Nitratdirektivet - NiD

  • Stationsparameter
Skyddade områden
Nitratkänsliga områden
2015-06-22 15:36
2015-07-01 15:08

Övervakningsstationer

Filter
  Namn EU-ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 ? SE231151-468020 Rana
2 1 km S Aggarps skola SE623562-136656 Hörlingeån: Rökeån - Källa Helge å
3 700 m ovan Mörtsjön SE634570-150290 Morån Emån
4 Abborragyl SE196404-449330 Mörrumsån
5 Abborragölen SE199233-467979 Emån
6 Abborragölen SE202131-438472 Motala ström
7 Abborrasjön SE198699-414052 Ätran
8 Abborretjärnen SE206272-401571 Göta älv
9 Abborrtjärn SE200929-403436 Kungsbackaån
10 Abborrtjärnen SE207502-443148 Göta älv
11 Abborrtjärnen SE207818-455080 Norrström
12 Abborrtjärnen SE207907-467122 Norrström
13 Abborrtjärnen SE210086-426082 Göta älv
14 Abborrtjärnen SE219588-461206 Ljungan
15 Abborrtjärnen SE221754-467944 Ångermanälven
16 Abborrtjärnen SE224375-530735 Umeälven
17 Abborrtjärnen SE226699-527541 Skellefteälven
18 Abborrtjärnen SE227336-497479 Umeälven
19 Abborrtjärnen SE227526-512561 Skellefteälven
20 Abborrvattnet SE223857-458669 Ångermanälven
21 Abborrvattnet SE199673-406350 Viskan
22 Abiskojokk Röda Bron SE758793-162214 Abiskojåkka Torneälven
23 Ackjärnen SE208647-477458 Norrström
24 Acksjön SE205891-489632 Nyköpingsån
25 Agnemarssjön SE200204-487233 Kustområde
26 Ainasjärvi SE236111-539012 Ainasjärvi Torneälven
27 Aivakjaure SE229354-475386 Aivakjaure Umeälven
28 Ajojärvi SE235446-545854 Kalixälven
29 Akkarjåkka, Akkar SE753460-165285 Akkarjåkka Kalixälven
30 Akkastjärnen SE228742-466556 Umeälven
31 Alanen Sevujärvi SE237187-534271 Alanen Sevujärvi Torneälven
32 Alekjaure SE231504-503988 Alekjaure Piteälven
33 Alelyckan SE641071-127372 Göta älv - förgreningen med Nordre älv till Säveåns mynning Göta älv
34 Alep Uttjajåkkå SE739283-163835 Alep Uttjajåkkå Luleälven
35 Allgjuttern SE201741-476413 Allgjuttern Botorpsströmmen
36 Allgunnen SE198355-475455 Allgunnen Alsterån
37 Allgunnen SE199292-447873 Allgunnen Lagan
38 Alsjön SE203173-410222 Bastån Göta älv
39 Alsterån Getebro SE632033-152167 Alsterån: Hornsödammen - Barnebosjön Alsterån
40 Alsterälven, Alster SE658873-137513 Alsterälven - S om Alstern Göta älv
41 Alterälven Norrfjärden SE726942-176351 Alterälven Alterälven
42 Alträsket SE225805-515082 Alträsket Umeälven
43 Alvsjön SE209684-515977 Kustområde
44 Ammerån Skyttmon SE703411-148805 Ammersån Indalsälven
45 Andersbogöl SE202020-479314 Kustområde
46 Andersvedjedjupet SE208558-525849 Kustområde
47 Andtjärnen SE211483-416125 Glomma
48 Angagyl SE196025-457388 Bräkneån
49 Anglasjön SE196111-453321 Mieån
50 Angsjön SE204116-447004 Motala ström
51 Angstadtjärnen SE207853-450687 Göta älv
52 ANHOLT E SE628825-127390 Havet
53 Annebergssjön SE199131-430450 Annebergssjön Lagan
54 Annsjön SE204631-464534 Annsjön Motala ström
55 Antvarden SE202289-476686 Antvarden Storån
56 Arajaure SE235268-481139 Arajaure Luleälven
57 Ardnasjaure SE230480-487874 Umeälven
58 ARKÖSUNDET SE648565-156680 Arkösund Havet
59 Arnagöl SE196561-455387 Bräkneån
60 Arslöstjärnarna SE213503-430450 Dalälven
61 Askesjön SE208228-410024 Noreälven Göta älv
62 Assjösjön SE209908-514335 Olandsån
63 Asträsk SE199526-520125 Snoderån
64 Atjekjaure SE232879-538811 Atjekjaure Råneälven
65 Avern SE205044-467225 Avern Motala ström
66 Axgöl SE202572-482275 Vindån
67 Axsjön SE203985-469744 Motala ström
68 Axsjön SE206102-492119 Axsjön Trosaån
69 Axsjön SE208944-494176 Norrström
70 B1 SE652117-160471 Krabbfjärden Havet
71 B1-V SE630700-155128 M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
72 B7 SE686956-167351 Örefjärden Havet
73 Baksjön SE225102-484184 Baksjön Ångermanälven
74 Baktsjaure SE227879-520926 Baktsjaure Skellefteälven
75 Bandsjön SE195299-422103 Rönne å
76 Barastjärnen SE223227-500092 Ångermanälven
77 Barnsjön SE206289-514617 Barnsjön Tyresån
78 Barttjärnen SE205638-401204 Göta älv
79 Bastasjön SE204473-450527 Motala ström
80 Bastegöl SE200927-454474 Emån
81 Bastgölen SE204771-459843 Motala ström
82 Bastutjärnen SE210891-420439 Göta älv
83 Bastutjärnen SE218498-504218 Kustområde
84 Bastuån SE699972-140367 Bastuån Indalsälven
85 Batterejaure SE225450-457557 Batterejaure / Baahterejaevrie Ångermanälven
86 BCS III-10 SE616144-166372 Havet
87 Bellvygölen SE201068-476309 Botorpsströmmen
88 Bengtsbrohöljen SE205601-406790 Bengtsbrohöljen Göta älv
89 Bergetjärnen SE205192-409628 Göta älv
90 Bergmyrbäcken, Tallberget SE728070-165120 Bergmyrbäcken Byskeälven
91 Bergnästjärnen SE226507-536902 Skellefteälven
92 Bergsjögöl SE202442-477254 Storån
93 Bergsjön SE198662-451092 Bergsjön Mörrumsån
94 Bergsjön SE222038-433624 Bergsjön Indalsälven
95 Bergsjön SE222268-523014 Bergsjön Leduån
96 Bergtjärnen SE208634-467005 Norrström
97 Bergvattsjön SE222980-512633 Gideälven
98 Betsjön SE199625-482881 Virån
99 Bije-Ransarn SE227049-450360 Bije-Ransarn Ångermanälven
100 Billartjärnen SE219540-487751 Ångermanälven
101 Billudden SE672800-159220 Skutskärsfjärden sek namn Havet
102 Birsasjön SE197687-454916 Mörrumsån
103 Bjurbäcken SE718265-171875 Bjurbäcken Bureälven
104 Bjurlidträsket SE226136-538692 Bjurlidträsket Skellefteälven
105 Bjursjögölen SE202209-458427 Motala ström
106 Bjursjön SE196982-463014 Lyckebyån
107 Bjursjön SE209027-435926 Göta älv
108 Bjurträsket SE226484-528581 Skellefteälven
109 Bjädesjösjön SE199669-454866 Bjädesjösjön Emån
110 Bjälken SE205307-476237 Bjälken Nyköpingsån
111 Bjälltjärnen SE225880-474384 Ångermanälven
112 Bjärkagöl SE200095-474805 Virån
113 Björkegöl SE198778-464804 Alsterån
114 Björkeredsbäcken SE626878-134788 Björkeredsbäcken Lagan
115 Björkern SE201979-472890 Björkern Motala ström
116 Björkesjö SE199025-465561 Björkesjö Emån
117 Björkesjön SE201058-406815 Göta älv
118 Björklidtjärnen SE228247-505069 Umeälven
119 Björkmossdammen SE209305-463894 Norrström
120 Björktjärnen SE209602-442300 Göta älv
121 Björnasjö SE198512-470227 Alsterån
122 Björnbackån SE673809-153401 Gavleån
123 Björntjärn SE209248-418857 Göta älv
124 Björntjärnen SE209242-446822 Göta älv
125 Björsjön SE201679-403687 Göta älv
126 Blacken SE659503-154190 Mälaren-Blacken Norrström
127 Bladtjärnen SE207935-467219 Norrström
128 Blassok SE230707-478966 Umeälven
129 Blausjaure SE227429-512595 Skellefteälven
130 Blekvågen SE221371-463627 Indalsälven
131 Bleriken SE228714-466735 Umeälven
132 Blodrottjärnen SE224363-532094 Umeälven
133 Blågården SE207808-518979 Kustområde
134 Bläcktjärn SE208298-419651 Göta älv
135 Blöten SE214288-484228 Ljusnan
136 Boasjö SE198590-472469 Boasjö Alsterån
137 Boasjön SE196123-456339 Bräkneån
138 Bocksjön SE206050-508902 Kustområde
139 Bockstjärnen SE224856-517396 Umeälven
140 Bodasjön SE206472-406680 Bodasjön Göta älv
141 Bodtjärnen SE224244-451283 Ångermanälven
142 Boen SE200987-461843 Emån
143 Bokegölen SE202475-452128 Motala ström
144 Boksjön SE205638-396833 Boksjön Enningdalsälven
145 Bollungssjön SE204077-404246 Göta älv
146 Bordsjöbäcken, Vära SE640768-145443 Bordsjöbäcken: V Lägern - Assjön Motala ström
147 Borgviksälven, Borgvik SE658535-133765 Borgvikeälven Göta älv
148 Borken SE202904-477769 Borken Söderköpingsån
149 Bornan SE208972-523199 Bornan Kustområde
150 Borssjön SE207562-434255 Borssjön Göta älv
151 Bosarpasjön SE194876-430760 Bosarpasjön Helge å
152 Bosjön SE199146-481022 Videbäck: Kyrkekvillen - källan Emån
153 Botorpström Brunnsö SE639339-154122 Botorpsströmmen: bifåra från Lill-Maren - Maren Botorpsströmmen
154 Bottenfjärden SE208470-523237 Bottenfjärden Broströmmen
155 Bottensjön SE206155-402111 Bottensjön Göta älv
156 Bottentjärnen SE221876-433257 Bottentjärnen Indalsälven
157 Bottnanetjärnet SE206218-410272 Göta älv
158 Boxtjärn SE206834-415557 Göta älv
159 Brammsjön SE199077-426977 Nissan
160 Brandbärtjärnen SE230617-538952 Luleälven
161 Brantshammarssjön SE208022-504996 Norrström
162 Brattbergstjärnarna SE221494-507706 Moälven
163 Braxnasjön SE205075-451770 Braxnasjön Norrström
164 Breda Limsjön SE204189-469800 Motala ström
165 Bredasjön SE196329-460766 Bredasjön Ronnebyån
166 Bredatjärnen SE208621-472384 Norrström
167 Bredselet SE225953-485362 Bredselet Ångermanälven
168 Bredsjön SE208607-495077 Bredsjön Norrström
169 Bredsjön SE202148-438714 Motala ström
170 Bredvassa Göl SE201661-487899 Kustområde
171 Bredviken SE226230-550558 Bredviken Kustområde
172 Bredåsjön SE217059-415390 Bredåsjön Göta älv
173 Brittegöl SE196514-454094 Mieån
174 Brofjorden (Stretudden) SE647732-124231 Yttre Brofjorden Havet
175 Brokaredsjön SE199225-415858 Brokaredsjön Ätran
176 Broken SE228090-460367 Umeälven
177 Broksjö SE199577-407207 Viskan
178 Brunnsjön SE209869-473863 Brunnsjön Dalälven
179 Brunträsket SE229130-526383 Piteälven
180 Bråtebergsgölen SE199204-452109 Mörrumsån
181 Bråtgölen SE203077-474419 Motala ström
182 Bråtängsbäcken SE650799-143323 Tivedsdalsbäcken Motala ström
183 BRÅVIKEN Ö LÖNÖ SE649754-156026 Yttre Bråviken Havet
184 Bråviken, Pampusfjärden SE650075-152920 Pampusfjärden
185 Bråviken, Ö Esterön SE650215-153375 Inre Bråviken Havet
186 Bräkentorpasjön SE198384-445716 Bräkentorpasjön Mörrumsån
187 Bränneriträsket SE206796-521918 Kustområde
188 Brännmyrtjärnen SE229290-531752 Piteälven
189 Bränntjärn SE207020-412916 Göta älv
190 Brännträsket SE230445-581421 Kustområde
191 Buasjön SE196072-454329 Buasjön Kustområde
192 Burtjärnen SE209829-442928 Göta älv
193 Burträsket SE224957-545317 Burträsket Bureälven
194 Busjön SE210628-424405 Göta älv
195 Butjärnet SE205658-412997 Göta älv
196 Buvattnet SE206131-414495 Buvattnet Göta älv
197 BY1 SE609947-133969 Havet
198 BY10 SE628482-173179 Havet
199 BY15 GOTLANDSDJ SE636437-175555 Havet
200 BY2 ARKONA SE609795-138980 Havet
201 BY20 FÅRÖDJ SE643792-174106 Havet
202 BY29 SE653780-176005 Havet
203 BY31 LANDSORTSDJ SE649817-164122 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
204 BY32 NORRKÖPINGSDJ SE643458-162872 Havet
205 BY38 KARLSÖDJ SE633381-161276 Havet
206 BY4 CHRISTIANSÖ SE613937-147008 Havet
207 BY5 BORNHOLMSDJ SE612444-151132 Havet
208 Byasjön SE198756-452734 Byasjön Mörrumsån
209 Byasjön SE199062-416012 Byasjön Ätran
210 Byfjorden SE647447-127032 Byfjorden Havet
211 Bysjön SE199690-469797 Emån
212 Bysjön SE202598-474479 Bysjön Storån
213 Bysjön SE204569-484323 Kilaån
214 Bysjön SE206639-409028 Bysjön Göta älv
215 Bysjön SE210255-488791 Bysjön Dalälven
216 Bysjön SE208950-519139 Skeboån
217 Bysjön SE209802-456587 Bysjön Norrström
218 Bysjön SE208358-452794 Bysjön Norrström
219 Byttelocket SE647907-123283 Kungshamn s skärgård Havet
220 Byxtjärnen SE225633-507788 Umeälven
221 Byxången SE211200-430289 Dalälven
222 Byälven, Säffle SE656203-133484 Byälven Göta älv
223 Båktjajaure SE230394-471882 Umeälven
224 Bålsjön SE204440-485440 Bålsjön Kilaån
225 Bångtjärnen SE228006-479493 Umeälven
226 Bårtjärnet SE207789-416561 Göta älv
227 Båssjosjaure SE230797-474689 Båssjosjaure Umeälven
228 Båtsjön SE202496-477452 Båtsjön Storån
229 Bälingesjön SE195858-423488 Rönne å
230 Bäsingen SE209519-481964 Bäsingen Dalälven
231 Bäskselet SE225108-486998 Ångermanälven
232 Bässbolstjärnen SE207629-422047 Vitsandsälven Göta älv
233 Bäveån Uddevalla SE647582-127369 Bäveån - Fossums kvarn till mynningen Bäveån
234 Böjshån SE210726-433904 Göta älv
235 Bökegyl SE196522-450542 Mieån
236 Börrumsbäcken SE646965-154810 Börrumsbäcken Kustområde
237 Böttekärrssjön SE199287-410206 Ätran
238 C3 SE695299-166132 Havet
239 Dagbrottet SE203939-427269 Göta älv
240 Dalagård SE193222-417934 Kustområde
241 Dalbergsån Dalbergså SE650164-131327 Dalbergså - mynningen i Vänern till Lillåns inflöde Göta älv
242 Dalsjön SE196073-468365 Lyckebyån
243 Dalsjön SE210622-466082 Dalsjön Dalälven
244 Dalstjärnen SE221266-434045 Indalsälven
245 Dalstorpasjön SE200608-428003 Dalstorpasjön Ätran
246 Dalälven SE672117-145779 Dalälven Dalälven
247 Dalälven Älvkarleby SE671742-158974 Dalälven - Älvkarleby-Havet Dalälven
248 Damm vid Tostarp, Bäljane å nr 1 SE195514-422502 Rönne å
249 Dammar-Jontebygget SE205395-447924 Norrström
250 Dammen SE203369-444495 Motala ström
251 Dammen SE203706-387541 Kustområde
252 Dammsjön SE204129-467991 Motala ström
253 Dammsjön SE207130-456709 Smygarebäcken, Ämten till inloppet i Åsbosjön Norrström
254 Dammsjön SE209420-472092 Dammsjön Norrström
255 Dammsjön SE222420-531328 Dammsjön Umeälven
256 Dammsjön SE212603-410859 Glomma
257 Dammtjärn SE205206-395627 Dammtjärn Enningdalsälven
258 Dammtjärnen SE206569-445437 Dammtjärnen Göta älv
259 Dammtjärnen SE207890-440749 Göta älv
260 Dammtjärnet SE207791-405245 Göta älv
261 Dammån SE632137-147160 Dammån Alsterån
262 Danafjord SE640109-125429 Dana fjord Havet
263 Danjelvattnet SE225965-446099 Ångermanälven
264 Degervattnet SE230794-550310 Degervattnet Råneälven
265 Delarymagasinet SE196896-435332 Delarymagasinet Helge å
266 Delångersån Iggesund SE683661-156793 Iggesundsån Kustområde
267 Djupasjön SE198091-420731 Djupasjön Nissan
268 Djupen SE204374-465621 Motala ström
269 Djupetjärn SE200900-405769 Kungsbackaån
270 Djupsjön SE223238-458713 Djupsjön Ångermanälven
271 Djupsjön SE205516-486301 Nyköpingsån
272 Djupsjön SE209160-517387 Skeboån
273 Djuptjärn SE207709-398993 Göta älv
274 Djuptjärnen SE227591-475725 Ångermanälven
275 Djuptjärnen SE229269-562524 Kustområde
276 Djuptjärnen SE231136-509675 Piteälven
277 Djupträsk SE231696-483553 Skellefteälven
278 Djupträsk SE206009-516639 Kustområde
279 Djupviken SE206271-500289 Norrström
280 Djupån SE651180-151200 Vistingebäcken Motala ström
281 Djuvheds-Kvarntjärn SE207494-408404 Göta älv
282 Djuvtjärn SE207348-406052 Göta älv
283 Domedagsgölen SE204359-459419 Motala ström
284 Domneån Utl. Vättern SE641827-139990 Domneån Motala ström
285 Drevviken SE206233-514046 Drevviken Tyresån
286 Drivån Osby SE625270-138850 Drivån: Krusån- Källa Helge å
287 Drättjan SE210164-461959 Dalälven
288 Drögen SE202415-466198 Drögen Motala ström
289 Drömmesjön SE220406-510673 Drömmesjön Nätraån
290 Dröppshultegöl SE201144-482690 Kustområde
291 Duvekesjön SE194954-417428 Vege å
292 Dyrsjön SE211286-431219 Dalälven
293 Dänseln SE203888-472695 Motala ström
294 Dönhultagyl SE195798-457931 Bräkneån
295 Dövingen SE200867-460427 Lövsjöbäcken Emån
296 Edasjön SE208296-507986 Edasjön Norrström
297 Edsjön SE208877-516150 Skeboån
298 Edslan SE205778-410602 Edslan Göta älv
299 Edssjön SE207243-507967 Edssjön Norrström
300 Eggegrund B4 SE673340-159330 Skutskärsfjärden sek namn Havet
301 Eglasjön SE204814-490326 Nyköpingsån
302 Ekebysjön SE206910-511006 Kustområde
303 Ekenässjön SE200917-482586 Ekenässjön Botorpsströmmen
304 Ekenässjön SE200129-456160 Ekenässjön Emån
305 Eketjärn SE207598-404962 Göta älv
306 Ekhorva Göl SE198856-463548 Alsterån
307 Ekoln Vreta Udd SE662709-160136 Mälaren-Ekoln Norrström
308 Eldsjön SE219686-482740 Eldsjön Indalsälven
309 Eldsjötjärnarna SE223170-485406 Ångermanälven
310 Ellaren SE199650-473351 Ellaren Virån
311 Emån Emsfors SE633520-153920 Emån: mynningen Emområdet - Lillån Emån
312 Enaren SE204719-483255 Enaren Nyköpingsån
313 Enningdalsälv N.Bullaren SE653621-125394 Enningdalsälven Enningdalsälven
314 Ensjön SE200220-444438 Lagan
315 Enstern SE216963-459049 Enstern Ljungan
316 Erikjaure SE230870-513986 Erikjaure Piteälven
317 Eriksbergssjön SE205194-481437 Nyköpingsån
318 Erken SE208514-521076 Erken Broströmmen
319 Eskiln SE208849-470758 Norrström
320 Evlingeträsket SE206734-519830 Kustområde
321 F3 / A5 SE724978-184762 Havet
322 F9 / A13 SE719293-179824 Havet
323 Fagerhultasjön SE200165-462581 Fagerhultasjön Emån
324 Fagerhultegölen SE201162-469681 Motala ström
325 Falijärvi SE238487-553010 Falijärvi Torneälven
326 Falkadammen SE206444-454515 WA48168983 Norrström
327 Falkasjön SE206582-455117 Falkasjön Norrström
328 Falkenberg (N14) SE631835-128131 Del av Kattegatts utsjövatten Havet
329 Fallabäcken SE647876-141039 Göta älv
330 Fallsjögylet SE196374-446266 Skräbeån
331 Falltjärnen SE208304-441424 Göta älv
332 Falsterbo SE613718-131841 Del av Arkonahavets utsjövatten Havet
333 Falträsket SE225942-512140 Falträsket Umeälven
334 Fargåstjärnen SE211178-448470 Dalälven
335 Farlången SE196096-441430 Farlången Skräbeån
336 Farsgöl SE202041-474165 Motala ström
337 Farssjö SE199732-414759 Farssjö Ätran
338 Fatsjön SE225206-483154 Fatsjön Ångermanälven
339 Fedingesjön SE196366-426035 Lagan
340 Fedje Vatten SE204294-391209 Kustområde
341 Fegen SE199402-420446 Fegen Ätran
342 Femlingen SE196832-443223 Femlingen Helge å
343 Femtontjärnen SE229869-519779 Piteälven
344 Fetsjön SE225537-478350 Ångermanälven
345 Fibysjön SE208572-498047 Norrström
346 Fillsartrusket SE210003-505646 Forsmarksån
347 Finnhytte-Dammsjön SE210027-477967 Finnhytte-Dammsjön Dalälven
348 Finnjällsen SE210245-443129 Dalälven
349 Finnträsket SE228845-538453 Finnträsket Piteälven
350 Finnåstjärnen SE217924-480099 Ljungan
351 Fiskbyttan SE208632-437000 Göta älv
352 Fiskhålet SE224978-509311 Öreälven
353 Fisklösen SE199558-412429 Fisklösen Viskan
354 Fiskmyran SE206433-517751 Fiskmyran SE6089
355 Fiskonbäcken, v.vid mynn SE720990-147270 Fiskonbäcken Ångermanälven
356 Fjälaren SE204969-477245 Fjälaren Nyköpingsån
357 Fjällsjön SE206782-413955 Kallbäcken Göta älv
358 Fjällsjön SE208346-411584 Fjällsjön Göta älv
359 Fjälltjärnarna SE224429-463674 Ångermanälven
360 Fjärdingsvattnet SE205383-401492 Göta älv
361 Fladen SE635110-126000 Del av Kattegatts utsjövatten Havet
362 Flatsjön SE202183-467627 Motala ström
363 Flen SE200137-467181 Flen Emån
364 Flenasjön SE208194-472595 Flenasjön Norrström
365 Flisbysjön SE201121-452775 Flisbysjön Motala ström
366 Flodsjöarna SE213520-459548 Dalälven
367 Flysjön SE196381-449955 Mieån
368 Flyxen SE198349-434240 Lagan
369 Flåbogöl SE196911-458754 Ronnebyån
370 Flåsjön SE223373-472711 Flåsjön Ångermanälven
371 Fläcksjön SE208420-480426 Fläcksjön Norrström
372 Formtjärnen SE228749-467228 Umeälven
373 Forsmarksån Johannisfors SE669500-163246 Forsmarksån Forsmarksån
374 Forssjösjön SE205246-479889 Forssjösjön Nyköpingsån
375 Forsviksån Forsvik SE649556-142025 Forsviksån Motala ström
376 Fraggen SE209345-471270 Fraggen Norrström
377 Fredriksdal SE638065-139975 Gnyltån ovan Hjortsjön Lagan
378 Fredriksdalasjön SE200589-448432 Fredriksdalasjön Motala ström
379 Frejdaren SE206189-492948 Norrström
380 Frimansgölen SE201649-466060 Motala ström
381 Frisksjön SE199963-486533 Kustområde
382 Frosstjärnet SE207190-415258 Hällsjöälven Göta älv
383 Fräcksjön SE202620-404008 Göta älv
384 Frögöl SE198680-466770 Alsterån
385 Frösjön SE196750-452125 Frösjön Mörrumsån
386 Funbosjön SE208482-507144 Funbosjön Norrström
387 Funneshultssjön SE203018-400469 Kustområde
388 Furen SE198703-439728 Furen Lagan
389 Furubergstjärnen SE211223-432368 Dalälven
390 Furulundstjärn SE205213-395991 Enningdalsälven
391 Furuvattnet SE207051-407490 Furuvattnet Göta älv
392 Futtatjärn SE200706-410046 Rolfsån
393 Fylleån, Fyllebro SE628430-132237 Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) Fylleån
394 Fyrisån, Flottsund SE663116-160415 Fyrisån Ekoln - Sävjaån Norrström
395 Fyrisån, Klastorp SE664214-159929 Fyrisån Jumkilsån - Sävjaån Norrström
396 Fyrisån, Sävjaån, Kuggebro SE663617-160579 Sävjaån Norrström
397 Fyrisån, Vattholma N bron SE665720-160738 Fyrisån Vattholma - Dannemorasjön Norrström
398 Fyrisån, Vendelån, Lena kyrka SE665622-160668 Vendelån mynningen - Sävastabäcken Norrström
399 Fyrisån, Vindbron SE663614-160410 Fyrisån Jumkilsån - Sävjaån Norrström
400 Fysingen SE207475-508318 Fysingen Norrström
401 Fågeltjärnet SE208307-417695 Göta älv
402 Fågelåsgölen SE199370-422995 Ätran
403 Fälaren SE210149-505605 Fälaren Forsmarksån
404 Fälen SE201840-474730 Fälen Motala ström
405 Fännsjön SE209849-494980 Tämnarån
406 Fänntjärnen SE209884-459184 Dalälven
407 Färgeån SE631625-133602 Färgeån Nissan
408 Färås Tjärn SE200760-400133 Göta älv
409 Fästajaure SE234209-487695 Fästajaure Luleälven
410 Föllingesjön SE221722-452747 Föllingesjön Indalsälven
411 Fölsjön SE207933-426616 Fölsjön och Fölsjöbäcken Göta älv
412 Förarpasjön SE197979-437863 Helge å
413 Förhultasjön SE198895-446517 Mörrumsån
414 Försjö Göl SE199935-475992 Försjön Virån
415 Försjön SE202085-471449 Motala ström
416 Gabrielstjärnen SE231112-505232 Piteälven
417 Gagnån SE643205-140046 Gagnån Motala ström
418 Gallsjön SE200312-478504 Tunaån: Hökforsbäcken - Tunasjön Marströmmen
419 Galnegyl SE196444-449965 Mieån
420 Galten SE659180-152170 Mälaren-Galten Norrström
421 Galterö SE644978-126455 Halsefjorden Havet
422 Galttjärnen SE216594-499222 Kustområde
423 Gammelbysjön SE209341-484536 Gammelbysjön Dalälven
424 Gammelhembergtjärnarna SE224254-459133 Ångermanälven
425 Gapsjaure SE230415-463040 Gapsjaure Umeälven
426 Gardejaure SE226444-502469 Umeälven
427 Garnsviken SE207245-514919 Garnsviken Åkersström
428 Garsjön SE214918-421274 Dalälven
429 Gategylet SE195980-448216 Kustområde
430 Gatojaure SE226105-451067 Gatojaure / Gähtoenjaevrie Ångermanälven
431 Gavel-Långsjön SE208322-515057 Gavel-Långsjön Norrtäljeån
432 Gaviksfjärden GA 1 SE697494-162515 Gaviksfjärden Havet
433 Genevadsån, Tönnersa SE627515-132620 Genevadsån (Mynningen-Alslövsån) Genevadsån
434 Getängssjön SE207968-524288 Kustområde
435 Gide älv Gideåbacka SE703055-166572 Gideälven Gideälven
436 Giengeljaure SE230564-462330 Umeälven
437 Gillertjärnen SE218438-471455 Ljungan
438 Gimodamm SE209615-512231 Gimodamm Olandsån
439 Gipsjön SE211236-433577 Göta älv
440 Gissen SE200430-471244 Gissen Motala ström
441 Giängeljaure SE229369-472161 Umeälven
442 Gjusen SE210282-484046 Dalälven
443 Glan SE202609-473882 Glan Storån
444 Glitjärnen SE215104-424961 Dalälven
445 Gluggebogölen SE200954-461284 Emån
446 Glypen SE202421-474004 Glypen Storån
447 Glämsjön SE210996-433571 Glämsjön Göta älv
448 Gothemån Hörsne SE638491-166721 Gothemån-Dalhem Gothemsån
449 Gottjärnet SE208293-412172 Göta älv
450 Grajakjaure SE231064-484878 Skellefteälven
451 Grandalssjön SE202149-407339 Göta älv
452 Granfj. Djurgårds Udde SE659755-155697 Mälaren-Granfjärden Norrström
453 Granhultesjön SE199315-477286 Emån
454 Graningesjön SE219628-490154 Graningesjön Ångermanälven
455 Gransjön SE224217-496675 Gideälven
456 Gransjön SE224796-496892 Gransjön Lögdeälven
457 Gransjön SE210111-439656 Gransjön Dalälven
458 Gransjön SE204312-476981 Kustområde
459 Granskogstjärnen SE210594-430663 Göta älv
460 Granträsktjärnen SE223250-544064 Sävarån
461 Gravdalssjön SE206219-399034 Gravdalssjön Göta älv
462 Gravsjön SE201353-431564 Göta älv
463 Greppen SE199334-404033 Kustområde
464 Grimstorpasjön SE201968-433341 Göta älv
465 Grimåsesjön SE204044-397483 Örekilsälven
466 Grind SE203322-402318 Bäveån
467 Grindsbyvattnet SE202965-396132 Grindsbyvattnet Kustområde
468 Grosken SE201662-422804 Grosken Göta älv
469 Grosstjärnarna SE221984-494688 Ångermanälven
470 Grubbvattnet SE224994-453601 Grubbvattnet / Krabpajaevrie Ångermanälven
471 Grundagen SE216417-421388 Grundagen Dalälven
472 Grundasjön SE199503-415362 Ätran
473 Grundforsdammen SE226322-497272 Grundforsdammen Umeälven
474 Grundsjön SE217833-427382 Grundsjön Ljusnan
475 Grundsjön SE209296-517308 Kustområde
476 Grundtjärnen SE229551-554875 Luleälven
477 Grundträsket SE227114-512476 Skellefteälven
478 Grutaure SE231011-492430 Grutaure Skellefteälven
479 Gruvsjön SE209928-477882 Gruvsjön Dalälven
480 Grytan SE226042-549939 Kustområde
481 Gryten SE207800-474752 Norrström
482 Grytsjön SE204770-462540 Motala ström
483 Gryttvedstjärnen SE208473-408802 Göta älv
484 Gråbergstjärnen SE223465-455868 Ångermanälven
485 Gråstötstjärnen SE218116-412024 Ljusnan
486 Gråträsket SE228195-529790 Gråträsket Byskeälven
487 Gräddsjön SE210063-442068 Göta älv
488 Gränseryds Göl SE201560-450486 Motala ström
489 Gränsjön SE208500-451550 Gränsjön-Hällefors Norrström
490 Gränsjön SE207475-410749 Gränsjön och Gränsjöbäcken Göta älv
491 Gränsjön SE207629-409449 Gränsjön Göta älv
492 Gränstjärnen SE228753-452583 Kustområde
493 Gränstjärnen SE223205-515713 Lögdeälven
494 Gräshultasjön SE198493-425988 Gräshultasjön Nissan
495 Gräsmossasjön SE204312-442962 Motala ström
496 Grävstasjön SE205560-500996 Grävstasjön Kustområde
497 Gröngöl SE198185-465464 Alsterån
498 Grössjön SE211643-427975 Dalälven
499 Gubbagöl SE198141-463171 Skärsjön Alsterån
500 Gubbstugusjön SE204807-476570 Nyköpingsån
501 Gukkisträsket SE228054-492725 Umeälven
502 Gulbäckesjön SE203938-462280 Motala ström
503 Gullestorpssjö SE201135-422103 Viskan
504 Gullskåran SE205439-409286 Göta älv
505 Gullspångsälven SE654151-140275 Gullspångsälven Göta älv
506 Gulten SE204822-467294 Gulten Motala ström
507 Gummetorpasjön SE201793-468287 Motala ström
508 Gunnegöl SE198495-464424 Alsterån
509 Guodunjaure SE231407-501599 Guodunjaure Piteälven
510 Gyllebosjö SE193538-438868 Kustområde
511 Gysjön SE200714-454445 Svansjön Emån
512 Gysjön SE199823-442504 Lagan
513 Gyttjemyrtjärnarna SE210489-429674 Göta älv
514 Gånetjärn SE204906-390600 Kustområde
515 Gåningsmyran SE209345-509848 Olandsån
516 Gårdgölen SE196237-462565 Nättrabyån
517 Gårdsjön SE196258-424402 Stensån
518 Gårdsjön SE196074-441669 Gårdsjön/Örna Skräbeån
519 Gårdsjön SE198988-448740 Gårdsjön Lagan
520 Gårdsjön SE203168-409487 Bastån Göta älv
521 Gårdsjön SE205608-484608 Nyköpingsån
522 Gårdsjön SE219307-466980 Gårdsjön Ljungan
523 Gårdstjärnen SE219734-460685 Ljungan
524 Gårdstjärnen SE222540-441185 Indalsälven
525 Gåstjärnarna H.669 SE221607-419519 Gåstjärnarna H.669 Indalsälven
526 Gåstjärnen SE223595-526342 Umeälven
527 Gåstjärnet SE208244-412812 Göta älv
528 Gäddegölen SE199532-424499 Nissan
529 Gäddetjärnet SE204941-406576 Göta älv
530 Gäddgölen SE200802-474350 Botorpsströmmen
531 Gäddtjärnen SE206281-448662 Norrström
532 Gäddtjärnen SE208232-464798 Gäddtjärnen Norrström
533 Gäddtjärnen SE214101-485403 Norralaån
534 Gäddtjärnen SE212526-434805 Dalälven
535 Gällingen SE209194-449299 Gällingen Göta älv
536 Gällsjön SE198672-412476 Gällsjön Ätran
537 Gärdesgölen SE196480-460116 Ronnebyån
538 Gärdessjön SE199976-407873 Gärdessjön Viskan
539 Gärsjön SE210709-428779 Göta älv
540 Gävle Fjärdar K619 SE673100-157725 Yttre Fjärden Havet
541 Gävle Fjärdar K627 SE673362-158022 Yttre Fjärden Havet
542 Gävle Fjärdar K643 SE673200-158077 Yttre Fjärden Havet
543 Gölen SE197093-453472 Mörrumsån
544 Gölen SE200916-471850 Motala ström
545 Gölen SE201599-467486 Motala ström
546 Gölen SE205183-471157 Nyköpingsån
547 Gölfallegöl SE204460-469599 Motala ström
548 Göljagyl SE195948-458022 Vierydsån
549 Gölstorpegölen SE204233-466393 Motala ström
550 Görväln S SE659036-160984 Mälaren-Görväln Norrström
551 Göta Älv Trollhättan SE646771-129330 Göta älv - Slumpån till Stallbackaån Göta älv
552 Göta Älv Vargön SE647577-129929 Göta älv - Vänern till Stallbacka Göta älv
553 Hacksjön SE206111-509546 Hacksjön Tyresån
554 HAFJÄRDEN SE647192-156701 Kärrfjärden Havet
555 Hagasjön SE199665-431410 Hagasjön Nissan
556 Hagbysjön SE206351-483946 Norrström
557 Hakalamm SE209501-453183 Norrström
558 Hallaren SE209187-486819 Hallaren Dalälven
559 Hallasjön SE199682-417164 Ätran
560 Hallbosjön SE204937-487205 Hallbosjön Nyköpingsån
561 Halvfaretjärnen SE205442-401128 Göta älv
562 Hammarsjötjärnarna SE216838-426958 Ljusnan
563 Hammarstjärnen SE217751-418420 Ljusnan
564 Hampträsket SE206593-520329 Kustområde
565 Hanesjön SE204709-467297 Hanesjön Motala ström
566 Hangasjärvi SE232894-572120 Torneälven
567 HANÖBUKTEN SE616565-144086 Havet
568 Hargsjön SE202863-460791 Hargsjön Motala ström
569 Harpsjön SE222127-540821 Kustområde
570 Harrejaure SE231222-499194 Piteälven
571 Harrejaure SE237552-524483 Harrejaure Torneälven
572 Harrekutjaure SE237555-533391 Harrekutjaure Torneälven
573 Harrselet SE231426-486944 Harrselet Skellefteälven
574 Harrsjön SE227414-477000 Harrsjön Ångermanälven
575 Harrtjärnen SE210624-475430 Dalälven
576 Harsjön SE215555-494826 Harsjön Harmångersån
577 Hau Träsk SE201682-530725 Hau Träsk Kustområde
578 Haukajauratj SE235595-521393 Kalixälven
579 Havstensfjord SE647253-126375 Havstensfjorden Havet
580 Hedasjön SE199122-458625 Mörrumsån
