VER, Miljögifter i fisk, Västernorrlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Miljögiftsanalyser i fisk, Västernorrlands län
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
VER, Verifieringsövervakning
2009
-
Pågående
Västernorrland
2015-02-25 16:54
2019-09-25 11:30

Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i fisk
Startår 2009 Slutår 2009
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kadmium och kadmiumföreningar 0 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 0 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorbensen 0 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 0 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 0 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
DDT 0 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Gamma-hexaklorcyklohexan 0 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Särskilda förorenande ämnen 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Arsenik 0 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Krom 0 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Zink 0 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Koppar 0 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 0 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB