Känsliga jordbruksområden

  • Skyddat område
  • EU ID: SENi1
  • Inkluderas i EU-rapporteringar
  • Förlängning av förvaltningscykel 2
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Kategorier
Nitratkänsliga områden
EU ID
SENi1
Svenskt ID
SENi1
Latitud
57.7388
Longitud
14.3709
Storlek
94663,816517 km2
Lagtextsreferens
Miljöbalken (1998:808) 12 kap. 7-10 §§, Förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket, Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:40) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.
Ingår i cykler
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Förlängning av förvaltningscykel 2
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Metadata
Rapporteringslänk

Vattenförekomster kopplade till området

Vatten Vatten koppling ValueStatusProtectedArea
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom

Detta område är kopplat till 3969 vatten.
Klicka här för att visa samtliga.

Distriktsindelningar

2. Bottenhavet (nationell del)
3. Norra Östersjön
4. Södra Östersjön
5. Västerhavet (nationell del)
5. Västerhavet (Int. avr. omr. Glomma - Sverige)

Kommuner

Boxholm
Håbo
Strängnäs
Tranås
Trosa

Län

Östergötland
Uppsala
Södermanland
Jönköping
Stockholm