Haglö

  • Skyddat område
  • EU ID: SE0410092
  • Inkluderas i EU-rapporteringar
  • Förlängning av förvaltningscykel 2
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Nu kan du välja att se material ifrån en specifik vattenförvaltningscykel med ”Val av förvaltningscykel”, ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett i vilken förvaltningscykel den är inlagd. I förvaltningscykel 1 och 2 ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I de pågående Förlängning av cykel 2 och Förvaltningscykel 3 ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Kategorier
Natura 2000 SCI Habitatdirektivet
EU ID
SE0410092
Svenskt ID
SE0410092
Latitud
56.1652
Longitud
15.5162
Storlek
1,60571 km2
Lagtextsreferens
Miljöbalken (1998:808) 7 kap. 27-29 b §§, Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2007:1) över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken
Ingår i cykler
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Förlängning av förvaltningscykel 2
Metadata
Rapporteringslänk

Områdesinformation

Ansvarig
KaraktärAn island surrounded by shallow water and covered with a grazed meadow (forest) dominated by oaks. More than 100 oak trees are old and of great importance for red listed insects.
KvalitetThe definitely most important site for Osmoderma eremita in the province. The beetle is known from more than 30 trees on the island.
Sammaställningsdatum1997-08-01
SAC-Datum201103
SCI Föreslaget Datum199812
SCI-Datum200412
SPA-Datum
Uppdaterat Datum2012-08-01
Datakälla
http://nvpub.vic-metria.nu/n2000/rest/omrade/SE0410092
Naturvårdsverket

Artinformation

I - Ryggradslösa djurEkoxe
Läderbagge
Datakälla
http://nvpub.vic-metria.nu/n2000/rest/omrade/SE0410092/arter
Naturvårdsverket

Naturtyper

6270Silikatgräsmarker1,6 ha
1160Stora vikar och sund121,5 ha
9070Trädklädd betesmark33,6 ha
Datakälla
http://nvpub.vic-metria.nu/n2000/rest/omrade/SE0410092/naturtyper
Naturvårdsverket

Vattenförekomster kopplade till området

Vatten Vatten koppling ValueStatusProtectedArea
Övarlappande eller delvis inom