Verifieringsprovtagning Dalarna

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samlingsprogram för verifieringsprovtagningar i Dalarnas län.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Dalarnas län
VER, Verifieringsövervakning
0
-
Pågående
Dalarna
Västmanland
2015-02-27 09:55
2019-09-30 20:05
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 (Byrbäcken, innan utlopp i Dalälven) SE669920-149637 (Byrbäcken, innan utlopp i Dalälven) Dalälven
2 Alderbäcken SE667089-154488 Alderbäcken Dalälven
3 Anstaån delaro 13 SE669844-150587 Anstaån delaro 13 Dalälven
4 Aspån SE671452-148441 Aspån Dalälven
5 Aspån SE671459-148439 Aspån Dalälven
6 Aspån SE671483-148416 Aspån Dalälven
7 Biflöde till Årängsån SE667943-153518 Biflöde till Årängsån Dalälven
8 Björkljustern SE668907-148636 Björkljustern Dalälven
9 Brossen SE674264-146738 Brossen Dalälven
10 Brossån SE674027-146967 Brossån Dalälven
11 Brossån SE674039-146956 Brossån Dalälven
12 Brossån SE674233-146747 Brossån Dalälven
13 Brossån (nedströms Brossen, övre rinnsträckan) SE674158-146808 Brossån Dalälven
14 Brovallsbäcken 2 SE666643-152897 Brovallsbäcken 2 Dalälven
15 Buskasjön SE667984-153569 Buskasjön Dalälven
16 Bynoret SE671520-144650 Bynoret Dalälven
17 Bysjön SE670229-151845 Bysjön Dalälven
18 Bysjön SE675758-146146 Bysjön Dalälven
19 Bäcken från Sjövallsmossen SE665973-154053 Bäcken från Sjövallsmossen Dalälven
20 Bästen SE670675-146425 Bästen Dalälven
21 Dalkarlen SE668854-149775 Dalkarlen Dalälven
22 Dalälven SE672117-145779 Dalälven Dalälven
23 Dammsjön SE669457-149129 Dammsjön Dalälven
24 Dickasjön SE667392-152769 Dickasjön Dalälven
25 Edsken SE671169-151970 Edsken Dalälven
26 Faluån SE672202-148981 Faluån Dalälven
27 Fatburen utlopp SE669347-151374 Fatburen utlopp Dalälven
28 Faxen SE671065-148559 Faxen Dalälven
29 Fjällgrycken SE674155-148608 Fjällgrycken Dalälven
30 Fullen SE670766-152044 Fullen Dalälven
31 Fäbodfjärden SE671520-150582 Fäbodfjärden Dalälven
32 Gessan SE668583-149829 Gessan Dalälven
33 Gimmen SE671817-147020 Gimmen Dalälven
34 Gimån SE671433-147107 Gimån Dalälven
35 Gläcken SE668535-148497 Gläcken Norrström
36 Gonäsåns inlopp Väsman SE667001-146186 Gonäsåns inlopp Väsman Norrström
37 Gopen SE673309-147622 Gopen Dalälven
38 Gravån SE673433-147759 Gravån Dalälven
39 Grundmången SE674188-142675 Grundmången Dalälven
40 Gruvsjön SE668418-149482 Gruvsjön Dalälven
41 Grängshammarsån SE670220-148046 Grängshammarsån Dalälven
42 Gyllingen SE672155-145153 Gyllingen Dalälven
43 Gåran (utloppet) SE668629-150257 Gåran (utloppet) Dalälven
44 Gårdvikssjön SE673472-150266 Gårdvikssjön Dalälven
45 Gåsbosjön SE667818-154126 Gåsbosjön Dalälven
46 Hamreån SE668622-151127 Hamreån Dalälven
47 Helgån SE672804-146445 Helgån Dalälven
