Screening TBT 2011

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Mätning av tributyltenn i sediment från Bolmen (i samarbete med Lagan VR) och TBT+metaller i sediment från Helgasjön, Möckeln, Kalven, Sandsjön, Oset samt Viren.

Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Kronobergs län
SCR, Screening
2011
2011
0
Kronoberg
2018-02-22 12:25
2018-02-22 15:26

Mätning av tributyltenn i sediment från Bolmen (i samarbete med Lagan VR) och TBT+metaller i sediment från Helgasjön, Möckeln, Kalven, Sandsjön, Oset samt Viren.
Undersökningstyper Metaller i sediment
Startår 2011 Slutår 2011
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2011 2011 En gång
Kadmium och kadmiumföreningar 2011 2011 En gång
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2011 2011 En gång
Bly och blyföreningar 2011 2011 En gång
Nickel och nickelföreningar 2011 2011 En gång
Tributyltenn föreningar 2011 2011 En gång
Särskilda förorenande ämnen 2011 2011 En gång
Arsenik 2011 2011 En gång
Krom 2011 2011 En gång
Zink 2011 2011 En gång
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2011 2011 En gång
Kobolt 2011 2011 En gång
Vanadin 2011 2011 En gång