RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Regional miljöövervakning vars syfte är att undersöka bekämpningsmedelsbelastningen i skånska vattendrag.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Löpande program
Länsstyrelsen i Skåne län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2010
-
0
Skåne
2015-01-16 10:15
2019-07-09 15:00
  • Det finns inga flaggor för den valda kategorien
  • Det finns inga stationer med särskild användning i detta övervakningsprogram