RK, Petiksnäsgruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientundersökning i Rengårdsbäcken för uppföljning av ev påverkan från Petiksnäsgruvan. Analys av vattenkemi.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Boliden AB
RK, Recipientkontroll
1999
-
Pågående
Västerbotten
2015-02-25 21:05
2015-02-25 21:06
ID Namn Författare År URL Fil