SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Regional förtätning av det nationella screeningprogrammet
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Löpande program
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
SCR, Screening
2008
-
Pågående
Norrbotten
2015-01-22 08:47
2022-04-14 10:34

Regional förtätning inom det nationella screeningprogrammet. Vattenprover från ett antal lokaler i Norrbotten analyserades med avseende på per-/polyfluorerade ämnen.
Undersökningstyper
Startår 2015 Slutår 2015
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2015 2015 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Särskilda förorenande ämnen 2015 2015 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Undersökning av Per-/Polyfluorerade ämnen i vatten
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2015 2015 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Undersökning av Per-/Polyfluorerade ämnen i vatten