SCR, Värmlands län, Miljögifter

 • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Screeningarna är ett första led i att identifiera de kemiska ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem. Undersökningarna är ofta översiktliga inventeringar som vanligen genomförs i form av ettåriga mätkampanjer.

Screeningarna är ofta förtätningar av nationella screeningar (samordnade av Naturvårdsverket), varför valet av parametrar, matriser och analysmetoder följer de nationella screeningarna. Ibland genomförs dock regionala screeningar på eget initiativ.
Läs mer
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Värmlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
SCR, Screening
2003
-
Pågående
Värmland
2014-11-25 13:27
2022-10-13 11:08
 • Kontrollerande övervakning
  Kvalitetsfaktor Parameter
  Prioriterade ämnen Cybutryn/Irgarol
  Prioriterade ämnen Cybutryn/Irgarol
  Prioriterade ämnen Cybutryn/Irgarol
  Prioriterade ämnen Aklonifen
  Prioriterade ämnen Aklonifen
  Prioriterade ämnen Aklonifen
  Prioriterade ämnen Cypermetrin
  Prioriterade ämnen Cypermetrin
  Prioriterade ämnen Cypermetrin
  Prioriterade ämnen Terbutryn
  Prioriterade ämnen Terbutryn
  Prioriterade ämnen Terbutryn
  Prioriterade ämnen Kinoxifen
  Prioriterade ämnen Kinoxifen
  Prioriterade ämnen Kinoxifen
  Prioriterade ämnen Bifenox
  Prioriterade ämnen Bifenox
  Prioriterade ämnen Bifenox
  Prioriterade ämnen Diklorvos
  Prioriterade ämnen Diklorvos
  Prioriterade ämnen Diklorvos
  Särskilda förorenande ämnen Cybutryn/Irgarol
  Särskilda förorenande ämnen Cybutryn/Irgarol
  Särskilda förorenande ämnen Aklonifen
  Särskilda förorenande ämnen Cypermetrin
  Särskilda förorenande ämnen Terbutryn
  Särskilda förorenande ämnen 17-alfa-etinylöstradiol
  Särskilda förorenande ämnen 17-alfa-etinylöstradiol
  Särskilda förorenande ämnen 17-alfa-etinylöstradiol
  Särskilda förorenande ämnen 17-alfa-etinylöstradiol
  Särskilda förorenande ämnen Diklofenak
  Särskilda förorenande ämnen Diklofenak
  Särskilda förorenande ämnen Diklofenak
  Särskilda förorenande ämnen Diklofenak
  Särskilda förorenande ämnen 17-beta-östradiol
  Särskilda förorenande ämnen 17-beta-östradiol
  Särskilda förorenande ämnen 17-beta-östradiol
  Särskilda förorenande ämnen 17-beta-östradiol
  Särskilda förorenande ämnen 17-beta-östradiol
  Särskilda förorenande ämnen Kinoxifen
  Särskilda förorenande ämnen Bifenox
  Särskilda förorenande ämnen Diklorvos