48 Herängsån SE667949-154031 Herängsån Dalälven
49 Herängsån SE668141-153430 Herängsån Dalälven
50 Hillersbodbäcken SE673274-150675 Hillersbodbäcken Dalälven
51 Hosjön SE675629-146141 Hosjön Dalälven
52 Hyttbäcken SE669085-150637 Hyttbäcken Dalälven
53 Hyttbäcken SE669621-149205 Hyttbäcken Dalälven
54 Hyttbäcken V4 SE667361-152518 Hyttbäcken V4 Dalälven
55 Hyttsjön SE673760-147055 Hyttsjön Dalälven
56 Hålnan SE670594-151533 Hålnan Dalälven
57 Håvran 2 SE668093-151239 Håvran 2 Dalälven
58 Hönsan SE669615-150732 Hönsan Dalälven
59 Insjön SE672989-146017 Insjön Dalälven
60 Jularboån SE667249-152287 Jularboån Dalälven
61 Jularboån V13 SE667221-152380 Jularboån V13 Dalälven
62 Jularboån V14 SE667380-152468 Jularboån V14 Dalälven
63 Jularboån V3 SE667189-152596 Jularboån V3 Dalälven
64 Kilsån SE666130-154410 Kilsån Dalälven
65 Klutsjön SE689177-134540 Klutsjön Dalälven
66 Klämshyttan - Lustån SE667911-151047 Klämshyttan - Lustån Dalälven
67 Knivån SE671568-149837 Knivån Dalälven
68 Kollpellebäcken SE665978-154889 Kollpellebäcken Dalälven
69 Krondiket SE672054-148979 Krondiket Dalälven
70 Kulbäcken SE669190-151321 Kulbäcken Dalälven
71 Kvarnbäcken SE667637-154343 Kvarnbäcken Dalälven
72 Köarån SE678684-136225 Köarån Dalälven
73 L Getsjön SE683990-133103 Lilla Getsjön Dalälven
74 Larsboån SE666677-148623 Larsboån Norrström
75 Larsboån SE667148-149528 Larsboån Norrström
76 Leckenboån SE666264-153870 Leckenboån Dalälven
77 Lilla Lönnvattnet SE671562-150402 Lilla Lönnvattnet Dalälven
78 Lilla Noran SE668729-148020 Lilla Noran Dalälven
79 Lilla Ulvsjön SE669102-147817 Lilla Ulvsjön Dalälven
80 Lillälven SE672050-149760 Lillälven Dalälven
81 Lisselgårds-Dammsjön SE669028-148590 Lisselgårds-Dammsjön Dalälven
82 Lissjön SE669733-151254 Lissjön Dalälven
83 Ljustjärnen SE673431-148225 Ljustjärnen Dalälven
84 Lången SE670435-151367 Lången Dalälven
85 Långshytteån SE670422-151317 Långshytteån Dalälven
86 Långängesbäcken SE672277-149940 Långängesbäcken Dalälven
87 Mell-Valsan SE671930-147599 Mell-Valsan Dalälven
88 Milsboån SE670112-148922 Milsboån Dalälven
89 Mossbysjön SE669563-148948 Mossbysjön Dalälven
90 Nedre Klingen SE670633-150490 Nedre Klingen Dalälven
91 Nedre Milsbosjön SE670202-149006 Nedre Milsbosjön Dalälven
92 Nedre Risshyttesjön SE669095-149221 Nedre Risshyttesjön Dalälven
93 Norra Barken SE666165-148695 Norra Barken Norrström
94 Norra Barken 5 SE666885-148396 Norra Barken 5 Norrström
95 Norra Barken 6 SE666675-148509 Norra Barken 6 Norrström
96 Norra Viggen SE669223-150684 Norra Viggen Dalälven
97 Norsbobäcken SE671485-148944 Norsbobäcken Dalälven
98 Norsån SE667742-152778 Norsån Dalälven
99 Norån SE670146-147178 Norån Dalälven
100 Nyängsån SE670204-150419 Nyängsån Dalälven
101 Nyängsån (mellan Övre och Nedre Klingen) SE670624-150239 Nyängsån Dalälven
