RMÖ Grundvatten Västmanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Länsstyrelsen i Västmanlands län har mellan 2010 och 2012 tagit prover i fem källor med utströmmande grundvatten. Syftet med undersökningarna har varit att undersöka innehållet av föroreningar och bedöma kemisk status enligt SGU FS 2008:2 i naturligt grundvatten.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västmanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2010
2012
0
Västmanland
2015-02-17 15:05
2015-02-18 10:32
ID Namn Författare År URL Fil