RK, Norrtälje kommuns ARV

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontrollprogrammet omfattar avloppsreningsverken i Älmsta, Herräng, Nysättra, Gräddö, Spillersboda, Södersvik, Blidö, Bergshamra och Norrtälje som samtliga släpper ut sitt renade avloppsvatten i havet. Avloppsreningsverken i Grisslehamn och Köpmanholm omfattas inte av någon recipientkontroll då vattenutbytet vid utsläppspunkterna ansågs stort och påverkan knappast detekterbar. I Norrtäljeåns avrinningsområde finns reningsverken i Rånäs, Rimbo och Finsta. Skeboåns avrinningsområde påverkas i första hand av reningsverket i Edsbro medan Broströmmens avrinningsområde påverkas av reningsverken i Söderbykarl, Drottningdal och Svanberga. I den recipientkontroll som utförs inom Norrtälje kommun på uppdrag av Veolia Vatten AB undersöks fem sjöar, tre vattendrag och nio havsområden. Tre av sjöarna (Närdingen, Lommaren och Gillfjärden) och samtliga vattendrag samt havsområden utgör så kallade vattenförekomster
och omfattas av beslut om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Övriga vatten saknar ännu motsvarande beslut men omfattas av vattendirektivet.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Kust och hav
Löpande program
Norrtälje kommun
RK, Recipientkontroll
1966
-
Pågående
Stockholm
2014-11-13 10:06
2021-01-19 14:43
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bergshamraviken SE661479-166114 Bergshamraviken RK-KUST-NOR1 Havet
2 Björköfjärden, yttre SE663374-168108 Björköfjärden, Pref RK-KUST-NOR6 Havet
3 Broströmmen, mynning SE663172-166693 Lundaströmmen RK-VDR-NOR3 Broströmmen
4 BROSTRÖMMEN, STENSTA SE664034-166242 Broströmmen, Stensta RK-VDR-NOR3B Broströmmen
5 Gillfjärden, mitt SE663311-166630 Gillfjärden, mitt RK-SJÖ-NOR1 Broströmmen
6 Kundbysjön, mitt SE662663-164643 Kundbysjön, mitt RK-SJÖ-NOR3 Norrtäljeån
7 Lommaren SE662985-166093 Lommaren, mitt RK-SJÖ-NOR2 Norrtäljeån
8 Norrtäljeviken västra SE663179-166914 Norrtäljeviken P4 RK-KUST-NOR3 Havet
9 Norrtäljeviken, Höggarnsfjärden SE662890-167410 Norrtäljeviken, Höggarnsfjärden RK-KUST-NOR4 Havet
10 Norrtäljeviken, inre SE663055-166594 Norrtäljeviken P3 RK-KUST-NOR2 Havet
11 Norrtäljeviken, yttre SE663289-167670 Norrtäljeviken P6 RK-KUST-NOR5 Havet
12 Norrtäljeån, Lommarens utlopp SE662996-166166 Lommarens utlopp RK-VDR-NOR14 Norrtäljeån
13 Närdingen SE664765-165855 Närdingen, mitt RK-SJÖ-NOR5 Skeboån
14 Ortalaviken, södra SE665485-166759 Ortalaviken, Ortala 1 RK-KUST-NOR8 Havet
15 Singöfjärden, Herräng SE667265-165749 Singöfjärden, Herräng V RK-KUST-NOR9 Havet
16 Skeboån, Häverödal SE665955-165599 Skeboån, Häverödal RK-VDR-NOR15 Skeboån
17 Skeboån, mynning SE666169-165535 Skeboån, mynning RK-VDR-NOR6 Skeboån
18 Skeboån-Harbroholmsån SE665162-165765 Harbroholmsån RK-VDR-NOR6B Skeboån
19 Skeboån-Vagnboströmmen SE664467-165008 Vagnboströmmen RK-VDR-NOR6A Skeboån
20 Syningen, mitt SE662976-164357 Syningen, mitt RK-SJÖ-NOR4 Norrtäljeån
21 Väddö kanal, Storfjärden SE665315-166845 Väddö kanal, Storfjärden 4 RK-KUST-NOR7 Kustområde

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Broströmmen -Aspsund, 3C SE664198-166287 Broströmmen, Aspsund RK-VDR-NOR3C Broströmmen
2 Broströmmen -Roslagsbro k:a, 3D SE663792-166433 Broströmmen, Roslagsbro k:a RK-VDR-NOR3D Broströmmen
3 Erken-utlopp, 3A SE664072-166068 Erken, utlopp vid Rönnsbol RK-VDR-NOR3A Broströmmen
4 Närdingens utlopp SE665319-165671 Närdingens utlopp RK-VDR-NOR6C Skeboån