SCR, Värmlands län, Miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Screeningarna är ett första led i att identifiera de kemiska ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem. Undersökningarna är ofta översiktliga inventeringar som vanligen genomförs i form av ettåriga mätkampanjer.

Screeningarna är ofta förtätningar av nationella screeningar (samordnade av Naturvårdsverket), varför valet av parametrar, matriser och analysmetoder följer de nationella screeningarna. Ibland genomförs dock regionala screeningar på eget initiativ.
Läs mer
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Värmlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
SCR, Screening
2003
-
Pågående
Värmland
2014-11-25 13:27
2022-10-13 11:08
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alsterälven, Alster SE658873-137513 Alsterälven Alstersälven - S om Alstern Göta älv
2 Björka älv, Björkefors SE664574-135272 Björka Älv, Björkefors Björka älv nedströms Björken Göta älv
3 Daglösen, norra delen SE662050-140875 Daglösen Göta älv
4 Glafsfjorden, Kyrkviken SE661744-131785 Glafsfjorden, Kyrkviken Kyrkviken - del av Glafsfjorden Göta älv
5 Glumman, Väse kyrka SE658954-138825 Glumman, Väse kyrka Glumman Göta älv
6 Hyndalsån, nedströms Kils ARV SE659974-135736 Tolerudsbäcken, Hyndalsån, Nedstr. utsläp Tolerudsbäcken Göta älv
7 Järnsjön, djupområde SE658620-129660 Järnsjön, Järnsjön, Djupområde Järnsjön Göta älv
8 Kattfjorden, mitt SE658115-136189 Vänern-Kattfjorden, Kattfjorden Öster Vänern - Kattfjorden Göta älv
9 Mellan-Fryken SE662739-135155 Mellan-Fryken Mellan-Fryken Göta älv
10 Molkomssjön djuphålan SE660874-138196 Molkomssjön Göta älv
11 Molkomssjön, mitt SE660918-138173 Molkomssjön Molkomssjön Göta älv
12 Varnan uppströms Lötälven SE657783-140321 Varnan uppströms Lötälven Varnan uppströms Lötälven Göta älv
13 Varnumsviken, djuphålan SE657940-140120 Varnumsviken, Varnumsviken, djuphålet Vänern - Varnumsviken Göta älv
14 Visman, Nybble SE655385-140604 Visman Visman nedströms Dävelsbäcken Göta älv
15 Vrångsälven, Tälle SE664049-130194 Vrångsälven, Tälle Vrångsälven nedströms Billan Göta älv
16 Värmullen södra delen SE665910-138157 Värmullen Värmullen Göta älv
17 Öjevettern, mellannivå SE660070-141080 Öjevettern, Öjevettern, mellannivå Öjevettern Göta älv
18 Ölman, Hult SE658834-139524 Ölman, Hult Ölman nedströms Svartån Göta älv
19 Öster-Svans utlopp SE656870-131654 Öster-Svan, Öster-Svans Utlopp Lillälven nedströms Öster-Svan Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alstersälven - N om Alstern SE659745-137442 Alstersälven - N om Alstern Alstersälven - N om Alstern Göta älv
2 Alstersälven - S om Alstern SE658873-137511 Alstersälven - S om Alstern Alstersälven - S om Alstern Göta älv
3 Alsterälven - S om Alstern SE658874-137512 Alsterälven - S om Alstern Alstersälven - S om Alstern Göta älv
4 Averstadån SE654539-134530 Averstadån Averstadån Göta älv
5 Botungen med utlopp SE658303-132631 Botungen med utlopp Botungen med utlopp Göta älv
6 Byviken, Stacka SE655497-133346 Byviken, Stacka Vänern - Byviken Göta älv
7 Byälven nedströms Säffle SE655751-133407 Byälven nedströms Säffle Byälven nedströms Säffle Göta älv
8 Byälven, Nysäter SE657690-132799 Byälven, Nysäter Byälven ns Gillbergasjön Göta älv
9 Bäck från Samstorpstjärnet SE659801-137456 Bäck från Samstorpstjärnet Bäck från Samstorpstjärnet Göta älv
10 Bäck från Torpsjön SE661375-135044 Bäck från Torpsjön Bäck från Torpsjön Göta älv
11 Daglösen SE662067-140859 Daglösen Daglösen Göta älv
12 Färnsjön, norra delen SE662166-140659 Färnsjön Färnsjön Göta älv
13 Glafsfjorden SE661581-131547 Glafsfjorden Glafsfjorden Göta älv
14 Glumman SE658975-138818 Glumman Glumman Göta älv
15 Glumman, väg 240 SE658974-138819 Glumman Glumman Göta älv
16 Gravån SE659592-136517 Gravån Gravån Göta älv
17 Grumsfjorden, Karba SE658227-134590 Karba, Grums Vänern - Grumsfjorden och Borgvikssjön Göta älv
18 Hammarösjön, Kaplan SE658472-137282 Hammarösjön Vänern - Hammarösjön Göta älv
19 Kanalen SE660231-135466 Kanalen Kanalen Göta älv
20 Kilaälven ns Summeln SE656835-132890 Kilaälven ns Summeln Kilaälven ns Summeln Göta älv
21 Klarälven ns Enån SE663503-137193 Klarälven ns Enån Klarälven ns Enån Göta älv
22 Klarälven ns Rannån SE661166-136977 Klarälven ns Rannån Klarälven ns Rannån Göta älv
23 Klarälven, Grava-Sandgrund SE658862-136939 Klarälven, Grava-Sandgrund Klarälven, Grava-Sandgrund Göta älv
24 Klarälven, gångbro vid Centralsjukhuset SE658655-136777 Klarälven, gångbro vid Centralsjukhuset Klarälven - Västra älvgrenen och Skoghallsådran Göta älv
25 Klarälven, Heden SE658680-137261 Heden, Karlstad Klarälven - Kaplansälven Göta älv
26 Klarälven, nedströms Munkfors SE663456-137198 Klarälven, nedströms Munkfors Klarälven ns Enån Göta älv
27 Klarälven, Ransby SE673157-134352 Klarälven, Ransby Klarälven ns Vingäng Göta älv
28 Klarälven, Suttersälven SE658393-136783 Klarälven, Suttersälven Klarälven - Suttersälven Göta älv
29 Klarälven, östra älvgrenen SE658494-137174 Klarälven-Östra älvgrenen, Kalvholmen Klarälven - östra älvgrenen Göta älv
30 Kroppkärrssjön SE658770-137103 Kroppkärrssjön Kroppkärrssjön Göta älv
31 Kyrkviken - del av Glafsfjorden SE661731-131783 Kyrkviken - del av Glafsfjorden Kyrkviken - del av Glafsfjorden Göta älv
32 Kölaälven, Gubbenäset SE662877-129617 Kölaälven Kölaälven nedströms Rinnan Göta älv
33 Lerbodaälven ns Gösjön SE660577-134899 Lerbodaälven ns Gösjön Lerbodaälven ns Gösjön Göta älv
34 Malsjöån SE658929-134455 Malsjöån Malsjöån Göta älv
35 Mariebergsviken SE658577-136874 Mariebergsviken Mariebergsviken Göta älv
36 Mellan-Fryken, norra delen SE663250-135063 Mellan-Fryken Mellan-Fryken Göta älv
37 Mellan-Svan SE656732-131347 Mellan-Svan Mellan-Svan Göta älv
38 Molkomssjön SE661021-138185 Molkomssjön Molkomssjön Göta älv
39 Mögsjön, väster om Jordkullen SE660790-141280 Mögsjön, väster om Jordkullen Mögsjön Göta älv
40 Norsbäcken SE662232-140691 Norsbäcken Norsbäcken Göta älv
