RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningar i ytvattenförekomster - Uppföljning av miljökvalitetsnormer för ekologisk status

Målet är att ta fram underlag för uppföljning av miljökvalitetsnormer för ekologisk status gällande ytvattenförekomster.

Syftet med programmet är att:
• komplettera undersökningar som pågår i andra delprogram eller utföra nya undersökningar för bedömning av miljöpåverkan,
• bedöma de långsiktiga förändringarna i naturliga förhållanden,
• bedöma de långsiktiga förändringar som orsakas av omfattande mänsklig verksamhet,
• vara underlag för att utforma effektiva och ändamålsenliga övervakningsprogram i framtiden,
• vara underlag för eventuella åtgärder och uppföljning av åtgärder.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Örebro län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
-
Pågående
Örebro
Västmanland
Västra Götaland
Dalarna
Södermanland
2011-02-09 14:03
2019-06-20 13:35
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Albäcksån SE661425-146607 Albäcksån Albäcksån Norrström
2 Allmosälven SE663242-143785 Allmosälven Allmosälven Norrström
3 Angsjön utlo SE657632-143100 Angsjön utlo Valån mellan Våtsjön och Möckeln Göta älv
4 Annebobäcken SE654822-147895 Annebobäcken Annebobäcken, Hällebosjön till inloppet i Sottern Nyköpingsån
5 Arb.ån uppst. Frövifors SE659605-147305 Arbogaån uppströms Frövifors Arbogaån mellan Vedevågssjön och Väringen Norrström
6 Arbogaån Kungsvägen SE658948-148667 Arbogaån Kungsvägen Arbogaån mellan Sverkestaån och Ässingån Norrström
7 Arbogaån Kåfalla SE660816-147808 Sverkestaån-Kåfalla6903 Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken Norrström
8 Arbogaån Ringaby SE658975-148080 Väringens utflöde Arbogaån mellan Väringen och Sverkestaån Norrström
9 Arbogaån Rynninge SE659065-148110 Sverkestaån, Rynninge Sverkestaån mellan Ullersättersbäcken och Arbogaån Norrström
10 Arbogaån Röfors SE658745-149610 Arbogaån vid Röfors Arbogaån: mellan "Gravudden" och mynningen till Skedviån Norrström
11 Arbogaån Storå SE662160-146230 Storåns inflöde i Råsvalen Storån mellan Sörsjön och Råsvalen Norrström
12 Arbogaån Vikern Utl. SE659880-145240 Vikerns utflöde Hagbyån från Vikern till inloppet från Åsbobergsbäcken Norrström
13 Arbogaån Åtorp SE658756-149385 Arbogaån Åtorp Arbogaån mellan Ässingån och Skedviån Norrström
14 Arbogaån-Lindesberg SE660842-146693 Arbogaån-Lindesberg Arbogaån mellan Råsvalen och Stora Lindessjön Norrström
15 Aspaån 79 SE651800-144121 Aspaån 79 Aspaån Motala ström
16 Aspen SE661844-145439 Aspen Aspen Norrström
17 Björkasjön6058 mitt SE660707-147068 Björkasjön6058 mitt Björkasjön Norrström
18 Björnfallskanalen SE652871-146424 Björnfallskanalen Björnfallskanalen Motala ström
19 Blackstaån SE658024-145720 Blackstaån Blackstaån Norrström
20 Bobäcken SE657497-142059 Bobäcken Bobäcken/Lankbäcken Göta älv
21 Bogårdsbäcken elfiske SE658482-143946 Bogårdsbäcken elfiske Imälven mellan Rösimmen och Älgsimmen Göta älv
22 Bondabrobäcken elfiske SE658765-145120 Bondabrobäcken elfiske Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån Norrström
23 Borasjön mitt SE653903-142753 Borasjön mitt Borasjön Norrström
24 Bornsälven elfiske SE662900-144200 Bornsälven elfiske Gränsjöälven/Grönsjöälven mellan Gränsjön och Stora Grängen Norrström
25 Borsån SE660025-147080 Borsån Arbogaån mellan Björkasjön och Vedevågssjön Norrström
26 Bosån SE653197-148413 Bosån Bosån Motala ström
27 Brattforsbäcken SE661777-145633 Brattforsbäcken Brattforsbäcken mellan Aspen och Usken Norrström
28 Bredsjöbäcken Stn 3 SE663262-145688 Bredsjöbäcken Stn 3 Bredsjöbäcken Norrström
29 Bredsjön728 mitt SE663109-145608 Bredsjön728 mitt Bredsjön Norrström
30 Brevensån 467 SE654404-148871 Brevensån 467 Brevensån Nyköpingsån
31 Brofallsbäcken SE652996-146154 Brofallsbäcken Brofallsbäcken/Bastubäcken till inloppet i Örgaveln Motala ström
32 Bronaån 237 SE653271-144519 Bronaån 237 Bronaån Motala ström
33 Brostugubäcken 246 SE653595-146896 Brostugubäcken 246 Rävsjöbäcken/Brostugubäcken Motala ström
34 Brunnshyttebäcken SE661507-143900 Brunnshyttebäcken Brunnshyttebäcken mellan Vasselsjön och Lundsfjärden Göta älv
35 Byabäcken SE653559-144644 Byabäcken Byabäcken Motala ström
36 Dammsjön644 mitt SE662593-145338 Dammsjön644 mitt Dammsjön Norrström
37 Dammsjön644 utlo SE662554-145395 Dammsjön644 utlo Dammsjön Norrström
38 Davidstärnsbäcken SE652440-142793 Davidstärnsbäcken Davidstärnsbäcken, Stor-Ämten till Sågkvarnsbäcken Motala ström
39 Djupedalsbäcken SE659810-142820 Djupedalsbäcken Djupedalsbäcken Göta älv
40 Dohnaforsån 234 SE652670-144536 Dohnaforsån 234 Dohnaforsån Motala ström
41 Dyltaån innan infl. Väringen SE658905-146825 Dyltaån, innan inflöde i Väringen Dyltaån mellan Klockarbäckens utlopp och Väringen Norrström
42 Dyltaån-Dylta Kraftstation SE658996-146652 Dyltaån-Dylta Kraftstation Järleån/Dyltaån Norrström
43 Dyltaån-Frövivägen SE658946-146459 Dyltaån-Frövivägen Järleån/Dyltaån Norrström
44 Estaboån 2 SE654111-145738 Estaboån 2 Estaboån Nyköpingsån
45 Estaboån 462 SE654150-145687 Estaboån 462 Estaboån Nyköpingsån
46 Fagerbobäcken elfiske SE658955-144885 Fagerbobäcken Fagerbobäcken Norrström
47 Falkabäcken Storstenshöjden SE657835-144983 Falkabäcken Storstenshöjden Garphytteån-Falkabäcken Norrström
48 Finnåkerssjön norr SE660215-148519 Finnåkerssjön norr Finnåkerssjön Norrström
49 Finnåkersån 244 SE660329-148715 Finnåkersån 244 Finnåkersån Norrström
50 Flaxen mitt SE664340-142283 Flaxen mitt Flaxen Göta älv
51 Flosjöbäcken utlo SE660577-143100 Flosjöbäcken utlo Flosjöbäcken, Fräkentjärnen till inloppet i Halvarsnoren Göta älv
52 Flosjöbäcken stn 3 SE660515-143044 Flosjöbäcken elfiske Flosjöbäcken, Fräkentjärnen till inloppet i Halvarsnoren Göta älv
53 Fräsebäcken utlo SE651085-142435 Fräsebäcken utlo Fräsebäcken mellan Stora Trehörningen och Unden Motala ström
54 Frösvidalsån 283 SE657967-145636 Frösvidalsån 283 Frösvidalsån Norrström
55 Fågelsjön54 utlo SE653711-145298 Fågelsjön54 utlo Skyllbergsån mellan Östersjön och Rönnesån Motala ström
56 Färvilsån elfiske SE660985-145060 Färvilsån elfiske Färvilsån Norrström
57 Gallabergsbäcken 335 SE654532-144426 Gallabergsbäcken 335 Gallabergsbäcken från Gallabergssjön till Vibysjön Norrström
58 Garhytteån, nedströms Bångbro AVR SE663525-145955 Garhytteån nedstr. Bångbro AVR Garhytteån Norrström
59 Garphytteån-Lannafors2320 SE657371-144994 Garphytteån-Lannafors2320 Garphytteån-Falkabäcken Norrström
60 Getaboån SE652914-146638 Getaboån Getaboån Motala ström
61 Gilsåssjön utlo SE657776-144391 Gilsåssjön utlo Lanforsälven från Måckatjärnen till inloppet i Kärmen Göta älv
62 Gladhöjdsbäcken SE663795-143534 Gladhöjdsbäcken Göta älv
63 Glien norr SE662961-147500 Glien norr Glien Norrström
64 Glottrabäcken-Glotterbäck SE653256-147603 Glottrabäcken-Glotterbäck Glottrabäcken Motala ström
65 Glottrasjön östr SE653813-147671 Glottrasjön östr Glottrasjön Motala ström
66 Grecken mitt SE660751-143959 Grecken mitt Grecken, Malen och Lundsfjärden Göta älv
67 Gryssjön väst SE663422-146742 Gryssjön väst Gryssjön Norrström
68 Grytsjöbäcken260 mitt SE652786-143321 Grytsjöbäcken260 mitt Grytsjöbäcken Norrström
69 Grytsjöbäcken5 norr SE657174-141555 Grytsjöbäcken5 norr Vattendrag från Grytsjön till inloppet i Vismen Göta älv
70 Grytsjön261 mitt SE652581-143313 Grytsjön261 mitt Grytsjön Norrström
71 Gränsjön641 norr SE662506-145517 Gränsjön641 norr Gränsjön-Lindesberg Norrström
72 Gränsjöälven elfiske SE663980-143835 Gränsjöälven elfiske Gränsjöälven/Grönsjöälven mellan Gränsjön och Stora Grängen Norrström
73 Hagbyåns infl. i Norasjö SE659965-145670 Hagbyåns inflöde i Norasjön Hagbyån mellan Åsbosjön och Norasjön Norrström
74 Halvarsnoren2010 norr SE661326-143189 Halvarsnoren2010 norr Halvarsnoren Göta älv
75 Hammarskogsån SE662076-145935 Hammarskogsån Hammarskogsån mellan Gränsjön och Råsvalen Norrström
76 Hammarskogsån elfiske SE662075-145935 Hammarskogsån elfiske Hammarskogsån mellan Gränsjön och Råsvalen Norrström
77 Hammarsån vid Hammar SE655975-147575 Hammarsån vid Hammar Sköllerstabäcken/Hammarsån Norrström
78 Hemfjärdens utl (N Ässundet/S Ässundet) SE657049-147778 Hemfjärdens utl (N Ässundet/S Ässundet) Hjälmaren-Hemfjärden Norrström
79 Hemtjärnen utlo SE664868-146040 Hemtjärnen utlo Haggeån inflöde till Simmelsjön Norrström
80 Hjortkvarnsån_hj5 SE653096-148189 Hjortkvarnsån_hj5 Haddeboån mellan Glottrabäcken och Avern Motala ström
81 Hjärtasjön50 utlo SE653265-147385 Hjärtasjön50 utlo Hjärtasjön Motala ström
82 Holmsjöbäcken Stn 2 SE656964-142849 Holmsjöbäcken Stn 2 Holmsjöbäcken från St Svinsjön till inloppet i Ölen Norrström
83 Hundtjärnsbäcken elfiske SE666255-144510 Hundtjärnsbäcken elfiske Matterabäcken/Hundtjärnsbäcken Norrström
84 Hyttbäcken-Västgöthyttan SE659945-144482 Hyttbäcken-Västgöthyttan Hyttbäcken från L Mosjön till inloppet i Saxen Norrström
85 Håkanbolbäcken utlo SE656366-141873 Håkanbolbäcken utlo Håkanbolbäcken Göta älv
86 Håkanbolbäcken elfiske SE656360-141875 Håkanbolbäcken elfiske Håkanbolbäcken Göta älv
87 Hörksälven gångbron SE664856-144978 Hörksälven gångbron Hörksälven ner till Kumla älvs utlopp Norrström
88 Hörksälven Stn 3 SE664856-144977 Hörksälven Stn 3 Hörksälven ner till Kumla älvs utlopp Norrström
89 Imälven elfiske SE657925-143135 Imälven elfiske Imälven mellan Älgsimmen och Svartälven Göta älv
90 Jonsbobäcken södr SE661758-143710 Jonsbobäcken södr Vattendrag från Holmsjön till inloppet i Sundsjön Göta älv
91 Järleån Stn 1 SE659968-146298 Järleån Stn 1 Järleån/Dyltaån Norrström
92 Kaggabäcken SE663972-144394 Kaggabäcken Kaggabäcken, Nordsjön till Nittälven Norrström
93 Klockarbäcken-Ervalla SE659094-146787 Klockarbäcken-Ervalla Klockarbäcken Norrström
94 Knäppabäcken elfiske SE660050-144500 Knäppabäcken elfiske Knäppabäcken Norrström
95 Koängsbäcken SE663839-143448 Koängsbäcken Koängsbäcken, Kotjärnen till inloppet i St Högsjön Göta älv
96 Kråksjön293 södr SE653022-142958 Kråksjön293 södr Kråksjön Norrström
97 Kråkån292 mitt SE653313-142880 Kråkån292 mitt Kråkån Norrström
98 Kullasjön södr SE654297-149029 Kullasjön södr Kullasjön Nyköpingsån
99 Kumla älv SE664826-144908 Kumla älv Kumla älv Norrström
100 Kumlaån 329 SE656014-146313 Kumlaån 329 Kumlaån Norrström
101 Kvarnsjöbäcken SE653256-144419 Kvarnsjöbäcken Kvarnsjöbäcken, Kvarnsjön till Bronaån Motala ström
102 Kvarnsjön m Lövsjön utlo SE664657-143346 Kvarnsjön m Lövsjön utlo Lövsjön Göta älv
103 Kärmen mitt SE657727-144003 Kärmen mitt Kärmen Göta älv
104 Kärmen utlo SE657695-143923 Kärmen utlo Kärmälven mellan Kärmen och Stora Noren Göta älv
105 Kölsjön norr SE663909-146224 Kölsjön norr Kölsjön Norrström
106 Kölsjön6131 norr SE663905-146225 Kölsjön6131 norr Kölsjön Norrström