581 Hedtjärnen SE209759-454094 Norrström
582 Hedtjärnet SE208235-403414 Göta älv
583 Helgesjön SE220681-431809 Helgesjön Indalsälven
584 Helgeån Hammarsjön SE620277-140091 Helge å: Vramsån - Hammarsjön Helge å
585 Hemfjärden SE657345-147335 Hjälmaren-Hemfjärden Norrström
586 Hemgölen SE202170-466330 Motala ström
587 Hemra Tvärsen SE212246-463533 Dalälven
588 Hemsjön SE221426-484596 Hemsjön Ångermanälven
589 Hemsjön SE204698-471916 Motala ström
590 Hemsjön SE206570-450379 Hemsjön Göta älv
591 Hemsjön SE201845-479220 Kustområde
592 Hemsjön SE200123-479421 Marströmmen
593 Hemsjön SE195867-453123 Kustområde
594 Hemtjärnen SE210943-417371 Göta älv
595 Hemtjärnen SE224688-497391 Lögdeälven
596 Herberstjärnen SE213482-458085 Dalälven
597 Herostjärn SE228798-458634 Umeälven
598 Hesjögöl SE204272-475992 Motala ström
599 Hestrasjön SE201783-457636 Motala ström
600 Hestrasjön SE198941-422179 Hestrasjön Nissan
601 Hietajärvi SE237124-561648 Torneälven
602 Hjorten SE200820-471175 Motala ström
603 Hjorten SE200617-480677 Hjorten Botorpsströmmen
604 Hjortesjön SE199511-466154 Hjortesjön Emån
605 Hjortsjön SE196216-461250 Hjortsjön Ronnebyån
606 Hjortstjärnen SE209329-466484 Norrström
607 Hjoån SE646546-141100 Hjoån Motala ström
608 Hjälmsjön SE196003-422377 Hjälmsjön Rönne å
609 Hjälmsjön SE205400-480479 Nyköpingsån
610 Hjärtasjön SE205125-462788 Hjärtasjön Motala ström
611 Hojagöl SE199093-452966 Mörrumsån
612 Holmbotjärn SE201295-411588 Rolfsån
613 Holmevattnet SE203760-398955 Holmevattnet Örekilsälven
614 Holmsjön SE201787-477691 Botorpsströmmen
615 Holmsjön SE198929-448448 Lagan
616 Holmsjön SE206376-451751 Holmsjön Göta älv
617 Holmsjön SE207824-451585 Vattendrag från Holmsjön till inloppet i Sundsjön Göta älv
618 Holmsjön SE210788-434381 Holmsjön Göta älv
619 Holmsjön SE208925-449293 Holmsjön Göta älv
620 Holmsjön SE215289-411578 Holmsjön Dalälven
621 Holmsjön SE218290-481073 Holmsjön Ljungan
622 Holmtjärnen SE220892-487375 Ångermanälven
623 Holmträsket SE227911-474623 Holmträsket Umeälven
624 Holmvattnet SE224275-445861 Holmvattnet Ångermanälven
625 Holpen SE204589-474221 Holpen Nyköpingsån
626 Holssjön SE211126-432657 Göta älv
627 Hornsjön SE218947-495134 Hornsjön Indalsälven
628 Hornsjön SE201903-438004 Hornån Motala ström
629 Horsasjön SE196156-460816 Horsasjön Ronnebyån
630 Horsgölen SE198976-460082 Alsterån
631 Horshultasjön SE198556-425303 Horshultasjön Nissan
632 Hovgölen SE197734-441684 Helge å
633 Hovmanstorpasjön SE206879-454339 Hovmantorpsån, St Gäddtjärnen till Mogruvälven Norrström
634 Hovrasjön SE204700-492606 Nyköpingsån
635 Hugn SE208317-409270 Hugn Göta älv
636 Hultebräan SE197182-470535 Hultebräan Hagbyån
637 Humlegöl SE200410-483205 Marströmmen
638 Hundsjön SE207991-519629 Hundsjön Kustområde
639 Hundsjön SE221421-520947 Husån
640 Hunn SE205096-472256 Hunn Nyköpingsån
641 Hunnasjö SE200133-415585 Viskan
642 Hunsnäsen SE200775-455544 Hunsnäsen Emån
643 Husetjärnet SE205256-399395 Örekilsälven
644 Husgölen SE196238-465611 Nättrabyån
645 Huskvarnaån utlopp SE640881-140842 Huskvarnaån: Vättern - Lillån vid Huskvarna Motala ström
646 Husåbäcktjärnarna SE221117-426861 Indalsälven
647 Hyngen SE201631-455990 Motala ström
648 Hyttesjön SE204079-470836 Motala ström
649 Hålldammen SE210874-477685 Dalälven
650 Hållsdammen SE203379-434353 Göta älv
651 Hålsjön SE208301-496088 Norrström
652 Håltesjön SE202157-400127 Håltesjön Kustområde
653 Håltjärnet SE205864-404771 Göta älv
654 Hån SE218007-411465 Glomma
655 Håraltasjön SE197647-421048 Håraltasjön Fylleån
656 Hårken SE204338-468365 Motala ström
657 Hårsjön SE198018-454659 Mörrumsån
658 Håsjön SE209743-471649 Dalälven
659 Hägern SE199923-479358 Virån
660 Hälen SE203971-470240 Motala ström
661 Häljerödsjön SE203061-399517 Häljerödsjön Kustområde
662 Hällagölen SE209902-474821 Dalälven
663 Hällesjön SE199453-422279 Hällesjön Ätran
664 Hällsjön SE204693-460700 Motala ström
665 Hällsjön SE218184-475229 Hällsjön Ljungan
666 Hälltjärnen SE211872-447136 Dalälven
667 Hälsingaspen SE213345-466057 Dalälven
668 Hänsjön SE209654-422659 Hänsjön Göta älv
669 Häradsbäcken SE642969-145547 Häradsbäcken Motala ström
670 Hästhultasjön SE199529-433222 Hästhultasjön Lagan
671 Hästlandtjärnen SE222007-498358 Moälven
672 Högevatten SE202268-400199 Kustområde
673 Höjdabäcken SE710354-155465 Höjdabäcken Ångermanälven
674 Hökasjön SE198680-465938 Hökasjön Alsterån
675 Hökesån SE642260-139876 Hökesån Motala ström
676 Hönshylte Gyl SE196615-449469 Mörrumsån
677 Hösjön SE209277-448307 Hösjön Göta älv
678 Hövern SE203231-476243 Hövern Söderköpingsån
679 Icksen SE210345-484687 Gavleån
680 Idvattenstjärnarna SE215448-458232 Ljusnan
681 Igelsjön SE210054-484492 Dalälven
682 Igelsjön SE209288-504695 Norrström
683 Igelsjön SE208521-513754 Norrström
684 Igelsjön SE204211-476768 Kustområde
685 Igeltjärn SE208496-412231 Göta älv
686 Igeltjärnen SE209214-435552 Göta älv
687 Igeltjärnen SE207812-438749 Göta älv
688 Iglasjön SE198003-413129 Suseån
689 Iglasjön SE199593-405615 Viskan
690 Iglasjön SE200902-425937 Ätran
691 Iglatjärn SE200542-404268 Kungsbackaån
692 Igölen SE199943-478127 Virån
693 Ikesjaure SE232772-475333 Ikesjaure Skellefteälven
694 Ilagöl SE198281-464079 Alsterån
695 Illingetjärnet SE204555-404306 Örekilsälven
696 Illok SE230677-531291 Piteälven
697 Indalsälven Bergeforsen SE693587-158205 Indalsälven Indalsälven
698 Indalsälven, Hammarstrand SE700057-152778 Indalsälven Indalsälven
699 Ingetorps Sjö SE201890-398133 Ingetorps Sjö Kustområde
700 Innaren SE198441-453394 Innaren Mörrumsån
701 Innersjön SE227044-502578 Umeälven
702 Inre Gullmarn (Björkholmen) SE648205-125572 Gullmarn centralbassäng Havet
703 inre Karlshamnsfjärden SE622631-144140 Karlshamnsfjärden Havet
704 Inregylet SE196033-448850 Kustområde
705 Inre-Hemmingen SE225825-528292 Rickleån
706 Insjön SE208676-527234 Kustområde
707 Instö Ränna SE642715-125469 Älgöfjorden Havet
708 Iraft SE230894-482661 Iraft Umeälven
709 Ishultehåla SE200069-479779 Marströmmen
710 Ismunden SE219935-461363 Ismunden Indalsälven
711 Iso Ahvenjärvi SE235266-576497 Torneälven
712 Iso Kuorasjärvi SE235147-539706 Kalixälven
713 Iso Maejärvi SE238760-554699 Torneälven
714 Iso Salmijärvi SE235653-531919 Kalixälven
715 Isojärvi SE235702-562260 Torneälven
716 Isojärvi SE236243-529699 Kalixälven
717 Isojärvi SE236430-524590 Kalixälven
718 Iväg SE205344-405895 Iväg Göta älv
719 Jakobstjärnen SE215673-419849 Dalälven
720 Jakobstärn SE205354-468079 Nyköpingsån
721 Jansbergssjön SE198612-421862 Jansbergssjön Nissan
722 Jansjösjön SE215127-483478 Delångersån
723 Jerijaure SE229040-490442 Umeälven
724 Jieprenjaure SE238665-511245 Torneälven
725 Jockara fäbod SE673815-153365 Sörjabäcken Gavleån
726 Jogen SE201582-430817 Jogen Göta älv
727 Jokujärvi SE237682-555359 Jokujärvi Torneälven
728 Jortajaure SE236390-505144 Jierttajavri Kalixälven
729 Judarn SE206658-508626 Norrström
730 Julgåstjärnen SE221805-518021 Husån
731 Juorpojauratjärnen SE233000-482536 Piteälven
732 Jåkahismuotkejaure SE237111-500051 Kustområde
733 Jägern SE205695-480190 Nyköpingsån
734 Jäknajaure SE230262-516460 Jäknajaure Piteälven
735 Jällsjön SE205432-486269 Nyköpingsån
736 Jällunden SE198565-426217 Jällunden Nissan
737 Jälnan SE207873-516303 Norrtäljeån
738 Järnlunden SE202657-468374 Järnlunden Motala ström
739 Järshån SE211052-432883 Göta älv
740 Järsnäsa Lillesjö SE201135-447663 Motala ström
741 Jönspertjärnen SE221665-446643 Indalsälven
742 K11-MV SE627802-153520 S Kalmarsunds utsjövatten Havet
743 K15-MV SE627872-153069 Västra sjön Havet
744 K3-V SE628796-153395 S n Kalmarsund Havet
745 KA5 SE635952-127000 N m Hallands kustvatten Havet
746 KAARV 4, NE Aspö (yttre redden), hydrografi SE622281-148721 Yttre redden Havet
747 Kabbosjön SE204576-407154 Kabbosjön Göta älv
748 Kablauratj SE232765-505163 Luleälven
749 KAGGEBOFJÄRDEN SE643094-155124 Kaggebofjärden Havet
750 Kaisejaure SE236664-498534 Kaisejaure Luleälven
751 Kalajärvet SE233964-547572 Kalixälven
752 Kalix älv Karlsborg SE732407-183604 Kalixälven Kalixälven
753 Kallsjön SE195826-435401 Helge å
754 Kallsjön SE220855-432987 Indalsälven
755 Kalmsjön SE223128-497316 Kalmsjön Ångermanälven
756 Kalvasjön SE197184-438504 Kalvasjön Helge å
757 Kalven SE202827-463495 Motala ström
758 Kalven SE199072-448103 Bäck mellan Allgunnen - Lammen Lagan
759 Kalven SE226053-508519 Umeälven
760 Kalven SE207597-454087 Färvilsån Norrström
761 Kalvsjön SE199387-419171 Kalvsjön Ätran
762 Kanijaure SE235771-534019 Kanijaure Kalixälven
763 Karkjärv SE231595-564248 Karkjärv Kalixälven
764 Karlsdalsdammen SE206982-451258 WA36397184 Göta älv
765 Karlsjö SE207989-468054 Norrström
766 Karsnäsasjön SE199605-460961 Emån
767 Kaska-Stainasjaure SE232932-517873 Kaska-Stainasjaure Luleälven
768 Kaskaure SE233016-482618 Kaskaure Piteälven
769 Katnihaure SE232919-512677 Katnihaure Luleälven
770 Kattekjaure SE230646-529243 Piteälven
771 Kattesjö SE200624-411195 Viskan
772 Kiasjön SE198799-468035 Kiasjön Alsterån
773 Kiddegöl SE199086-457284 Mörrumsån
774 Kieddåivejauratjah SE234192-488445 Luleälven
775 Kiepanjaure SE238956-528361 Kiepanjaure Torneälven
776 Kila SE651375-154304 Virån-Ålbergaån Kilaån
777 Killingi SE749870-169055 Kaitumälven Kalixälven
778 Killingtjärnet SE205736-409832 Göta älv
779 Kindsjön SE211347-417767 Kindsjön Göta älv
780 Kivijärvi SE236291-559742 Torneälven
781 KL12 SE636621-163981 Klintehamnsviken sek namn Havet
782 Klarevatten SE202135-400613 Kustområde
783 Klarsjön SE203472-478714 Söderköpingsån
784 Klarälven Edsforsen SE666294-137309 Klarälven ns Acksjöälven Göta älv
785 Klarälven, Almar, fd färjeplatsen SE659439-136626 Klarälven, Grava-Sandgrund Göta älv
786 Klemmen SE203429-430726 Göta älv
787 Kleningen SE205713-398261 Göta älv
788 Klerebodammen SE201460-438827 Domneån Motala ström
789 Klevasjön SE199689-423576 Ätran
790 Klevsjön SE200628-414279 Viskan
791 Klimpenjaure SE225053-450969 Klimpenjaure Ångermanälven
792 Klinga-Källa SE213514-469656 Ljusnan
793 Klingavälsån Vomb SE617263-135608 KLINGAVÄLSÅN: Kävlingeån-Sövdesjön Kävlingeån
794 Klosstjärnen SE209351-434795 Göta älv
795 Klovatten SE201968-401028 Göta älv
796 Klubbuddsjön SE232451-524844 Luleälven
797 Klåddetjärn SE201094-407945 Göta älv
798 Klämmingen SE205728-498107 Klämmingen Trosaån
799 Kläppsjöbäcken, uppst Gärdselet SE706580-156068 Kläppsjöbäcken Ångermanälven
800 Klövtjärnarna SE227376-511879 Skellefteälven
801 Knallagylet SE196239-451431 Mieån
802 Knarrbysjön SE205572-410730 Knarrbysjön Göta älv
803 Kniptjärnsbäcken, upp Mejerstjärnen SE694150-147630 Rångebäcken Ljungan
804 Knipån SE642517-139895 Knipån Motala ström
805 Knobesholmssjön SE198185-413120 Knobesholmssjön Suseån
806 Knuttjärnen SE209277-476306 Norrström
807 Knutträsket SE226686-497008 Umeälven
808 Kofallstjärnen SE207145-450247 Göta älv
809 Kojvattnet SE224256-446084 Ångermanälven
810 Kolatjärn SE201374-409572 Göta älv
811 Koljöfjord SE646416-125107 Koljö fjord Havet
812 Kollsbotjärn SE205866-401059 Göta älv
813 Kollsjön SE201214-405998 Göta älv
814 Kolsjön SE207985-411173 Göta älv
815 Koppargravarna SE193497-420414 Sege å
816 Kornan SE208407-514401 Kornan Norrtäljeån
817 Kornsjösjön SE220319-511625 Kornsjösjön Nätraån
818 Korsjärv SE232400-560505 Kalixälven
819 Korstjärnen SE207966-416973 Göta älv
820 Kosterfjorden SE653690-122887 S Kosterfjorden Havet
821 Kotajärvi SE232574-575653 Torneälven
822 Kotajärvi SE230998-577201 Sangisälven
823 Kotjärnet SE205963-407572 Kotjärnet Göta älv
824 Kottjärnen SE209824-442711 Göta älv
825 Koulusjärvi SE238282-555378 Koulusjärvi Torneälven
826 Krigsbysjön SE217885-498845 Krigsbysjön Kustområde
827 Krogsfallsgölen SE202079-467304 Motala ström
828 Kroksjö SE199688-406099 Kroksjö Viskan
829 Kroksjö SE204978-397878 Örekilsälven
830 Kroksjön SE205170-440673 Göta älv
831 Kroksjön SE214680-456744 Kroksjön Ljusnan
832 Kroksjön SE200719-409641 Rolfsån
833 Kroksjön SE198373-427646 Kroksjön Lagan
834 Kroksjön SE198734-417318 Ätran
835 Kroksjön SE201594-404705 Göta älv
836 Kroksjön SE203201-435210 Göta älv
837 Kroksjön SE196212-453865 Kustområde
838 Kroksjön SE196060-464726 Nättrabyån
839 Kroksjön SE196867-455865 Bräkneån
840 Kroksjön SE196723-446237 Skräbeån
841 Kroksvattnet SE202720-402004 Göta älv
842 Kroktjärnarna SE219782-423658 Kroktjärnarna / Geelkenaesjällanjaevrien Indalsälven
843 Kroktjärnen SE222623-517754 Lögdeälven
844 Kroktjärnen SE216498-474604 Delångersån
845 Kroktjärnen SE227378-505200 Umeälven
846 Kroktjärnet SE211243-418747 Göta älv
847 Krokvatten SE202140-399715 Kustområde
848 Krokvattnet SE205493-409057 Göta älv
849 Krokvattnet SE208460-402312 Göta älv
850 Krutträsket SE228083-497332 Krutträsket Umeälven
851 Kråkeredssjön SE200896-417528 Viskan
852 Kuittasjärvi SE232948-582356 Kuittasjärvi Torneälven
853 Kukkajauratjärnen SE232462-513525 Luleälven
854 Kukkasjärvi SE735526-183905 Sangisälven Sangisälven
855 Kullagölen SE201457-464358 Motala ström
856 Kullaträsket SE206431-518831 Kustområde
857 Kulltjärn SE209329-418235 Göta älv
858 Kungsbackafjorden (N5) SE637080-127434 Inre Kungsbackafjorden Havet
859 Kungsbackafjorden (N6) SE636568-127280 Yttre Kungsbackafjorden Havet
860 Kuollitusjärvi SE236493-534936 Torneälven
861 Kuortesluoppal SE234850-502010 Kuortesluoppal Luleälven
862 Kuoutelisjauratj SE235146-476388 Luleälven
863 Kurrakkajärvi SE238231-544881 Kurrakkajärvi Torneälven
864 Kutsasjärvi SE234762-539247 Kutsasjärvi Kalixälven
865 Kvarnasjön SE202753-435116 Göta älv
866 Kvarndammen SE201879-433863 Göta älv
867 Kvarndammen SE200626-418656 Viskan
868 Kvarndammen SE205191-446360 Skagersholmsån Göta älv
869 Kvarnebäcken SE654809-127352 Kvarnebäcken Göta älv
870 Kvarngölen SE202319-460813 Motala ström
871 Kvarnsjön SE202233-480234 Storån
872 Kvarnsjön SE206175-507031 Norrström
873 Kvarnsjön SE206148-510271 Tyresån
874 Kvarnsjön SE212164-418285 Havån Göta älv
875 Kvarntjärn SE207740-402055 Göta älv
876 Kvarntjärn SE209574-418332 Göta älv
877 Kvarntjärn SE233012-513437 Luleälven
878 Kvarntjärnarna SE223087-543150 Sävarån
879 Kvarntjärnen SE229324-483041 Umeälven
880 Kvarntjärnen SE224721-536544 Rickleån
881 Kvarntjärnen SE208743-442375 Göta älv
882 Kvarntjärnen SE208762-450706 Lövsjöälven inloppet i Lövsjön Göta älv
883 Kvicknetjärn SE208834-411415 Göta älv
884 Kvinnestadsjön SE202087-416605 Kvinnestadsjön Göta älv
885 Kvistforsen SE719095-173622 Skellefteälven Skellefteälven
886 Kyrkarpsjön SE199609-445226 Lagan
887 Kyrkbergstjärnen SE227502-484973 Umeälven
888 Kyrkeledssjön SE198170-420477 Kyrkeledssjön Nissan
889 Kyrksjön SE199073-411789 Ätran
890 Kyrksjön SE201582-477776 Kyrksjön Botorpsströmmen
891 Kåivujaure SE238766-511917 Kåivujaure Torneälven
892 Kårtorpssjön SE205219-480734 Nyköpingsån
893 Käderödvatten SE202599-398949 Kustområde
894 Kälktjärnen SE208658-443578 Göta älv
895 Käringesjön SE201909-413723 Göta älv
896 Kärrsjön SE198825-418134 Kärrsjön Ätran
897 Kärrtorpagölen SE195757-466186 Kustområde
898 Kävlingeån Högsmölla SE618678-132881 KÄVLINGEÅN: Havet-Bråån Kävlingeån
899 Käymäjärvi SE235319-567520 Torneälven
900 Kön SE208231-451924 Allmosälven Norrström
901 Köpmannebro, gamla landsvägsbron SE652205-130917 Upperudsälven Göta älv
902 Kösen SE197646-432032 Kösen Lagan
903 Labbajaure SE231714-489931 Skellefteälven
904 Labodasjön SE208987-476099 Norrström
905 Lacksjön SE201762-431831 Göta älv
906 Lafallasjön SE204675-457670 Motala ström
907 Lagan Laholm SE626875-133051 Lagan (Smedjeån-Lillån) Lagan
908 Lagsjön SE202278-401241 Kustområde
909 Laholmsbukten (L9) SE627510-131035 Laholmsbukten Havet
910 Lammijärvi SE231068-582771 Torneälven
911 Lammtjärnen SE226241-538550 Skellefteälven
912 Landholmssjön SE210513-506739 Kustområde
913 Landvettersjön SE200927-402205 Landvettersjön Göta älv
914 Lansgöl SE197962-471295 Ljungbyån
915 Lapptjärnen SE225414-528581 Rickleån
916 Lassetjärnen SE212195-420609 Göta älv
917 Laxbäcken nedre SE663718-148037 Norrström
918 Laxsjön SE205365-407317 Laxsjön Göta älv
919 Laxtjärn SE229606-515707 Piteälven
920 Laxtjärnsbäcken SE730224-165025 Laxtjärnsbäcken Piteälven
921 Lejarflyn SE225866-448806 Lejarflyn Ångermanälven
922 Leken SE206368-452929 Leken Norrström
923 Lerjesjön SE195672-442014 Skräbeån
924 Lermejaure SE235531-507860 Lermejaure Luleälven
925 Lersjön SE206893-449340 Lerälven, Lersjön till Svartälven Göta älv
926 Lesjön SE219561-500707 Lesjön Kustområde
927 Letsimagasinet SE231901-534861 Letsimagasinet Luleälven
928 Letten SE211607-417616 Letten Göta älv
929 Lidan, bron vid väg 44 SE648850-134490 Lidan - Lovene till Lidköping Göta älv
930 LIFFEDARVE SE637535-164346 Idå Kustområde
931 Likstammen SE205208-497341 Likstammen Svärtaån
932 Lilla Bjursjön SE208162-473518 Norrström
933 Lilla Bjän SE202545-474855 Storån
934 Lilla Gäddsjön SE196459-458276 Ronnebyån
935 Lilla Göljen SE204365-484699 Kustområde
936 Lilla Horsasjön SE199377-415293 Ätran
937 Lilla Häbbersträsket SE229001-530807 Piteälven
938 Lilla Klavetjärn SE205340-399260 Örekilsälven
939 Lilla Kröntjärn SE210941-480093 Gavleån
940 Lilla Lommetjärn SE204857-397401 Enningdalsälven
941 Lilla Nitten SE209220-452342 Lilla Nitten Norrström
942 Lilla Nosta SE196412-430610 Lilla Nosta Helge å
943 Lilla Orsjön SE195835-446423 Skräbeån
944 Lilla Simsgölen SE204641-479377 Kilaån
945 Lilla Strömtjärnen SE207325-408281 Göta älv
946 Lilla Sundsjön SE196315-445905 Skräbeån
947 Lilla Sävtjärn SE207499-407826 Göta älv
948 Lilla Sörsjön SE197536-462814 Ronnebyån
949 Lilla Vänstern SE204019-458958 Motala ström
950 Lilla Öresjön SE200540-405823 Rolfsån
951 Lilla Örsjön SE196080-456490 Bräkneån
952 Lilla Ösjötjärn SE207334-407493 Göta älv
953 Lillasjö SE199466-409421 Viskan
954 Lillasjön SE200627-417598 Lillasjön Viskan
955 Lillasjön SE200097-412410 Viskan
956 Lillasjön SE195717-458088 Lillasjön Bräkneån
957 Lill-Aspsjön SE219875-491859 Ångermanälven
958 Lill-Bastuträsket SE226588-497825 Lill-Bastuträsket Umeälven
959 Lill-Bocktjärnen SE224729-543270 Bureälven
960 Lillbodtjärn SE214140-437279 Dalälven
961 Lillbodvattnet SE224266-457761 Ångermanälven
962 Lill-Bålja SE229615-479368 Umeälven
963 Lilleken SE209166-413852 Lilleken Göta älv
964 Lillesjö SE195672-446344 Skräbeån
965 Lillesjö SE200508-399392 Kustområde
966 Lillesjön SE200382-432494 Lillesjön Nissan
967 Lillesjön SE201790-417039 Göta älv
968 Lilletjärn SE201752-418775 Göta älv
969 Lill-Fämtan SE675032-135400 Fämtan Göta älv
970 Lill-Gransjön SE217569-473910 Ljungan
971 Lill-Grucken SE217312-425548 Ljusnan
972 Lill-Gåsträsket SE230587-563947 Vitån
973 Lillgölen SE202219-463307 Motala ström
974 Lillhåjen SE210946-442802 Dalälven
975 Lillhöjdtjärnen SE224161-448225 Ångermanälven
976 Lill-Järvsjön SE215671-458304 Lill-Järvsjön Ljusnan
977 Lillmörtsjön SE217339-474441 Ljungan
978 Lill-Mörtsjön SE216398-487174 Harmångersån
979 Lill-Nien SE214499-484106 Lill-Nien Nianån
980 Lillnömmen SE200167-453193 Lillnömmen Emån
981 Lill-Ramsjön SE223550-525290 Lill-Ramsjön Umeälven
982 Lill-Rusan SE223159-459115 Indalsälven
983 Lill-Rössjön SE223034-445751 Lill-Rössjön Indalsälven
984 Lillselet SE230770-561174 Råneälven
985 Lillsjön SE222959-446329 Indalsälven
986 Lillsjön SE221926-501442 Lillsjön Moälven
987 Lillsjön SE226891-474136 Lillsjön Ångermanälven
988 Lillsjön SE210406-490405 Dalälven
989 Lillsjön SE207294-506372 Norrström
990 Lillsjön SE204834-473373 Nyköpingsån
991 Lillsjön SE205227-476162 Nyköpingsån
992 Lillsjön SE201376-471097 Motala ström
993 Lillsjön SE201192-447465 Motala ström
994 Lillsjön SE204406-447380 Motala ström
995 Lillsjön SE195989-423369 Rönne å
996 Lill-Säljaren SE225656-450473 Lill-Säljaren Ångermanälven
997 Lill-Sämsjön SE224569-488411 Ångermanälven
998 Lill-Tickuln SE208782-515393 Skeboån
999 Lilltjärnsbäcken SE707822-133430 WA99507792 Indalsälven
1000 Lillträsket SE227249-524062 Skellefteälven
1001 Lillträsket SE227614-530097 Byskeälven
1002 Lillträsket SE231001-556043 Lillträsket Råneälven
1003 Lill-Tvärseltjärnen SE225331-465109 Ångermanälven
1004 Lillö Sjö SE201088-429903 Ätran
1005 Limmaren SE208108-522640 Limmaren Kustområde
1006 Lindalsgöl SE202458-480869 Vindån
1007 Linsjön SE208889-480338 Norrström
1008 Lintjärn SE204476-403995 Örekilsälven
1009 Linån, bro till Sörlindsjö SE690765-155906 Lindsjöån Ljungan
1010 Lisjön SE206263-490122 Norrström
1011 Lissjön SE209054-475417 Norrström
1012 Listersjön SE195956-462773 Listersjön Kustområde
1013 Ljungan Skallböleforsen SE691743-155984 Ljungan Ljungan
1014 Ljungbyån Ljungbyholm SE627831-152255 Ljungbyån: mynningen Hossmoviken - Råsbäcken Ljungbyån
1015 Ljungsjö SE199903-409977 Viskan
1016 Ljungsnäsa Sjö SE200231-424901 Ätran
1017 Ljusbottentjärnen SE227471-480988 Umeälven
1018 Ljusnan Funäsdalen SE694231-133350 Ljusnan Ljusnan
1019 Ljusne Strömmar SE678924-156862 Ljusnan Ljusnan
1020 Lobergsgölen SE201523-464324 Motala ström
1021 Locksjön SE200509-421231 Ätran
1022 Loftssjön SE213911-468067 Loftssjön Ljusnan
1023 Lommabäcken Nedre SE650920-143244 Motala ström
1024 Lommagöl SE198437-446476 Mörrumsån
1025 Lommagölen SE199578-424085 Dalsjön Ätran
1026 Lommegöl SE199922-466776 Emån
1027 Lommetjärn SE204905-396550 Enningdalsälven
1028 Lomselet SE227020-499630 Lomselet Umeälven
1029 Lomsjön SE220692-516040 Lomsjön Kustområde
1030 Lomtjärnen SE223022-444316 Indalsälven
1031 Lomtjärnen SE216427-458286 Ljusnan
1032 Lomtjärnen SE207806-446351 Göta älv
1033 Lomtjärnen SE208101-417447 Göta älv
1034 Lule älv Luleå SE729186-178575 Luleälven Luleälven
1035 Luleb Luoitaure SE232073-485400 Luleb Luoitaure Skellefteälven
1036 Lulep Stalojaure SE237825-528000 Lulep Stalojaure Torneälven
1037 Lundbysjön SE207545-472695 Lundbysjön Norrström
1038 Lundsjön SE205712-479688 Nyköpingsån
1039 Luossajärvi SE236611-529221 Luossajärvi Torneälven
1040 Luossejaure SE229554-526367 Luossejaure Piteälven
1041 Lursjön SE195876-433081 Lursjön Helge å
1042 Luspasjaure SE230907-470833 Luspasjaure Umeälven
1043 LX SE626606-131391 Laholmsbukten Havet
1044 Lyckebyån SE197547-465068 Lyckebyån
1045 Lyckebyån Lyckeby SE623006-149119 LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön Lyckebyån
1046 Lycketärnen SE205033-452090 Norrström
1047 Lycksjön SE206156-514156 Lycksjön Tyresån
1048 Lyngsjön SE194737-436836 Lyngsjön Helge å
1049 Lynnen SE199028-447798 Lagan
1050 Låddaursavon SE233018-483431 Låddaursavon Piteälven
1051 Lång Hackestjärnen SE226865-521293 Skellefteälven
1052 Långasjön SE196443-464085 Nättrabyån
1053 Långasjön SE196101-462738 Nättrabyån
1054 Långaskögladammen SE200449-461837 Emån
1055 Långegöl SE198930-460415 Alsterån
1056 Lången SE197857-453073 Mörrumsån
1057 Lången SE202706-454807 Lången Motala ström
1058 Lången SE205659-390694 Lången Strömsån
1059 Långetjärnet SE206194-409477 Göta älv
1060 Långgölen SE204442-478831 Kustområde
1061 Långhalsen SE204842-491268 Långhalsen-Södra Nyköpingsån
1062 Lång-Mölsen SE209805-447230 Lång-Mölsen Dalälven
1063 Långsandsörarna SE672870-159850 Gävlebuktens utsjövatten Havet
1064 Långserumssjön SE200136-443882 Hagaforsån Lagan
1065 Långsjögölen SE200791-461699 Emån
1066 Långsjön SE209173-502016 Långsjön - Björklinge Norrström
1067 Långsjön SE208079-516197 Långsjön (Rimbo) Norrtäljeån
1068 Långsjön SE208871-477637 Långsjön Norrström
1069 Långsjön SE208560-509355 Norrström
1070 Långsjön SE205627-479251 Nyköpingsån
1071 Långsjön SE207315-518131 Långsjön Kustområde
1072 Långsjön SE215688-489277 Harmångersån
1073 Långströmssjön SE216246-457535 Långströmssjön Ljusnan
1074 Långtjärn SE209513-413600 Göta älv
1075 Långtjärnen SE208064-436686 Göta älv
1076 Långtjärnen SE207931-463420 Långtjärnen Norrström
1077 Långtjärnen SE207856-453510 Norrström
1078 Långtjärnen SE222119-514708 Husån
1079 Långtjärnen SE219248-454803 Ljungan
1080 Långtjärnen SE218904-453833 Ljungan
1081 Långtjärnen SE223438-527931 Umeälven
1082 Långtjärnen SE229579-523400 Piteälven
1083 Långtjärnen SE229200-467122 Umeälven
1084 Långtjärnen SE227580-496223 Umeälven
1085 Långtjärnen SE227876-513465 Skellefteälven
1086 Långträsket SE230394-581270 Sangisälven
1087 Långvattnet SE223660-456138 Långvattnet Ångermanälven
1088 Långvattnet SE205530-408878 Göta älv
1089 Långvikstjärnarna SE226363-466955 Ångermanälven
1090 Långvikstjärnen SE226330-471091 Ångermanälven
1091 Långviksträsket SE206338-519133 Långviksträsket Kustområde
1092 Lånsjejaure SE228895-532977 Piteälven
1093 Läipajaure SE236276-486458 Läipajaure Luleälven
1094 Lännässjön SE218160-444055 Lännässjön Ljungan
1095 Löbbosjön SE199431-425391 Löbbosjön Nissan
1096 Löften SE197118-464117 Löften Lyckebyån
1097 Lögde älv Lögdeå SE705438-167938 Lögdeälven Lögdeälven
1098 Löhammarsjön SE209663-515741 Kustområde
1099 Lönsåsa Göl SE199043-450367 Mörrumsån
1100 Lördagsträsket SE225221-506827 Öreälven
1101 Lösensjön SE195716-469652 Lösensjön Kustområde
1102 Lövgöl SE203110-480451 Söderköpingsån
1103 Lövhöjdvattnet SE223595-457507 Lövhöjdvattnet Ångermanälven
1104 Lövsjö SE199990-406680 Lövsjö Kustområde
1105 Lövsjö-Abborrtjärnen SE208742-451142 Lövsjö-Abborrtjärnen Göta älv
1106 Lövsjön SE219532-479578 Lövsjön Indalsälven
1107 Lövsjön SE198113-453469 Mörrumsån
1108 Lövsjösjön SE220540-511440 Lövsjösjön Nätraån
1109 Lövstadsjön SE203880-475012 Motala ström
1110 M1-V SE632208-154144 Mönsteråsområdet sek namn Havet
1111 M3-V SE631480-153986 Lövöområdet sek namn Havet
1112 Madkroken SE198720-457017 Madkroken Mörrumsån
1113 Magsjön SE207952-478178 Norrström
1114 Majsjön SE199494-424650 Majsjön Nissan
1115 Makaure SE229418-502896 Makaure Skellefteälven
1116 Malmbergstjärnen SE207967-443559 Göta älv
1117 Malmingen SE202079-483556 Malmingen Storån
1118 Malmsjön SE207582-521280 Kustområde
1119 Malmån SE699100-156210 Malmån Ångermanälven
1120 Mangen SE208007-418847 Mangen Göta älv
1121 Mangen SE210504-420446 Mangen Göta älv
1122 Mangöl SE201764-476363 Botorpsströmmen
1123 Manjärvträsket SE228485-535552 Manjärvträsket Lillpiteälven
1124 Mansån SE664335-136275 Mansån Göta älv
1125 Mardalstjärnet SE207958-403942 Göta älv
1126 Margrevehultgölen SE200213-451362 Emån
1127 Markasjön SE196118-428610 Helge å
1128 Markflärken SE218013-502082 Kustområde
1129 Marpesträsk SE201815-531931 Kustområde
1130 Martjärnen SE209004-453786 Norrström
1131 Masjön SE201644-478027 Botorpsströmmen
1132 Matalajärvi SE230223-584328 Kustområde
1133 Mattmartjärnen SE220460-440780 Mattmartjärnen Indalsälven
1134 Mausjaure SE228174-515923 Mausjaure Byskeälven
1135 Mavasjaure SE233061-479763 Mavasjaure Piteälven
1136 MB1-V SE632673-154652 Ödänglaområdet sek namn Havet
1137 MB210 VMSf SE632410-154953 Ödänglaområdet sek namn Havet
1138 MB24-V SE632669-154905 Ödänglaområdet sek namn Havet
1139 MB2-V SE633045-154601 Emområdet sek namn Havet
1140 Medskogstjärnen SE211127-429545 Göta älv
1141 Medskogstjärnen SE207725-416254 Göta älv
1142 Medtjärn SE201139-404036 Göta älv
1143 Melakträsket SE228488-530506 Melakträsket Åbyälven
1144 Mell Talltjärnen SE208765-446746 Göta älv
1145 Mellan Sandsjön SE204484-395881 Örekilsälven
1146 Mellan Småvattnet SE226728-544356 Byskeälven
1147 Mellan-Betsarn SE223769-507122 Mellan-Betsarn Lögdeälven
1148 Mellanfjärden SE657315-148215 Hjälmaren-Mellanfjärden Norrström
1149 Mellangölen SE196401-459614 Ronnebyån
1150 Mellangölen SE201477-481396 Kustområde
1151 Mellansjön SE200060-479754 Marströmmen
1152 Mellansjön SE200916-438868 Motala ström
1153 Mellansjön SE198824-427668 Mellansjön Nissan
1154 Mellansjön SE199108-421551 Bolån: Västerån - Hurven Nissan
1155 Mellansjön SE196283-449877 Mörrumsån
1156 Mellantjärnen SE220422-474833 Indalsälven
1157 Mellantjärnen SE209003-462939 Norrström
1158 Mellantjärnen SE207808-443697 Göta älv
1159 Mellantvaren SE204880-471398 Nyköpingsån
1160 Mellanvakern SE210315-441468 Dalälven
1161 Mellomtjärn SE205992-401590 Göta älv
1162 Mellsjö SE200546-399819 Kustområde
1163 Melsjön SE199731-469320 Emån
1164 Mesjön SE718001-147980 Näsån Ångermanälven
1165 Metan SE202211-466440 Motala ström
1166 Mettäjärvi SE237444-547550 Torneälven
