SCR av miljögifter i Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Screeningundersökningar genomförs vanligen i kampanjform under ett år. Undersökningarna ger information om kemiska ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem. Resultaten från undersökningarna bidrar till underlag för uppföljning av miljökvalitetsnormer, miljökvalitetsmål och planering av framtida miljögiftsövervakning, men kan även ligga till grund för beslut om åtgärder rörande kemikalieanvändning. Undersökningarna samordnas vanligen av Naturvårdsverket och utförs i samarbete med andra länsstyrelser och nationella miljömyndigheter. Motiv för att inkludera ett ämne i screeningen är t.ex. att det används i stor omfattning och att det prioriteras och uppmärksammas i olika internationella sammanhang. Eftersom screeningen ofta sker samordnat bidrar den till att åskådliggöra geografiska skillnader av miljögiftsbelastningen i Sverige.
Läs mer
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Östergötlands län
SCR, Screening
2013
-
Pågående
Östergötland
Jönköping
2017-02-28 11:20
2022-10-13 11:08
ID Namn Författare År URL Fil