Senaste nytt

 • Uppdaterad information om vatten i Gullspångsälven 2022-04-20 Nu finns uppdaterad information i en förvaltningscykel 4 för några av de vatten som berörs av nationell plan för omprövning av vattenkraft. Det gäller vatten i två prövningsgrupper i Gullspångsälven.

  De fem vattenmyndigheterna har beslutat om att införa en ny cykel i VISS som heter förvaltningscykel 4 (2022-2027). Denna cykel lades in under uppdateringen av VISS den 20 april.

  Förvaltningscykel 4 presenterar bara information om ett urval av de vatten som berörs av omprövning enligt nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP).

  • Just nu finns förvaltningscykel 4 för vatten som ingår i Gullspångsälven prövningsgrupperna 108_E_1 och 108_E_2 och som berörs av samråd sommaren 2022.

   Senare kommer även följande vatten att läggas till:
  • Vatten som ingår i Dalälven prövningsgrupp 53_1 (samråd jan-mars 2023)
  • Vatten som ingår i Gullspångsälven prövningsgrupper 108_E_3, 108_E_4, 108_E_5, 108_E_6 (samråd sommaren 2023) 

  Information om samtliga vatten som ingår i förvaltningscykel 4 kommer att finnas i det nya VISS 2.0 när det lanseras.

   

  För dig som användare innebär det följande:

  Om du använder ”senaste bedömning/klassning”  kommer du alltid att se det senaste materialet och den mest aktuella informationen oavsett cykel.  Det är alltså ingen ändring mot tidigare användning.  

  Om du använder ”förvaltningscykel 4” får du alltså bara ut material som är inlagt i den cykeln och för ovan nämnda vatten.

  Information om prövningsgrupper och tidplan:

  Havs- och vattenmyndigheten: Prövningsgrupper och tidplan - Nationell plan för omprövning av vattenkraft 

   

Mera nyheter...