102 Nässen SE667610-153946 Nässen Dalälven
103 Nästjärnen västra SE672222-148573 Nästjärnen Dalälven
104 Nävden SE209568-477355 Nävden Dalälven
105 Pålbenningsån SE667867-151761 Pålbenningsån Dalälven
106 Rasjön SE670049-149515 Rasjön Dalälven
107 Rogsån (vid utlopp till Varpan) SE672723-148978 Rogsån (vid utlopp till Varpan) Dalälven
108 Rosshytteån SE666464-153136 Rosshytteån Dalälven
109 Ryggen SE671800-151061 Ryggen Dalälven
110 Rällan SE682525-140275 Rällan Dalälven
111 Rällingen SE670489-151307 Rällingen Dalälven
112 Rämen SE668911-146655 Rämen Dalälven
113 Saluån SE674778-145973 Saluån Dalälven
114 Sandbäcken/Hästsvedsbäcken SE673509-148251 Sandbäcken/Hästsvedsbäcken Dalälven
115 SE668929-150210 SE668795-150269 SE668929-150210 Dalälven
116 SE670707-148364 SE670731-148364 SE670707-148364 Dalälven
117 SE686854-136402 SE686854-136402 SE686854-136402 Dalälven
118 Sellnässjön SE669997-147730 Sellnässjön Dalälven
119 Sifferbobäcken SE671491-146802 Sifferbobäcken Dalälven
120 Silvbergssjön SE669265-148779 Silvbergssjön Dalälven
121 Skarphån SE683898-133005 Skarphån Dalälven
122 Sobäcken SE669838-147613 Sobäcken Dalälven
123 Sotbrobäcken SE666280-153951 Sotbrobäcken Dalälven
124 Spjutsjön 1 SE672467-148031 Spjutsjön Dalälven
125 St Gloten SE668358-149152 St Gloten Dalälven
126 Stensjön SE668974-148747 Stensjön Dalälven
127 Stora Aspan SE671807-148124 Stora Aspan Dalälven
128 Stora Halsjön SE667817-152867 Stora Halsjön Dalälven
129 Stora Holmsjön SE670285-148586 Stora Holmsjön Dalälven
130 Stora Illingen SE672035-147763 Stora Illingen Dalälven
131 Stora Jälken SE668881-152393 Stora Jälken Dalälven
132 Stora Konnsjön SE669063-152960 Stora Konnsjön Dalälven
133 Stora Noran SE668653-147917 Stora Noran Dalälven
134 Stora Skällingen SE670707-152342 Stora Skällingen Dalälven
135 Storån 11 SE666604-154316 Storån 11 Dalälven
136 Storån 2 SE666186-153780 Storån 2 Dalälven
137 Storån 6 SE665962-154071 Storån 6 Dalälven
138 Styggbäcken SE686612-136217 Styggbäcken Dalälven
139 Stålmyran SE672184-148483 Stålmyran Dalälven
140 Svedieån SE667995-152459 Svedieån Dalälven
141 Svinsjöån SE669595-151347 Svinsjöån Dalälven
142 Svinssjön SE669638-151367 Svinssjön Dalälven
143 Sångan SE668871-146987 Sångan Dalälven
144 Södra Viggen SE669012-150698 Södra Viggen Dalälven
145 Tangåa SE682240-134235 Tangåa Dalälven
146 Toftan SE672655-149876 Toftan Dalälven
147 Trostbäcken SE672207-149854 Trostbäcken Dalälven
148 Truttjärnen SE670499-148796 Truttjärnen Dalälven
149 Tunsan SE668486-147148 Tunsan Dalälven
150 Tvärhandsån (rinner till Hyen) SE670010-150220 Tvärhandsån (rinner till Hyen) Dalälven
151 Uckan SE687640-136009 Uckan Dalälven
152 Vallmoraån SE671458-147870 Vallmoraån Dalälven
153 Vatebosjön SE668332-153847 Vatebosjön Dalälven
154 Vatthyttsbäcken SE665930-154569 Vatthyttsbäcken Dalälven
155 Vikmanshyttesjöns utlopp SE668605-150081 Vikmanshyttesjöns utlopp Dalälven
156 Völsjön SE678190-136896 Völsjön Dalälven
157 Ånan SE667656-153797 Ånan Dalälven
158 Ångermansbosjön SE666758-153588 Ångermansbosjön Dalälven
159 Årängsån 3 SE668158-153333 Årängsån 3 Dalälven
160 Årängsån, Nedre Hede SE667992-153530 Årängsån, Nedre Hede Dalälven
161 Åsgarn SE667825-152684 Åsgarn Dalälven
162 Ö. Särnamannasjön SE683337-133785 Övre Särnmanssjön Dalälven
163 Överbo-Dammsjön SE668167-152832 Överbo-Dammsjön Dalälven
164 Övre Hillen SE667086-146907 Övre Hillen Norrström
165 Övre Klingen SE670816-150032 Övre Klingen Dalälven
166 Övre Milsbosjön SE670324-149085 Övre Milsbosjön Dalälven
167 Övre Risshyttesjön SE669011-148946 Övre Risshyttesjön Dalälven
168 Övre Ärtsjön SE673424-147881 Övre Ärtsjön Dalälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Ammtjärnsån SE675521-145905 Ammtjärnsån Dalälven
2 Aspvasslen SE681210-140290 Aspvasslen Dalälven
3 Aspån SE671381-148449 Aspån Dalälven
4 Billingsån SE679375-137322 Billingsån Dalälven
5 Bodaån SE674201-145905 Bodaån Dalälven
6 Bollnäsbäcken SE673043-148161 Bollnäsbäcken Dalälven
7 Borgan SE685178-131635 Borgan Dalälven
8 Bossån SE676066-142807 Bossån Dalälven
9 Bredvallen SE677740-135600 Bredvallen Dalälven
10 Brossån SE673996-146990 Brossån Dalälven
11 Brunnan SE686455-135000 Brunnan Dalälven
12 Bröttjärnaån SE670990-145670 Bröttjärnaån Dalälven
13 Bröttjärnaån SE671131-145609 Bröttjärnaån Dalälven
14 Byggningan SE685490-134710 Byggningan Dalälven
15 Bäcksälsvallen SE673262-139098 Bäcksälsvallen Dalälven
16 Böån SE680235-141770 Böån Dalälven
17 Dalsjön SE670792-148422 Dalsjön Dalälven
18 Dammbäcken SE685055-132164 Dammbäcken Dalälven
19 Djurån SE672670-144655 Djurån Dalälven
20 Drevsjön SE684176-131701 Drevsjön Dalälven
21 Dysån SE678226-140522 Dysån Dalälven
22 Ekorrån SE674889-143368 Ekorrån Dalälven
23 Enån SE675860-146715 Enån Dalälven
24 Enån SE676550-146680 Enån Dalälven
25 Enån SE676705-146465 Enån Dalälven
26 Finnbobäcken SE667191-148053 Finnbobäcken Norrström
27 Fjätan SE684445-136545 Fjätan Dalälven
28 Fjätan SE688255-135732 Fjätan Dalälven
29 Fjölbusjön SE685641-131195 Fjölbusjön Dalälven
30 Flins Bäck SE669438-151458 Flins Bäck Dalälven
31 Flins Bäck SE669462-151800 Flins Bäck Dalälven
32 Flinssjön SE669461-151528 Flinssjön Dalälven
33 Foskan SE686610-135095 Foskan Dalälven
34 Foskan SE688808-132881 Foskan Dalälven
35 Fulubågan SE683700-133145 Fulubågan Dalälven
36 Fulubågan SE683840-133070 Fulubågan Dalälven
37 Färdsjövallen SE680091-135562 Färdsjövallen Dalälven
38 Gimån SE671427-147106 Gimån Dalälven
39 Gopalån SE677735-141515 Gopalån Dalälven
