Senaste nytt

 • Samråd om miljökvalitetsnormer Gullspångsälven 2022-08-31 Vattenmyndigheterna har tagit fram förslag på nya miljökvalitetsnormer för delar av Gullspångsälvens avrinningsområde. Samråd om förslag pågår 31 augusti till 31 oktober 2022. Här hittar du förslag på normer och underliggande information.

  Förslagen på miljökvalitetsnormer och underliggande information om vattenförekomsterna visas i läge ”Förvaltningscykel 4”.
  I nuläget är 61 av de 67 berörda vattenförekomsterna inlagda där.
   
  I vattenmyndigheternas samrådshandlingar bilaga 1, finns förslagen på miljökvalitetsnormer för samtliga 67 vattenförekomster.

  Hitta vattenförekomsterna i VISS

  Om du har vattenförekomstens namn eller ID:

  Använd SÖK-funktionen på startsidan. Skriv in namn eller ID i rutan och klicka på sök. Klicka sedan på din sökträff.
  Använder du ID kommer du direkt till vattenförekomsten.
  Söker via namn kan du få upp fler förekomster med samma namn, även sådana som inte ingår i samrådet eller finns i förvaltningscykel 4.

  När du har hittat den vattenförekomst du är intresserad av,
  gå till rutan ”Val av förvaltningscykel” och filtrera på ”Förvaltningscykel 4 (2022-2027)”.
  Om det inte går att filtrera på det (texten är ljusgrå) ingår inte vattenförekomsten i det aktuella samrådet.

  Scrolla ned för att hitta information om "Förslag till ny miljökvalitetsnorm" .

  Om du vill se alla vattenförekomster som ingår i samrådet:

  (I nuläget är 61 av de 67 berörda vattenförekomsterna inlagda i VISS)

  Använd fliken ”Avancerad sök”
  Under kategori "Vatten" klicka på "Sök efter vatten"
  I rutan ”Förvaltningscykel” filtrerar du på ”Förvaltningscykel 4 (2022-2027)”
  Det kan ta några sekunder innan de vattenförekomster som ingår syns listade. Klicka sedan på den vattenförekomst du är intresserad av.

  När du har hittat den vattenförekomst du är intresserad av,
  gå till rutan ”Val av förvaltningscykel” och filtrera på ”Förvaltningscykel 4 (2022-2027)”.
  Om det inte går att filtrera på det (texten är ljusgrå) ingår inte vattenförekomsten i det aktuella samrådet.

  Scrolla ned för att hitta information om "Förslag till ny miljökvalitetsnorm". 

  Samrådshandlingar

  Vattenmyndigheterna: Samrådshandlingar

  Vattenmyndigheterna: Lämna synpunkter på förslag

  VISS uppdateras efter samrådet.

  Efter samrådet kommer samtliga 67 vattenförekomster att visas i förvaltningscykel 4. Underlaget i VISS kommer att uppdateras för följande vattenförekomster:

  • Finnån (WA17501242)
  • Timsälven ns Frövettern (WA34427840)
  • Frövettern/Ullvettern (WA93547968)
  • Timsälven ns Öjevettern (WA90636185)
  • Timsälven (Bjurbäcksälven) (WA91880194)
  • Stor-Lungen (WA86627219)

   

Mera nyheter...