RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Provtagning av vattendrag för analys av bekämpningsmedel.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Länsstyrelsen i Södermanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2010
2012
Avslutat
Södermanland
2015-02-16 09:14
2015-02-16 09:18
SLU, Institutionen för mark och miljö