40 Granån SE678558-145324 Granån Dalälven
41 Griffelån SE681862-143938 Griffelån Dalälven
42 Grundrämmen SE668509-139611 Grundrämmen Göta älv
43 Grundöjan SE688670-133970 Grundöjan Dalälven
44 Grundöjan SE689360-134258 Grundöjan Dalälven
45 Gryveldammen SE680284-138206 Gryveldammen Dalälven
46 Gryvlan SE680092-138849 Gryvlan Dalälven
47 Gryvlan SE680590-137790 Gryvelån Dalälven
48 Gussarvshyttesjön SE670299-149487 Gussarvshyttesjön Dalälven
49 Gussarvshyttesjön SE670303-149523 Gussarvshyttesjön Dalälven
50 Gösjön SE671944-142939 Gösjön Dalälven
51 Hafsbäcken SE674420-150650 Hafsbäcken Dalälven
52 Hagaån SE689502-133606 Hagaån Dalälven
53 Hagaån SE690226-133700 Hagaån Dalälven
54 Haggeån SE666235-146731 Haggeån Norrström
55 Haggeån SE666779-147123 Haggeån Norrström
56 Hedvasseln SE679120-143725 Hedvasseln Dalälven
57 Hemulån SE676629-142158 Hemulån Dalälven
58 Herängsån SE668404-153227 Herängsån Dalälven
59 Hillersbodbäcken SE673348-150347 Hillersbodbäcken Dalälven
60 Hornan SE683060-137175 Hornan Dalälven
61 Horrmunden SE680267-135829 Horrmunden Dalälven
62 Hyttån SE665845-148749 Hyttån Norrström
63 Hässjön SE676296-137535 Hässjön Dalälven
64 Juttulsjön SE689349-134080 Juttulsjön Dalälven
65 Kallsjön SE684847-132270 Kallsjön Dalälven
66 Klintboån SE667355-151494 Klintboån Dalälven
67 Knärån SE679787-139712 Knärån Dalälven
68 Kuttbäck SE679021-140452 Kuttbäck Dalälven
69 Kvarnbäcken SE668376-139113 Kvarnbäcken Göta älv
70 Källarbosjön SE669082-148761 Källarbosjön Dalälven
71 Larsboån SE666635-148533 Larsboån Norrström
72 Leran SE666984-147350 Leran Norrström
73 Lervällan SE678978-137465 Lervällan Dalälven
74 Lilla Göljån SE683221-134629 Lilla Göljån Dalälven
75 Lilla Härjån SE685409-131187 Lilla Härjån Dalälven
76 Lilla Härjån SE685613-131414 Lilla Härjån Dalälven
77 Lilla Rörsjön SE683925-133408 Lilla Rörsjön Dalälven
78 Lilla Vällan SE671881-148541 Lilla Vällan Dalälven
79 Lill-Fjätan SE687965-135191 Lill-Fjätan Dalälven
80 Lisselån SE685485-136550 Lisselån Dalälven
81 Liss-Granan SE670780-139670 Liss-Granan Dalälven
82 Lisshöljan SE681270-134960 Lisshöljan Dalälven
83 Ljusacksbäcken SE675600-147993 Ljusacksbäcken Dalälven
84 Ljusacksbäcken SE675949-147541 Ljusacksbäcken Dalälven
85 Lustbäcken SE670429-148111 Lustbäcken Dalälven
86 Lustbäcken SE670637-147820 Lustbäcken Dalälven
87 Lustån SE667917-151054 Lustån Dalälven
88 Lyan SE674895-138952 Lyan Dalälven
89 Lyån SE675105-138730 Lyån Dalälven
90 Långshytteån SE670153-152226 Långshytteån Dalälven
91 Långshytteån SE670264-151967 Långshytteån Dalälven
92 Länsbäcken SE671170-147241 Länsbäcken Dalälven
93 Lödran SE673456-140661 Lödran Dalälven
94 Lövåsbäcken SE680985-140410 Lövåsbäcken Dalälven
95 Mellre Långsjön SE684935-132543 Mellre Långsjön Dalälven
96 Molnbyggen SE672727-145399 Molnbyggen Dalälven
97 Musi SE677482-142602 Musi Dalälven
98 Myckelsjön SE676724-140168 Myckelsjön Dalälven
99 Mörttjärnen SE674637-148436 Mörttjärnen Dalälven
100 N Lötsjön SE677574-133607 Norra Lötsjön Göta älv
101 Navarsjön SE681688-139711 Navarsjön Dalälven
102 Navran SE681645-139970 Navran Dalälven
103 Norra Smågarna SE677749-137336 Norra Smågarna Dalälven
104 Norrboån SE668023-145609 Norrboån Norrström
105 Norrboån SE668425-145316 Norrboån Norrström
106 Norsån SE668763-152207 Norsån Dalälven
107 Norån SE669899-147687 Norån Dalälven
108 Norån SE670330-147971 Norån Dalälven
109 Nysjön SE675860-151009 Nysjön Gavleån
110 Nyängsån SE669812-150430 Nyängsån Dalälven
111 Nyängsån SE670800-150150 Nyängsån Dalälven
112 Näckån SE681751-136747 Näckån Dalälven
113 Näran SE679351-134143 Näran Dalälven
114 Näsbäcken SE672051-145572 Näsbäcken Dalälven
115 Nördre Långsjön SE685212-132435 Nördre Långsjön Dalälven
116 Nöttjärnsån SE679355-147390 Nöttjärnsån Dalälven
117 Orsälven SE679455-146390 Orsälven Dalälven
118 Rappsmälingen SE673361-148134 Rappsmälingen Dalälven
119 Rasjön SE670047-149516 Rasjön Dalälven
120 Rällan SE682494-140274 Rällan Dalälven
121 Rällsjön SE673889-147175 Rällsjön Dalälven
122 Rösjön SE676122-136395 Rösjön Dalälven
123 SE665981-153913 SE666008-153964 SE665981-153913 Dalälven
124 SE670707-148364 SE670730-148365 SE670707-148364 Dalälven
125 Skärvagsjön SE686948-131733 Skärvagsjön Dalälven
126 SLAGUSJÖN SE690628-132515 Slagusjön Göta älv
127 Småsjöarna H.738 SE688326-134637 Småsjöarna H.738 Dalälven
128 Småsjöarna H.739 SE688387-134635 Småsjöarna H.739 Dalälven
129 Stora Harundsjön SE688238-134367 Stora Harundsjön Dalälven
130 Stora Rensjön SE684641-132558 Stora Rensjön Dalälven
131 Stora Vällan SE671767-148798 Stora Vällan Dalälven
132 Stor-Acksen SE675712-146725 Stor-Acksen Dalälven
133 Stovallsjön SE688792-134446 Stovallsjön Dalälven
134 Styrsjön SE673120-145397 Styrsjön Dalälven
135 Svärdsjön SE673627-150636 Svärdsjön Dalälven
136 Syndre Långsjön SE684866-132572 Syndre Långsjön Dalälven
137 Sången SE671769-144429 Sången Dalälven
138 Särsjön SE689958-132356 Särsjön Dalälven
139 Sästjärnen SE677286-142392 Sästjärnen Dalälven
140 Södra Smågan SE677200-137506 Södra Smågarna Dalälven
141 Tandsjön SE677856-134190 Tandsjön Göta älv
142 Tisken SE671990-149170 Tisken Dalälven
143 Vikasjön SE670967-149425 Vikasjön Dalälven
144 Västra Lillingen SE684358-132168 Västra Lillingen Dalälven
145 Yttre Fjätsjön SE690143-134303 Yttre Fjätsjön Dalälven
146 Årängsån SE668313-153350 Årängsån Dalälven
147 Äventjärnen SE684465-131810 Äventjärnen Dalälven
148 Öjesjön (Rangvikarna) SE674350-139682 ÖJEN Dalälven
149 Öjsjön SE682466-135550 Öjsjön Dalälven
150 Östra Lillingen SE684452-132274 Östra Lillingen Dalälven