RK, Nynäshamn kustvatten, Marsta- och Nynäshamns ARV

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontrollen för Nynäshamns kommuns kustvatten har samordnats med Svealands Kustvattenvårdsförbunds översiktliga provtagningar i juli (vecka 29) och augusti (vecka 33). Det ger möjlighet att jämföra vattenkvalitet i en transekt från inre Fållnäsviken genom vattnen innanför Oxnö, Svärdsö, Torö och Dragets kanal till Nynäsviken och vidare innanför Järflotta genom Gårdsfjärden till södra Mysingen, Norviksfjärden, Lunda strömmar till Ådfjärden (se karta med stationer).
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Nynäshamns kommun
RK, Recipientkontroll
2011
-
Pågående
Stockholm
2014-12-16 21:14
2014-12-16 22:44
ID Namn Författare År URL Fil