107 Kölsjöån elfiske SE663540-146445 Kölsjöån-Elfiske Kölsjöån Norrström
108 L Grängen mitt SE662336-144291 L Grängen mitt Lilla Grängen Norrström
109 L Högsjön utlo SE663588-143356 L Högsjön väst Stora Högsjön och Lilla Högsjön Göta älv
110 L Korslången östr SE664107-146784 L Korslången östr Lilla Korslången Norrström
111 Lammitjärnsbäcken SE666258-144554 Lammitjärnsbäcken Lammitjärnsbäcken, Svarttjärnen till Hundtjärnsbäcken Norrström
112 Lankälven mitt SE662901-144474 Lankälven mitt Lankälven Norrström
113 Laxån vid Ågrena SE654510-143050 Laxån vid Ågrena Laxån från V Laxsjön med utlopp i Svartån vid Ågrena Norrström
114 Leken mitt SE657387-144126 Leken mitt Leken Norrström
115 Lekhytteån SE656840-144690 Lekhytteån Lekhytteån mellan Leken och Garphytteån Norrström
116 Lerkesån elfiske 1 SE659520-145535 Lerkesån elfiske 1 Kvarnbäcken-Lerkesån Norrström
117 Lersjön utlo SE658898-143102 Lersjön utlo Lersjön Göta älv
118 Lerälven-Elfiske SE658410-143050 Lerälven-Elfiske Lerälven, Lersjön till Svartälven Göta älv
119 Letälven, bro i Åtorp SE655577-141757 Letälven, bro i Åtorp Letälven mellan Möckeln och damm vid Mo Göta älv
120 Lilla och Stora Hällsjön480 utlo SE662912-144501 Lilla och Stora Hällsjön480 utlo Lilla Hällsjöbäcken, St Hällsjön till Lankälven Norrström
121 Lillsjöbäcken Stn 1 SE660345-146125 Lillsjöbäcken Stn 1 Lillsjöbäcken, Storsjön till Järleån Norrström
122 Lillån från Lunten SE660143-148077 Lillån från Lunten Västansjöbäcken från Björken till inloppet i Sällingsjön Norrström
123 Lillån från Lången SE657340-146725 Lillån från Lången Lillån från Lången Norrström
124 Lillån nedan banvall SE655895-143623 Lillån nedan banvall Lillån vid Mullhyttan Norrström
125 Lillån till Ässingån SE659483-148499 Lillån till Ässingån Lillån med utflöde i Ässingån Norrström
126 Lillån-Ribbohyttan SE656718-143970 Lillån-Ribohyttan Lillån vid Vekhyttan Norrström
127 Lillån-Tångeråsa SE655485-144364 Lillån-Tångeråsa Lillån med utlopp i Logsjön Norrström
128 Lillån-Vekhyttan SE655935-144219 Lillån-Vekhyttan Lillån vid Vekhyttan Norrström
129 Lillån-Velandasjön SE655879-144480 Logsjön utlo Lillån mellan Logsjön och Svartån Norrström
130 Limmingsbäcken elfiske SE660789-142850 Limmingsbäcken elfiske Limmingsbäcken mellan Limmingssjön och Halvarsnoren Göta älv
131 Lonnen SE658545-142370 Lonnen Lonnen Göta älv
132 Lugnsälven SE661708-142513 Lugnsälven Finnhytteälven, Skärjen till inloppet i Torrvarpen Göta älv
133 Lyren mitt SE652355-147956 Lyren mitt Lyren Motala ström
134 Långboån mitt SE661006-148869 Långboån mitt Långboån Norrström
135 LångboånBf2 SE661063-148832 LångboånBf2 Norrström
136 Lången utlo SE653386-142797 Lången utlo Lången-Laxå kommun Norrström
137 Lången norra SE658268-146477 Lången norra Lången-Örebro kommun Norrström
138 Lången utflöde SE653389-142822 Lången utflöde Långsmoån Norrström
139 Lången296 norr SE653315-142752 Lången296 norr Lången-Laxå kommun Norrström
140 Lången302 norr SE658357-146516 Lången302 norr Lången-Örebro kommun Norrström
141 Lången302 utlo SE657936-146481 Lången302 utlo Lillån från Lången Norrström
142 Lövsjön SE208702-450106 Lövsjön Lövsjön Göta älv
143 Malmlången norr SE659361-143886 Malmlången norr Malmlången Göta älv
144 Malälven mitt SE661237-143385 Malälven mitt Malälven mellan Malen och Halvarsnoren Göta älv
145 Meshattbäcken Stn 3 SE661946-145031 Meshattbäcken Stn 3 Vasslabäcken från Kroktjärnen till Rastälven Norrström
146 Mogruvälven SE659275-144755 Mogruvälven Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån Norrström
147 Mosstorpbäcken utlo SE655451-141760 Mosstorpbäcken utlo Gåssjöbäcken, Gåssjön till Letälven Göta älv
148 Mullsjöån SE652577-144122 Mullsjöån Mullsjöån, Långsjön till Dohnaforsån Motala ström
149 Mången mitt SE665075-143292 Mången mitt Mången Göta älv
150 Möckeln NO SE657730-142850 Möckeln Möckeln Göta älv
151 Mörttjärnsbäcken8901 utlo SE665236-144748 Mörttjärnsbäcken8901 utlo Mörttjärnsbäcken mellan Barnfallsmossen och Stora Kumlan Norrström
152 N Asplången mitt SE651965-143909 N Asplången mitt Norra Asplången Motala ström
153 N Bredsjön östr SE665213-146697 N Bredsjön östr Norra Bredsjön Norrström
154 Nittälven efter Salbosjön SE663758-145012 Nittälven efter Salbosjön Nittälven mellan Salbosjön och Ljusnaren Norrström
155 Nittälven elfiske SE665383-144199 Nittälven elfiske Nittälven ner till Nordtjärnsälvens utlopp Norrström
156 Nittälven6110 SE664038-144558 Nittälven6110 Nittälven Norrström
157 Norasjön 6340 SE660148-145753 Norasjön 6340 Norasjön Norrström
158 Nordtjärnsälven elfiskeNY SE665101-144066 Nordtjärnsälven Stn 7 Nordtjärnsälven från Silksbäckens utlopp till inloppet i Nittälven Norrström
159 Nordtjärnsälven-kvarnen SE665160-144002 Nordtjärnsälven-kvarnen Nordtjärnsälven från Silksbäckens utlopp till inloppet i Nittälven Norrström
160 Noren utlo SE657406-143833 Noren utlo Stora Noren och Lilla Noren Göta älv
161 Norra Aspaån SE651816-144049 Norra Aspaån Aspaån biflöde nedströms N Asplången Motala ström
162 Norra Loken SE661096-142518 Norra Loken Trösälven Göta älv
163 Norrmogen östr SE662709-147924 Norrmogen östr Norrmogen Norrström
164 Norr-Älgen mitt SE663605-143036 Norr-Älgen mitt Norr-Älgen Göta älv
165 Nyttorpsbäcken SE660945-142666 Nyttorpsbäcken Nyttorpsbäcken, Västgötesjön till inloppet i Limmingssjön Göta älv
166 Näsbygraven 334 SE656002-147091 Näsbygraven 334 Näsbygraven/Frogestabäcken Norrström
167 Nätsjöbäcken utlo SE663939-142414 Nätsjöbäcken utlo Nätsjöbäcken Göta älv
168 Olovsjön södr SE664291-145186 Olovsjön södr Olovsjön Norrström
169 Oppäsen mitt SE660583-148700 Oppäsen mitt Oppäsen Norrström
170 Orobäcken-Laggarmyren SE662094-145363 Orobäcken-Laggarmyren Norrström
171 Ralaån 337 SE655445-146343 Ralaån 337 Ralaån Norrström
172 Rammsjön mitt SE659120-145597 Rammsjön mitt Rammsjön Norrström
173 Ramshytteån SE662770-147232 Ramshytteån Getryggsån mellan Gryssjön och Glien Norrström
174 Rastälven elfiske SE662300-144260 Rastälven elfiske Rastälven mellan Stora/Lilla Grängen och Sången Norrström
175 Restaån utlo SE662620-147225 Restaån utlo Restaån, Ösaren till inloppet i Glien Norrström
176 Ringshyttebäcken elfiske SE660161-145237 Ringshyttebäcken elfiske Ringshyttebäcken mellan Bälgsjön och Hagbyån Norrström
177 Rösimmen mitt SE658526-144042 Rösimmen mitt Rösimmen Göta älv
178 Rösjöbäcken SE651753-144036 Rösjöbäcken Rösjöbäcken mellan Fagertärn och Södra Aspaån Motala ström
179 Rötjärnsbäcken SE663482-142402 Rötjärnsbäcken Göta älv
180 Rötjärnsbäcken utlo SE663415-142404 Rötjärnsbäcken utlo Rötjärnsbäcken från L Rötjärnen till inloppet i Stor-Sången Göta älv
181 S Asplången mitt SE651526-143940 S Asplången mitt Södra Asplången Motala ström
182 S Ånnabosjön mitt SE657990-145038 S Ånnabosjön mitt Södra Ånnabosjön Norrström
183 Salbosjön norr SE663577-144930 Salbosjön norr Salbosjön Norrström
184 Salbosjön utlo SE663736-144972 Salbosjön utlo Salbosjön Norrström
185 Sandån elfiske SE663265-147495 Sandån elfiske Sandån mellan Stora/Lilla Sångaren och å från Glien Norrström
186 Sandån före kölsjön6135 SE664045-146315 Sandån före kölsjön6135 Sandån från Kälktjärnen till inloppet i Kölsjön Norrström
187 Sandån-Gammelbo SE662989-147598 Sandån-Gammelbo Sandån mellan Glien och Norrmogen Norrström
188 Saxen2310 södr SE662668-142379 Saxen2310 södr Saxen-Hällefors/Filipstad Göta älv
189 Saxen329 södr SE662649-142384 Saxen329 södr Saxen-Hällefors/Filipstad Göta älv
190 Saxen343 östr SE659974-144797 Saxen343 östr Saxen-Nora Norrström
191 Saxhyttälven södr SE662468-142512 Saxhyttälven södr Saxhyttälven Göta älv
192 Sikforsån södr SE663199-143153 Sikforsån södr Sikforsån mellan Norr-Älgen och Sör-Älgen Göta älv
193 Silken SE208867-451758 Silken Silken Norrström
194 Silksbäcken elfiske SE665215-143925 Silksbäcken elfiske Silksbäcken från Silken till inloppet i Nordtjärnsälven Norrström
195 Simmelsjön6 mitt SE665072-146129 Simmelsjön6 mitt Simmelsjön Norrström
196 Simmelsjön6 utflöde SE665310-146195 Simmelsjön6 utflöde Haggeån mellan Simmelsjön och St Avlången Norrström
197 Sirsjöbäcken elfiske SE660887-142953 Sirsjöbäcken elfiske Sirsjöbäcken mellan Sirsjön och Halvarsnoren Göta älv
198 Skagersholmsån elfiske5 SE653515-142050 Skagersholmsån elfiske5 Skagersholmsån Göta älv
199 Skagershultamossen SE655436-143909 Skagershultamossen Dike/bäck vid Skagershultamossen Norrström
200 Skedviån Ålsänge SE658870-149365 Skedviån vid Ålsänge Skedviån Norrström
201 Skeppsjön NNV SE652433-146314 Skeppsjön NNV Skeppsjön Motala ström
202 Skirasjön utlo SE654152-148687 Skirasjön utlo Byggebäcken, Skirasjön till inloppet i Botaren (Brevensån) Nyköpingsån
203 Skirenån SE652018-143817 Skirenån Aspaån biflöde uppströms N Asplången Motala ström
204 Skogasjön södr SE654483-147000 Skogasjön södr Skogasjön Nyköpingsån
205 Skyllbergsån/Rönnesån 240 SE653499-145519 Skyllbergsån/Rönnesån 240 Rönnesån från St Axsjön till inloppet i Skyllbergsån Motala ström
206 Skärjen SE207287-451456 Skärjen Skärjen Göta älv
207 Skärjen310 utlo SE661362-142456 Skärjen310 utlo Finnhytteälven, Skärjen till inloppet i Torrvarpen Göta älv
208 Smygarebäcken SE659784-145490 Smygarebäcken Smygarebäcken, Ämten till inloppet i Åsbosjön Norrström
209 Smygarebäcken elfiske SE659828-145512 Smygarebäcken elfiske Smygarebäcken, Ämten till inloppet i Åsbosjön Norrström
210 Sottern SSO SE654385-148213 Sottern SSO Sottern Nyköpingsån
211 Spettån SE655086-142694 Spettån Spettån, Sirsjön till inloppet i Toften Norrström
212 Spettån före Lill-Trysslingebäcken SE655131-142601 Spettån före Lill-Trysslingebäcken Spettån, Spångmossen till Lill-Trysslingebäcken Norrström
213 St Avlången väst SE665416-146217 St Avlången väst Stora Avlången Norrström
214 St Hällsjön utlo SE662328-143672 St Hällsjön utlo Vattendrag från Hälltjärnen till inloppet i Halvtron Göta älv
215 St Hällsjön utflöde SE662327-143671 St Hällsjön utflöde Vattendrag från Hälltjärnen till inloppet i Halvtron Göta älv
216 St Kloten SE663952-147038 St Kloten Stora Kloten Norrström
217 St Kumlan väst SE665063-144726 St Kumlan väst Stora Kumlan Norrström
218 St Lindessjön SE660759-146755 St Lindessjön östr Stora Lindessjön Norrström
219 St Noren södr SE657475-143899 St Noren södr Stora Noren och Lilla Noren Göta älv
220 St Sandsjön utlo SE664251-143224 St Sandsjön utlo Sikforsån från Mångsagen till Sävsjön Göta älv
221 St Sandsjön utflöde SE664250-143223 St Sandsjön utflöde Sikforsån från Mångsagen till Sävsjön Göta älv
222 St Snesnaren utflöde SE663834-146796 St Snesnaren utflöde Getryggsån mellan L. Korslången och Gryssjön Norrström
223 Stavån 341 SE655142-143565 Stavån 341 Stavån Norrström
224 Stenebäcken SE656195-146070 Stenebäcken Stenebäcken Norrström
