Validerande undersökningar, Värmlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Värmlands län
VER, Verifieringsövervakning
2007
-
Pågående
Värmland
2015-02-16 15:42
2020-08-26 15:28

Undersökningstyper Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys
Startår 2008 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Påväxt-kiselalger 2008 - En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
IPS-index för Kiselalger 2008 - En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 2008 - En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö