Screening av PFAS i Västmanlands län 2015

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Västmanlands län
SCR, Screening
2015
2015
Avslutat
Västmanland
2017-12-21 10:21
2017-12-21 12:49
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Knipkällan SE623850-162216 Knipkällan Norrström
2 Kolbäck SE623005-172718 Kolbäck Norrström
3 Köping SE617721-172546 Köping Norrström
4 Näs SE620225-158272 Näs Norrström
5 Sagån SE664379-154593 Sagån Norrström
6 Sala SE662925-154156 Sala Norrström
7 Sala SE663554-153914 Sala Norrström
8 Strömsholm SE660069-152632 Strömsholm Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 1. Hässlö_källa Grundvatten SE660913-154686 1. Hässlö_källa Grundvatten Norrström
2 Isätrabäcken SE664384-154671 Isätrabäcken Norrström
3 Kolbäck SE660500-152300 Kolbäck Norrström
4 Skottbacken-Hogsta SE621946-172460 Skottbacken-Hogsta Norrström
5 Västerås Skitviken SE660959-154294 Västerås Skitviken Norrström