Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  V Hanöbuktens kustvatten (WA28621968)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  V Hanöbuktens kustvatten (WA28621968)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  V Hanöbuktens kustvatten (WA28621968)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  V Hanöbuktens kustvatten (WA28621968)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Simrishamn - 1291
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Hanöbukten
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6170131
SWEREF99 TM Östlig: 454163

RT 90 2,5 gon V - X: 6172795
RT 90 2,5 gon V - Y: 1403485

WGS84 Latitud: 55.67483333
WGS84 Longitud: 14.27116667

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota H2 Karakås H2 Karakås
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Makroalger H2 Karakås H2 Karakås

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Makroalger Makroalger och gömfröiga växter   1 gång per år 1993 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen   Var tredje år 1998 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 1998 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 1998 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Fluoranten Var tredje år 2003 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 1998 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tredje år 1998 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene Var tredje år 2003 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen   Var tredje år 2003 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Krom Var tredje år 2011 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Zink Var tredje år 1998 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tredje år 2003 -