Senaste nytt

 • Uppdaterad information om vatten i Gullspångsälven 2022-04-20 Nu finns uppdaterad information i en förvaltningscykel 4 för några av de vatten som berörs av nationell plan för omprövning av vattenkraft. Det gäller vatten i två prövningsgrupper i Gullspångsälven.

  De fem vattenmyndigheterna har beslutat om att införa en ny cykel i VISS som heter förvaltningscykel 4 (2022-2027). Denna cykel lades in under uppdateringen av VISS den 20 april.

  Förvaltningscykel 4 presenterar bara information om ett urval av de vatten i Gullspång som berörs av omprövning enligt nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP).

  Information om samtliga vatten som ingår i förvaltningscykel 4 kommer att finnas i det nya VISS 2.0 när det lanseras.

  För dig som användare innebär det följande:

  Om du använder ”senaste bedömning/klassning”  kommer du alltid att se det senaste materialet och den mest aktuella informationen oavsett cykel.  Det är alltså ingen ändring mot tidigare användning.  

  Om du använder ”förvaltningscykel 4” får du alltså bara ut material som är inlagt i den cykeln och för ovan nämnda vatten.

   

Mera nyheter...