Referens

Högfluorerade ämnen (PFAS) och bekämpningsmedel
54088
Naturvårdsverket
6709
Regional
Rapport
Naturvårdsverket
2016
Statusklassning
Statusklassning, Miljöpåverkan, Miljöproblem, Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Statusklassning, Miljöpåverkan, Miljöproblem, Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Statusklassning, Miljöpåverkan
Statusklassning, Miljöproblem
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning, Miljöpåverkan, Miljöproblem
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning, Miljöpåverkan
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning, Miljöpåverkan
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning, Miljöpåverkan
Miljöpåverkan
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Miljöpåverkan
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Miljöpåverkan
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Miljöpåverkan
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning