RK, Klippans läderfabrik

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Miljögiftssamordning
RK, Recipientkontroll
2011
-
0
Skåne
2019-07-08 13:17
2019-07-09 10:07

Undersökningstyper
Startår 2011 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2011 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 2011 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2011 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2011 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 2011 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Särskilda förorenande ämnen 2011 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 2011 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 2011 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 2011 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 2011 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning