Referens

Öppna vägbankar för ökad vattencirkulation - En förstudie
54306
Mats Rydgård och Sofia Stridsman
2016:05
Regional
Rapport
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
2016
Denna rapport är en förstudie av 16 objekt som utpekats som viktiga för att öka vattencirkulationen i kustvattnet. Förstudiens syfte har varit att ta fram underlag som kan visa vilka åtgärder som bör vidtas vid vägbankarna, av vem samt vilken typ av anmälan eller ansökan som behövs.
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats