Senaste nytt

 • Uppdatering av VISS 13 juni. 2019-06-05 Torsdagen den 13 juni stängs VISS mellan klockan 08:00 och 10:00 på grund av uppdatering.

  Följande uppdateringar utöver buggrättningar och mindre korrigeringar kommer att göras:

  • I statussammanställningsexporten kommer Risk för cykel 3, Klassningsosäkerhet och Typ av bedömning med ut.
  • I exporten Riskbedömningar - importanpassad. Bedömning saknas har lagts till som filterval.
  • För miljökvalitetsnormer finns en ny export som ger de senast beslutade normerna. Det finns också fler stödkolumner.
  • Vid underlagsexport av Risk kommer det förifyllda värdet på Risk inte längre med ut. Du måste aktivt välja en Risk för att kunna importera.
  • Det finns en ny import för stationskopplingar på statusklassning. Den heter Stationer på statusklassning och finns under Statusklassning.
   Med denna kan du ändra vilka stationer som gäller för den senaste statusklassningen (per vatten och parameter). Vid import kommer klassningen bara att använda de stationer som finns med i importen. Du kan därför ta bort stationer från en klassning om du inte tar med alla stationer som redan finns i klassningen. Vid import kommer det även att skapas en helt ny klassning med samma klassningsinformation som innan men med de nya stationskopplingarna.
  • Kvalitetssäkring – Ny export under Risk – kvalitetssäkring.
   Statusklassning genom cyklerna.
   En export med den senaste klassningen som finns i varje cykel för varje parameter. Så att det blir lättare att se hur en klassning ändrar sig mellan cyklerna.
  • Ny flik i risk - kvalitetssäkring exporterna – Bortser från miljöproblem.
   I den här fliken  tittar granskningen bara på om parameter och påverkan är ifyllda på samma sätt. Innan fliken Risk tittar den fortfarande på hela kedjan parameter-miljöproblem-påverkan vilket kan ge en del rader som inte behöver ändras då kravet på att ange miljöproblem är borta för den parametern
  • Snabbsökningen ska fungera bättre igen så att du kan hitta de nya eller förändrade vattenförekomsterna.
Mera nyheter...