Provfiske Dalälven Uppsala län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Fiskövervakning
Flera olika aktörer provfiskar i Dalälven. Havs och vattenmyndigheten, SLU, Upplandsstiftelsen och Länsstyrelsen i Uppsala län.

Målet är att
• översiktligt kontrollera fisk
• ge underlag för en effektiv planering av biologisk återställning,
• följa upp effekten av åtgärder,
• ta fram underlag för uppdatering av statusbedömning för ytvattenförekomster.

Syftet med fiskundersökningar är följa upp eventuella biologiska variationer i sjöar och vattendrag.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Uppsala län
VER, Verifieringsövervakning
2000
-
Pågående
Uppsala
2015-01-12 10:42
2019-01-08 15:11
SLU, Institutionen för vatten och miljö