SRK, Emån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll för Emåns avrinningsområde. Emåförbundet, www.eman.se
Moderna recipientkontrollprogram för Emån har funnits sedan 1992.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Emåförbundet
SRK, Samordnad recipientkontroll
1992
-
Pågående
Jönköping
Kalmar
2011-01-25 15:35
2020-09-14 09:32

Undersökningstyper Växtplankton i sjöar
Startår 1983 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Andel blågrönalger 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Trofiskt planktonindex (TPI) 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Artantal för växtplankton 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorofyll a 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalbiomassa 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnespåverkan växtplankton 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö