Screeningundersökningar av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Nationwide screening of WFD priority substances. SWECO VIAK Screening Report 2007:1, se referens ID 51209

Screening i Norra Östersjöns vattendistrikt av vattendirektivets 33 prioriterade ämnen, se referens ID 51226

Screening av vattendirektivets 33 prioriterade ämnen och 8 andra förorenande ämnen i 50 limniska ytvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt , se referens ID 51429
Ej granskad
Miljögiftssamordning
SCR, Screening
2006
2009
0
Västmanland
2015-02-24 13:57
2015-02-24 15:22
  • Det finns inga flaggor för den valda kategorien