Västermyr

  • Skyddat område
  • EU ID: SE0420278
  • Inkluderas i EU-rapporteringar
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Kategorier
Natura 2000 SCI Habitatdirektivet
EU ID
SE0420278
Svenskt ID
SE0420278
Latitud
56.4669
Longitud
14.1853
Storlek
3,3 km2
Lagtextsreferens
Miljöbalken (1998:808) 7 kap. 27-29 b §§, Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2007:1) över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken
Ingår i cykler
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Förlängning av förvaltningscykel 2
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Metadata
Rapporteringslänk

Områdesinformation

Ansvarig
KaraktärVästermyr is together with Vyssle myr the largest continuous area of bogs in Skåne. The bog is weakly raised and consists of both bare and pine-wooded areas of different wetness and in the central part is a system of large mud-bottoms. The open areas are characterised by a mosaic of hummocks and hollows. On many places are old and overgrown ditches and some old smaller turbaries, but otherwise the bog is relatively untouched. Through history there have been fires in the area that clearly have affected the vegetation. The club mosses are probably plants that have been favoured by the fires.
KvalitetIn a plant geographical perspective, this is a special area. The presence of species with a pronounced northern area of distribution, are for example Scheuchzeria palustris and Carex magellanica. Western species are Myrica gale and Narthecium ossifragum, and an eastern species is Ledum palustre. The size, the diversity of representative vegetation types, high ornithological values, and relatively few and locally restricted human activities, makes this a valuable area to protect.
Sammaställningsdatum2000-03-01
SAC-Datum201103
SCI Föreslaget Datum200007
SCI-Datum200501
SPA-Datum
Uppdaterat Datum2012-08-01
Datakälla
http://nvpub.vic-metria.nu/n2000/rest/omrade/SE0420278
Naturvårdsverket

Naturtyper

7110Högmossar248,8 ha
3160Myrsjöar0,2 ha
7120Skadade högmossar0,1 ha
91D0Skogsbevuxen myr47,7 ha
7140Öppna mossar och kärr16,2 ha
Datakälla
http://nvpub.vic-metria.nu/n2000/rest/omrade/SE0420278/naturtyper
Naturvårdsverket

Distriktsindelningar

4. Södra Östersjön

Kommuner

Osby

Län

Skåne

Huvudavrinningsområden

Helge å - SE88000