Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med programmet är att höja kunskapen om miljöfarliga ämnen i grundvatten. Det görs genom en riskbaserad screening av grundvatten med fokus på urban miljö. SGU genomför screeningen på uppdrag av Naturvårdsverket. Länsstyrelserna ges möjlighet att förtäta screeningen. SGU dnr 35-785-2016. NV dnr NV-02772-16.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Naturvårdsverket
NMÖ, Nationell miljöövervakning
RMÖ, Regional miljöövervakning
2016
2017
Avslutat
Skåne
Gotland
Blekinge
Uppsala
Gävleborg
Jönköping
2018-10-22 13:31
2019-02-13 13:05

Syftet med programmet är att höja kunskapen om miljöfarliga ämnen i grundvatten. Det görs genom en riskbaserad screening av grundvatten med fokus på urban miljö. SGU genomför screeningen på uppdrag av Naturvårdsverket. Länsstyrelserna ges möjlighet att förtäta screeningen. SGU dnr 35-785-2016. NV dnr NV-02772-16.
Undersökningstyper
Startår 2016 Slutår 2017
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
pH 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alkalinitet 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bekämpningsmedel 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorid 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalkväve 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalfosfor 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Konduktivitet 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ammonium 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfat 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alaklor 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Antracen 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Atrazin 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bensen 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorfenvinfos 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,2-dikloretan 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklormetan 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diuron 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluoranten 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Isoproturon 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Naftalen 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2016 2016 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Oktylfenol 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pentaklorfenol 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Simazin 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tributyltenn föreningar 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triklormetan (kloroform) 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cybutryn/Irgarol 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2017 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bisfenol A 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bentazon 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cyanazin 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklorprop 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dimetoat 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fenpropimorf 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Glyfosat 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kloridazon 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
MCPA 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metamitron 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metribuzin 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metsulfuronmetyl 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pirimikarb 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfosulfuron 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tifensulfuronmetyl 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tribenuronmetyl 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koltetraklorid 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tetrakloretylen 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Trikloretylen 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Trikloreten och Tetrakloreten 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(a)pyrene 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Syrgas 2017 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Temperatur 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalcium 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kobolt 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Järn 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Vanadin 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalium 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Natrium 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Mangan 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
TOC 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Magnesium 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kisel 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fosfat 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluor 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalaluminium 2017 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
2,4-Diklorfenoxiättiksyra 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Desetylatrazin 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Azoxystrobin 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
BAM 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bitertanol 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cyprodinil 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diflufenikan 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Etofumesat 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fenmedifam 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluroxipyr 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Flurtamon 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fuberidazol 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Imazalil 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Imidakloprid 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klopyralid 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvinmerac 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metalaxyl 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pendimetalin 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Prokloraz 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Propikonazol 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Propyzamid 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Prosulfokarb 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Terbutryn 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Terbutylazin 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Terbutylazin-desetyl 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Desisopropylatrazin 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexazinon 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metazaklor 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Toluen 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Etylbensen 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Xylen 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,1,1-Trikloretan 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,1,2-Trikloretan 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cis-1,2-dikloreten 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,2-diklorpropan 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Acenaftylen 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Acenaften 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluoren 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fenantren 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pyren 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(a)antracen 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krysen 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dibenso(a,h)antracen 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(g,h,i)perylen 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(b)fluoranten 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(k)fluoranten 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
AMPA 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Boskalid 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pikoxystrobin 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
17-alfa-etinylöstradiol 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklofenak 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
17-beta-östradiol 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklorvos 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFAS 11 2017 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ciprofloxacin 2016 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning