SRK, Märstaåns vattensamverkan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Medlemmar
Swedavia AB
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
SÅAB (Sigtuna Återvinning AB)
Sigtuna kommun - Miljö- och Hälsoskyddskontoret
Sigtuna kommun -VA-verket
Becker Industrial Coatings AB
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Märstaåns vattensamverkan
SRK, Samordnad recipientkontroll
2012
-
Pågående
Stockholm
2014-11-27 14:01
2019-07-02 15:06

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 2012 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 2012 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 2012 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 2012 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2012 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 2012 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 2012 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 2012 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 2012 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 2012 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 2012 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syraneutraliserande förmåga (ANC) 2012 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö