RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Avsikten är att kunna bestämma nivå och förändringar i kvicksilverhalter i sötvattensfisk, i yt- och tidshänseende. För att studera Hg-halten (Hg är kemisk beteckning för kvicksilver) i fisk används gädda som biologisk indikator, dels för att gädda är den vattenorganism som befinner sig högst upp i näringskedjan och dels att den förekommer i de flesta av länets sjöar samt att den används som människoföda. I programmet ingår de sjöar där det beräknas ske mer än 500 fisketillfällen per år samt där det senaste analysresultatet är >0,50 mg Hg/kg gäddkött eller där analysdata saknas.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Örebro län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1968
-
Pågående
Örebro
Västmanland
Värmland
2011-02-09 11:54
2018-01-05 13:51
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alsen Edö SE652590-145005 Alsen Edö 8408 Vättern - Alsen Motala ström
2 Andsjön östr SE662716-145580 Andsjön östr 5049 Andsjön Norrström
3 Angsjön utlo SE657632-143100 Angsjön utlo 5169 Valån mellan Våtsjön och Möckeln Göta älv
4 Arbogaån Rynninge SE659065-148110 Sverkestaån, Rynninge 5173 Sverkestaån mellan Ullersättersbäcken och Arbogaån Norrström
5 Aspen SE661844-145439 Aspen 6119 Aspen Norrström
6 Avern utlo SE653008-148798 Avern utlo 5599 Avern Motala ström
7 Bavlingssjön utlo SE653353-147430 Bavlingssjön utlo 5736 Bavlingssjön Motala ström
8 Bergtjärn562 utlo SE664600-142693 Bergtjärn562 utlo 8394 Bergtjärnen Göta älv
9 Björkasjön utlo SE660622-147149 Björkasjön utlo 6115 Björkasjön Norrström
10 Björken SE664392-145264 Björken 5108 Björken Norrström
11 Björktjärn59 utlo SE657900-144913 Björktjärn59 utlo 6438 Björktjärnsbäcken, St Axsjön till inloppet i Falkasjön (Falkabäcken) Norrström
12 Borasjön utlo SE653948-142889 Borasjön utlo 6590 Borasjön Norrström
13 Bredsjön728 utlo SE663163-145643 Bredsjön728 utlo 8423 Bredsjön Norrström
14 Bälgsjön utlo SE660495-144897 Bälgsjön utlo 6312 Bälgsjön Norrström
15 Dammsjön274 utlo SE659651-145449 Dammsjön274 utlo 8431 Smygarebäcken, Ämten till inloppet i Åsbosjön Norrström
16 Dammsjön644 utlo SE662554-145395 Dammsjön644 utlo 6138 Dammsjön Norrström
17 Falkasjön SE657935-144925 Falkasjön2304 mitt 6253 Falkasjön Norrström
18 Fågelsjön utlo SE658189-143564 Fågelsjön utlo 6562 Fågelsjön Göta älv
19 Fåsjöns utflöde SE660520-145622 Fåsjön6714 väst 6314 Bornsälven Norrström
20 Gilsåssjön SE657726-144463 Gilsåssjön 8444 Lanforsälven från Måckatjärnen till inloppet i Kärmen Göta älv
21 Glien SE663013-147530 Glien 6116 Glien Norrström
22 Glottrasjön SE653899-147535 Glottrasjön 5735 Glottrasjön Motala ström
23 Grecken norr SE660830-143960 Grecken norr 6320 Grecken, Malen och Lundsfjärden Göta älv
24 Gryssjön SE663322-146910 Gryssjön 8370 Gryssjön Norrström
25 Gryten SE656984-141831 Gryten 6591 Nyängsbäcken med inlopp i Västersjön Göta älv
26 Grytsjön261 utlo SE652729-143310 Grytsjön261 utlo 5409 Grytsjön Norrström
27 Grytsjön5 södr SE656843-141519 Grytsjön5 södr 8413 Vattendrag från Grytsjön till inloppet i Vismen Göta älv
28 Gränsjön548 utlo SE664013-143806 Gränsjön548 utlo 5392 Gränsjön-Hällefors Norrström
29 Gränsjön641 utlo SE662474-145600 Gränsjön641 utlo 6142 Gränsjön-Lindesberg Norrström
30 Gröningen SE661096-148137 Gröningen 8371 Gröningen Norrström
31 Gårdsjön20 utlo SE658315-145141 Gårdsjön20 utlo 5596 Frösvidalsån Norrström
32 Gåssjön utlo SE655374-142208 Gåssjön utlo 6551 Gåssjön Göta älv
33 Gåstjärnen469 utlo SE662030-144913 Gåstjärnen469 utlo 8434 WA73627176 Norrström
34 Gällen utlo SE656863-142967 Gällen utlo 6408 Gällen Norrström
35 Hagasjön utlo SE658662-144717 Hagasjön utlo 5685 Hovmantorpsån, St Gäddtjärnen till Mogruvälven Norrström
36 Halvarsnoren SE660231-143376 Halvarsnoren 5395 Halvarsnoren Göta älv
37 Halvtron SE661923-143300 Halvtron 6416 Sör-Älgen Göta älv
38 Hemfjärden, Hjälmaren SE657300-147600 Hjälmaren-Hemfjärden 8446 Hjälmaren-Hemfjärden Norrström
39 Hissjön utlo SE653448-146164 Hissjön utlo 4188 Rönnesån från St Axsjön till inloppet i Skyllbergsån Motala ström
40 Hjälmaren SE657000-149400 Hjälmaren 8445 Hjälmaren-Storhjälmaren Norrström
41 Hjärtasjön50 utlo SE653265-147385 Hjärtasjön 5412 Hjärtasjön Motala ström
42 Holmsjön122 utlo SE658215-144440 Holmsjön122 utlo 8448 Holmsjön Göta älv
43 Holmsjön179 utlo SE657012-142887 Holmsjön179 utlo 6407 Holmsjöbäcken från St Svinsjön till inloppet i Ölen Norrström
44 Holmsjön427 utlo SE661863-143817 Holmsjön427 utlo 6419 Vattendrag från Holmsjön till inloppet i Sundsjön Göta älv
45 Holmsjön81 utlo SE657249-143870 Holmsjön81 utlo 5136 Holmsjön Göta älv
46 Hovmanstorpasjön utlo SE658853-144694 Hovmanstorpasjön utlo 5675 Hovmantorpsån, St Gäddtjärnen till Mogruvälven Norrström
47 Hultsjön utlo SE654461-146430 Hultsjön utlo 8388 Hultsjön Nyköpingsån
48 Håkansbodasjön utlo SE661868-144982 Håkansbodasjön utlo 6313 Vasslabäcken från Kroktjärnen till Rastälven Norrström
49 Hållsjön utlo SE659708-142682 Hållsjön 6257 Trösälven Göta älv
50 Hänglandstjärn SE664616-142969 Hänglandstjärn 8395 Sävälven Göta älv
51 Iresjön SE661250-148780 Iresjön6940 mitt 5873 Iresjön Norrström
52 Kråksjön utlo SE652974-142927 Kråksjön utlo 6588 Kråksjön Norrström
53 Kullasjön södr SE654297-149029 Kullasjön södr 4209 Kullasjön Nyköpingsån
54 Kvarnsjön m Lövsjön utlo SE664657-143346 Kvarnsjön m Lövsjön utlo 8397 Lövsjön Göta älv
55 Kvismare kanal SE656216-148761 Kvismare kanal 4193 Täljeån (Kvismare kanal) från Hammarsåns utlopp till Hjälmaren Norrström
56 Kärmen SE657712-143925 Kärmen 5250 Kärmen Göta älv
57 Kärrafjärden SE652560-145255 Kärrafjärden 8409 Vättern - Kärrafjärden Motala ström
58 L Högsjön utlo SE663588-143356 L Högsjön utlo 4506 Stora Högsjön och Lilla Högsjön Göta älv
59 L Korslången utlo SE664063-146710 L Korslången utlo 6151 Lilla Korslången Norrström
60 L Tomsjön utlo SE664829-142563 L Tomsjön utlo 8398 Lillälven, L Tomsjön till inloppet i St Tomsjön Göta älv
61 Leken utlo SE657224-144245 Leken utlo 5170 Leken Norrström
62 Lersjön utlo SE658898-143102 Lersjön utlo 5404 Lersjön Göta älv
63 Lillsjön95 utlo SE656823-143863 Lillsjön95 utlo 8365 Lillån vid Vekhyttan Norrström
64 Ljusnaren SE663501-145470 Ljusnaren 5402 Ljusnaren Norrström
65 Logsjön SE655588-144442 Logsjön 6481 Logsjön Norrström
66 Lonnen SE658545-142370 Lonnen 6662 Lonnen Göta älv
67 Lundsfjärden utlo SE661340-143550 Lundsfjärden utlo 8400 Grecken, Malen och Lundsfjärden Göta älv
68 Lången utlo SE653386-142797 Lången utlo 6589 Lången-Laxå kommun Norrström
69 Lången norra SE658268-146477 Lången norra 6251 Lången-Örebro kommun Norrström
70 Långsjön SE652412-143738 Långsjön 8346 Mullsjöån, Långsjön till Dohnaforsån Motala ström
71 Långsjön4 utlo SE653993-149012 Långsjön4 utlo 6480 Långsjön Nyköpingsån
72 Långvattnet SE664514-147072 Långvattnet 8375 Långvattnet Norrström
73 Malen utlo SE661239-143394 Malen utlo 4208 Grecken, Malen och Lundsfjärden Göta älv
74 Malmlången SE658940-143617 Malmlången 6324 Malmlången Göta älv
75 Mellanfjärden, Hjälmaren SE657300-148400 Hjälmaren-Mellanfjärden 8447 Hjälmaren-Mellanfjärden Norrström
76 Mossjön SE654088-148832 Mossjön 6478 Mossjön Nyköpingsån
77 Mullsjön SE652397-143987 Mullsjön 6564 Mullsjöån, Långsjön till Dohnaforsån Motala ström
78 Multen SE653341-145606 Multen 5411 Rönnesån från St Axsjön till inloppet i Skyllbergsån Motala ström
79 Mången503 utlo SE664612-143232 Mången503 utlo 5056 Mången Göta älv
80 Måsjön SE652957-147274 Måsjön 8390 Måsjön Motala ström
81 Möckeln SE657087-142355 Möckeln 5410 Möckeln Göta älv
82 Mörttjärn171 utlo SE659199-143641 Mörttjärn171 utlo 4195 Mörttjärnen Göta älv
83 N Asplången utlo SE651899-143910 N Asplången utlo 4196 Norra Asplången Motala ström
84 N Svensken utlo SE664610-142813 N Svensken utlo 8401 Norra Svensken Göta älv
85 Nedre Sävsjön utlo SE664360-142967 Nedre Sävsjön utlo 8402 Sävälven Göta älv
86 Nittälven SE664213-144524 Nittälven 8427 Nittälven Norrström
87 Norasjön SE660152-145948 Norasjön 6315 Norasjön Norrström
88 Nordsjön750 utlo SE664437-144055 Nordsjön750 utlo 5389 Kaggabäcken, Nordsjön till Nittälven Norrström
89 Noren utlo SE657406-143833 Noren utlo 8383 Stora Noren och Lilla Noren Göta älv
90 Norrgryten utlo SE657086-143241 Norrgryten utlo 6559 Norrgryten Göta älv
91 Norrmogen SE662587-147925 Norrmogen 6207 Norrmogen Norrström
92 Norrsjön SE663250-146150 Norrsjön6128 norr 6170 Norrsjön Norrström
93 NORR-ÄLGEN SE663298-143149 NORR-ÄLGEN 6477 Norr-Älgen Göta älv
94 Nätsjön SE664170-142498 Nätsjön 8403 Nätsjön Göta älv
95 Olovsjön SE664219-145276 Olovsjön 5107 Olovsjön Norrström
96 Oppäsen SE660557-148736 Oppäsen 6189 Oppäsen Norrström
97 Rammsjön utlo SE659260-145573 Rammsjön utlo 5063 Rammsjön Norrström
98 Rågrecken utlo SE660963-144145 Rågrecken utlo 6321 Rågrecken Göta älv
99 Råsvalen SE661191-146638 Råsvalen 6117 Råsvalen Norrström
100 Rösimmen utlo SE658500-143982 Rösimmen utlo 5405 Rösimmen Göta älv
101 Rösjön36 utlo SE651802-143769 Rösjön36 utlo 4210 Rösjöbäcken mellan Fagertärn och Södra Aspaån Motala ström
102 S Asplången utlo SE651636-143978 S Asplången utlo 4203 Södra Asplången Motala ström
103 S Brunnsjön utlo SE660999-145995 S Brunnsjön utlo 6682 Torphyttebäcken Norrström
104 S Svensken utlo SE664450-142756 S Svensken utlo 8404 Södra Svensken Göta älv
105 Salbosjön utlo SE663736-144972 Salbosjön 5401 Salbosjön Norrström
106 Sarvtjärnen utlo SE664954-143405 Sarvtjärnen utlo 8405 Sarvtjärnen Göta älv
107 SAXEN SE662551-142470 SAXEN 6413 Saxen-Hällefors/Filipstad Göta älv
108 Saxen utlo SE659888-144840 Saxen utlo 6319 Saxen-Nora Norrström
109 Silken utlo SE665183-143872 Silken utlo 6410 Silken Norrström
110 Skeppsjön SE652485-146319 Skeppsjön 6565 Skeppsjön Motala ström
111 Skirasjön utlo SE654152-148687 Skirasjön utlo 8449 Byggebäcken, Skirasjön till inloppet i Botaren (Brevensån) Nyköpingsån
112 Skärjen310 utlo SE661362-142456 Skärjen310 utlo 6420 Finnhytteälven, Skärjen till inloppet i Torrvarpen Göta älv
113 Sottern SE654355-147720 Sottern 6254 Sottern Nyköpingsån
114 St Aspasjön utlo SE661440-146861 St Aspasjön utlo 5407 Albäcksån Norrström
115 St Avlången utlo SE665490-146159 St Avlången utlo 6593 Stora Avlången Norrström
116 St Axsjön48 utlo SE657892-144790 St Axsjön48 utlo 6701 Björktjärnsbäcken, St Axsjön till inloppet i Falkasjön (Falkabäcken) Norrström
117 St Bredsjön utlo SE663534-143987 St Bredsjön utlo 6421 Gränsjöälven/Grönsjöälven mellan Gränsjön och Stora Grängen Norrström
118 St Flosjön utlo SE660457-143039 St Flosjön utlo 6584 Flosjöbäcken, Fräkentjärnen till inloppet i Halvarsnoren Göta älv
119 St Hemsjön utlo SE655899-143216 St Hemsjön utlo 6594 Stora Hemsjöbäcken, St Hemsjön till inloppet i Teen Norrström
120 St Hällsjön utlo SE662328-143672 St Hällsjön utlo 8407 Vattendrag från Hälltjärnen till inloppet i Halvtron Göta älv
121 St Kumlan utlo SE664979-144860 St Kumlan utlo 5400 Stora Kumlan Norrström
122 St Snesnaren utlo SE663835-146797 St Snesnaren utlo 8419 Getryggsån mellan L. Korslången och Gryssjön Norrström
123 St Stensjön utlo SE659444-145402 St Stensjön utlo 8441 Stora Stensjön Norrström
124 St Tomsjön utlo SE664744-142444 St Tomsjön utlo 5393 Stora Tomsjön Göta älv
125 St Trehörningen utlo SE651099-142774 St Trehörningen utlo 4832 Stora Trehörningen Motala ström
126 St Ånsjön utlo SE662277-144662 St Ånsjön utlo 8376 Lilla Ånsjön Norrström
127 Stor- och Lill-Sången SE663223-142538 Stora och Lilla Sången 8377 Stor-Sången Göta älv
128 Stora Grängen SE662510-144390 Stora Grängen 5396 Stora Grängen Norrström
129 Stora Gällsjön SE659833-143381 Stora Gällsjön 8384 Tvärån, St Gällsjön till inloppet i Malmlången Göta älv
130 Stora Högsjön SE663639-143405 Stora Högsjön 6417 Stora Högsjön och Lilla Högsjön Göta älv
131 Stora Kloten SE663775-147030 Stora Kloten 5403 Stora Kloten Norrström
132 Stora Lysingen SE657413-143140 Stora Lysingen 8385 Lysingsbäcken, St Lysingen till inloppet i Angsjön (Valån) Göta älv
133 Stora Stråsjön SE658191-144155 Stora Stråsjön 5167 Torpälven-Stråsjöbäcken Göta älv
134 Stor-Björken utlo SE655695-142624 Stor-Björken utlo 5364 Stor-Björken Norrström
