RMÖ Kvicksilverhalt i fisk i Västmanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Mätningar av kvicksilverhalt i gädda i Västmanlands län 1975-
Ej granskad
Miljögiftssamordning
RMÖ, Regional miljöövervakning
1982
-
0
Västmanland
2015-02-25 14:59
2022-10-13 11:08

Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i fisk
Startår 0 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 1975 - annat IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1975 - annat IVL Svenska Miljöinstitutet AB