Validerande undersökningar, Värmlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Värmlands län
VER, Verifieringsövervakning
2007
-
Pågående
Värmland
2015-02-16 15:42
2020-08-26 15:28
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alstern djuphåla SE659355-137360 Alstern Göta älv
2 Aplungen utlo SE662570-134858 Aplungen Göta älv
3 Averstadån (p) SE654540-134535 Averstadån, Fiskaretorpet Göta älv
4 Backsjön SE208315-413585 Backsjön Göta älv
5 Bakälven, 100 m ovan bron SE662108-381165 Bakälven, 100 m ovan bron Göta älv
6 Bakälven, Nedan bro SE662284-381363 Bakälven, Nedan bro Göta älv
7 Bakälven, Ravinen SE662263-381366 Bakälven, Ravinen Göta älv
8 Bjurbäcksälven, Hammarområdet SE660720-453930 Bjurbäcksälven, Hammarområdet Göta älv
9 Bjurbäcksälven, Nedströms hyttan SE660618-454127 Bjurbäcksälven, Nedströms hyttan Göta älv
10 Bodaälven, Ned damm N Risvattn. SE663948-333086 Bodaälven, Ned damm N Risvattn. Göta älv
11 Bodaälven, Uppströms Edstjärnet SE663675-332639 Bodaälven, Uppströms Edstjärnet Göta älv
12 Borrälven, Mynningen i Rottnen SE664300-383007 Borrälven, Mynningen i Rottnen Göta älv
13 Borrälven, Uppströms sågdamm SE664289-381149 Borrälven, Uppströms sågdamm Göta älv
14 Bratta älv, Kullebroa SE663619-385379 Bratta älv, Kullebroa Göta älv
15 Bratta älv, Mynning i Rottnen SE663619-385672 Bratta älv, Mynning i Rottnen Göta älv
16 Bratta älv, Uppströms Dammyren SE663737-381636 Bratta älv, Uppströms Dammyren Göta älv
17 Bruksälven, Nedströms Mången SE664735-371310 Bruksälven, Nedströms Mången Göta älv
18 Bruksälven, Uppströms Brukstjärnet SE664729-370856 Bruksälven, Uppströms Brukstjärnet Göta älv
19 Bösjön utlo SE660453-128893 Bösjön Göta älv
20 Eggsjön utlo SE674876-134297 Eggsjön Göta älv
21 Finnälven, Heden Norr SE664760-404011 Finnälven, Heden Norr Göta älv
22 Flatsälven SE661579-128299 Flatälven 108
23 Glumman, Väse kyrka SE658954-138825 Glumman, Väse kyrka Göta älv
24 Grytingen SE207099-441210 Grytingen Göta älv
25 Gällälven, Nedströms bron SE666039-427964 Gällälven, Nedströms bron Göta älv
26 Gällälven, Utlopp Va Gällsjön SE666285-426685 Gällälven, Utlopp Va Gällsjön Göta älv
27 Halgån, Länsgränsen SE671469-411001 Halgån, Länsgränsen Göta älv
28 Holmerudsälven, Brattefors SE659180-329777 Holmerudsälven, Brattefors Göta älv
29 Holmerudsälven, Nedströms bron SE659109-329436 Holmerudsälven, Nedströms bron Göta älv
30 Hugn SE208317-409270 Hugn Göta älv
31 Humsjöbäcken, Nedströms Humsjön SE664627-374792 Humsjöbäcken, Nedströms Humsjön Göta älv
32 Hyttälven, Mångshyttan SE661407-138939 Hyttälven, Mångshyttan 108
33 Hällsjön utlo SE665087-135953 Hällsjön Göta älv
34 Kisjöbäcken, Åkerhöjden SE666086-453394 Kisjöbäcken, Åkerhöjden Göta älv
35 Klammaälven, Hygget SE665642-438739 Klammaälven, Hygget Göta älv
36 Kolsjöbäcken, Mynning SE659505-362446 Kolsjöbäcken, Mynning Göta älv
37 Kroppaälven, Nedströms dammen SE661287-461313 Kroppaälven, Nedströms dammen Göta älv
38 Kroppaälven, Uppströms järnvägsbron SE661331-461262 Kroppaälven, Uppströms järnvägsbron Göta älv
39 Kvarnbäcken, NV Vackeråsen SE665938-437603 Kvarnbäcken, NV Vackeråsen Göta älv
40 Kvarntorpsån, Dömle kraftverk SE660732-410891 Kvarntorpsån, Dömle kraftverk Göta älv
41 Kymmen mitt SE665478-133265 Kymmen Göta älv
42 Körttjärnet strand SE661648-130509 Körttjärnet Göta älv
43 Lianeälven, Övre kraftstationen SE659532-326456 Lianeälven, Övre kraftstationen Göta älv
44 Likan, 2 km ned utsättn.pl. SE672809-392562 Likan, 2 km ned utsättn.pl. Göta älv
45 Likan, 3 km ned utsättn.pl. SE672679-393187 Likan, 3 km ned utsättn.pl. Göta älv
46 Liljendalsälven, lokal 1 SE666960-447266 Liljendalsälven, lokal 1 Göta älv
47 Liljendalsälven, lokal 4 SE666777-448258 Liljendalsälven, lokal 4 Göta älv
48 Liljendalsälven, lokal 5 SE666705-448643 Liljendalsälven, lokal 5 Göta älv
49 Liljendalsälven, Nedströms träbron SE666714-448575 Liljendalsälven, Nedströms träbron Göta älv
50 Lilla horssjön utlo SE663401-141209 Lilla Horssjön Göta älv
51 Lilleken SE209166-413852 Lilleken Göta älv
52 Lillån, nedan kulvert SE669149-132561 Lillån, nedan kulvert 108
53 Lillälven, 40 m nedströms vägbro SE661633-368023 Lillälven, 40 m nedströms vägbro Göta älv
54 Lillälven, lernäs SE663540-129760 Torgilsrudsälven, Lernäs Göta älv
55 Molkomssjön SE207449-433640 Molkomssjön Göta älv
56 Mången mitt SE661346-139096 Mången Göta älv
57 N. Bakälven, Stn 1 SE662458-380853 N. Bakälven, Stn 1 Göta älv
58 N. Bakälven, Uppstr bro Baksjön SE662739-381092 N. Bakälven, Uppstr bro Baksjön Göta älv
59 Nedre Hurr SE207412-399508 Nedre Hurr Göta älv
60 Nysockensjön SE208011-412275 Nysockensjön Göta älv
61 Näckån, dammen 4 SE673851-383977 Näckån, dammen 4 Göta älv
62 Näckån, lokal 2 SE673845-382822 Näckån, lokal 2 Göta älv
63 Näckån, lokal 3 SE673848-383742 Näckån, lokal 3 Göta älv
64 Näckån, V:a sidan väg Långberget SE673837-382710 Näckån, V:a sidan väg Långberget Göta älv
65 Oforsälven, 150 m uppströms bro SE666165-452132 Oforsälven, 150 m uppströms bro Göta älv
66 Panken SE658897-138738 Panken Göta älv
67 Rannsjön SE663506-136367 Rannsjön Göta älv
68 Rödvattnet utlo SE659766-131492 Rödvattnet Göta älv
69 Siksjön utlo SE665698-141929 Siksjön Göta älv
70 Silbodalsälven SE659215-129123 Silbodalsälven 108
71 Sjöbäcken, Lekbotten SE669676-413626 Sjöbäcken, Lekbotten Göta älv
72 Sjöbäcken, S bron SE669642-414550 Sjöbäcken, S bron Göta älv
73 Skarpen SE207598-446426 Skarpen Göta älv
74 Slorudsälven, Ovan bro SE661769-381594 Slorudsälven, Ovan bro Göta älv
75 Stamparälven, Uppströms Bjurtjärn SE665663-441790 Stamparälven, Uppströms Bjurtjärn Göta älv
76 Stamparälven, Uppströms Ormräjtika SE665666-443498 Stamparälven, Uppströms Ormräjtika Göta älv
77 Stampbäcken, S. 2 uppströms gångbro SE661707-455420 Stampbäcken, S. 2 uppströms gångbro Göta älv
78 Stampbäcken, S. 4 nedströms hyttan SE661699-455321 Stampbäcken, S. 4 nedströms hyttan Göta älv
79 Stampbäcken, Uppströms ö till gångbro SE661703-455421 Stampbäcken, Uppströms ö till gångbro Göta älv
80 Stora Gla SE207242-412815 Stora Gla Göta älv
81 Storforsälven, Nedan kraftverk SE659937-458286 Storforsälven, Nedan kraftverk Göta älv
82 Storforsälven, Uppströms gångbro SE660031-459198 Storforsälven, Uppströms gångbro Göta älv
83 Stor-jangen utlo SE665667-136013 Stor-Jangen Göta älv
84 Stöen, Stöllet SE669762-404562 Stöen, Stöllet Göta älv
85 Stömnesjön utlo vä SE659503-132228 Stömnesjön Göta älv
86 Summeln SE206243-416825 Summeln Göta älv
87 Sälsjön utlo SE656755-141273 Sälsjön Göta älv
88 Södra Hyn SE207141-427994 Södra Hyn Göta älv
89 Södra yxesjön mitt väst SE661378-130063 Södra Yxesjön Göta älv
90 Södra ämten utlo SE660283-140320 Södra Ämten Göta älv
91 Tolitaälven, Kvarnängen SE660849-399759 Tolitaälven, Kvarnängen Göta älv
92 Tollsjön utlo SE668873-138352 Tollsjön Göta älv
93 Uvån, Torrfåra, ovan bron SE666069-429150 Uvån, Torrfåra, ovan bron Göta älv
94 Vadjungen utlo SE662625-129070 Vadjungen Göta älv
95 Varnan, NO Lagmansgatan SE657648-450604 Varnan, NO Lagmansgatan Göta älv
96 Varnan, Sunneberg SE657639-450352 Varnan, Sunneberg Göta älv
97 Varnan, SV Lagmansgatan SE657645-450553 Varnan, SV Lagmansgatan Göta älv
98 Vikarälven, 80 m nedströms kraftstation SE661611-365733 Vikarälven, 80 m nedströms kraftstation Göta älv
99 Vilångsbäcken, Hembygdsgården SE657531-450495 Vilångsbäcken, Hembygdsgården Göta älv
100 Vilångsbäcken, Nedströms kvarndammen SE657531-451139 Vilångsbäcken, Nedströms kvarndammen Göta älv
101 Vilångsbäcken, Norr om kvarndammen SE657555-451432 Vilångsbäcken, Norr om kvarndammen Göta älv
102 Vilångsbäcken, Stampbron SE657567-449847 Vilångsbäcken, Stampbron Göta älv
103 Välingesundet SE658663-138658 Välingesundet Göta älv
104 Värmullen, norra viken SE666167-138016 Värmullen Göta älv
105 Värån, mynningen SE667000-389724 Värån, mynningen Göta älv
106 Västra Örten mitt SE661749-137621 Västra Örten Göta älv
107 Åsebyälven, Mellan SE658650-342852 Åsebyälven, Mellan Göta älv
108 Åsebyälven, Nedre SE658612-342641 Åsebyälven, Nedre Göta älv
109 Åsebyälven, Övre SE658661-342913 Åsebyälven, Övre Göta älv
110 Älgsjön utlo SE661581-131055 Älgsjön Göta älv
111 Älmheds-långtjärnen strand SE659362-130736 Älmheds-Långtjärnen Göta älv
112 Ängsälven, 20 m uppstr Håtjärn SE663697-379512 Ängsälven, 20 m uppstr Håtjärn Göta älv
113 Ängsälven, N Gräshöjden SE663738-379247 Ängsälven, N Gräshöjden Göta älv
114 Öjenäsbäcken, 75 m ned damm SE662867-357804 Öjenäsbäcken, 75 m ned damm Göta älv
115 Öjenäsbäcken, Klätten 100 m N rv61 SE662707-358284 Öjenäsbäcken, Klätten 100 m N rv61 Göta älv
116 Öjenäsbäcken, Referenslokal SE662740-358180 Öjenäsbäcken, Referenslokal Göta älv
117 Öjenäsbäcken, vedlokal SE662743-358183 Öjenäsbäcken, vedlokal Göta älv
118 Ölman, Hult SE658834-139524 Ölman, Hult Göta älv
119 Örbäcken, 100 m uppströms väg SE666135-428043 Örbäcken, 100 m uppströms väg Göta älv
120 Övre Badasjön utlo SE667639-135045 Övre Badasjön Göta älv
121 Övre blomsjön utlo SE658758-128386 Övre Blomsjön Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Acksjön mitt SE667028-137812 Acksjön Göta älv
2 Alstern, Byn SE659313-137463 Alstern 108
3 Alstersälven SE658829-137496 Alsterälven 108
4 Alstersälven, Alster SE658856-137506 Alstersälven, Alster 108
5 Alstersälven, Alstrum SE659774-137447 Alstersälven, Alstrum 108
6 Alstersälven, Nyeds kyrka SE661020-138289 Alstersälven, Nyeds kyrka 108
7 Alstersälven, Sörgården SE660558-138043 Norumsälven, Sörgården 108
8 Backälven, Nedre Träcka SE656484-132887 Backälven, Nedre Träcka 108