1167 Mien SE196307-452420 Mien Mieån
1168 Milsjön SE209775-439081 Milsjön Göta älv
1169 Mittilomben SE231293-571872 Kalixälven
1170 Mittitjärnen SE231263-509461 Piteälven
1171 Mjögsjön SE208005-414932 Mjögsjön med utlopp Göta älv
1172 Mjölkvattnet SE230301-457567 Umeälven
1173 Mjölnarsjön SE207162-520100 Kustområde
1174 Mjölnaån SE647917-144480 Mjölnaån Motala ström
1175 Mjörn SE201631-408397 Mjörn Göta älv
1176 Mjöserudssjön SE204440-441581 Motala ström
1177 Mjösjön SE201030-483858 Kustområde
1178 Mjöträsklommen SE230495-560216 Råneälven
1179 Mogden SE201466-424141 Mogden Viskan
1180 Morällingen SE211526-429291 Dalälven
1181 Mosjön SE204246-461834 Motala ström
1182 Mosjön SE199786-434855 Mosjön Lagan
1183 Moskosjaure SE229605-462069 Umeälven
1184 Mossakaklumptjärnarna SE222983-455353 Indalsälven
1185 Mossgyl SE196353-455422 Bräkneån
1186 Mossgöl SE196019-470550 Mossgöl Lyckebyån
1187 Mossgölen SE204581-479390 Kustområde
1188 Mossjön SE200650-468927 Mossjön Motala ström
1189 Mosstjärnet SE207895-413437 Göta älv
1190 Motala Ström Norrköping SE649673-151838 Motala Ström (Glan-Bråviken) Motala ström
1191 MS4 / C14 SE689047-164324 Havet
1192 Muddusälven SE741419-169012 Muddusälven Luleälven
1193 Muggträsket SE231589-560964 Muggträsket Kalixälven
1194 Mullsjön SE203057-442046 Mullsjön Motala ström
1195 Mungasjön SE207998-483465 Norrström
1196 Munnesjö SE200420-403088 Munnesjö Rolfsån
1197 Muntagölen SE199321-463118 Emån
1198 Muskan SE205466-509006 Muskan Kustområde
1199 Myggsjön SE208901-481371 Norrström
1200 Mynning (nederst) SE703626-153615 Kvarnån Ångermanälven
1201 Myskelsjön SE217637-414376 Myskelsjön / Måskere Ljusnan
1202 Målsjön SE209215-474698 Norrström
1203 Mången SE208688-449748 Mången Göta älv
1204 Mångs-Abborrtjärnen SE208856-450498 Göta älv
1205 Månsagyl SE196312-446011 Skräbeån
1206 Måskejaure SE232720-472513 Kustområde
1207 Märstaån, mynning SE661127-161399 Märstaån Norrström
1208 Mäsen SE199470-409258 Mäsen Viskan
1209 Möckeln SE197293-438592 Möckeln Helge å
1210 Möckeln SE206325-446994 Möckeln Göta älv
1211 Möcklehultasjön SE197233-438636 Helge å
1212 Mölntjärnet SE208345-415029 Årtjärnet och Årtjärnsbäcken Göta älv
1213 Mörebergssjön SE200507-445440 Malmbäcksån Lagan
1214 Mörkasjön SE196255-465002 Nättrabyån
1215 Mörkegöl SE198944-465787 Alsterån
1216 Mörkegöl SE201835-477678 Kustområde
1217 Mörke-Malen SE199705-426342 Mörke-Malen Nissan
1218 Mörrumsån Mörrum SE622950-143450 MÖRRUMSÅN: Östersjön - Bjällerbäcken Mörrumsån
1219 Mörtetjärnen SE205469-396990 Enningdalsälven
1220 Mörtgöl SE201205-472422 Botorpsströmmen
1221 Mörtsjön SE200775-407314 Kungsbackaån
1222 Mörtsjön SE208334-509917 Norrström
1223 Mörtsjön SE208849-496713 Norrström
1224 Mörttjärnen SE210432-469175 Dalälven
1225 Mörttjärnen SE229564-523469 Piteälven
1226 Mörttjärnen SE224162-530424 Storkvarnbäcken Umeälven
1227 Mörttjärnen SE224407-501750 Lögdeälven
1228 Mörtträsket SE231367-543417 Luleälven
1229 Mösjön SE206779-401681 Skårdalsvattnet, Rusebäcken, Mösjön och Forsbybäcken Göta älv
1230 Mösjön SE199044-459275 Älingabäcken Mörrumsån
1231 Naakajärvi SE236262-567105 Naakajärvi Torneälven
1232 Namnsjön SE202045-409490 Göta älv
1233 Narven SE204973-444721 Motala ström
1234 Naustajaure SE228534-505401 Naustajaure Skellefteälven
1235 Navarån uppst. Holmsjön SE694466-154745 Navarån Ljungan
1236 Nedan Bosgårdsfallet SE631840-133310 Nissan
1237 Nedre SE697145-157980 Hornsjöbäcken Indalsälven
1238 Nedre Boksjön SE228333-475512 Nedre Boksjön Umeälven
1239 Nedre Fiskonsjön SE226372-461162 Nedre Fiskonsjön Ångermanälven
1240 Nedre Flytjärn SE208349-418675 Tobyälven Göta älv
1241 Nedre Jovattnet SE229017-460484 Nedre Jovattnet Umeälven
1242 Nedre Nätsjön SE196036-457541 Bräkneån
1243 Nedre Sundsjön SE202146-472331 Motala ström
1244 Nedre Sävsjön SE208609-448916 Sävälven Göta älv
1245 Nedre Tjärn SE230397-495545 Skellefteälven
1246 Nedre Tjärnen SE210352-420571 Rattån Göta älv
1247 Nedre Tällbergssjön SE209127-445506 Nedre Tällbergssjön Göta älv
1248 Nedre Ångermanälven 54 SE694898-161549 Norra sundet Havet
1249 Nejsjön SE198082-425887 Nejsjön Lagan
1250 Nickeltjärnen SE227883-482147 Umeälven
1251 Nicketjärn SE204948-397665 Enningdalsälven
1252 Niklasdamm SE206798-441217 Varnan uppströms Övrekvarnsälven Göta älv
1253 Nilakkajärvi SE235894-530766 Nilakkajärvi Kalixälven
1254 Nilsessjön SE210516-491881 Dalälven
1255 Nissan Halmstad SE628877-132040 Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken) Nissan
1256 Njallejaure SE228842-515751 Njallejaure Byskeälven
1257 Njallejaure SE229138-530101 Njallejaure Piteälven
1258 Njuonejaure SE225326-452901 Ångermanälven
1259 Njuosejaure SE232783-486002 Njuosejaure Piteälven
1260 Noblagöl SE197876-456383 Ronnebyån
1261 Norasjön SE208469-521569 Broströmmen
1262 Norasjön SE205321-502635 Norasjön Kustområde
1263 Nordre älv, Gullö SE641980-126935 Nordre Älv Kustområde
1264 Nordsjön SE199835-420430 Ätran
1265 Nordsjön SE212626-410831 Glomma
1266 Nordträsket SE228326-483487 Umeälven
1267 Nord-Vammsjön SE205329-392054 Strömsån
1268 Norra Almsjön SE212166-425708 Norra Almsjön Dalälven
1269 Norra Burktjärnen SE208198-436130 Göta älv
1270 Norra Byxtjärn SE209289-420662 Göta älv
1271 Norra Gåsamossegölen SE197297-463055 Lyckebyån
1272 Norra Husgölen SE200774-454276 Emån
1273 Norra Kattjärnarna SE211753-421271 Göta älv
1274 Norra Lomtjärnen SE210341-423080 Göta älv
1275 Norra Långtjärn SE208476-432927 Göta älv
1276 Norra Lövsjön SE210043-435241 Norra Lövsjön Göta älv
1277 Norra Märdetjärn SE205804-398133 Enningdalsälven
1278 Norra Nuortejaure SE228518-527322 Byskeälven
1279 Norra Smedsjön SE196408-443468 Norra Smedsjön Skräbeån
1280 Norra Stenträsket SE228524-499891 Umeälven
1281 Norra Svansjön SE199217-419736 Ätran
1282 Norra Svartningstjärnet SE207828-407258 Göta älv
1283 Norra Vallsjön SE200137-432205 Norra Vallsjön Nissan
1284 Norra Vixen SE200725-453670 Norra Vixen Emån
1285 Norrbysjön SE203805-463730 Norrbysjön Motala ström
1286 Norrhultsbäcken SE633316-146198 Danielbäcken Mörrumsån
1287 Norr-Krukesjön SE220505-494502 Ångermanälven
1288 Norrsjön SE219685-483701 Norrsjön Indalsälven
1289 Norrsjön SE207886-475562 Norrström
1290 Norrsjön SE204728-457655 WA53671731 Motala ström
1291 Norrsjön SE208853-515509 Norrsjön Skeboån
1292 Norrsjön SE207968-524062 Kustområde
1293 Norrsjön SE199647-449795 Norrsjön Lagan
1294 Norrsundet K506 SE676090-157375 Norrsundet Havet
1295 Norrsundet K508 SE676227-157465 Norrsundet Havet
1296 Norrtjärnen SE211810-490687 Kustområde
1297 Norr-Älgen SE208275-449487 Norr-Älgen Göta älv
1298 Norsälven, Norsbron SE658981-135385 Norsälven - S om Norsbron Göta älv
1299 Nossan, bron vid väg 560 SE647575-131470 Nossan - mynningen i Vänern till Grästorp Göta älv
1300 Nujaure SE235269-520238 Nujaure Luleälven
1301 Nummajärvi SE237788-545399 Torneälven
1302 NV Aspö SE622261-148114 Västra fjärden Havet
1303 Nyabygöl SE199774-461187 Emån
1304 Nyckelhällsjön SE211525-429021 Nyckelhällsjön Dalälven
1305 Nyköpingsån Spånga SE652370-156442 Nyköpingsån Nyköpingsån
1306 Nyrebäcken, Prins Bertils stuga SE628534-131170 Nyrebäcken Kustområde
1307 Nysätertjärnen SE211842-426751 Göta älv
1308 Nytjärnen SE226663-514853 Umeälven
1309 Näckern SE202654-469957 Motala ström
1310 Näcksjön SE199996-456009 Emån
1311 Näcktjärnen SE216042-471373 Ljusnan
1312 Näcktjärnen SE208832-459378 Norrström
1313 Näjern SE199927-478303 Virån
1314 Närdingen SE208907-520285 Närdingen Skeboån
1315 Näshultasjön SE206251-479792 Näshultasjön Norrström
1316 Nässjön SE218153-504268 Nässjön Gådeån
1317 Nässjösjön SE202668-469492 Motala ström
1318 Nästansjön SE225483-482096 Nästansjön Ångermanälven
1319 Nästasjön SE196260-467238 Nästasjön Kustområde
1320 Nästräsket SE206552-524694 Kustområde
1321 Nätsjön SE208550-447443 Nätsjön Göta älv
1322 Nätterhövden SE196644-464340 Nätterhövden Nättrabyån
1323 Nävden SE209568-477355 Nävden Dalälven
1324 Nävergården SE209263-498829 Norrström
1325 Nömmen SE200419-453095 Nömmen Emån
1326 Nörd-Rabbottjärnen SE220663-501985 Nätraån
1327 Nördtjärnen SE221591-485491 Ångermanälven
1328 Nötesjön SE193291-422593 Sege å
1329 O1-V SE636043-154597 Fågelöfjärden Havet
1330 O3-V SE634884-154043 Inre Oskarshamnsområdet Havet
1331 Offertjärnen SE209684-439286 Göta älv
1332 OKG1-V SE636516-155330 Simpevarpsområdet Havet
1333 Oklången SE199639-410215 Oklången Viskan
1334 Ollakka SE234972-541976 Kalixälven
1335 Olof-Jons Damm SE208772-483544 Olof-Jons Damm Norrström
1336 Olovssjön SE223085-499040 Ångermanälven
1337 Olovstjärnen SE228022-523372 Byskeälven
1338 Olsträsket SE228203-492044 Olsträsket Umeälven
1339 Oppmannasjön SE195250-442469 Oppmannasjön Skräbeån
1340 Oresjötjärnen SE214730-449591 Dalälven
1341 Ormräjtika SE209114-438808 Klammaälven Göta älv
1342 Ormsjön SE224104-475666 Ormsjön Ångermanälven
1343 Ormsjön SE203422-431257 Ormsjön Göta älv
1344 Ormtjärnet SE211389-418819 Göta älv
1345 ORREN Va08 SE645889-155886 Orren Havet
1346 Orrmossjön SE208002-468139 Norrström
1347 Orrnäsaån SE645625-143105 Orrnäsaån (Vättern - Viksjön) Motala ström
1348 Orrsjön SE222921-474818 Ångermanälven
1349 Orsasjön SE212490-450162 Orsasjön Dalälven
1350 Oskyttegölen SE204270-466333 Motala ström
1351 Ostvik SE721000-174904 Storbäcken Kustområde
1352 Ovan E4 SE704640-167395 Stridbäcken Kustområde
1353 Oxsjön SE200749-399012 Oxsjön Kustområde
1354 Oxsjön SE208381-494289 Norrström
1355 Oxsjön SE208607-509132 Norrström
1356 Oxtjärnen SE225950-472626 Ångermanälven
1357 Oxundaån, Rosendal SE660657-161572 Oxundaån Norrström
1358 P2 SE642471-123272 Del av Skagerraks utsjövatten Havet
1359 Paddtjärn SE207224-447547 Göta älv
1360 Pahtajärvi SE234496-575778 Torneälven
1361 Palojärvi SE236119-565221 Torneälven
1362 Partaljaure SE239835-528458 Torneälven
1363 Perstorpa Göl SE199681-423991 Ätran
1364 Pertjärnen SE228945-539998 Piteälven
1365 Petter-Duvastjärn SE225396-464760 Ångermanälven
1366 Pietsaure SE234986-504111 Pietsaure Luleälven
1367 Piettarasjärvi SE236928-535420 Piettarasjärvi Torneälven
1368 Pikku Salmijärvi SE235646-532214 Kalixälven
1369 Pinetjärnet SE205095-395985 Enningdalsälven
1370 Pinnarpsbäcken SE642715-148260 Bäck från Tidersrum - Övre Fölingen Motala ström
1371 Pipbäcken Nedre SE633070-131710 Ätran
1372 Pirttijärvi SE232722-572340 Pirttijärvi Torneälven
1373 Pite älv Bölebyn SE726410-175525 Piteälven
1374 Pitkäjärvi SE235273-538054 Kalixälven
1375 Plassajaure SE229722-521830 Piteälven
1376 Plogfoten SE201308-401951 Göta älv
1377 Pohjalahenjärvet SE235735-562336 Torneälven
1378 Porsegöl SE199479-470893 Emån
1379 Porsgölen SE196001-470447 Lyckebyån
1380 Porskärr SE199480-411820 Ätran
1381 Poullanjauras SE236783-521400 Kalixälven
1382 Prästfjärden SE659072-159203 Mälaren-Prästfjärden Norrström
1383 Prästtorpasjön SE194955-427146 Rönne å
1384 Prästvattnet SE205713-390195 Strömsån
1385 Puottaure SE230812-533900 Luleälven
1386 Påkketanjaure SE237343-532710 Påkketanjaure Torneälven
1387 Pålkemjaure SE231568-552683 Pålkemjaure Råneälven
1388 Påskalamm SE214086-460016 Ljusnan
1389 Påståjaure SE235357-526603 Påståjaure Kalixälven
1390 Päivejaure SE238541-518307 Torneälven
1391 Pälltorpssjön SE205132-481449 Nyköpingsån
1392 Pärmetjaure SE238672-504340 Torneälven
1393 Rakgölen SE200391-480281 Marströmmen
1394 Ralången SE201630-452602 Ralången Motala ström
1395 Rammadammen SE202921-441549 Motala ström
1396 Rammsjön SE198271-472356 Alsterån
1397 Rammsjön SE195785-440416 Rammsjön/Sibbhult Helge å
1398 Rammsjön SE195937-426132 Algustorpasjön Helge å
1399 Ramsjön SE208398-524763 Kustområde
1400 Ramsjön SE208674-491645 Ramsjön Norrström
1401 Ramsjön SE209217-499536 Norrström
1402 Ramsjösjön SE215518-482178 Ramsjösjön Delångersån
1403 Ransarn SE227042-460242 Ransarn Ångermanälven
1404 Rarkajaure SE237179-492562 Luleälven
1405 Rasjön SE200460-435043 Rasjön Nissan
1406 Ratselet SE227690-502145 Gargån Umeälven
1407 Raudoksjöarna SE231228-489312 Skellefteälven
1408 Raurejukke SE731860-150695 Umeälven
1409 Rautojärvi SE236755-540186 Torneälven
1410 Ref M1V1 SE624923-152449 S Kalmarsunds utsjövatten Havet
1411 Ref V2 SE629414-154251 M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
1412 Ref V2-V SE641517-153848 Inre Gamlebyviken Havet
1413 Rellsjön SE201539-402849 Göta älv
1414 Rensjön SE223565-480294 Ångermanälven
1415 Renåsjön SE222833-462666 Renåsjön Ångermanälven
1416 Repträsket SE227020-512115 Skellefteälven
1417 Rickleån Utl SE711900-175034 Rickleån Rickleån
1418 Riebnes SE231355-492352 Riebnes Skellefteälven
1419 Ringsmobäcken SE654845-126685 Töftedalsån, övre Örekilsälven
1420 Rinnaren SE203557-432214 Göta älv
1421 Rinnasjön SE202888-455438 Motala ström
1422 Ristinasjärvi SE240483-534151 Torneälven
1423 Ristjärn SE206649-400306 Göta älv
1424 Risvattnet SE224463-547930 Kålabodaån
1425 Rocknabosjön SE199147-442196 Lagan
1426 Roderarvsmyr SE201810-532628 Kustområde
1427 Rokån SE726035-174360 Rokån Rokån
1428 Rollsbytjärnen SE206293-406922 Göta älv
1429 Rombtjärnen SE208315-451990 Norrström
1430 Romesjön SE201888-400211 Välabäcken Göta älv
1431 Ronnebyfjärden SE622565-146841 Ronnebyfjärden Havet
1432 Roslammstjärnen SE209924-449688 Norrström
1433 Rotsjön SE207928-472993 Norrström
1434 Rottjärnarna SE209569-439490 Göta älv
1435 Rottnen SE197512-458838 Rottnen Ronnebyån
1436 Rovasenjärvet SE233215-544215 Kalixälven
1437 Roxen SE203716-474058 Roxen Motala ström
1438 Rudgölen SE196354-462738 Nättrabyån
1439 Rukkesvarentrånne SE225353-458047 Ångermanälven
1440 Rumpe Göl SE196688-452112 Mörrumsån
1441 Runn SE210556-467275 Runn Dalälven
1442 Rutertorpstjärnen SE205343-402083 Göta älv
1443 Ryasjön SE198942-417497 Ryasjön Ätran
1444 Ryegölen SE199534-464839 Emån
1445 Ryggegöl SE198158-467323 Ljungbyån
1446 Ryggfjälltjärnarna SE223627-450498 Ångermanälven
1447 Rymmen SE198773-442918 Rymmen Lagan
1448 Ryssbysjön SE197841-439628 Ryssbysjön Helge å
1449 Rådasjön SE200937-400758 Rådasjön Göta älv
1450 Råinjärv SE211268-418383 Kyrkån Göta älv
1451 Råne älv Niemisel SE733833-177925 Råneälven Råneälven
1452 Rånefjärden RA1 SE731646-180012 Rånefjärden Havet
1453 Rånefjärden RA2 SE730820-180430 Gussöfjärden Havet
1454 Råstasjön SE206784-510058 Råstasjön Kustområde
1455 Råstjå SE214223-429982 Råstjå Dalälven
1456 Råsvalen SE207613-460443 Råsvalen Norrström
1457 Råtjijaure SE234968-528367 Kalixälven
1458 Råån Helsingborg SE621205-131122 Råån Råån
1459 Rännögssjön SE221738-440071 Rännögssjön Indalsälven
1460 Rävsjön SE220625-497193 Rävsjön Ångermanälven
1461 Rödasjön SE199284-418646 Ätran
1462 Rödsvatten SE202867-392889 Rödsvatten Kustområde
1463 Rödtjärnen SE215303-454555 Ljusnan
1464 Rön SE202465-467078 Motala ström
1465 Rönneb Simontorp SE624766-140180 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
1466 Rönneån Klippan SE622467-133458 Rönne å: Klövabäcken-Skärån Rönne å
1467 Rörmyrtjärnen SE231209-535508 Luleälven
1468 Rösjön SE197667-457205 Ronnebyån
1469 Rösjön SE199244-463501 Emån
1470 Rösjön SE205119-452533 Motala ström
1471 Rösjön SE205701-499479 Trosaån
1472 Rösjön SE209781-444030 Rösjön Göta älv
1473 Rössjön SE196123-418012 Rössjön Rönne å
1474 Röttleån SE643092-141875 Röttleån Motala ström
1475 Rövattnet SE229230-454401 Rövattnet Kustområde
1476 S Kasen (Pukaviksbukten) SE622078-143893 Västra Blekinge skärgårds kustvatten Havet
1477 S. Björkfjärden SO SE657562-159772 Mälaren-Prästfjärden Norrström
1478 S5 SE624866-130489 Skälderviken Havet
1479 Saarijärvi SE236068-561855 Torneälven
1480 Sainijaure SE236063-501916 Kalixälven
1481 Saksträsket SE228927-475512 Saksträsket Umeälven
1482 Salen SE197752-447528 Salen Mörrumsån
1483 Sallohaure SE235353-486354 Sallohaure Luleälven
1484 Samlagyl SE196465-448294 Mörrumsån
1485 Sandgöl SE200058-475731 Virån
1486 Sandgölen SE200853-441637 Motala ström
1487 Sandhemssjön SE201946-433436 Sandhemssjön Göta älv
1488 Sandsken SE201818-421815 Sandsken Göta älv
1489 Sandören SE196632-445138 Sandören Skräbeån
1490 Sargajaure SE229877-513961 Sargajaure Piteälven
1491 Sarvijärvi SE234878-541373 Sarvijärvi Kalixälven
1492 Sarvtjärnen SE216044-476356 Ljusnan
1493 Savetjärnet SE204875-405888 Göta älv
1494 Saxen SE208041-447355 Saxen-Hällefors/Filipstad Göta älv
1495 SE Verkö SE622443-149099 Östra fjärden Havet
1496 SE197942-442300 SE197942-442300 Helge å
1497 SE198225-474494 SE198225-474494 Alsterån
1498 SE198688-425407 SE198688-425407 Nissan
1499 SE199979-479446 SE199979-479446 Virån
1500 SE201982-422383 SE201982-422383 Göta älv
1501 SE204161-492355 SE204161-492355 Kustområde
1502 SE204223-483779 SE204223-483779 Kustområde
1503 SE204383-475650 SE204383-475650 Kustområde
1504 SE204534-459633 SE204534-459633 Motala ström
1505 SE206159-506858 SE206159-506858 Norrström
1506 SE206695-447839 SE206695-447839 Göta älv
1507 SE208579-529630 SE208579-529630 Kustområde
1508 SE213775-484728 SE213775-484728 Norralaån
1509 SE215316-413710 SE215316-413710 Dalälven
1510 SE216282-424669 SE216282-424669 Dalälven
1511 SE216485-434550 SE216485-434550 Ljusnan
1512 SE216844-419343 SE216844-419343 Dalälven
1513 SE216889-421121 SE216889-421121 Dalälven
1514 SE217076-421023 SE217076-421023 Ljusnan
1515 SE217154-423331 SE217154-423331 Ljusnan
1516 SE217344-417469 SE217344-417469 Ljusnan
1517 SE217398-421592 SE217398-421592 Ljusnan
1518 SE217650-412388 SE217650-412388 Göta älv
1519 SE218048-411999 SE218048-411999 Glomma
1520 SE218999-441772 SE218999-441772 Ljungan
1521 SE219277-417459 SE219277-417459 Indalsälven
1522 SE222087-417905 SE222087-417905 Indalsälven
1523 SE222524-434296 SE222524-434296 Indalsälven
1524 SE222698-429602 SE222698-429602 Indalsälven
1525 SE222755-435090 SE222755-435090 Indalsälven
1526 SE222887-427746 SE222887-427746 Indalsälven
1527 SE222933-434849 SE222933-434849 Indalsälven
1528 SE223193-487871 SE223193-487871 Ångermanälven
1529 SE223385-450188 SE223385-450188 Indalsälven
1530 SE224022-512940 SE224022-512940 Öreälven
1531 SE224305-495539 SE224305-495539 Gideälven
1532 SE224635-449729 SE224635-449729 Ångermanälven
1533 SE224821-457626 SE224821-457626 Ångermanälven
1534 SE224866-512661 SE224866-512661 Umeälven
1535 SE225408-450417 SE225408-450417 Ångermanälven
1536 SE225422-441732 SE225422-441732 Ångermanälven
1537 SE225424-455752 SE225424-455752 Tjoelejaevrie Ångermanälven
1538 SE225658-451337 SE225658-451337 Ångermanälven
1539 SE225669-472777 SE225669-472777 Ångermanälven
1540 SE225742-449600 SE225742-449600 Ångermanälven
1541 SE225872-454059 SE225872-454059 Ångermanälven
1542 SE225927-453076 SE225927-453076 Ångermanälven
1543 SE226091-510721 SE226091-510721 Umeälven
1544 SE226135-462380 SE226135-462380 WA70253296 Ångermanälven
1545 SE226164-490844 SE226164-490844 Umeälven
1546 SE226205-455224 SE226205-455224 Ångermanälven
1547 SE226326-453481 SE226326-453481 Ångermanälven
1548 SE226454-504786 SE226454-504786 Umeälven
1549 SE226472-449798 SE226472-449798 Ångermanälven
1550 SE226544-486750 SE226544-486750 Umeälven
1551 SE226613-473238 SE226613-473238 Ångermanälven
1552 SE226621-448404 SE226621-448404 Ångermanälven
1553 SE226771-468195 SE226771-468195 Ångermanälven
1554 SE226798-511713 SE226798-511713 Umeälven
1555 SE226832-476137 SE226832-476137 Ångermanälven
1556 SE226874-480272 SE226874-480272 Umeälven
1557 SE226950-454524 SE226950-454524 Ångermanälven
1558 SE227139-472522 SE227139-472522 Ångermanälven
1559 SE227166-494079 SE227166-494079 Umeälven
1560 SE227430-514711 SE227430-514711 Skellefteälven
1561 SE227462-510083 SE227462-510083 Skellefteälven
1562 SE227568-498208 SE227568-498208 Umeälven
1563 SE227716-460970 SE227716-460970 Ångermanälven
1564 SE227752-464346 SE227752-464346 Vapstälven
1565 SE227805-464920 SE227805-464920 Vapstälven
1566 SE227810-462094 SE227810-462094 WA28221793 Vapstälven
1567 SE227912-516071 SE227912-516071 Skellefteälven
1568 SE227915-501030 SE227915-501030 Umeälven
1569 SE228176-489014 SE228176-489014 Umeälven
1570 SE228362-478605 SE228362-478605 Umeälven
1571 SE228456-543392 SE228456-543392 Lillpiteälven
1572 SE228493-487079 SE228493-487079 Umeälven
1573 SE228500-477493 SE228500-477493 Umeälven
1574 SE228516-470846 SE228516-470846 Umeälven
1575 SE228536-453594 SE228536-453594 Umeälven
1576 SE228605-498277 SE228605-498277 Umeälven
1577 SE228732-462361 SE228732-462361 Umeälven
1578 SE228732-496006 SE228732-496006 Umeälven
1579 SE228832-458863 SE228832-458863 Umeälven
1580 SE228843-526499 SE228843-526499 Åbyälven
1581 SE228863-486477 SE228863-486477 Umeälven
1582 SE228936-470626 SE228936-470626 WA68320044 Umeälven
1583 SE229034-529796 SE229034-529796 Piteälven
1584 SE229056-461941 SE229056-461941 Umeälven
1585 SE229073-514727 SE229073-514727 Byskeälven
1586 SE229082-460408 SE229082-460408 Umeälven
1587 SE229160-525246 SE229160-525246 Åbyälven
1588 SE229225-524367 SE229225-524367 Piteälven
1589 SE229274-469078 SE229274-469078 Umeälven
1590 SE229432-454342 SE229432-454342 Umeälven
1591 SE229483-480997 SE229483-480997 Umeälven
1592 SE229653-481409 SE229653-481409 Umeälven
1593 SE229720-508199 SE229720-508199 Byskeälven
1594 SE229900-455551 SE229900-455551 Umeälven
1595 SE229910-495410 SE229910-495410 Skellefteälven
1596 SE229981-489180 SE229981-489180 Umeälven
1597 SE230001-469643 SE230001-469643 Umeälven
1598 SE230118-465837 SE230118-465837 Umeälven
1599 SE230124-465822 SE230124-465822 Umeälven
1600 SE230151-471942 SE230151-471942 Umeälven
1601 SE230163-512507 SE230163-512507 Piteälven
1602 SE230195-478375 SE230195-478375 Umeälven
1603 SE230284-540394 SE230284-540394 Luleälven
1604 SE230311-521723 SE230311-521723 Piteälven
1605 SE230414-472538 SE230414-472538 Umeälven
1606 SE230500-485456 SE230500-485456 Umeälven
1607 SE230571-513019 SE230571-513019 Piteälven
1608 SE230626-493818 SE230626-493818 Skellefteälven
1609 SE230676-510830 SE230676-510830 Piteälven
1610 SE230731-540874 SE230731-540874 Luleälven
1611 SE230760-498792 SE230760-498792 Skellefteälven
1612 SE230812-500274 SE230812-500274 Skellefteälven
1613 SE230828-465369 SE230828-465369 Umeälven
1614 SE230889-469929 SE230889-469929 Umeälven
1615 SE230893-507537 SE230893-507537 Piteälven
1616 SE230971-484027 SE230971-484027 Umeälven
1617 SE230991-506503 SE230991-506503 Piteälven
1618 SE231012-470343 SE231012-470343 Umeälven
1619 SE231031-525099 SE231031-525099 Piteälven
1620 SE231092-468921 SE231092-468921 Rana
1621 SE231147-509411 SE231147-509411 Piteälven
1622 SE231147-517054 SE231147-517054 Piteälven
1623 SE231179-509499 SE231179-509499 Piteälven
1624 SE231190-481393 SE231190-481393 Umeälven
1625 SE231190-503919 SE231190-503919 Piteälven
1626 SE231224-495645 SE231224-495645 Piteälven
1627 SE231296-536126 SE231296-536126 Luleälven
1628 SE231298-468356 SE231298-468356 Rana
1629 SE231302-490712 SE231302-490712 Skellefteälven
1630 SE231330-512859 SE231330-512859 Piteälven
1631 SE231339-492976 SE231339-492976 Skellefteälven
1632 SE231374-481540 SE231374-481540 Skellefteälven
1633 SE231376-474334 SE231376-474334 Umeälven
1634 SE231423-476567 SE231423-476567 Umeälven
1635 SE231444-466528 SE231444-466528 Umeälven
1636 SE231450-507668 SE231450-507668 Piteälven
1637 SE231535-491752 SE231535-491752 Skellefteälven
1638 SE231579-496961 SE231579-496961 Piteälven
1639 SE231710-490392 SE231710-490392 Skellefteälven
1640 SE231771-491293 SE231771-491293 Skellefteälven
1641 SE231786-486985 SE231786-486985 Skellefteälven
1642 SE231807-504284 SE231807-504284 Piteälven
1643 SE231811-497602 SE231811-497602 Piteälven
1644 SE231904-501894 SE231904-501894 Piteälven
1645 SE231911-475195 SE231911-475195 Skellefteälven
1646 SE231916-507524 SE231916-507524 Piteälven
1647 SE231937-490175 SE231937-490175 Skellefteälven
1648 SE231942-493950 SE231942-493950 Piteälven
1649 SE231952-512199 SE231952-512199 Luleälven
1650 SE231999-527070 SE231999-527070 Luleälven
1651 SE232232-514620 SE232232-514620 Luleälven
1652 SE232322-509147 SE232322-509147 Luleälven
1653 SE232338-495853 SE232338-495853 Piteälven
1654 SE232384-479716 SE232384-479716 Skellefteälven
1655 SE232478-482580 SE232478-482580 Skellefteälven
1656 SE232497-480734 SE232497-480734 Skellefteälven
1657 SE232545-489651 SE232545-489651 Piteälven
1658 SE232550-512988 SE232550-512988 Luleälven
1659 SE232656-480168 SE232656-480168 Piteälven
1660 SE232701-480303 SE232701-480303 Piteälven
1661 SE232719-484643 SE232719-484643 Piteälven
1662 SE232862-482313 SE232862-482313 Piteälven
1663 SE232987-509361 SE232987-509361 Luleälven
1664 SE233060-507530 SE233060-507530 Luleälven
1665 SE233070-514743 SE233070-514743 Luleälven
1666 SE233140-480859 SE233140-480859 Piteälven
1667 SE233185-479867 SE233185-479867 Piteälven
1668 SE233261-513477 SE233261-513477 Luleälven
1669 SE233302-479286 SE233302-479286 Piteälven
1670 SE233304-512269 SE233304-512269 Luleälven
1671 SE233345-533542 SE233345-533542 Råneälven
1672 SE233388-478985 SE233388-478985 Piteälven
1673 SE233486-483654 SE233486-483654 Piteälven
1674 SE233702-498471 SE233702-498471 Luleälven
1675 SE233852-482253 SE233852-482253 Piteälven
1676 SE233989-508114 SE233989-508114 Luleälven
1677 SE234086-510987 SE234086-510987 Luleälven
1678 SE234142-507062 SE234142-507062 Luleälven
1679 SE234387-487293 SE234387-487293 Luleälven
1680 SE234416-485726 SE234416-485726 Luleälven
1681 SE234479-520232 SE234479-520232 Luleälven
1682 SE234575-490088 SE234575-490088 Luleälven
1683 SE234579-498522 SE234579-498522 Luleälven
1684 SE234599-520608 SE234599-520608 Luleälven
1685 SE234754-478347 SE234754-478347 Luleälven
1686 SE234808-509085 SE234808-509085 Luleälven
1687 SE234892-477223 SE234892-477223 Luleälven
1688 SE234907-479233 SE234907-479233 Luleälven
1689 SE234961-475531 SE234961-475531 Luleälven
1690 SE234984-525212 SE234984-525212 Luleälven
1691 SE235044-475735 SE235044-475735 Kustområde
1692 SE235046-509615 SE235046-509615 Luleälven
1693 SE235340-516498 SE235340-516498 Luleälven
1694 SE235372-495074 SE235372-495074 Luleälven
1695 SE235375-539342 SE235375-539342 Kalixälven
1696 SE235571-543731 SE235571-543731 Kalixälven
1697 SE235577-483754 SE235577-483754 Luleälven
1698 SE235683-511964 SE235683-511964 Kalixälven
1699 SE235727-538013 SE235727-538013 Kalixälven
1700 SE235822-529623 SE235822-529623 Kalixälven
1701 SE235827-551019 SE235827-551019 Kalixälven
1702 SE235830-520743 SE235830-520743 Kalixälven
1703 SE235956-490226 SE235956-490226 Luleälven
1704 SE235974-541766 SE235974-541766 Torneälven
1705 SE236034-489095 SE236034-489095 Luleälven
1706 SE236035-538359 SE236035-538359 Torneälven
1707 SE236111-492320 SE236111-492320 Luleälven
1708 SE236199-519013 SE236199-519013 Kalixälven
1709 SE236219-507474 SE236219-507474 Kalixälven
1710 SE236237-538560 SE236237-538560 Torneälven
1711 SE236297-495583 SE236297-495583 Luleälven
1712 SE236312-530807 SE236312-530807 Kalixälven
1713 SE236317-486612 SE236317-486612 Luleälven
1714 SE236381-483569 SE236381-483569 Luleälven
1715 SE236439-559460 SE236439-559460 Torneälven
1716 SE236494-485685 SE236494-485685 Luleälven
1717 SE236563-486769 SE236563-486769 Luleälven
1718 SE236569-484235 SE236569-484235 Luleälven
1719 SE236613-490584 SE236613-490584 Luleälven
1720 SE236643-485776 SE236643-485776 Luleälven
1721 SE236697-495714 SE236697-495714 Luleälven
1722 SE236698-484994 SE236698-484994 Luleälven
1723 SE236842-558618 SE236842-558618 Torneälven
1724 SE236934-505951 SE236934-505951 Kalixälven
1725 SE236970-496233 SE236970-496233 Luleälven
1726 SE236988-518156 SE236988-518156 Torneälven
1727 SE237135-500497 SE237135-500497 Torneälven
1728 SE237165-500933 SE237165-500933 Torneälven
1729 SE237175-514969 SE237175-514969 Torneälven
1730 SE237185-501043 SE237185-501043 Torneälven
1731 SE237259-547722 SE237259-547722 Torneälven
1732 SE237260-532299 SE237260-532299 Torneälven
1733 SE237274-555937 SE237274-555937 Torneälven
1734 SE237329-528813 SE237329-528813 Torneälven
1735 SE237533-528562 SE237533-528562 Torneälven
1736 SE237687-502996 SE237687-502996 Torneälven
1737 SE237733-509245 SE237733-509245 Torneälven
1738 SE237744-524336 SE237744-524336 Torneälven
