VER, sjöar i Södermanlands län, makrofyter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Verifierande provtagning av makrofyter i Södermanlands läns ansvarsområde.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Södermanlands län
VER, Verifieringsövervakning
2006
-
Pågående
Södermanland
Östergötland
2015-02-24 14:28
2015-05-13 16:01
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Björken SE652707-159032 Björken Björken Kustområde
2 Eknaren SE653258-157164 Eknaren Eknaren Svärtaån
3 Fläten SE652145-152390 Fläten Fläten Kilaån
4 Misteln SE655714-156398 Misteln Misteln Nyköpingsån
5 Näsnaren, Katrineholms tätort, mitt i sjön SE654395-152051 Näsnaren Näsnaren Nyköpingsån
6 Runnviken SE653030-157700 Runnviken Runnviken Svärtaån
7 Stortrön SE653917-158305 Stortrön Stortrön Svärtaån
8 Södra Kärrlången SE657500-157677 Södra Kärrlången Södra Kärrlången Norrström
9 Viren SE654150-151550 Viren Viren Nyköpingsån
10 Yngaren SE652634-154606 Yngaren Yngaren Nyköpingsån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Täljaren mitt SE653578-153535 Täljaren Täljaren Nyköpingsån