Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Länsstyrelsen i Södermanlands län
VER, Verifieringsövervakning
2007
-
0
Södermanland
Östergötland
2015-02-24 14:53
2015-05-13 16:01
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Björksundsbäcken SE651985-158506 Sibbostäk till Sibbofjärden Sibbostäk till Sibbofjärden Kustområde
2 Blackstabro SE655847-157710 Sättraån-Skeppstaån Sättraån-Skeppstaån Trosaån
3 Enareån SE652124-154047 Enarenån Enarenån Nyköpingsån
4 Fadabäcken, N43 SE651272-156017 Fadabäcken Fadabäcken Kilaån
5 Fimtaån, K27 SE654128-153790 Fimtaån från Tyven till Långhalsen Fimtaån från Tyven till Långhalsen Nyköpingsån
6 Forsaån, F28 SE654223-155394 Kvarngraven Forsaån Nyköpingsån
7 Gammalån, V25 SE654776-150339 Gammalån Gammalån Nyköpingsån
8 Gäddån SE652722-150052 Gäddån Gäddån Nyköpingsån
9 Inflöde i Båven från Nedingen, F27 SE654940-155220 Skebokvarnsån från Nedingen till Båven Skebokvarnsån från Nedingen till Båven Nyköpingsån
10 Inflöde i Långhalsen från Viksjön SE653729-153927 Lerboån-Värnaån Lerboån-Värnaån Nyköpingsån
11 Inflöde till Dunkern, F30b SE656033-155802 Vadsbroån Vadsbroån Nyköpingsån
12 Inflöde vid Ålsätter från Näsnaren, V26 SE654521-151619 Sjöholmsån Sjöholmsån Nyköpingsån
13 Lifsingeån SE655455-158145 Lifsingeån Lifsingeån Trosaån
14 Milängsån SE655430-153606 Milängsån Milängsån Nyköpingsån
15 Nynäsån SE652129-159016 Nynäsån Nynäsån Kustområde
16 Ramstaån, K28 SE654487-153879 Flodaån-Ramstaån Flodaån-Ramstaån Nyköpingsån
17 Ramsundsån. Hammarbydiket SE658787-154453 Kafjärdsgraven Kafjärdsgraven Norrström
18 Ramundsbäck SE651130-154055 Ramundsbäck Ramunds Bäck Kilaån
19 Råckstaåns utlopp SE657010-157800 Råcksta å Råcksta å Norrström
20 Sibro, F30a SE653700-156202 Vattendraget från Båven till Lidsjön (Sibro) Vattendraget från Båven till Lidsjön (Sibro) Nyköpingsån
21 Skarendalsån, K24 SE652484-154078 Skarendalån från Viggaren till Yngaren Skarendalån från Viggaren till Yngaren Nyköpingsån
22 Stocktorp SE655247-154258 Stocketorpsån Nyköpingsån
23 Vadstorpån, K25 SE652322-154136 Vadstorpån från sammanflödet med Enareån till Yngaren Vadstorpån från sammanflödet med Enareån till Yngaren Nyköpingsån
24 Örboholmsån SE652396-159554 Örboholmsån Örboholmsån Kustområde

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Asp-ån övredel SE655937-151741 Aspån - övre del Aspån - övre del Norrström
2 Aspån, Gimmersta SE655515-151466 Aspån - nedre del Aspån - nedre del Norrström
3 Brobybäcken SE658796-152615 Brobybäcken Brobybäcken Norrström
4 Bålsjöån SE651312-154047 Bålsjöån Bålsjöån Kilaån
5 Bärle kanal SE653800-150944 Bärle kanal Bärle kanal Nyköpingsån
6 Dammkärren SE653874-158210 Dammkärren Dammkärren Svärtaån
7 Dragsjöbäcken SE657164-151792 Albergabäcken Albergabäcken Norrström
8 Eksågsån SE658385-156015 Eksågsån Eksågsån Norrström
9 Flättsjöbäcken SE656922-155524 Flättsjöbäcken Flättsjöbäcken Norrström
10 Forssjöån SE654078-151903 Forssjöån från Viren till Lillsjön Forssjöån från Viren till Lillsjön Nyköpingsån
11 Forsån/Getebodabäcken SE655952-151740 Getebodabäcken Getebodabäcken Norrström
12 Gammelsta SE651413-154717 Kilaån (Kila-Gammelsta) Kilaån (Kila-Gammelsta) Kilaån
13 Gärsån SE655516-151111 Gärsån Gärsån Norrström
14 Hagbyån SE657221-154062 Hagbyån Hagbyån Norrström
15 Hedelundaån från Vadsbrosjön till Värnaån SE654189-154293 Hedelundaån från Vadsbrosjön till Värnaån Hedelundaån från Vadsbrosjön till Värnaån Nyköpingsån
16 Hedelundaån från Veckeln till Hedelundasjön SE653638-154584 Hedelundaån från Veckeln till Hedelundasjön Hedelundaån från Veckeln till Hedelundasjön Nyköpingsån
17 Histaån SE657719-158131 Histaån Histaån Norrström
18 Järnaån SE655763-156339 Järnaån Järnaån Nyköpingsån
19 Jättnaån SE655438-156762 Jättnaån Jättnaån Nyköpingsån
20 Kilaån SE651285-156007 Kilaån (Gammelsta-Tuna) Kilaån (Gammelsta-Tuna) Kilaån
21 Kvarnån SE655264-151364 Kvarnån Kvarnån Norrström
22 Kälbroån SE657251-154092 Kälbroån Kälbroån Norrström
23 Långsjöbäcken, Sundby SE652797-157468 Långsjöbäcken Långsjöbäcken Svärtaån
24 Lännaån SE657253-156706 Stämån-Lännaån Stämån-Lännaån Norrström
25 Mellösaån, Mellösa SE655395-154393 Hälleforsnäsån Nyköpingsån
26 Moraån SE656077-156205 Moraån Moraån Nyköpingsån
27 Nyköpingsån SE653851-152257 Forssjöån från Duveholmssjön till Djulösjön Forssjöån från Duveholmssjön till Djulösjön Ligger utanför HARO
28 Nässelstaån SE655165-156892 Nässelstaån Nyköpingsån
29 Runnvikens utlopp SE652847-157579 Sundbyån Sundbyån Svärtaån
30 Sibbostäk SE651584-158750 Sibbostäk från Sibbofjärden till Kråkfjärden Sibbostäk från Sibbofjärden till Kråkfjärden Kustområde
31 Skarendalån (lundsbolsjöbäcken) SE652868-153051 Skarendalån från Storsjön till Viggaren Skarendalån från Storsjön till Viggaren Nyköpingsån
32 Skebokvarnsån från Holmsjön till Nedingen SE655491-154960 Skebokvarnsån från Holmsjön till Nedingen Skebokvarnsån från Holmsjön till Nedingen Nyköpingsån
33 Solbergaån från Ricksjön till Kyrksjön SE655392-156660 Solbergaån från Ricksjön till Kyrksjön Solbergaån från Ricksjön till Kyrksjön Nyköpingsån
34 Solbergaån från Ösjön till Ricksjön SE655414-156337 Solbergaån från Ösjön till Ricksjön Solbergaån från Ösjön till Ricksjön Nyköpingsån
35 Sågsjöbäcken SE653216-156856 Sågsjöbäcken Sågsjöbäcken Svärtaån
36 Tisnare kanal, Malmsjötorp SE652616-152319 Tisnare Kanal från Älgsjön till Fjälaren Nyköpingsån
37 Tisnare kanal, Mellangården SE652888-151818 Tisnare Kanal från Älgsjön till Fjälaren Tisnare Kanal från Fjälaren till Visken Nyköpingsån
38 Täljareån SE653227-153915 Täljareån Täljareån Nyköpingsån
39 Utnorsån SE654038-156893 Bäcken till Ekebysjö Bäcken till Ekebysjö Nyköpingsån
40 Utnorsån SE654332-156917 Utnorsån Utnorsån Nyköpingsån
41 Vadstorpån, Hjulbo SE652526-153003 Vadstorpån från Hålvetten till Näsnaren Vadstorpån från Hålvetten till Näsnaren Nyköpingsån
42 Vadstorpån, Vedeby kvarn SE652204-153994 Vadstorpån från Näsnaren till sammanflödet med Enareån Vadstorpån från Näsnaren till sammanflödet med Enareån Nyköpingsån
43 Varbroån SE654373-154065 Varbroån Varbroån Nyköpingsån
44 Vattendraget från Avlasjön till Nyckelsjön SE655608-157861 Vattendraget från Avlasjön till Nyckelsjön Vattendraget från Avlasjön till Nyckelsjön Trosaån
45 Vattendraget från Björken till Rundbosjön SE652467-159125 Vattendraget från Björken till Rundbosjön Vattendraget från Björken till Rundbosjön Kustområde
46 Vattendraget från Sticksjön till Likstammen SE653935-158175 Vattendraget från Sticksjön till Likstammen Vattendraget från Sticksjön till Likstammen Svärtaån
47 Vattendraget från Stora Kalven till Övre Gällringen, Rocklösa SE655857-156748 Vattendraget från Stora Kalven till Övre Gällringen Vattendraget från Stora Kalven till Övre Gällringen Trosaån
48 Vattendraget från Strången till Åkforsån, Smisken SE653867-152172 Vattendraget från Strången till Åkforsån Vattendraget från Strången till Åkforsån Nyköpingsån
49 Vingåkersån från Högsjön till sammanflödet med Gammalån SE654749-150095 Vingåkersån från Högsjön till sammanflödet med Gammalån Vingåkersån från Högsjön till sammanflödet med Gammalån Nyköpingsån
50 Vingåkersån från Ölångssjön till Högsjön, inlopp Högsjön SE654465-149256 Vingåkersån från Ölångssjön till Högsjön Vingåkersån från Ölångssjön till Högsjön Nyköpingsån
51 Vittorp SE653859-149736 Hällbäcken Hällbäcken Nyköpingsån
52 Åkers styckebruk SE657085-157336 Bergaån Norrström
53 Åtorpsån SE655082-154272 Åtorpsån Åtorpsån Nyköpingsån