1739 SE237832-509417 SE237832-509417 Torneälven
1740 SE237900-515657 SE237900-515657 Torneälven
1741 SE237929-528848 SE237929-528848 Torneälven
1742 SE237940-551280 SE237940-551280 Torneälven
1743 SE238027-517691 SE238027-517691 Torneälven
1744 SE238061-515892 SE238061-515892 Torneälven
1745 SE238109-556398 SE238109-556398 Torneälven
1746 SE238226-514077 SE238226-514077 Torneälven
1747 SE238252-511892 SE238252-511892 WA45334672 Torneälven
1748 SE238266-539090 SE238266-539090 Torneälven
1749 SE238267-528681 SE238267-528681 Torneälven
1750 SE238290-515164 SE238290-515164 Torneälven
1751 SE238304-529689 SE238304-529689 Torneälven
1752 SE238337-516627 SE238337-516627 Torneälven
1753 SE238352-535608 SE238352-535608 Torneälven
1754 SE238376-506255 SE238376-506255 Torneälven
1755 SE238446-529036 SE238446-529036 Torneälven
1756 SE238484-507188 SE238484-507188 Torneälven
1757 SE238510-505097 SE238510-505097 Torneälven
1758 SE238661-503043 SE238661-503043 Torneälven
1759 SE238663-532534 SE238663-532534 Torneälven
1760 SE238668-529567 SE238668-529567 Torneälven
1761 SE238705-503307 SE238705-503307 Torneälven
1762 SE238912-528515 SE238912-528515 Torneälven
1763 SE238947-538384 SE238947-538384 Torneälven
1764 SE239039-542843 SE239039-542843 Torneälven
1765 SE239567-531115 SE239567-531115 Torneälven
1766 SE239619-529093 SE239619-529093 Torneälven
1767 SE239634-536604 SE239634-536604 Torneälven
1768 SE239666-535530 SE239666-535530 Torneälven
1769 SE239950-533228 SE239950-533228 Torneälven
1770 SE240066-533416 SE240066-533416 Torneälven
1771 SE240119-538654 SE240119-538654 Torneälven
1772 Serarpasjön SE199326-462669 Serarpasjön Emån
1773 Servejaure SE229743-469310 Servejaure Umeälven
1774 Seudnur SE229187-515355 Seudnur Byskeälven
1775 Sidensjön SE222694-532889 Sidensjön Umeälven
1776 Siggamålagölen SE196474-457265 Vierydsån
1777 Siggeforasjön SE208864-494735 Siggeforasjön Norrström
1778 Siljan SE211475-457174 Siljan Dalälven
1779 Silken SE208867-451758 Silken Norrström
1780 Silmo SE212922-477060 Testeboån
1781 Silvertjärnarna SE222089-423039 Indalsälven
1782 Silvtjärnen SE209140-471649 Norrström
1783 Simsjön SE203199-433756 Pösan Göta älv
1784 Siris Tjärne SE208513-438824 Göta älv
1785 Sirsjön SE207528-448856 Sirsjön Göta älv
1786 Sisjön SE204635-442269 Göta älv
1787 Sitasjaure SE236460-495115 Sitasjaure Luleälven
1788 Sjul-Enarstjärnen SE227747-500673 Umeälven
1789 Själandssjön SE219219-511703 Kustområde
1790 Sjättvattnet SE223153-458069 Sjättvattnet Indalsälven
1791 Sjöatorpasjön SE198130-445129 Sjöatorpasjön Mörrumsån
1792 Sjönsjö SE206176-417607 Sjönsjö Göta älv
1793 Sjötorpasjön SE203181-434984 Göta älv
1794 Sjövikssjön SE201402-438284 Motala ström
1795 Skagern SE205410-440435 Skagern Göta älv
1796 Skalkorgarna SE640205-125923 Rivö fjord nord Havet
1797 Skallbergstjärnarna SE210099-427369 Göta älv
1798 Skallerödsjön SE204715-392129 Skallerödsjön Enningdalsälven
1799 Skalmsjösjön SE221234-501693 Skalmsjösjön Moälven
1800 Skalvattnet SE227961-453984 Skalvattnet Vapstälven
1801 Skannhån SE211029-433071 Göta älv
1802 Skarpabborrtjärnen SE218270-475107 Ljungan
1803 Skarpen SE207598-446426 Skarpen Göta älv
1804 Skarven SE660542-161322 Mälaren-Skarven Norrström
1805 Skaterudstjärnet SE205447-408595 Göta älv
1806 Skattjärnen SE207779-447726 Göta älv
1807 Skavvålen SE207916-404981 Göta älv
1808 Skedvisjön SE207347-468698 Skedvisjön Norrström
1809 Skeingesjön SE196242-434035 Skeingesjön Helge å
1810 Skelingen SE220812-483468 Skelingen Ångermanälven
1811 Skellefte älv Slagnäs SE728796-160764 Bergnäsälven Skellefteälven
1812 Skepptjärn SE207661-404796 Göta älv
1813 Skidträsket SE226677-534183 Skellefteälven
1814 Skierfajaure SE231537-500610 Skierfajaure Piteälven
1815 Skinnaren SE207878-468139 Norrström
1816 Skiren SE206660-481405 Norrström
1817 Skirsjön SE203590-486279 Kustområde
1818 Skivarpsån Skivarp SE614886-136002 Skivarpsån Kustområde
1819 Skoggylet SE196479-444058 Skräbeån
1820 Skogstjärnen SE223027-449236 Indalsälven
1821 Skogstjärnen SE230717-569567 Kalixälven
1822 Skomakarsjön SE208598-448982 Sikforsån från Mångsagen till Sävsjön Göta älv
1823 Skorrlobbtjärnen SE226207-508544 Umeälven
1824 Skorvtjärnen SE221569-512583 Gideälven
1825 Skrapatjärn SE231222-488712 Skellefteälven
1826 Skrapsjön SE196047-445525 Skräbeån
1827 Skutskärsverken SE672830-158760 Skutskärsfjärden sek namn Havet
1828 Skyttjärnen SE207270-439063 Göta älv
1829 Skålaspen SE213229-466908 Dalälven
1830 Skåretjärnen SE204037-402127 Örekilsälven
1831 Skårsjön SE202671-426744 Göta älv
1832 Skälsjön SE210413-508246 Skälsjön Forsmarksån
1833 Skälvattnet SE229031-454894 Skälvattnet Umeälven
1834 Skäppebosjön SE197822-440118 Helge å
1835 Skäravattnet SE196191-464600 Skäravattnet Nättrabyån
1836 Skärmosjön SE198960-446558 Mörrumsån
1837 Skärsjön SE199383-452916 Skärsjön Emån
1838 Skärsjön SE202791-475242 Motala ström
1839 Skärsjön SE196035-454226 Skärsjön Kustområde
1840 Skärsjön SE195846-452106 Skärsjön Mieån
1841 Skärsjön SE197721-436149 Helge å
1842 Skärsjön SE208250-469693 Norrström
1843 Skärån, Skäralid SE621495-134055 Skärån Rönne å
1844 Skärån, Tostarp SE621576-133939 Skärån Rönne å
1845 Sköljasjön SE198462-426487 Nissan
1846 Sköltjärnen SE209410-474736 Dalälven
1847 Slappejaure SE235646-481484 Slappejaure Luleälven
1848 Sliktejaure SE229713-483764 Umeälven
1849 Slåttertjärnen SE209079-470177 Norrström
1850 SLÄGGÖ SE646775-124345 Gullmarn centralbassäng Havet
1851 Släperudstjärnet SE206747-413293 Stenbyälven Göta älv
1852 Slätbaken, S Farmors holme SE648087-154429 Inre Slätbaken Havet
1853 Slättfjällstjärn SE205305-399580 Örekilsälven
1854 Smalsjön SE208478-516963 Broströmmen
1855 Smaltjärnen SE209311-451981 Smaltjärnen Norrström
1856 Smaltjärnet SE211742-414558 Glomma
1857 Smaltjärnet SE211600-414520 Glomma
1858 Smedjeån V. Mellby SE626827-132577 Smedjeån (Mynningen-Edenbergaån) Lagan
1859 Smedsdammen SE203312-444467 Motala ström
1860 Smedsjön SE209208-474698 Norrström
1861 Smedstorpsdammen SE193442-437442 Kustområde
1862 Småsjöarna (Norra) SE204032-398309 Örekilsälven
1863 Småtjärnarna SE208296-445487 Göta älv
1864 Småvattnen SE202389-402152 Göta älv
1865 Snaggenässjön SE206143-402689 Snaggenässjön Göta älv
1866 Snesaren SE200962-472381 Motala ström
1867 Snödskalltjärnen SE222734-424889 Indalsälven
1868 Sollenkrokafjärden SE658772-166265 Sollenkrokafjärden Havet
1869 Sommen SE202444-456860 Sommen-Västra Motala ström
1870 Soutajärvet SE238320-560722 Torneälven
1871 Spaden SE207506-468026 Norrström
1872 Spikbergstjärnarna SE231126-539901 Luleälven
1873 Spjutasjön SE197802-419331 Fylleån
1874 Sporrsjön SE221979-471025 Sporrsjön Ångermanälven
1875 Spragden SE207801-425300 Göta älv
1876 Spänningträsket SE226072-503373 Umeälven
1877 Stackebosjön SE200071-425865 Ätran
1878 Stakasjön SE203471-431574 Göta älv
1879 Stalojauratje SE230304-473832 Stalojauratje Umeälven
1880 Stampasjön SE197790-463671 Lyckebyån
1881 Starrgölen SE202258-475173 Storån
1882 Stavarsjön SE220781-509377 Stavarsjön Nätraån
1883 Stavershultasjön SE196201-419554 Stensån
1884 Stavsjön SE197219-428390 Lagan
1885 Stavvattnet SE224773-551252 Stavvattnet Mångbyån
1886 Stenasjö SE199157-468214 Emån
1887 Stenhusvattnet SE202969-403392 Bäveån
1888 Stensjön SE199249-451522 Stensjön Mörrumsån
1889 Stensjön SE200075-454822 Emån
1890 Stensjön SE200912-400488 Stensjön Göta älv
1891 Stensjön SE196526-451064 Stensjön Mieån
1892 Stensjön SE196130-461733 Stensjön Kustområde
1893 Stensjön SE225047-453026 Stensjön / Gierkerejaevrie Ångermanälven
1894 Stensjön SE226300-464679 Ångermanälven
1895 Stensjön SE214629-471219 Ljusnan
1896 Stensjön SE205333-480705 Nyköpingsån
1897 Stensjön SE208246-420659 Svartånaälven Göta älv
1898 Stensjön SE208557-442862 Stensjön Göta älv
1899 Stensån, Malen SE625989-131913 Stensån
1900 Stentjärnarna SE213474-470230 Ljusnan
1901 Stenträsket SE228210-478510 Stenträsket Umeälven
1902 Sticktjärnet SE208453-402733 Göta älv
1903 Stinasgölen SE201224-448417 Motala ström
1904 Stipokjaure SE235832-484684 Stipokjaure Luleälven
1905 Stjälkholmasjön SE203550-430151 Göta älv
1906 Stjärntjärnen SE222911-487833 Ångermanälven
1907 Stockasjön SE201109-412636 Stockasjön Rolfsån
1908 Stockholm Centralbron SE658065-162841 Norrström Norrström
1909 Stora Abborrtjärnen SE208515-415374 Gårdsåsälven Göta älv
1910 Stora Agnsjön SE209923-506171 Forsmarksån
1911 Stora Agnsjön SE199878-407785 Stora Agnsjön Viskan
1912 Stora Almsjön SE211957-427240 Stora Almsjön Dalälven
1913 Stora Alsjön SE205817-499850 Stora Alsjön Kustområde
1914 Stora Avlången SE208341-473760 Norrström
1915 Stora Bastan SE195892-462082 Kustområde
1916 Stora Björkegöl SE197857-446564 Mörrumsån
1917 Stora Blytjärnen SE205153-403637 Örekilsälven
1918 Stora Bredsjön SE208349-452119 Gränsjöälven/Grönsjöälven mellan Gränsjön och Stora Grängen Norrström
1919 Stora Böckeln SE207689-435888 Stora Böckeln Göta älv
1920 Stora Delsjön SE201041-400494 Stora Delsjön Göta älv
1921 Stora Eksjö SE199553-407135 Stora Eksjö Viskan
1922 Stora Finnsjön SE197579-455818 Ronnebyån
1923 Stora Frillen SE198019-422546 Stora Frillen Fylleån
1924 Stora Fåglagölen SE198945-464547 Alsterån
1925 Stora Färgen SE198461-423837 Stora Färgen Nissan
1926 Stora Gang SE201923-475408 Botorpsströmmen
1927 Stora Gla SE207242-412815 Stora Gla Göta älv
1928 Stora Glumbergstjärn SE207658-399470 Göta älv
1929 Stora Gransjön SE204554-457698 Motala ström
1930 Stora Grågås Vattnet SE203553-398318 Kustområde
1931 Stora Gäddgölen SE204358-478557 Kustområde
1932 Stora Göl SE196711-457278 Ronnebyån
1933 Stora Hasjön SE197909-420734 Fylleån
1934 Stora Havsjön SE202345-439172 Göta älv
1935 Stora Hissjön SE199868-417955 Stora Hissjön Viskan
1936 Stora Hjortsjön SE198096-424487 Stora Hjortsjön Fylleån
1937 Stora Holmevatten SE202286-400940 Stora Holmevatten Kustområde
1938 Stora Horredssjön SE199864-407157 Stora Horredssjön Viskan
1939 Stora Hällungen SE202605-399536 Stora Hällungen Kustområde
1940 Stora Häradssjön SE204868-466346 Motala ström
1941 Stora Härsjön SE201074-405813 Stora Härsjön Göta älv
1942 Stora Högsjön SE208382-450291 Stora Högsjön och Lilla Högsjön Göta älv
1943 Stora Igeltjärnen SE210461-439251 Dalälven
1944 Stora Järasjön SE199823-421152 Ätran
1945 Stora Järnkarltjärnen SE210384-440724 Dalälven
1946 Stora Kalven SE206126-491507 Trosaån
1947 Stora Kangaslamm SE214020-456913 Dalälven
1948 Stora Kroktjärn SE206934-449761 Stora Kroktjärnen Göta älv
1949 Stora Kullgölen SE202379-467272 Motala ström
1950 Stora Kulltjärn SE200536-402739 Kungsbackaån
1951 Stora Kvarnsjön SE202428-408956 Göta älv
1952 Stora Kvistdroppen SE200610-421664 Ätran
1953 Stora Laxsjön SE208692-466092 Norrström
1954 Stora Le/Foxen SE206736-401232 Foxen Göta älv
1955 Stora Lejen SE209664-446391 Stora Lejen Göta älv
1956 Stora Ljungsjön SE203569-431583 Göta älv
1957 Stora Lummersjön SE202361-439556 Stora Lummersjön Motala ström
1958 Stora Lundsjön SE201115-474997 Botorpsströmmen
1959 Stora Långetjärn SE201248-405794 Göta älv
1960 Stora Lönnvattnet SE210834-473348 Stora Lönnvattnet Dalälven
1961 Stora Mosse SE200102-398428 Kustområde
1962 Stora Myggharstjärnen SE209054-474303 Norrström
1963 Stora Mäjärvträsket SE232729-561014 Kalixälven
1964 Stora Märkesgölen SE200145-433957 Nissan
1965 Stora Neten SE199194-409308 Stora Neten Himleån
1966 Stora Nosta SE196397-430456 Stora Nosta Helge å
1967 Stora Nycklatjärn SE200506-403665 Rolfsån
1968 Stora Nylingen SE204949-476300 Nyköpingsån
1969 Stora Nätaren SE201301-447205 Stora Nätaren Motala ström
1970 Stora Rosjön SE207850-467134 Norrström
1971 Stora Sirsjön SE208254-450860 Allmosälven Norrström
1972 Stora Skolgölen SE201560-466324 Motala ström
1973 Stora Skärgöl SE199096-459598 Mörrumsån
1974 Stora Skärsjön SE214795-492038 Delångersån
1975 Stora Slissjön SE200997-481343 Botorpsströmmen
1976 Stora Slätten SE198375-429354 Stora Slätten Lagan
1977 Stora Stentjärnen SE201458-401345 Göta älv
1978 Stora Stocksjön SE202170-457736 Motala ström
1979 Stora Sundsjön SE196103-454018 Kustområde
1980 Stora Tomsjön SE208729-447274 Stora Tomsjön Göta älv
1981 Stora Tresticklan SE205735-398582 Stora Tresticklan Göta älv
1982 Stora Ulvattnet SE207859-402833 Flatälven Göta älv
1983 Stora Ulvsjön SE207314-406802 Göta älv
1984 Stora Uvängssjön SE205178-469684 Nyköpingsån
1985 Stora Vrången SE201969-478824 Stora Vrången Kustområde
1986 Stora Vänstern SE204086-459410 Stora Vänstern Motala ström
1987 Stora Yngtjärnen SE210069-441226 Stora Yngtjärnen Göta älv
1988 Stora Änggölen SE202129-475769 Kustområde
1989 Stora Öretjärn SE200882-410787 Rolfsån
1990 Stor-Acksjön SE214426-462810 Ljusnan
1991 Stor-Antnästräsket SE228883-559557 Stor-Antnästräsket Kustområde
1992 Storavan SE229323-460295 Umeälven
1993 Stor-Baksjön SE224884-488021 Ångermanälven
1994 Stor-Blåsjön SE225390-446966 Stor-Blåsjön Ångermanälven
1995 Stor-Bocktjärnen SE224763-543370 Bureälven
1996 Stor-Byxan SE221892-419661 Indalsälven
1997 Stor-Drocksjön SE215456-455959 Ljusnan
1998 Store Gårvattnet SE202145-399392 Kustområde
1999 Storegöl SE197036-459344 Ronnebyån
2000 Storegöl SE196559-454345 Bräkneån
2001 Stor-Emsen SE207446-421852 Stor-Emsen Göta älv
2002 Stor-En SE208688-429244 Stor-En Göta älv
2003 Storesjö SE196798-420781 Lagan
2004 Storesjö SE197884-437477 Helge å
2005 Storesjön SE200265-450426 Storesjön Emån
2006 Store-Väktor SE202818-401521 Store-Väktor Göta älv
2007 Stor-Finnsjön SE221513-475948 Stor-Finnsjön Ångermanälven
2008 Stor-Fulvurn SE223340-455585 Stor-Fulvurn / Stoere Fulhvere Indalsälven
2009 Stor-Gubbträsket SE227081-497234 Stor-Gubbträsket Umeälven
2010 Storgåsen SE213405-463112 Dalälven
2011 Storgöl SE202278-477615 Storån
2012 Stor-Hammarträsket SE231214-550281 Råneälven
2013 Stor-Havssjön SE227640-482979 Stor-Havssjön Umeälven
2014 Storhjälmaren SE656600-149600 Hjälmaren-Storhjälmaren Norrström
2015 Storholmtjärnen SE224532-513047 Öreälven
2016 Stor-Höktjärnen SE223919-491246 Ångermanälven
2017 Stor-Hössjön SE222468-471945 Stor-Hössjön Ångermanälven
2018 Storjuktan SE227567-493337 Storjuktan Umeälven
2019 Stor-Klövtjärnen SE229861-557701 Altersundet
2020 Stor-Kälsjön SE218274-468440 Ljungan
2021 Stormyrbäcken SE690530-152405 Skansån Harmångersån
2022 Stormyrtjärnen SE223031-425962 Indalsälven
2023 Stormyrtjärnen SE219119-453623 Indalsälven
2024 Stor-Ockeltjärnen SE226883-526226 Skellefteälven
2025 Storpussen SE211563-499049 Kustområde
2026 Stor-Ramsjön SE217679-472453 Ljungan
2027 Storrusan SE223170-458948 Indalsälven
2028 Stor-Rörtjärnen SE220956-422779 Indalsälven
2029 Stor-Rössjön SE223010-445653 Stor-Rössjön Indalsälven
2030 Stor-Sandsjön SE224311-529721 Stor-Sandsjön Umeälven
2031 Storselet SE231792-475041 Storselet Skellefteälven
2032 Storsjön SE214666-470773 Storsjön Ljusnan
2033 Storsjön SE211075-489921 Storsjön Gavleån
2034 Storsjön SE208501-468509 Storsjön Norrström
2035 Storsjön SE209451-437216 Storsjön Göta älv
2036 Storsjön SE206250-451205 Storsjön-Lekeberg Norrström
2037 Storsjön SE203069-479832 Söderköpingsån
2038 Storsjön SE200872-478862 Storsjön Botorpsströmmen
2039 Storsjön SE200749-415104 Storsjön Viskan
2040 Storsjön SE198702-425485 Storsjön Nissan
2041 Storskaltjärnen SE223262-454317 Indalsälven
2042 Storslyckan SE220327-434114 Indalsälven
2043 Storsund SE200541-527008 Storsund Kustområde
2044 Stor-Sutsjaure SE226957-473147 Stor-Sutsjaure Ångermanälven
2045 Stor-Tjulträsket SE229784-474755 Stor-Tjulträsket Umeälven
2046 Stortjärn SE231119-491764 Skellefteälven
2047 Stortjärnen SE229510-535643 Stortjärnen Piteälven
2048 Stortjärnen SE226467-504830 Umeälven
2049 Stortjärnen SE224560-456995 Stortjärnen Ångermanälven
2050 Stortjärnen SE215791-433395 Ljusnan
2051 Storträsket SE229920-571825 Storträsket Kustområde
2052 Storträsket SE207188-514297 Storträsket Åkersström
2053 Storuman SE226767-490125 Storuman Umeälven
2054 Stor-Örevattnet SE223461-459560 Stor-Örevattnet Ångermanälven
2055 Storöringtjärnen SE223434-448913 Indalsälven
2056 Strolången SE203226-482831 Strolången Söderköpingsån
2057 Strussjön SE204128-467511 Motala ström
2058 Stråfulan SE684875-133226 Dalälven
2059 Strågsjön SE195900-470004 Lyckebyån
2060 Strålsjön SE206432-513882 Strålsjön Kustområde
2061 Strången SE205112-477995 Nyköpingsån
2062 Strången SE218097-459959 Strången Ljungan
2063 Stråsundsgölen SE199097-448972 Lagan
2064 Sträp SE202665-467301 Motala ström
2065 Strömarån, Åkerby SE670210-160775 Strömarån Kustområde
2066 Strömsvattnet SE205498-387378 Strömsvattnet Strömsån
2067 Stuor Tuvva SE235207-511681 Stuor Tuvva Luleälven
2068 Stuor-Räitajaure SE236996-504563 Kalixälven
2069 Styggfisklösnan SE221278-443974 Indalsälven
2070 Styplesjö SE197514-436312 Helge å
2071 Städdjejaure SE229138-532795 Städdjejaure Piteälven
2072 Ställbergstjärn SE208696-452646 Norrström
2073 Stärkelandshöljen SE204870-395533 Enningdalsälven
2074 Stöpsjöflyet SE208219-439464 Göta älv
2075 Sultenabborrtjärn SE227381-552373 Jävreån
2076 Sultentjärnen SE226583-497401 Umeälven
2077 Summeln SE206243-416825 Summeln Göta älv
2078 Sundsgöl SE202609-477565 Storån
2079 Sundstjärnarna SE216484-473800 Delångersån
2080 Sunnansjön SE227017-473678 Sunnansjön Ångermanälven
2081 Suolajärvi SE236696-557409 Suolajärvi Torneälven
2082 Suollujaure SE231840-533193 Luleälven
2083 Surströmmasjön SE200848-428468 Surströmmasjön Ätran
2084 Svalegyl SE196649-450392 Mörrumsån
2085 Svalsjön SE202423-401109 Göta älv
2086 Svalsjön SE205025-409565 Göta älv
2087 Svanasjön SE202277-439468 Motala ström
2088 Svanatjärnen SE225229-529014 Sävarån
2089 Svanavattnet SE223332-460590 Ångermanälven
2090 Svaneholmssjön SE193260-424914 Kustområde
2091 Svansjön SE196151-445164 Skräbeån
2092 Svantjärn SE206512-419168 Göta älv
2093 Svantjärnen SE223742-464478 Ångermanälven
2094 Svarta Gyl SE196644-450743 Mieån
2095 Svarta Sjö SE196277-424628 Svarta Sjö Stensån
2096 Svartabborrtjärnen SE226019-507279 Umeälven
2097 Svartberget SE713297-169256 Långbäcken Umeälven
2098 Svarte Pelle SE207371-446319 Göta älv
2099 Svartegöl SE199376-466902 Emån
2100 Svarten SE199088-410350 Svarten Ätran
2101 Svartevatten SE202102-400293 Kustområde
2102 Svartgöl SE201506-475279 Botorpsströmmen
2103 Svartgölen SE204707-474632 Nyköpingsån
2104 Svartjämnaren SE213883-460276 Dalälven
2105 Svartsjön SE204745-444570 Motala ström
2106 Svartsjön SE205989-511185 Långsjön (Paradiset) Tyresån
2107 Svartsjön SE204643-450313 Motala ström
2108 Svartsjön SE204280-487265 Kustområde
2109 Svartsjötjärnen SE222295-508149 Gideälven
2110 Svarttjärn SE204492-465840 Motala ström
2111 Svarttjärnen SE220357-438240 Indalsälven
2112 Svarttjärnen SE225059-550454 Svarttjärnen Bureälven
2113 Svarttjärnen SE224757-461385 Ångermanälven
2114 Svarttjärnen SE208195-441044 Svarttjärnsälven nedre Göta älv
2115 Svarttjärnen SE208452-437411 Göta älv
2116 Svarttjärnet SE207843-410705 Göta älv
2117 Svartviktjärnen SE225099-444576 Ångermanälven
2118 Svedån Sved SE643455-140114 Svedån Motala ström
2119 Svenska Sjön SE198357-436340 Lagan
2120 Svenstjärnen SE210029-416194 Göta älv
2121 Svenstorpssjön SE195441-425476 Rönne å
2122 Sverkestaån Kåfalla SE660816-147809 Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken Norrström
2123 Svinasjön SE199305-447227 Svinasjön Lagan
2124 Svinnegarnsviken SE660743-157006 Mälaren-Arnöfjärden Norrström
2125 Svinsjögölen SE200177-435408 Svinsjön Lagan
2126 Svinstadsjön SE203224-471480 Svinstadsjön Motala ström
2127 Svulten SE207537-516266 Kustområde
2128 Syrkhultasjön SE195210-425947 Rönne å
2129 Såganässjön SE197120-440312 Helge å
2130 Sågdammen SE195942-453698 Kustområde
2131 Sågdammen SE202196-459777 Motala ström
2132 Sågdammen SE204820-441389 Göta älv
2133 Sågebäcken SE641822-131310 Göta älv
2134 Säbysjön SE207953-506507 Norrström
2135 Säljen SE199254-461991 Säljen Emån
2136 Sällbrotjärnen SE222055-458581 Indalsälven
2137 Sälsjön SE215298-446643 Sälsjön Ljusnan
2138 Sälsjön SE201477-414420 Göta älv
2139 Sänksjön SE202191-440111 Motala ström
2140 Sänksjön SE224267-500359 Gideälven
2141 Sännen SE196068-462314 Sännen Kustområde
2142 Särnsjön SE214815-428339 Dalälven
2143 Sätoftasjön SE619810-135900 Östra Ringsjön Rönne å
2144 Sättertjärn SE208156-420339 Göta älv
2145 Sävasjön SE210918-496864 Sävasjön Kustområde
2146 Sävjaån Ingvasta SE665649-161397 Lejstaån Norrström
2147 Sävsjö SE199709-414759 Ätran
2148 Sävsjön SE198491-463442 Sävsjön Alsterån
2149 Sävsjön SE201339-464958 Motala ström
2150 Sävsjön SE204554-475455 Motala ström
2151 Sävsjön SE205938-478397 Nyköpingsån
2152 Sävtjärnen SE208540-472318 Norrström
2153 Södergöl SE200944-447440 Motala ström
2154 Södra Abborrtjärn SE208004-406793 Göta älv
2155 Södra Bäckasjön SE196287-446360 Skräbeån
2156 Södra Gäddtjärn SE206498-451152 Göta älv
2157 Södra Gäddtjärnen SE222727-447701 Indalsälven
2158 Södra Göl SE198546-469342 Alsterån
2159 Södra Hakelandstjärnen SE209563-438008 Göta älv
2160 Södra Holmtjärn SE207243-408275 Göta älv
2161 Södra Kallträsket SE230735-578592 Sangisälven
2162 Södra Siksjön SE208830-445971 Igelälven Göta älv
2163 Södra Sillsjön SE195941-467150 Kustområde
2164 Södra Tjålmträsket SE228151-496663 Umeälven
2165 Södra Tjärnen SE213044-429379 Dalälven
2166 Södra Tygagylet SE196420-444749 Skräbeån
2167 Södra Vålsjön SE210760-437835 Dalälven
2168 Södra Välasjö SE198848-412765 Södra Välasjö Ätran
2169 Södra Åsjön SE196521-462760 Nättrabyån
2170 Söingen SE199264-424977 Österån Nissan
2171 Söljen SE201698-454169 Rallån Motala ström
2172 Sönner-Sandtjärn SE220675-412335 Kustområde
2173 Sör-Gårdsjön SE210071-483327 Dalälven
2174 Sör-Lilltjärnen SE220838-475031 Ångermanälven
2175 Sör-Lämåstjärnen SE221846-473188 Ångermanälven
2176 Sör-Motjärnen SE222524-508136 Gideälven
2177 Sörmyrtjärnen SE223579-513788 Öreälven
2178 Sörsjön SE207770-475637 Sörsjön Norrström
2179 Sörsjön SE205425-502792 Sörsjön Kustområde
2180 Sörsjön SE202000-400218 Kustområde
2181 Sörsjön SE204619-457764 Sörsjön Motala ström
2182 Sörsjön SE200178-449057 Toftaån Lagan
2183 Sörsjön SE200131-446752 Sörsjön Lagan
2184 Sör-Tjalmejaure SE231945-527529 Sör-Tjalmejaure Luleälven
2185 Sörträsket SE225278-504387 Umeälven
2186 Sörviksjön SE221347-471697 Sörviksjön Ångermanälven
2187 Sör-Ämten SE206314-450228 Sör-Ämten Göta älv
2188 Sötasasjön SE201820-450244 Sötåsasjön Motala ström
2189 Sövdeborgssjön SE193528-429203 Sövdeborgssjön Kävlingeån
2190 Taatsajärvi SE240403-534892 Torneälven
2191 Takajärvi SE235614-562785 Takajärvi Torneälven
2192 Tallbergstjärnen SE225695-517063 Umeälven
2193 Tangsjöarna SE214446-419887 Tangsjöarna Dalälven
2194 Taraldstjärnet SE205316-395705 Enningdalsälven
2195 Tavelsjön SE223065-537191 Tavelsjön Tavleån
2196 Tegnabysjön SE197748-453877 Tegnabysjön Mörrumsån
2197 Temminkijärvi SE236953-555183 Temminkijärvi Torneälven
2198 Testen SE208760-511267 Testen Olandsån
2199 Teusajaure SE235732-504403 Teusajaure Luleälven
2200 Tickseltärnan SE211438-490982 Gavleån
2201 Tidan SE650941-138523 Tidan - Mariestad till Knutstorp Göta älv
2202 Tingstädeträsk SE201095-523535 Tingstädeträsk Kustområde
2203 Tinnsjön SE199330-469514 Emån
2204 Tisjön SE209526-487120 Tisjön Dalälven
2205 Tjaktjaure SE232009-477283 Tjaktjaure Skellefteälven
2206 Tjaktjejaure SE228460-514928 Tjaktjejaure Byskeälven
2207 Tjeknalis SE232321-524364 Tjeknalis Luleälven
2208 Tjockbentjärnen SE228538-520222 Byskeälven
2209 Tjurevattnen Södra SE205278-395432 Tjurevattnen Södra Enningdalsälven
2210 Tjurgölen SE202302-462170 Motala ström
2211 Tjurken SE196442-457319 Tjurken Vierydsån
2212 Tjålmak SE231343-532151 Luleälven
2213 Tjålmaure SE232395-537250 Luleälven
2214 Tjålmejaure SE230966-530082 Piteälven
2215 Tjålmejaure SE240209-529969 Tjålmejaure Torneälven
2216 Tjårojauratj SE232573-517013 Luleälven
2217 Tjädertjärnen SE209526-448486 Tjädertjärnen Norrström
2218 Tjänserödtjärn SE205883-389787 Kustområde
2219 Tjärnet SE205692-387931 Kustområde
2220 Togöl SE199285-465269 Emån
2221 Togöl SE200297-472497 Virån
2222 Tollareträsk SE206569-514605 Kustområde
2223 Tolocksjön SE214402-487971 Tolocksjön Kustområde
2224 Tolångaån Tolånga SE617027-137477 KÄVLINGEÅN:Vombsjön-Tranåsbäcken (Björkaån/Åsumsån/Tolångaån) Kävlingeån
2225 Tomeshultagölen SE197514-463344 Tomeshultagölen Lyckebyån
2226 Tomtsjön SE208351-524050 Kustområde
2227 Toragöl SE197614-461244 Ronnebyån
2228 Torasjärvi SE233130-556502 Torasjärvi Kalixälven
2229 Toregöl SE196625-462920 Nättrabyån
2230 Torhamns skärgård SE621700-150083 Torhamnsfjärden Havet
2231 Torne älv Mattila SE733351-187900 Torneälven Torneälven
2232 Torneträsk SE237784-525447 Torneälven
2233 Torngölen SE200442-470497 Motala ström
2234 Torpetjärnet SE207462-402434 Göta älv
2235 Torptjärn SE206430-453230 Norrström
2236 Torregöl SE197890-464302 Lyckebyån
2237 Torringen SE218178-472208 Torringen Ljungan
2238 Torrsjön SE205510-404118 Torrsjön Göta älv
2239 Torrön SE222204-428575 Torrön Indalsälven
2240 Torsjödammen SE193063-426311 Kustområde
2241 Torsjön SE197540-454050 Torsjön Mörrumsån
2242 Torsjön SE204279-480533 Kustområde
2243 Torskgölen SE202993-479905 Söderköpingsån
2244 Torsktjärnen SE210021-456386 Norrström
2245 Tortåstjärnen SE223165-427617 Indalsälven
2246 Tostarpasjön SE197261-418269 Tostarpasjön Genevadsån
2247 Tostesjön SE196257-434054 Helge å
2248 Tranesjön SE195461-424603 Rönne å
2249 Trangölen SE204313-475531 Motala ström
2250 Trehörn SE201641-475490 Botorpsströmmen
2251 Trehörnasjön SE196768-452467 Trehörnasjön Mörrumsån
2252 Trehörningen SE200873-431030 Trehörningen Ätran
2253 Trehörningen SE223176-537844 Trehörningen Tavleån
2254 Trehörningen SE207363-516307 Trehörningen Kustområde
2255 Treningstjärnarna SE224973-456279 Ångermanälven
2256 Trestickan SE204663-398874 Örekilsälven
2257 Triangeltjärnen SE220498-501194 Nätraån
2258 Triasjö SE199169-466629 Emån
2259 Trihörn SE202762-478667 Söderköpingsån
2260 Trihörningen SE208916-521290 Kustområde
2261 Trimsjön SE208267-509738 Norrström
2262 Trollbäcken, mynningen SE624715-133405 Trollabäcken (Trollbäcken) Rönne å
2263 Tromshultegöl SE201319-471370 Motala ström
2264 Trusksjön SE210173-502682 Kustområde
2265 Tråtgöl SE202346-473056 Storån
2266 TRÄNNÖFJÄRDEN SE647438-155410 Trännöfjärden Havet
2267 Trönningeån, Trönninge SE628120-132365 Trönningeån Fylleån
2268 Trönssjön SE205505-498038 Trosaån
2269 Trösälven SE659670-142700 Trösälven Göta älv
2270 Tsuoppojaure SE232253-497043 Piteälven
2271 Tullingesjön SE206278-508080 Tullingesjön Norrström
2272 Tunturijärvi SE235765-542654 Tunturijärvi Kalixälven
2273 Tuolpukkajärvi SE237083-551396 Tuolpukkajärvi Torneälven
2274 Tutegöl SE200978-464952 Motala ström
2275 Tvärsjön SE201202-407339 Göta älv
2276 Tvättgölen SE204409-456198 Motala ström
2277 Tydingen SE195835-435982 Tydingen Helge å
2278 Tyresån, mynning SE657067-164264 Tyresån Kustområde
2279 Tyresöflaten SE206281-515160 Tyresöflaten Tyresån
2280 Tysslingen SE206402-457425 Tysslingen Norrström
2281 Täftlången SE201673-469825 Motala ström
2282 Täljaren SE205191-483167 Täljaren Nyköpingsån
2283 Tällagölen SE199200-460201 Emån
2284 Tärnan SE207456-516460 Tärnan Kustområde
2285 Tärnsjön SE209524-490838 Tämnarån
2286 Töre älv Infl.Bölträsket SE733222-181059 Töreälven Töreälven
2287 Uddagöl SE196992-461407 Nättrabyån
2288 Uddevallagöl SE201128-476802 Botorpsströmmen
2289 Uddsjön SE205379-511713 Kustområde
2290 Uddtjärnen SE231079-540394 Luleälven
2291 Uddvattnet SE223232-456929 Uddvattnet Indalsälven
2292 UKV2 SE707068-172402 Fjärdgrundsområdet sek namn Havet
2293 UKV3 SE706673-172696 Fjärdgrundsområdet sek namn Havet
2294 UKV4 SE706362-172390 S n Kvarkens kustvatten Havet
2295 Ullen SE207874-415692 Ullen Göta älv
2296 Ullsjön SE221086-427159 Indalsälven
2297 Ulveredssjön SE197322-420891 Ulveredssjön Genevadsån
2298 Ulvhällsfjärden SE658368-157107 Mälaren-Tynnelsöfjärden Norrström
2299 Ulvsjöån, Mokojan SE690197-154176 Skansån Harmångersån
2300 Ume älv Stornorrfors SE708979-170865 Umeälven (Stornorrfors naturfåra) Ume