Referens

Jordbruket och vattenkvaliteten. Kunskapsunderlag om åtgärder
51443
Bång M., Carlsson-Ross C., Börling K., Wallentin J
2012:22
Nationell
Rapport
Jordbruksverket (SJV)
2012
Vattenmyndigheterna har tagit fram åtgärdsprogram för perioden 2009-2015 och enligt dessa ska Jordbruksverket utveckla och ta fram underlag för föreskrifter och andra styrmedel som minskar jordbrukets inverkan på vattenkvaliteten. Det som redovisas i rapporten är ett kunskapsunderlag och ett första steg i arbetet med att utveckla sådana styrmedel.

I rapporten beskrivs åtgärder som kan göras i jordbruket för att förbättra vattenkvaliteten. Det är främst åtgärder som leder till minskade fosforförluster och förbättrade biologiska förhållanden i vatten som beskrivs. Hjälpmedel för att genomföra åtgärder på rätt plats och förutsättningar för samverkan i avrinningsområden behandlas också.