135 Storsjön SE652565-147032 Storsjön 6561 Storsjön-Askersund Motala ström
136 Storsjön100 utlo SE656850-143696 Storsjön100 utlo 5054 Storsjön-Lekeberg Norrström
137 Svarthavet utlo SE664738-143825 Svarthavet utlo 4199 Svarthavsbäcken Norrström
138 Svartån, Brohyttan SE656500-144550 Svartån, Brohyttan 6555 Svartån mellan Lillåns utlopp och Lekhytteån/Garphytteåns utlopp Norrström
139 Svartån, E18-Lindbacka SE657158-145939 Svartån, E18-Lindbacka 4200 Svartån från Logsjön-Lillåns utlopp till Lindbacka Norrström
140 Svartån, Karlslund-Slottet SE657220-146337 Svartån, Karlslund-Slottet 4202 Svartån från Lindbacka till Hjälmaren Norrström
141 Svartån, Lindbacka-Karlslund SE657183-146129 Svartån, Lindbacka-Karlslund 4288 Svartån från Lindbacka till Hjälmaren Norrström
142 Svartån, Slussen-Hemfjärden SE657299-146877 Svartån, Slussen-Hemfjärden 4201 Svartån från Lindbacka till Hjälmaren Norrström
143 Sången SE661968-144284 Sången 6318 Sången Norrström
144 Sälsjön utlo SE656755-141273 Sälsjön 5154 Sälsjön Göta älv
145 Södra Hörken SE665810-145685 S Hörken6012 mitt 6258 Södra Hörken Norrström
146 Sörgryten mitt SE656777-143112 Sörgryten mitt 5408 Holmsjöbäcken från St Svinsjön till inloppet i Ölen Norrström
147 Sörmogen SE662015-147905 Sörmogen 8420 Sörmogen Norrström
148 SÖR-ÄLGEN SE662129-142920 SÖR-ÄLGEN 5394 Sör-Älgen Göta älv
149 Testen utlo SE654818-143265 Testen utlo 8387 Klämmabäcken till inloppet i Toften Norrström
150 Timsälven, vid Lunedet SE658782-142151 Timsälven, vid Lunedet 6256 Timsälven förbindelse mellan Alkvettern och Lonnen Göta älv
151 Tisaren östr SE654198-145935 Tisaren 4206 Tisaren Nyköpingsån
152 Toften SE655199-143371 Toften 5644 Toften Norrström
153 Torrvarpen SE661262-142988 Torrvarpen 8379 Torrvarpen Göta älv
154 Trehörningen530 utlo SE665055-143379 Trehörningen530 utlo 8380 Trehörningen Göta älv
155 Tysslingen SE657334-145677 Tysslingen 8450 Tysslingen Norrström
156 Unden SE651500-142300 Unden 8362 Unden Motala ström
157 Usken SE661260-145575 Usken6710 södr 8421 Usken Norrström
158 Vasselsjön utlo SE661456-143994 Vasselsjön utlo 6412 Vasselsjön Göta älv
159 Vikern SE659870-145235 Vikern 5111 Vikern Norrström
160 Vismen SE657400-141500 Vismen 8417 Vismen Göta älv
161 Våtsjön utlo SE657575-143299 Våtsjön utlo 5251 Våtsjön Göta älv
162 Väringen SE658942-147869 Väringen 6524 Väringen Norrström
163 Ymningen utlo SE658251-144824 Ymningen utlo 6252 Stora Ymningen Norrström
164 Yxsjön429 utlo SE661791-144725 Yxsjön429 utlo 5406 Yxsjön Norrström
165 Åmmelången SE652895-145450 Åmmelången 6476 Åmmelången Motala ström
166 Åsbosjön SE659979-145472 Åsbosjön 6316 Åsbosjön Norrström
167 Älgsimmen utlo SE658298-143461 Älgsimmen utlo 5014 Älgsimmen Göta älv
168 Älgsjön östr SE656023-142477 Älgsjön östr 6552 Älgsjön Norrström
169 Älvlången SE659205-144377 Älvlången 6323 Älvlången Norrström
170 Ämten284 utlo SE659426-145238 Ämten284 utlo 8442 Smygarebäcken, Ämten till inloppet i Åsbosjön Norrström
171 Ö Laxsjön SE653060-143655 Ö Laxsjön, mitt 8363 Östra Laxsjön Norrström
172 Ölen SE656337-142505 Ölen 4854 Ölen Norrström
173 Ölsjön SE661366-146210 Ölsjön 8422 Ölsjön Norrström
174 Ölsjön207 utlo SE662876-147051 Ölsjön207 utlo 5174 Getryggsån mellan Gryssjön och Glien Norrström
175 Örgaveln SE652951-146389 Örgaveln 6596 Örgaveln Motala ström
176 Örgiven SE657024-143005 Örgiven 6554 Holmsjöbäcken från St Svinsjön till inloppet i Ölen Norrström
177 Örkaggen utlo SE652550-143790 Örkaggen utlo 6567 Örkaggen Motala ström
178 Örlingen utlo SE663823-142444 Örlingen 6415 Örlingen Göta älv
179 Östersjön252 utlo SE653175-143759 Östersjön252 utlo 8364 Östersjön-väster om Askersund Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alkvettern SE658790-142151 Alkvettern 6255 Alkvettern Göta älv
2 Anten östr SE653432-144707 Anten östr 6563 Anten Motala ström
3 Björken utlo SE661170-148435 Björken utlo 4898 Västansjöbäcken från Björken till inloppet i Sällingsjön Norrström
4 Björken436 utlo SE661745-144439 Björken436 utlo 8430 Rastälven mellan Sången och Fåsjön Norrström
5 Botaren SE654347-148654 Botaren 6479 Brevensån Nyköpingsån
6 Finnsjön utlo SE661503-144855 Finnsjön utlo 6322 Finnsjön Norrström
7 Finnåkerssjön SE660089-148471 Finnåkerssjön 5477 Finnåkerssjön Norrström
8 Gallabergssjön utlo SE654107-144345 Gallabergssjön utlo 8418 Gallabergsbäcken från Gallabergssjön till Vibysjön Norrström
9 Garphytteån (DÄMN.OMR) SE656869-144727 Garphytteån (DÄMN.OMR) 8367 Garphytteån-Falkabäcken Norrström
10 Gryten227 utlo SE654355-142439 Gryten227 utlo 4186 Gryten Norrström
11 Hammarsjön SE659851-148006 Hammarsjön 5050 Halvtron Norrström
12 Havtjärnen SE661877-144046 Havtjärnen 8436 Havtjärnen Norrström
13 Hertsbodasjön SE658850-144597 Hertsbodasjön 5676 Hertsbodasjön Norrström
14 Hundtjärnen SE666251-144497 Hundtjärnen 4189 Matterabäcken/Hundtjärnsbäcken Norrström
15 Hånsjön SE664584-145380 Hånsjön 8424 Högforsälven mellan Södra Hörken och Björken Norrström
16 Hällebosjön SE655015-147856 Hällebosjön 5734 Annebobäcken, Hällebosjön till inloppet i Sottern Nyköpingsån
17 Hälltjärnen SE662015-143910 Hälltjärnen 8437 Hälltjärnen Norrström
18 Högsjön SE665488-143478 Högsjön 8396 Högsjön Göta älv
19 Immen utlo SE659843-142308 Immen utlo 6223 Immen Göta älv
20 Kroktjärnen417 SE662473-145080 Kroktjärnen417 8372 Vasslabäcken från Kroktjärnen till Rastälven Norrström
21 Kvarnsjön122 utlo SE653145-144374 Kvarnsjön122 utlo 6595 Kvarnsjöbäcken, Kvarnsjön till Bronaån Motala ström
22 Kvarntjärnen mitt SE663916-146852 Kvarntjärnen mitt 8373 Norrström
23 Kvavsjön norr SE661547-147183 Kvavsjön norr 8374 Albäcksån Norrström
24 L Axsjön norr SE657814-144599 L Axsjön norr 4211 Lilla Axsjön Norrström
25 Lammitjärnen utlo SE666383-144509 Lammitjärnen utlo 8425 Lammitjärnen Norrström
26 Letälven SE655371-141603 Letälven 8415 Letälven mellan Möckeln och damm vid Mo Göta älv
27 Lill-Björken SE655521-142797 Lill-Björken 6553 Lill-Björken Norrström
28 Lillsjön mitt SE659961-143560 Lillsjön mitt 8399 Lillsjön Göta älv
29 Lindesbysjön utlo SE661575-144666 Lindesbysjön utlo 8438 Rastälven mellan Sången och Fåsjön Norrström
