RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Provtagning och analys av grundvatten för översiktlig bild av storskalig påverkan från tätort och jordbruk på grundvattenkvaliteten.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Skåne län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2014
2020
Pågående
Skåne
2019-06-18 21:24
2019-09-06 13:55
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bjällerud SE624241-131688 Bjällerud Rönne å
2 Bjärsjölagård SE617000-136000 Bjärsjölagård Kävlingeån
3 Eskilstorp SE625000-132000 Eskilstorp Stensån
4 Gröndal SE620324-162683 Gröndal Kävlingeån
5 Hulta (reserv) SE624259-165648 Hulta Kustområde
6 Hurva SE618000-135000 Hurva bränneriborran Kävlingeån
7 Ignaberga SE622000-137000 Ignaberga Helge å
8 Ormanäs SE620000-135000 Ormanäs Rönne å
9 Perstorp SE622000-135000 Perstorp Rönne å
10 Revingeby SE617000-135000 Revingeby Kävlingeån
11 Tollarp SE620000-138002 Tollarp Helge å
12 Tomelilla Fyledalen SE615000-137000 Fyleån Nybroån
13 Torekov (Skrattarp) SE626000-130002 Torekov Kustområde
14 Vombs vv SE617000-135001 Vombs vv Kävlingeån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Brandsvig SE624000-131001 Brandsvig Rönne å
2 Bromölla SE621000-141000 Bromölla vv Skräbeån
3 Båstad SE625000-131000 Båstad Stensån
4 Everöd SE619000-139000 Everöd Helge å
5 Flyinge SE618000-134000 Flyinge Kävlingeån
6 Fuglie SE614000-132000 Fuglie Kustområde
7 Färlöv SE621000-139000 Färlöv Helge å
8 Glimåkra SE615607-167729 Glimåkra Helge å
9 Grevie - 9 SE616834-133689 Grevie Sege å
10 Grevie V15 SE625000-131002 Grevie V19 Kustområde
11 Grimstofta SE616800-136800 Grimstofta Kävlingeån
12 Hamnabro SE615000-141000 Hamnabro Kustområde
13 Höllviken SE614000-131000 Höllviken Kustområde
14 Hörby SE619000-136000 Hörby Rönne å
15 Klintarp SE622200-133100 Klintarp Rönne å
16 Krageholm SE614000-137000 Stora Herrestad Nybroån
17 Kristianstad reserv SE621000-139001 Kristianstad vv Helge å
18 Ljungbyhed SE621000-134000 Ljungbyhed Rönne å
19 Lövestad SE617000-137000 Lövestad Kävlingeån
20 Näsbyfält SE621000-139002 Näsbyfält Helge å
21 Radiumkällan SE622404-413718 Radiumkällan Helge å
22 Ramlösa Järnkälla SE621091-359668 Ramlösa järnkälla Råån
23 Sibbhult SE623000-140000 Sibbhult Helge å
24 Skatteberga SE620717-159162 Gravaregården Kävlingeån
25 Skurup SE615000-135001 Skurup Kustområde
26 Skälderviken SE624000-131002 Skälderviken Rönne å
27 Sofiakällan SE621432-356461 Sofiakällan Kustområde
28 Sofiero SE677749-723807 Sofiero
29 St Olof vv, B2 SE616920-139479 St Olof Kustområde
30 Tjörnarp SE621000-137000 Tjörnarp Helge å
31 Tomelilla reserv SE615000-138000 Tomelilla reserv Nybroån
32 Trelleborg vv berg SE614000-133001 Trelleborg vv berg Kustområde
33 Vik SE616000-141000 Vik Kustområde
34 Vitaby SE617000-139000 Vitaby Kustområde
35 Vittskövle SE619000-139001 Vittskövle Helge å
36 Vånga SE622000-141002 Vånga Skräbeån
37 Åhus SE620000-140000 Åhus vv Kustområde
38 Åstorp jord SE622000-132002 Åstorp jord Vege å
39 Ängelsbäck SE625000-131005 Ängelsbäck Kustområde
40 Äsperöd SE616000-138000 Äsperöd Kävlingeån
41 Ö Klagstorp SE614000-134000 Östra Klagstorp Kustområde
42 Ö Vemmerlöv SE616000-140001 Östra Vemmerlöv Kustområde
43 Önnestad SE621000-138000 Önnestad Helge å