Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lommabukten (WA81342479)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lommabukten (WA81342479)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lommabukten (WA81342479)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lommabukten (WA81342479)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Lomma - 1262
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Öresund
Startår
1996
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6168969
SWEREF99 TM Östlig: 376353

RT 90 2,5 gon V - X: 6172538
RT 90 2,5 gon V - Y: 1325624

WGS84 Latitud: 55.65083333
WGS84 Longitud: 13.035

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Bottenfauna ÖVF 4:11 ÖVF 4:11
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment ÖVF 4:11 ÖVF 4:11
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter ÖVF 4:11 ÖVF 4:11
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Växtplankton ÖVF 4:11 ÖVF 4:11

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Syrgasförhållanden   13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Syrgasförhållanden Syrgas 13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Ljusförhållanden   13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Ljusförhållanden Siktdjup 13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen   13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Totalkväve 13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Totalfosfor 13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Ammonium 13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen TOC 13 till 20 gånger per år 1999 1996
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Kisel 13 till 20 gånger per år 1996 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Nitrat + nitrit 13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Fosfat 13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Partikulärt organiskt kol 13 till 20 gånger per år 1997 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Partikulärt organiskt kväve 13 till 20 gånger per år 1997 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Temperaturförhållande   13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Temperaturförhållande Temperatur 13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Salthaltsförhållanden   13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen 6 gånger per år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren 6 gånger per år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten 6 gånger per år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten 6 gånger per år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Antracen Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene 6 gånger per år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Fluoranten Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Naftalen Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tenn Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaftylen 6 gånger per år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaften 6 gånger per år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluoren 6 gånger per år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenantren 6 gånger per år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Pyren 6 gånger per år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Benso(a)antracen 6 gånger per år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Krysen 6 gånger per år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Dibenso(a,h)antracen 6 gånger per år 1998 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Växtplankton Växtplankton   13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 1999 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Öresunds vattenvårdsförbundNäringsämnen
Prioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBenso(a)pyrene
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNaftalen
Operativ övervakningSRK, Öresunds vattenvårdsförbundNäringsämnen