Alnarpsströmmen

  • Skyddat område
  • EU ID: SEA7SE616671-133801
  • Inkluderas i EU-rapporteringar
  • Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Kategorier
Dricksvattenförsörjning, Artikel 7
EU ID
SEA7SE616671-133801
Svenskt ID
WA66277431
Latitud
55.57834
Longitud
13.26986
Storlek
297,003728982 km2
Lagtextsreferens
Miljöbalken (1998:808) 5 kap. 11 §., Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 3 kap. 2 §., Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:1) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 9 §., Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter (SGU-FS 2013:1) om kartläggning och analys av grundvatten. 13 §.,
Ingår i cykler
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Förlängning av förvaltningscykel 2
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Metadata
Rapporteringslänk

Vattenskyddsområden

Inlagt 2015-06-11 08:53

Vattenförekomster kopplade till området

Vatten Vatten koppling ValueStatusProtectedArea
Helt inom God

Distriktsindelningar

4. Södra Östersjön

Kommuner

Burlöv
Kävlinge
Landskrona
Lomma
Lund

Län

Skåne