Screening av PFAS i grundvatten, Västerbotten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Punktinsatser för att kontrollera om PFAS finns i grundvatten i Västerbottens län
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
SCR, Screening
2012
2014
Avslutat
Västerbotten
2017-12-20 11:12
2017-12-21 09:33
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abborrtjärn SE713000-169000 Abborrtjärn Umeälven
2 Botsmark SE627811-166081 Botsmark Sävarån
3 Forslunda SE625868-164686 Forslunda Umeälven
4 Frängstorp SE619512-161704 Frängstorp Hörnån
5 Gammplatsen SE622220-166974 Gammplatsen Umeälven
6 Hemmesmark SE622609-162987 Hemmesmark Sävarån
7 Hissjö SE617368-166066 Hissjö Tavleån
8 Skellefteå SE721397-173962 Skellefteå Kustområde
9 Sävar SE709900-173100 Sävar Sävarån
10 Tavelsjö SE626346-164968 Tavelsjö Tavleån
11 Åsele SE711700-157700 Åsele Ångermanälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bullmark SE615863-164694 Bullmark Sävarån
2 Malgovik vt SE622474-163003 Malgovik vt Ångermanälven
3 Saxnäs vt SE619325-160482 Saxnäs vt Ångermanälven
4 Sorsele SE727200-157800 Sorsele Ronnebyån