Referens

Vattenmyndigheternas riktlinjer för kartläggning och analys 2016-2021: Statusklassificering för hydromorfologi i kustvatten - Slutrapport för projektet KustHYMO 2016–2019
54833
Kristin Dahlberg, Nazanin Mahmoudi, Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo, Sonja Råberg och Stina Welander
537- 4426-19
Regional
Rapport
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
2019
Rapporten redovisar arbetet med framtagandet av statusklassningarna för fysisk påverkan längs hela svenska kusten, samt summerar resultatet och redogör för svårigheter och möjliga framtida utvecklingar inom statusklassning av hydromorfologi i Sveriges kustvatten.