9 Bakom stenledare SE675268-132951 Klarälven, Bakom stenledare 108
10 Bergsjön SE662536-131389 Bergsjön 108
11 Bergsjön mitt SE662505-131479 Bergsjön Göta älv
12 Bergsjön mitt SE664029-131733 Bergsjön Göta älv
13 Billingsån, Klässbol SE660554-132645 Billingsån, Klässbol 108
14 Billingsån, Klässbol (b) SE660529-132649 Billingsån, Klässbol (b) 108
15 Björken mitt SE664483-135472 Björken Göta älv
16 Borgviksälven, Högboda SE660910-134323 Lerbodaälven, Högboda 108
17 Brunsbergsälven SE661455-133924 Brunsbergsälven 108
18 Bråtsjön mitt SE660609-134689 Bråtsjön Göta älv
19 Busjön SE666361-137043 Busjön 108
20 Bäck från Aplungen, Prästbol SE660241-135465 Bäck från Aplungen, Prästbol 108
21 Bäck från Torpsjön SE661375-135044 Bäck från Torpsjön, Bodetta Göta älv
22 Dävelsbäcken, Sommersta SE655608-140817 Dävelsbäcken, Sommersta 108
23 Edanebäcken, Edane SE661626-133155 Edanebäcken, Edane 108
24 Emsen mitt SE662311-136721 Emsen Göta älv
25 Emsälven, Boda SE660744-134339 Emsälven, Boda 108
26 Färnsjön mitt SE662084-140689 Färnsjön Göta älv
27 Glasälven SE660009-131473 Glasälven, Dammarna 108
28 Glasälven, ns Dammarna SE659996-131490 Glasälven, ns Dammarna 108
29 Glasälven, ns Glaåkern SE660159-131653 Glasälven, ns Glaåkern 108
30 Gravån SE659622-136401 Gravån 108
31 Grundan SE667591-136872 Grundan 108
32 Halgån, S Bubäcken SE669671-137076 Halgån, S Bubäcken 108
33 Havån 2 SE675091-133663 Havån 108
34 Horssjöälven, 900 m us väg SE662071-138531 Horssjöälven, 900 m us väg 108
35 Igelälven, elfiskeundersökningar SE665672-141927 Igelälven, elfiskeundersökningar 108
36 Järperudsälven ns damm SE664407-131864 Järperudsälven, ns damm 108
37 Jösseälven, torrfåran SE662170-131226 Jösseälven, torrfåran 108
38 Jösseälven, uppströms kraftverket SE662220-131250 Jösseälven, uppströms kraftverket 108
39 Kilaälven SE656790-132810 Kilaälven 108
40 Kilaälven, Bråten SE656822-132863 Kilaälven, Bråten 108
41 Klarälven, Dingelsundsådran SE658271-136497 Klarälven, Dingelsundsådran 108
42 Klarälven, Kalvholmen SE658480-137198 Klarälven, Kalvholmen 108
43 Kroppaälven, N Nykroppa SE661334-141542 Kroppaälven, N Nykroppa 108
44 Kråkåsälven, ovan väg SE667592-135331 Kråkåsälven, ovan väg 108
45 Kungsådran Skyllbäcksholm SE674296-133333 Klarälven, Kungsådran Skyllbäcksholm 108
46 Kölaälven SE662566-129066 Kölaälven 108
47 Lerbodaälven SE660576-134806 Lerbodaälven 108
48 Lianeälven SE659914-128016 Lianeälven, Kronan 108
49 Lidsjön SE664620-138080 Lidsjön Göta älv
50 Lill-Lungen mitt SE660544-141018 Lill-Lungen Göta älv
51 Lillälven, Blixbol SE658202-132506 Lillälven, Blixbol 108
52 Lillälven, Kolsäter SE658155-132341 Lillälven, Kolsäter 108
53 Lillälven, Långserud ns bro SE657743-132155 Lillälven, Långserud ns bro 108
54 Lillälven, Torp SE658112-132275 Lillälven, Torp 108
55 Lungen mitt SE662287-139561 Lungen Göta älv
56 Långbroäng öppn.sidofåra SE675070-133002 Klarälven, Långbroäng öppn.sidofåra 108
57 Lättbacksand SE674129-133437 Klarälven, Lättbacksand 108
58 Lötälven SE657525-140555 Lötälven 108
59 Lötälven, Järsberg SE657513-140518 Lötälven, Järsberg 108
60 Malsjöån, Malsjö SE658923-134455 Malsjöån 108
61 Nedströms pumpstation SE660244-135507 Kanalen, nedströms pumpstation 108
62 Noret SE660520-133587 Noret 108
63 Noret mitt SE655620-139657 Noret mitt Göta älv
64 Norsbäckskanalen SE659127-141045 Norsbäckskanalen 108
65 Panken SE658992-138755 Panken 108
66 Portilaån, Grums SE658388-134679 Portilaån, Grums 108
67 Portilaån, Lökene SE658647-134706 Portilaån, Lökene 108
68 Rannån ns 62:an SE663065-136720 Rannån ns 62:an 108
69 Rannån, 50 m ns bron SE663468-136392 Rannån, 50 m ns bron 108
70 Rannån, Indianstigen SE663243-136531 Rannån, Indianstigen 108
71 Rannån, ns bron SE663462-136385 Rannån, ns bron 108
72 Referens SE660236-135507 Kanalen, Referens 108
73 Rottnan, ns Rottna kraftverk SE663379-134924 Rottnan, ns Rottna kraftverk 108
74 Rådasjön SE664885-137983 Rådasjön 108
75 Räfsbacken Västra SE675166-132948 Klarälven, Räfsbacken Västra 108
76 Räköken SE664335-131460 Räköken 108
77 Sandån SE658659-133217 Sandån 108
78 Sidofåra V-sida Skyllbäck SE674269-133336 Klarälven, Sidofåra V-sida Skyllbäck 108
79 Slädsjön, utlo SE666018-140666 Slädsjön 108
80 Slöan, Värmlandsbro SE656554-134030 Slöan, Värmlandsbro Göta älv
81 Stamparfallet, Klammaälven SE665957-139874 Stamparfallet, Klammaälven Göta älv
82 Stor-Ullen mitt SE665447-138734 Stor-Ullen Göta älv
83 Strängsforsen 2.2 SE675519-132892 Klarälven, Strängsforsen 2.2 108
84 Strängsforsen 2.3 SE675514-132896 Klarälven, Strängsforsen 2.3 108
85 Strängsforsen 2.4 SE675472-132925 Klarälven, Strängsforsen 2.4 108
86 Stöpsjösälven, Kvarngården SE663053-140348 Stöpsjösälven, Kvarngården 108
87 Svensbysjön mitt SE658281-130028 Svensbysjön Göta älv
88 Sågåsen, Klammaälven SE666010-139509 Sågåsen, Klammaälven Göta älv
89 Sälsjöbäcken, Krontorp SE656175-140767 Sälsjöbäcken, Krontorp 108
90 Sätersälven, Björkås SE656784-132812 Sätersälven, Björkås 108
91 Tarmsälven SE655868-134206 Slöan, Tarmsälven 108
92 Tarmsälven, Liljeholm SE657047-134127 Slöan, Liljeholm 108
93 Tjärnsälven, Tidafors SE661591-138152 Tjärnsälven, Tidafors Göta älv
94 Tolerudsbäcken, Höjen SE659897-135575 Tolerudsbäcken, Höjen 108
95 Tolitaälven, Frykåsen SE661448-135184 Tolitaälven, Frykåsen 108
96 Tolitaälven, Kullen SE661262-135411 Tolitaälven, Kullen 108
97 Tvärån, Nolla ns kulvert SE669638-132513 Tvärån, Nolla ns kulvert 108
98 Tvärälven, Holmskogen SE664656-141547 Tvärälven, Holmskogen 108
99 Tångån, Hytthaget SE660621-137113 Tångån, Hytthaget 108
100 Tåsan, Fageråsdammen SE675286-134055 Tåsan, ns Fageråsdammen 108
101 Tåsan, ns Örån inlopp SE675190-133839 Tåsan, ns Örån inlopp 108
102 Tällbergsälven 1 SE665733-141873 Tällbergsälven 1 108
103 Varnan SE657868-140388 Varnan 108
104 Varnan, nedströms Lötälven SE657778-140280 Varnan, ns Lötälven 108
105 Viksälven SE662007-132047 Viksälven, Gate 108
106 Vrångsälven, fotbollsplan SE664962-130247 Vrångsälven, fotbollsplan 108
107 Yngen SE662700-141600 Yngen Göta älv
108 Ämtan, Prästbol SE662696-135414 Ämtan, Prästbol 108
109 Ävjan SE659035-135428 Ävjan Göta älv
110 Ölman, Älvvik SE659214-139432 Ölman, Älvvik 108
111 Östra Grysjön SE671578-136291 Östra Grysjön Göta älv
112 Överrudssjöns utlopp, Stenorsängen SE659262-133928 Skärmnäsbäcken 108