225 Stenebäcken norr SE656117-146028 Stenebäcken norr Stenebäcken Norrström
226 Stensjön521 utlo SE665002-143503 Stensjön521 utlo Lövsjöälven inloppet i Lövsjön Göta älv
227 Stensjön521 utflöde SE664939-143511 Stensjön521 utflöde Lövsjöälven inloppet i Lövsjön Göta älv
228 Stora Hemsjöbäcken SE655710-143369 Stora Hemsjöbäcken Stora Hemsjöbäcken, St Hemsjön till inloppet i Teen Norrström
229 Stora Sörsjöbäcken SE664791-146739 Stora Sörsjöbäcken Stora Sörsjöbäcken, Hästtjärnen till inloppet i St Korslången Norrström
230 Stora Tomsjön SE208729-447274 Stora Tomsjön Stora Tomsjön Göta älv
231 Stor-Björken södr SE655823-142432 Stor-Björken södr Stor-Björken Norrström
232 Storsjön14 mitt SE652814-146863 Storsjön14 mitt Storsjön-Askersund Motala ström
233 Stor-Sången östr SE663306-142452 Stor-Sången östr Stor-Sången Göta älv
234 Sundsjön södr SE661710-143665 Sundsjön södr Sundsjön Göta älv
235 Svarthavsbäcken mitt SE664605-143711 Svarthavsbäcken mitt Svarthavsbäcken Norrström
236 Svartån Karlslund SE657170-146205 Svartån Karlslund Svartån från Lindbacka till Hjälmaren Norrström
237 Svartån uppströms Kanalen SE657189-146027 Svartån uppströms Kanalen Svartån från Logsjön-Lillåns utlopp till Lindbacka Norrström
238 Svartån vid Brohyttan SE656534-144582 Svartån Brohyttan 2059 Svartån mellan Lillåns utlopp och Lekhytteån/Garphytteåns utlopp Norrström
239 Svartån vid Ågrena SE654531-143019 Svartån vid Ågrena Svartån mellan Borasjön och Toften Norrström
240 Svartån-Kvistbro2058 SE655960-144340 Svartån-Kvistbro2058 Svartån mellan Lillåns utlopp och Lekhytteån/Garphytteåns utlopp Norrström
241 Svartån-nedstr.Teen2056 SE655810-143730 Svartån-nedstr.Teen2056 Svartån mellan Lillån vid Mullhyttan och Dike/bäck vid Skagershultamossen Norrström
242 Svennevad SE654365-147609 Svennevad Svennevadsån Nyköpingsån
243 Sverkestaån elfiske5 SE661955-147935 Sverkestaån elfiske5 Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken Norrström
244 Sågkvarnsbäcken utlo SE652425-142730 Sågkvarnsbäcken utlo Sågkvarnsbäcken mellan Bosjön och Unden Motala ström
245 Sågsnårsälven SE658860-144163 Sågsnårsälven Sågsnårsälven från Stora Grytsjön till inloppet i Älvlången Norrström
246 Sågån södr SE660802-147224 Sågån södr Sågån Norrström
247 Sällingsjön östr SE659935-148244 Sällingsjön östr Sällingsjön Norrström
248 Sävälven-Silkesdamm SE664500-142960 Sävälven-Silkesdamm Sävälven Göta älv
249 Södra Aspaån SE651748-144033 Södra Aspaån Aspaån biflöde nedströms S Asplången Motala ström
250 Södra Hörken SE665810-145685 Södra Hörken Södra Hörken Norrström
251 Sörbybäcken 336 SE655397-146380 Sörbybäcken 336 Sörbybäcken Norrström
252 Sörälgen2205 utlo SE662130-142921 Sörälgen2205 utlo Sikforsån mellan Sör-Älgen och Torrvarpen Göta älv
253 Sörälgen2210 mitt SE662560-143065 Sörälgen2210 mitt Sör-Älgen Göta älv
254 Testen utlo SE654818-143265 Testen utlo Klämmabäcken till inloppet i Toften Norrström
255 Tisaren mitt SE654227-146148 Tisaren mitt Tisaren Nyköpingsån
256 Tisaren östr SE654198-145935 Tisaren östr Tisaren Nyköpingsån
257 Tomsjöälven mitt SE664673-142387 Tomsjöälven mitt Tomsjöälven Göta älv
258 Torksjöbäcken SE651339-143768 Torksjöbäcken Aspaån biflöde uppströms S Asplången Motala ström
259 Torpabäcken norr SE655683-145347 Torpabäcken norr Torpabäcken Norrström
260 Torphyttebäcken 230 SE660807-146580 Torphyttebäcken 230 Torphyttebäcken Norrström
261 Torpälven SE658175-144188 Torpälven Torpälven-Stråsjöbäcken Göta älv
262 Torrvarpen2030 södr SE661965-142736 Torrvarpen2030 södr Torrvarpen Göta älv
263 Torsbroån östr SE653778-144863 Torsbroån östr Torsbroån från Åmmen till inloppet i Östersjön Motala ström
264 Tosjöbäcken södr SE652922-148562 Tosjöbäcken södr Älgsjöbäcken mellan Älgsjön och Avern Motala ström
265 Tysslingen södr SE657428-145721 Tysslingen södr Tysslingen Norrström
266 Täljeån vid Bo SE655789-145201 Täljeån vid Bo Täljeån från Vibysjön till Torpabäckens utlopp Norrström
267 Täljeån vid Täby SE656435-145780 Täljeån vid Täby Täljeån från Torpabäckens utlopp till Stenebäckens utlopp Norrström
268 Ullersättersbäcken SE659195-148016 Ullersättersbäcken Ullersättersbäcken Norrström
269 Unden SE651500-142300 Unden Unden Motala ström
270 Unden utlo SE651567-141795 Unden 1569 utlopp Unden Motala ström
271 Undersbäcken SE660761-147232 Undersbäcken Undersbäcken, Hultasjön till Sågån Norrström
272 V Djupedalstjärn mitt SE659957-142811 V Djupedalstjärn mitt Göta älv
273 Vasselsjön SE207697-452141 Vasselsjön Vasselsjön Göta älv
274 Vasslabäcken elfiske1 SE661370-145080 Vasslabäcken elfiske1 Vasslabäcken från Kroktjärnen till Rastälven Norrström
275 Vedevågssjön6076 södr SE660002-147018 Vedevågssjön6076 södr Vedevågssjön Norrström
276 Velamshyttebäcken SE656315-143345 Velamshyttebäcken Velamshyttebäcken Norrström
277 Venaån 267 SE659381-144678 Venaån 267 Mogruvälven mellan Venaån och Vikern Norrström
278 Venaån elfiske SE659335-144590 Venaån elfiske Mogruvälven mellan Venaån och Vikern Norrström
279 Vibysjöns utlopp SE654720-144730 Vibysjöns utlopp Täljeån från Vibysjön till Torpabäckens utlopp Norrström
280 Vintersjön mitt SE664469-141945 Vintersjön mitt Vintersjön Göta älv
281 Våtsjön utlo SE657575-143299 Våtsjön utlo Våtsjön Göta älv
282 Våtsjön östr SE657411-143564 Våtsjön östr Våtsjön Göta älv
283 Väringen 6070 SE658980-147580 Väringen 6070 Väringen Norrström
284 Västra Laxsjöns utlopp SE653550-143200 Västra Laxsjöns utlopp Laxån från V Laxsjön med utlopp i Svartån vid Ågrena Norrström
285 Ykullaån SE651901-143236 Yxkullaån 219 Ykullaån Motala ström
286 Yxsjön429 östr SE661784-144892 Yxsjön429 östr Yxsjön Norrström
287 Åmmelången SE652895-145450 Åmmelången Åmmelången Motala ström
288 Åsbosjön mitt SE660034-145413 Åsbosjön mitt Åsbosjön Norrström
289 Älgsimmen mitt SE658330-143555 Älgsimmen mitt Älgsimmen Göta älv
290 Älgsimmen utlo SE658298-143461 Älgsimmen utlo Älgsimmen Göta älv
291 Älvlången norr SE659164-144305 Älvlången norr Älvlången Norrström
292 Ässingån, Fellingsbro SE658960-148725 Ässingsån, Fellingsbro Ässingån mellan Lillån och Arbogaån Norrström
293 Ässingån-Övre 260 SE659590-148466 Ässingån-Övre 260 Ässingån mellan Finnåkerssjön och Lillån Norrström
294 Äverstaån SE657592-147595 Äverstaån Äverstaån från Harsjön till inloppet i Hjälmaren Norrström
295 Örgaveln norr SE653177-146286 Örgaveln norr Örgaveln Motala ström
296 Örgaveln södr SE653082-146334 Örgaveln södr Örgaveln Motala ström
297 Örgavlabäcken SE652911-146447 Örgavlabäcken Örgavlabäcken Motala ström
298 Örkaggen södr SE652611-143732 Örkaggen södr Örkaggen Motala ström
299 Örlaxbäcken SE662589-145216 Örlaxbäcken Örlaxbäcken från Rasbackstjärnen till inloppet i Dammsjön Norrström
300 Örmobäcken SE652193-146312 Örmobäcken Örmobäcken Motala ström
301 Östersjön utflöde SE653174-143758 Östersjön utflöde Förbindelse mellan Östersjön och Ö Laxsjön Norrström
302 Östersjön1110 väst SE653700-144955 Östersjön1110 väst Östersjön-norr om Askersund Motala ström
303 Östersjön252 mitt SE653174-143822 Östersjön252 mitt Östersjön-väster om Askersund Norrström
304 Övartjärnsbäcken-Biologi SE659447-143028 Övartjärnsbäcken Övartjärnsbäcken Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Allmosälven-Broberget SE663188-143865 Allmosälven-Broberget Allmosälven Norrström
2 Anten östr SE653432-144707 Anten östr Anten Motala ström
3 Arbogaån Löa SE663139-146345 Arbogaån Löa Storån mellan Norrsjön och Kölsjöån Norrström
4 Arbogaån uppströms Lindesberg SE661014-146714 Arbogaån uppströms Lindesberg Arbogaån mellan Råsvalen och Stora Lindessjön Norrström
5 Arbogaån-Frötuna SE658980-148602 Arbogaån-Frötuna Arbogaån mellan Sverkestaån och Ässingån Norrström
6 Arbogaån-Nedan Kilarna SE658929-148520 Arbogaån-Nedan Kilarna Arbogaån mellan Sverkestaån och Ässingån Norrström
7 Arbogaån-uppströms Holmen SE659006-148036 Arbogaån-uppströms Holmen Arbogaån mellan Väringen och Sverkestaån Norrström
8 Arbån.uppst. Lindesb.ARV SE660740-146965 Borsån nedstr Lindesberg6050 Dalkarlshytteån (Arbogaån) mellan Stora Lindessjön och Björkasjön Norrström
9 Aspaån-Vältran SE651855-144014 Aspaån-Vältran Aspaån biflöde nedströms N Asplången Motala ström
10 Aspaån-Åberga SE651748-144034 Aspaån-Åberga Aspaån biflöde nedströms S Asplången Motala ström
11 Aspen mitt SE661872-145395 Aspen mitt Aspen Norrström
12 Bergvattnet mitt SE652085-142855 Bergvattnet mitt Sågkvarnsbäcken mellan Bosjön och Unden Motala ström
13 Blackstaån uppstr Blacksta SE658190-145776 Blackstaån uppstr Blacksta Blackstaån Norrström
14 Bosjön norr SE652025-143248 Bosjön norr Bosjön Motala ström
15 Bosjön sublitoral SE652053-143274 Bosjön sublitoral Bosjön Motala ström
16 Bredsjöbäcken SE663171-145652 Bredsjöbäcken Bredsjöbäcken Norrström
17 Bronaån SE653235-144455 Bronaån Bronaån Motala ström
18 Bruntorpskärret1 SE658309-146836 Bruntorpskärret1 Norrström
19 Bruntorpskärret2 SE658264-146825 Bruntorpskärret2 Norrström
20 Dammsjöbäcken, Omlöp SE662551-145394 Dammsjöbäcken, Omlöp Dammsjöbäcken mellan Dammsjön och Gränsjön Norrström
21 Dike Fagermon SE658508-146472 Dike Fagermon Norrström
22 Dykaren SE657177-145840 Dykaren Tysslingekanal mellan Tysslingen och Svartån Norrström
23 Estaboån 3 SE654099-145730 Estaboån 3 Estaboån Nyköpingsån
24 Estaboån 5 SE654145-145673 Estaboån 5 Estaboån Nyköpingsån
25 Finnåkerssjöån SE660043-148467 Finnåkerssjöån Norrström
26 Finnån SE660997-144101 Finnån utlo Finnån Göta älv
27 Fågeltorn SE654703-144542 Fågeltorn Norrström
28 Getryggsån mitt SE663275-147007 Getryggsån mitt Getryggsån mellan Gryssjön och Glien Norrström
29 Gränsjön548 norr SE664361-143758 Gränsjön548 norr Gränsjön-Hällefors Norrström
30 Gränsjöälven-nedan Gränsjön SE663983-143834 Gränsjöälven-nedan Gränsjön Gränsjöälven/Grönsjöälven mellan Gränsjön och Stora Grängen Norrström
31 Gräve SE657177-145882 Gräve Tysslingekanal mellan Tysslingen och Svartån Norrström
32 Grönälven-Bredsjö SE663488-144014 Grönälven-Bredsjö Gränsjöälven/Grönsjöälven mellan Gränsjön och Stora Grängen Norrström
33 Gårdsjön norr SE652685-141658 Gårdsjön norr Gårdsjön Motala ström
34 HADDEBOÅN SE653256-147504 HADDEBOÅN Haddeboån mellan Hjärtasjön/Östersjön och Glottrabäcken Motala ström
35 Haddeboån-Hjortkvarn SE653062-147855 Haddeboån-Hjortkvarn Haddeboån mellan Glottrabäcken och Avern Motala ström
36 Hagasjön mitt SE658612-144757 Hagasjön mitt Hovmantorpsån, St Gäddtjärnen till Mogruvälven Norrström
37 Hagbyån-Gyttorp SE659892-145260 Hagbyån-Gyttorp Hagbyån från Vikern till inloppet från Åsbobergsbäcken Norrström
38 Hagbyån-N Haga SE660041-145594 Hagbyån-N Haga Hagbyån mellan Åsbosjön och Norasjön Norrström
39 Hagbyån-S Esstorp SE660049-145530 Hagbyån-S Esstorp Hagbyån mellan Åsbosjön och Norasjön Norrström
40 Halvtron mitt SE661848-143374 Halvtron mitt Halvtron Göta älv
41 Hammarskogsån, Bruket SE661982-146080 Hammarskogsån, Bruket Hammarskogsån mellan Gränsjön och Råsvalen Norrström
42 Hammarskogsån, Gräntjärn SE662435-145800 Hammarskogsån, Gräntjärn Hammarskogsån mellan Gränsjön och Råsvalen Norrström
43 Hammarskogsån, Guldsmedshyttan SE662007-146022 Hammarskogsån, Guldsmedshyttan Hammarskogsån mellan Gränsjön och Råsvalen Norrström
44 Hammarskogsån, Nedan kraftverken 400 m SE661981-146089 Hammarskogsån, Nedan kraftverken 400 m Hammarskogsån mellan Gränsjön och Råsvalen Norrström
45 Hovmanstorpasjön mitt SE658817-144700 Hovmanstorpasjön mitt Åsebolsbäcken Norrström
46 Håkanbolbäcken kiselalger SE656322-141785 Håkanbolbäcken kiselalger Håkanbolbäcken Göta älv
47 Högforsälven-Skaltmossen SE664896-145304 Högforsälven-Skaltmossen Högforsälven mellan Södra Hörken och Björken Norrström
48 Högforsälven-Sköttens SE664521-145325 Högforsälven-Sköttens Högforsälven mellan Södra Hörken och Björken Norrström
49 Högforsälven-V Gruvhål SE665035-145409 Högforsälven-V Gruvhål Högforsälven mellan Södra Hörken och Björken Norrström
50 Hörksälven ovan Brattforsen SE665310-145095 Hörksälven ovan Brattforsen Hörksälven ner till Kumla älvs utlopp Norrström
51 Immen mitt SE659937-142318 Immen mitt Immen Göta älv
52 Immen utlo SE659843-142308 Immen utlo Immen Göta älv
53 Imälven utlo SE657855-143072 Imälven utlo Imälven mellan Älgsimmen och Svartälven Göta älv
54 Imälven kiselalger SE658142-143219 Imälven kiselalger Imälven mellan Älgsimmen och Svartälven Göta älv
55 Irvingsholm SE657305-145669 Irvingsholm Tysslingekanal mellan Tysslingen och Svartån Norrström
56 Kalven mitt SE661961-145347 Kalven mitt Kvarnkärrsbäcken, Kviddtjärnen till inloppet i Aspen Norrström
57 Kanalen 295 SE657179-145894 Kanalen 295 Tysslingekanal mellan Tysslingen och Svartån Norrström
58 Kanalen nedströms Gammelån SE657265-145660 Kanalen nedströms Gammelån Tysslingekanal mellan Tysslingen och Svartån Norrström
59 Kanalens utlopp SE657195-146025 Kanalens utlopp Tysslingekanal mellan Tysslingen och Svartån Norrström
60 Kedjans mynning SE658561-142435 Kedjans mynning Kedjan Göta älv
61 Kringlan SE661974-144297 Kringlan Rastälven mellan Sången och Fåsjön Norrström
62 Kråkån-Undenvägen SE653038-142879 Kråkån-Undenvägen Kråkån Norrström
63 Kvarnabäcken SE654085-145308 Estaboån 6 Vattendrag från Södra Dovrasjön till Tibons utlopp Nyköpingsån
64 Kvarnsjön m Lövsjön utflöde SE664656-143345 Kvarnsjön m Lövsjön utflöde Lövsjöälven mellan Lövsjön och Mången Göta älv
65 Kvarntorpsbäcken SE657198-142232 Kvarntorpsbäcken Kvarntorpsbäcken Göta älv
66 Körtingsberg SE654935-144551 Körtingsberg Norrström
67 Laxån 342 SE653931-143248 Laxån 342 Laxån från V Laxsjön med utlopp i Svartån vid Ågrena Norrström
68 Lillsjön95 mitt SE656852-143798 Lillsjön95 mitt Lillån vid Vekhyttan Norrström
69 Lillån från Logsjön SE656120-144720 Lillån från Logsjön Lillån mellan Logsjön och Svartån Norrström
70 Lillån33 elfiske SE656124-144723 Lillån33 elfiske Lillån mellan Logsjön och Svartån Norrström
71 Lillån-Mullhyttan SE655862-143624 Lillån-Mullhyttan Lillån vid Mullhyttan Norrström
72 Ljustjärnen308 SE661440-142507 Ljustjärnen308 Ljustjärnen Göta älv
73 Logsjön mitt SE655512-144392 Logsjön mitt Logsjön Norrström
74 Loviseholmsbäcken2075 SE656899-145444 Loviseholmsbäcken2075 Norrström
75 Lången302 mitt SE658200-146475 Lången302 mitt Lången-Örebro kommun Norrström
76 Mångsälven-nedströms Mångsdammen SE664486-143241 Mångsälven-nedströms Mångsdammen Sikforsån från Mångsagen till Sävsjön Göta älv
77 Mörttjärn mitt SE659261-143631 Mörttjärn mitt Mörttjärnen Göta älv
78 N Bredsjön väst SE665234-146522 N Bredsjön väst Norra Bredsjön Norrström
79 Nittälven 2 SE665773-144095 Nittälven 2 Nittälven ner till Nordtjärnsälvens utlopp Norrström
80 Nittälven 3 SE665609-144185 Nittälven 3 Nittälven ner till Nordtjärnsälvens utlopp Norrström
81 Nittälven 4 SE664948-144191 Nittälven 4 Nittälven Norrström
82 Nittälven 5 SE663868-144866 Nittälven 5 Nittälven Norrström
83 Nittälven, Brattforsen SE665203-144180 Nittälven, Brattforsen Nittälven ner till Nordtjärnsälvens utlopp Norrström
84 Nordtjärnsälven SE664955-144186 Nordtjärnsälven Nordtjärnsälven från Silksbäckens utlopp till inloppet i Nittälven Norrström
85 Norrmogen6810 södr SE662685-147750 Norrmogen6810 södr Norrmogen Norrström
86 Nyängsbäcken SE657210-141956 Nyängsbäcken Nyängsbäcken med inlopp i Västersjön Göta älv
87 Nätsjön mitt SE664165-142604 Nätsjön mitt Nätsjön Göta älv
88 Oppäsen6950 södr SE660625-148740 Oppäsen6950 södr Oppäsen Norrström
89 Orsbäck SE657214-141893 Orsbäck Göta älv
90 Rumboholm SE657175-145669 Rumboholm Tysslingekanal mellan Tysslingen och Svartån Norrström
91 Rällsälven-Rällsälv SE663287-145754 Rällsälven-Rällsälv Rällsälven mellan Ljusnaren och Norrsjön Norrström
92 Rällsälven-Stjärnfors SE663484-145564 Rällsälven-Stjärnfors Rällsälven mellan Ljusnaren och Norrsjön Norrström
93 Rösjön mitt SE651852-143717 Rösjön mitt Rösjöbäcken mellan Fagertärn och Södra Aspaån Motala ström
94 S Brunnsjön mitt SE660992-145965 S Brunnsjön mitt Torphyttebäcken Norrström
95 S Fågeltorn SE654674-144542 S Fågeltorn Norrström
96 Salbosjön östr SE663563-145026 Salbosjön östr Salbosjön Norrström
97 Seltorpsbäcken SE658508-146601 Seltorpsbäcken Norrström
98 Sikforsälven-Grythyttan SE662115-142911 Sikforsälven-Grythyttan Sikforsån mellan Sör-Älgen och Torrvarpen Göta älv
99 Skagersholmsån elfiske3 SE653682-141924 Skagersholmsån elfiske3 Skagersholmsån Göta älv
100 Skedviån 275 SE659124-149313 Skedviån 275 Skedviån Norrström
101 Skomakarsjön mitt SE664327-143048 Skomakarsjön mitt Sikforsån från Mångsagen till Sävsjön Göta älv
102 SO Jonagården SE657557-145612 SO Jonagården Tysslingen1 Norrström
103 St Flosjön mitt SE660362-142982 St Flosjön mitt Flosjöbäcken, Fräkentjärnen till inloppet i Halvarsnoren Göta älv
104 St Grängen mitt SE662611-144289 St Grängen mitt Stora Grängen Norrström
105 St Högsjön mitt SE663725-143432 St Högsjön mitt Stora Högsjön och Lilla Högsjön Göta älv
106 St Sandsjön mitt SE664232-143278 St Sandsjön mitt Sikforsån från Mångsagen till Sävsjön Göta älv
107 Stenebäcken-Kiselalger SE656118-146029 Stenebäcken-Kiselalger Stenebäcken Norrström
108 Stora Trehörningen SE651200-142800 Stora Trehörningen Stora Trehörningen Motala ström
109 Storhjälmaren Flisan SE657063-151502 Storhjälmaren Flisan Hjälmaren-Storhjälmaren Norrström
110 Storhjälmaren Frostberget SE657149-151211 Storhjälmaren Frostberget Hjälmaren-Storhjälmaren Norrström
111 Storsjön SE656800-143635 Storsjön Storsjön-Lekeberg Norrström
112 Storån 203 SE662644-146396 Storån 203 Storån mellan Sörsjön och Råsvalen Norrström
113 Svartån 330 SE655246-142763 Svartån 330 Svartån mellan Storbjörken och Toften Norrström
114 Svartån 340 SE654008-142877 Svartån 340 Svartån mellan Borasjön och Toften Norrström
115 Svartån-Svartå SE655688-142654 Svartån-Svartå Svartån mellan Storbjörken och Toften Norrström
116 Svartälven 814 SE658501-143215 Svartälven 814 Svartälven mellan Malmlången och Imälvens inlopp Göta älv
117 Svartälven-Möckeln2001 SE657875-143068 Svartälven-Möckeln2001 Svartälven mellan Malmlången och Imälvens inlopp Göta älv
118 Svartälven-S Öfalla SE658693-143373 Svartälven-S Öfalla Svartälven mellan Malmlången och Imälvens inlopp Göta älv
119 Svartälven-Skråmforsens kraftstation SE658498-143202 Svartälven-Skråmforsens kraftstation Svartälven mellan Malmlången och Imälvens inlopp Göta älv
120 Svennevadsån elfiske stn2 SE654440-147339 Svennevadsån elfiske stn2 Svennevadsån Nyköpingsån
121 Sverkestaån 265 SE659344-148189 Sverkestaån 265 Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken Norrström
122 Sången438 väst SE661940-144134 Sången438 väst Sången Norrström
123 Sångsbäcken SE663193-142626 Sångsbäcken Sångsbäcken Göta älv
124 Sävälven SE664488-142956 Sävälven Sävälven Göta älv
125 Sävälven 1 SE664567-142972 Sävälven 1 Sävälven Göta älv
126 Sävälven 2 SE665544-143003 Sävälven 2 Sävälven Göta älv
127 Södra Hörken bottenfauna SE665783-145631 Södra Hörken bottenfauna Södra Hörken Norrström
128 Södra Hörken sublitoral SE665575-145823 Södra Hörken sublitoral Södra Hörken Norrström
129 Sörby-Gräve SE657159-145785 Sörby-Gräve Tysslingekanal mellan Tysslingen och Svartån Norrström
130 Sörsjön sublitoral SE662986-146416 Sörsjön sublitoral Sörsjön Norrström
131 Sörsjön6032 mitt SE662932-146477 Sörsjön6032 mitt Sörsjön Norrström
132 Teen mitt SE655448-143468 Teen mitt Teen Norrström
133 Timsälven-LV205 SE658234-142644 Timsälven-LV205 Timsälven Göta älv
134 Timsälven-Möckeln3001 SE657958-142825 Timsälven-Möckeln3001 Timsälven inlopp i Möckeln Göta älv
135 Tisaren 1 SE654145-145811 Tisaren 1 Tisaren Nyköpingsån
136 Tisaren Djuphåla SE654158-146204 Tisaren Djuphåla Tisaren Nyköpingsån
137 Tisaren S Lövön SE654306-146020 Tisaren S Lövön Tisaren Nyköpingsån
138 Tomsjöälven-N Rötängstjärnen SE664672-142388 Tomsjöälven-N Rötängstjärnen Tomsjöälven Göta älv
139 Torrvarpen mitt SE662096-142621 Torrvarpen mitt Torrvarpen Göta älv
140 Tvärsjöbäcken SE660321-148541 Tvärsjöbäcken Norrström
141 Tysslingen2410 utlo SE657290-145666 Tysslingen2410 utlo Tysslingen Norrström
142 Täljeån 339 SE655971-145304 Täljeån 339 Täljeån från Torpabäckens utlopp till Stenebäckens utlopp Norrström
143 Täljeån vid Tybblebron SE656155-147878 Täljeån vid Tybblebron Täljeån (Kvismare kanal) från Hammarsåns utlopp till Hjälmaren Norrström
144 Valån SE657733-143048 Valån Valån mellan Våtsjön och Möckeln Göta älv
145 Vedevågssjön mitt SE660013-147018 Vedevågssjön mitt Vedevågssjön Norrström
146 Vedevågssjön sublitoral SE660008-147035 Vedevågssjön sublitoral Vedevågssjön Norrström
147 Vibysjön södr SE654700-144622 Vibysjön södr Vibysjön Norrström
148 Vissbodasjön utlo SE654307-145717 Vissbodasjön utlo Nyköpingsån
149 Våtsjöälven-nedströms Våtsjön SE657592-143294 Våtsjöälven-nedströms Våtsjön Valån mellan Våtsjön och Möckeln Göta älv
150 Västersjön40 mitt SE657324-141950 Västersjön40 mitt Västersjön Göta älv
151 Västersjön40 utlo SE657328-142056 Västersjön40 utlo Å mellan Västersjön och Östersjön Göta älv
152 Ymningen östr SE658276-144819 Ymningen östr Stora Ymningen Norrström
153 Åsbosjön norr SE660101-145420 Åsbosjön norr Åsbosjön Norrström
154 Ässingån-Nedre 272 SE659340-148650 Ässingån-Nedre 272 Ässingån mellan Lillån och Arbogaån Norrström
155 Ö Djupedalstjärn mitt SE659945-142831 Ö Djupedalstjärn mitt Djupedalsbäcken Göta älv
156 Öster Tysslinge SE657424-145563 Öster Tysslinge Tysslingen2 Norrström
157 Österhammarsjön mitt SE659949-148457 Österhammarsjön mitt Ässingån mellan Finnåkerssjön och Lillån Norrström
158 Östersjön utlo SE657218-142118 Östersjön utlo Östersjön-Degerfors Göta älv