinge kommun
Nacka kommun
Tyresö kommun
KÖ, kommunal övervakning
2003
-
Pågående
Stockholm
2014-10-24 16:14
2019-07-02 12:39
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 ALBYSJÖN SE656984-164254 Albysjön SLUAB0097 Albysjön Tyresån
2 Balingsholmsån SE656944-162869 Balingsholmsån KMÖ-VDRG-TVVF1 Tyresån-Balingsholmsån Tyresån
3 Barnsjön SE206289-514617 Barnsjön SLUAB0112 Barnsjön Tyresån
4 Bylsjöbäcken, uppstr Lycksjön SE656424-163777 Bylsjöbäcken KMÖ-VDRG-TVVF12 Bylsjöbäcken, uppstr Lycksjön Tyresån
5 Bylsjön, mitt SE656443-164050 Bylsjön SLUAB0495 Bylsjön Tyresån
6 Dammträsket, mitt SE656442-163361 Dammträsket Tyresån
7 Drevviken S pkt SE656795-163580 Drevviken, S pkt SLUAB0090 Drevviken Tyresån
8 Drevviken, Stortorp (Norra pkt) SE657166-163247 Drevviken, Stortorp KMÖ-SJÖ-TYR1 Drevviken Tyresån
9 Drevviken, Trångsundet SE656939-163529 Drevviken SLUAB0039 Drevviken Tyresån
10 Ebbadalsdiket SE656551-162584 Ebbadalsdiket KMÖ-VDRG-TVVF2 Tyresån-Ebbadalsdiket Tyresån
11 FATBUREN SE657083-164205 Fatburen SLUAB0082 Fatburen Tyresån
12 Flaten, mitt i sjön SE657241-163397 Flaten SLUAB0204 Flaten Tyresån
13 Forsån, Magelungens utlopp SE657045-163175 Forsån KMÖ-VDRG-TVVF3 Tyresån-Forsån Tyresån
14 Grändalsbäcken SE656914-164128 Grändalsbäcken Grändalsbäcken Tyresån
15 GRÄNDALSSJÖN SE656854-164187 Grändalssjön SLUAB0085 Grändalssjön Tyresån
16 Gudöån SE656829-163786 Gudöån KMÖ-VDRG-TVVF4 Tyresån Tyresån
17 Gömmarebäcken SE657206-162133 Gömmarebäcken KMÖ-VDRG-TVVF5 Gömmarebäcken Tyresån
18 Gömmaren SE657213-162065 Gömmaren SLUAB0094 Gömmaren Tyresån
19 Hacksjön SE206111-509546 Hacksjön SLUAB0265 Hacksjön Tyresån
20 Kvarnsjön (Gladö), Huddinge SE656468-162394 Kvarnsjön-Gladö SLUAB0146 Kvarnsjön Gladö Tyresån
21 KVARNSJÖN (Lissma) SE656582-163013 Kvarnsjön (Lissma) SLUAB0669 Kvarnsjön Lissma Tyresån
22 Kärrsjön, Huddinge SE656355-162385 Kärrsjön SLUAB0091 Kärrsjön Tyresån
23 LISSMASJÖN SE656388-162944 Lissmasjön KMÖ-SJÖ-HUD2 Lissmasjön Tyresån
24 Lissmaån SE656633-163348 Lissmaån KMÖ-VDRG-TVVF6 Tyresån-Lissmaån Tyresån
25 Lyckebyån SE656572-163731 Lyckebyån KMÖ-VDRG-TVVF7 Tyresån-Lyckebyån Tyresån
26 Lycksjön SE206156-514156 Lycksjön SLUAB0095 Lycksjön Tyresån
27 LÅNGSJÖN SE656895-163948 Långsjön (Gammelströmmen) SLUAB0142 Långsjön (Gammelströmmen) Tyresån
28 Magelungen SE206310-512366 Magelungen SLUAB0153 Magelungen Tyresån
29 Magelungen, Fagersjö SE657158-162817 Magelungen, Fagersjö KMÖ-SJÖ-TYR2 Magelungen Tyresån
30 MÖRTSJÖN SE656784-162719 Mörtsjön SLUAB0111 Mörtsjön Tyresån
31 Nedre Rudan SE656247-163293 Nedre Rudan SLUAB0089 Nedre Rudasjön Tyresån
32 Norrån, Ågestasjöns utlopp SE656972-162955 Norrån KMÖ-VDRG-TVVF8 Tyresån-Norrån Tyresån
33 Orhemsbäcken SE657137-163428 Orhemsbäcken L-TYR-DRE-T12-1 Flatenbäcken Tyresån
34 Orlången, Karlsborg V SE656626-162801 Orlången, Karlsborg V SLUAB0118 Orlången Tyresån
35 Orlångsån SE656836-162894 Orlångsån KMÖ-VDRG-TVVF9 Tyresån-Norrån Tyresån
36 Ormputten SE656169-162821 Ormputten Tyresån
37 RAMSJÖN SE656436-163712 Ramsjön SLUAB0088 Ramsjön Tyresån
38 RUDTRÄSKET SE656342-162657 Rudträsket SLUAB0110 Tyresån
39 Svartsjön (vid Ramsjön) SE656404-163708 Svartsjön SLUAB0087 Svartsjön Tyresån
40 Trehörningen SE656093-162737 Trehörningen-Hanveden SLUAB0035 Trehörningen (Paradiset) Tyresån
41 Trehörningen (Sjödalen), SV-viken SE656965-162643 Trehörningen-Sjödalen SLUAB0214 Trehörningen (Sjödalen) Tyresån
42 TRYLEN SE656286-163162 Trylen KMÖ-SJÖ-HUD5 Tyresån
43 Träsket (S Lycksjön) SE656401-163773 Träsket Tyresån
44 Tyresån, Gammelströmmen SE656905-163962 Tyresån-Gammelströmmen Tyresån Tyresån
45 Tyresån, mynning SE657067-164264 Follbrinksströmmen AB30 Tyresån Tyresån
46 Tyresån, Nyfors SE656959-164062 Tyresån, Nyfors KMÖ-VDRG-TVVF13 Tyresån Tyresån
47 Tyresöflaten SE206281-515160 Tyresöflaten SLUAB0083 Tyresöflaten Tyresån
48 Ådran, Huddinge SE656188-162657 Ådran SLUAB0114 Ådran Tyresån
49 Ådranbäcken, Sågen SE656286-162724 Ådranbäcken, Sågen KMÖ-VDRG-TVVF11 Ådranbäcken Tyresån
50 Ådranbäcken, Ådrans utlopp SE656264-162696 Ådranbäcken KMÖ-VDRG-TVVF10 Ådranbäcken Tyresån
51 Ågestasjön, Mitt i sjön SE656911-162948 Ågestasjön KMÖ-SJÖ-HUD3 Ågestasjön Tyresån
52 Övre Rudan SE656290-163310 Övre Rudan SLUAB0086 Övre Rudasjön Tyresån