30 Listresjön SE658383-147024 Listresjön 4194 Listresjön Norrström
31 Långsjön35 SE653088-146216 Långsjön35 6560 Brofallsbäcken/Bastubäcken till inloppet i Örgaveln Motala ström
32 Malmbergssjön SE660049-143904 Malmbergssjön 6325 Svartälven mellan Skärjen och Malmlången Göta älv
33 Molången SE653651-147143 Molången 8389 Molången Motala ström
34 Multen SE656285-143110 Multen, väst 8366 Multen Norrström
35 Nedre Gryten SE652808-147454 Nedre Gryten 8391 Emmaån/Boverkeån mellan Storsjön och Lyren Motala ström
36 Nedre Tjärnen SE660194-145189 Nedre Tjärnen 5381 Ringshyttebäcken mellan Bälgsjön och Hagbyån Norrström
37 Norra Bredsjön SE665265-146772 Norra Bredsjön 8426 Norra Bredsjön Norrström
38 Ormtjärnen SE663828-142595 Ormtjärnen 4197 Ormtjärnen Göta älv
39 Rällen SE663201-146062 Rällen 8428 Rällsälven mellan Ljusnaren och Norrsjön Norrström
40 Sandsjötjärnen SE663953-143232 Sandsjötjärnen 6422 Göta älv
41 Sirsjön SE660919-142948 Sirsjön 6411 Sirsjön Göta älv
42 Skagern SE654200-141400 Skagern 8386 Skagern Göta älv
43 Skarpen SE664797-142559 Skarpen 8406 Göta älv
44 SKÄRJEN SE660152-143776 SKÄRJEN 6326 Skärjen Göta älv
45 St Gryttjärnen SE661993-144065 St Gryttjärnen 8433 Stora Gryttjärnen Norrström
46 St Sarven norr SE654159-147296 St Sarven 8392 Stora Sarven Nyköpingsån
47 Stora Gårdsdammen SE660281-145077 Stora Gårdsdammen 8439 Ringshyttebäcken mellan Bälgsjön och Hagbyån Norrström
48 Stora Lindessjön SE660761-146758 Stora Lindessjön 6537 Stora Lindessjön Norrström
49 Stora Mosjön SE659663-144331 Stora Mosjön 8440 Stora Mosjön Norrström
50 Stora Myggsjön SE662990-145483 Stora Myggsjön 8429 Stora Myggsjön Norrström
51 Strålsjön SE661444-147945 Strålsjön 6162 Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken Norrström
52 Sällingsjön SE659858-148291 Sällingsjön 6120 Sällingsjön Norrström
53 Sörsjön SE662898-146400 Sörsjön 6176 Sörsjön Norrström
54 Teen SE655681-143519 Teen 8369 Teen Norrström
55 Täljeån, E20-R51 SE656399-146800 Täljeån, E20-R51 4287 Täljeån mellan E20 och inflödet av Kumlaån Norrström
56 Vedevågssjön SE659907-147243 Vedevågssjön 6179 Vedevågssjön Norrström
57 Vibysjön södr SE654700-144622 Vibysjön södr 6209 Vibysjön Norrström
58 Viken norr SE652898-144776 Viken norr 6566 Bronaån Motala ström
59 Viksjön utlopp SE652115-145890 Viksjön utlopp 6465 Viksjön Motala ström
60 Västersjön SE657323-142033 Västersjön 6409 Västersjön Göta älv
61 Västgötesjön SE661051-142685 Västgötesjön 8381 Västgötesjön Göta älv
62 Västra Laxsjön SE653517-143239 Västra Laxsjön 5749 Västra Laxsjön Norrström
63 Vättern - Duvfjärden SE651884-144722 Vättern - Duvfjärden 8411 Vättern - Duvfjärden Motala ström
64 Ösjön södr SE663198-143858 Ösjön södr 8382 Allmosälven Norrström
65 Östersjön59 SE653745-145124 Östersjön59 5601 Östersjön-norr om Askersund Motala ström
66 Övre Gryten mitt SE652963-147372 Övre Gryten mitt 8393 Övre Gryten Motala ström
67 Övre Tjärn SE660200-145190 Övre Tjärn 8443 Ringshyttebäcken mellan Bälgsjön och Hagbyån Norrström