41 Norsälven - N om Vålberg SE659413-135282 Norsälven - N om Vålberg Norsälven - N om Vålberg Göta älv
42 Norsälven - S om Norsbron SE658981-135384 Norsälven - S om Norsbron Norsälven - S om Norsbron Göta älv
43 Norumsälven SE660542-137999 Norumsälven Norumsälven Göta älv
44 Portilaån, utlopp SE658282-134661 Portilaån, Norra Utloppet i Vänern Portilaån Göta älv
45 Slöan, Värmlandsbro SE656554-134030 Slöan Tarmsälven, Värmlandsbro Slöan/Tarmsälven Göta älv
46 Sorkan SE658454-139680 Sorkan Sorkan Göta älv
47 Stackviken Vänern SE616997-165895 Vänern-Säffle Vänern - Dalbosjön Göta älv
48 Storforsälven nedströms Mögsjön SE660216-141283 Storforsälven nedströms Mögsjön Storforsälven nedströms Mögsjön Göta älv
49 Svartån SE659176-139572 Svartån Svartån Göta älv
50 Sälsjön SE656765-141306 Sälsjön Sälsjön Göta älv
51 Sättersviken med utlopp SE657828-137228 Sättersviken med utlopp Sättersviken med utlopp Göta älv
52 Tolerudsbäcken SE659896-135577 Tolerudsbäcken Tolerudsbäcken Göta älv
53 Tångån, Tången SE660576-137096 Tångån, Tången Tångån Göta älv
54 Varnan nedströms Lötälven SE657778-140269 Varnan nedströms Lötälven Varnan nedströms Lötälven Göta älv
55 Varnumsviken, Gustavsvik SE658068-140105 Gustavsvik, Kristinehamn Vänern - Varnumsviken Göta älv
56 Visman nedströms Dävelsbäcken SE655332-140519 Visman nedströms Dävelsbäcken Visman nedströms Dävelsbäcken Göta älv
57 Vålösundet hamn, mittemot Tyskön SE657476-140002 Vålösundet Vänern - Varnumsviken Göta älv
58 Vålösundet, Tyskön SE657483-139995 Vålösundet, Tyskön Vänern - Varnumsviken Göta älv
59 Vålösundet, Tyskön SE657487-139987 Vålösundet Vänern - Varnumsviken Göta älv
60 Välingesundet SE658662-138657 Välingesundet Välingesundet Göta älv
61 Vänern - Varnumsviken SE657713-140053 Vänern - Varnumsviken Vänern - Varnumsviken Göta älv
62 Vänern, Kanikenäset SE658512-136994 Kanikenäset, Karlstad Vänern - Hammarösjön Göta älv
63 Vänern, Mörudden hamn SE657937-136862 Mörudden, Skoghall Vänern - Värmlandssjön Göta älv
64 Vänern-Åsfjorden 1 SE658220-134889 Åsfjorden, Grums Vänern - Åsfjorden Göta älv
65 Vänern-Åsfjorden 2 SE658299-134840 Åsfjorden Vänern - Åsfjorden Göta älv
66 Värmullen SE666032-138072 Värmullen Värmullen Göta älv
67 Västra Silen, norra delen SE658482-129062 Västra Silen Västra Silen Göta älv
68 Åstorpsbäcken - Hökbäcken SE661124-138772 Åstorpsbäcken - Hökbäcken Åstorpsbäcken - Hökbäcken Göta älv
69 Ävjan SE659035-135428 Ävjan Ävjan Göta älv
70 Ölman nedströms Svartån SE658355-139609 Ölman nedströms Svartån Ölman nedströms Svartån Göta älv
71 Ölman,Hult SE658833-139523 Ölman,Hult Ölman nedströms Svartån Göta älv
72 Örsholmstjärnet SE658691-137182 Örsholmstjärnet Örsholmstjärnet Göta älv
73 Örsholmsälven SE658649-137157 Örsholmsälven Klarälven - östra älvgrenen Göta älv
74 Östra Grysjön SE671578-136291 Östra Grysjön Östra Grysjön Göta älv
75 Övre Fryken, Notnäs SE667095-134495 Övre Fryken, Övre Fryken, Notnäs Övre Fryken Göta älv