Senaste nytt

 • Vattenmyndigheternas samråd är slut. 2021-05-01 Fredag 30 april var sista dag att lämna synpunkter i vattenmyndigheternas samråd om svensk vattenförvaltning de kommande sex åren. Samrådet är nu stängt.

  Under samrådet har det varit möjligt att lämna synpunkter på bedömningar, åtgärdsförslag och miljökvalitetsnormer för enskilda vatten direkt här i VISS.

  Vattenmyndigheterna och länsstyrelsernas beredningssekretariat kommer nu att gå igenom alla inlämnade synpunkter.

  Du kan följa det fortsatta arbetet med vattenförvaltning på vattenmyndigheternas webbplats. Där hittar du också kontaktuppgifter till samtliga fem vattenmyndigheter. 

  Vattenmyndigheterna tackar för alla synpunkter

  Prenumerera på nyheter från vattenmyndigheterna

Mera nyheter...