Senaste nytt

 • Byte av aktiv förvaltningscykel 2017-08-31 Under 2017 och 2018 pågår två förvaltningscykler samtidigt, men bara en kan vara aktiv/gällande i VISS. Läs mer om tidplanen här.

  Under 2017 och 2018 pågår två förvaltningscykler samtidigt. Dels har Förvaltningscykel 3 inletts och samtidigt pågår Förlängning av förvaltningscykel 2. Detta kommer att påverka VISS och arbetet med att lägga in data i VISS, eftersom endast en cykel åt gången kan vara aktiv. Läs mer om Förvaltningscyklerna i VISS i nyheten från 2017-04-11 här.

  Vilken cykel som är aktiv kommer att växlas enligt följande schema:

  September: 1 sept - 1 okt Förlängning av förvaltningscykel 2

  Oktober: 2 okt - 31 okt Förvaltningscykel 3

  November-December: 1 nov - 2 jan 2018 Förlängning av förvaltningscykel 2

  Januari-Augusti 2018: Förvaltningscykel 3

  September 2018: Förlängning av förvaltningscykel 2

  Oktober och framåt: Förvaltningscykel 3

  Vad spelar det för roll vilken förvaltningscykel som är aktiv?

  Vilken cykel som är aktiv påverkar vad som kan och ska läggas in i VISS och när det ska göras. Vattenmyndigheterna informerar om vad som ska läggas in och när. Det är viktigt att kontrollera vilken cykel som är aktiv eftersom data märks upp med den cykel som var aktiv när data lades in. Om en klassning som ska läggas in i Förvaltningscykel 3 läggs in när Förlängning av cykel 2 är aktiv kommer den att hamna fel. 

  Delar som påverkas av aktiv cykel är: Statusklassningar, Miljöproblem, Påverkanskällor, Miljökvalitetsnormer, Förbättringsbehov, Namn på vatten, Miljöövervakning (koppling station – vatten).

  Delar som ännu inte är styrda av aktiv cykel och kan läggas in när som helst utan att det påverkas av vilken cykel som är aktiv är: Referenser, Åtgärder, Åtgärdsflaggor, Arbetsflaggor för åtgärder, Miljöövervakning (exkl. koppling station – vatten). Var uppmärksam på att fler delar kan komma att bli cykelstyrda under 2018, information om det kommer ut i nyhetsbrev.

  Under de timmar som byte av aktiv cykel pågår kommer det inte vara möjligt att lägga in data i VISS. Nyhet om det kommer då att finnas på VISS startsida.

  Lättare att göra rätt

  Den 7 september kommer det att komma in funktioner i VISS som gör det lättare att göra rätt.

  • Vid manuell inmatning och import av cykelstyrda delar kommer det finnas information om vilken förvaltningscykel som är aktiv och som data kommer att läggas in i. 
  • Valet ”Senaste bedömning” kommer att finnas i export och sökfunktioner där det även går att välja en specifik förvaltningscykel. Med valet Senaste bedömning får du alltid ut den senast inlagda informationen för varje parameter eller motsvarande oavsett vilken cykel den tillhör. Det är också på gång med nya kartskikt med senaste bedömning. 

   

   

Mera nyheter...