Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  S m Öresunds kustvatten (WA98886056)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  S m Öresunds kustvatten (WA98886056)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  S m Öresunds kustvatten (WA98886056)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  S m Öresunds kustvatten (WA98886056)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Kävlinge - 1261
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Öresund
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6174911
SWEREF99 TM Östlig: 366827

RT 90 2,5 gon V - X: 6178594
RT 90 2,5 gon V - Y: 1316162

WGS84 Latitud: 55.70166667
WGS84 Longitud: 12.88083333

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment ÖVF 4:9 ÖVF 4:9
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Bottenfauna ÖVF 4:9 ÖVF 4:9

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 1997 2015

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Antracen Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Fluoranten Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Naftalen Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene 6 gånger per år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen 6 gånger per år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren 6 gånger per år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten 6 gånger per år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten 6 gånger per år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tenn Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaftylen 6 gånger per år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaften 6 gånger per år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluoren 6 gånger per år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenantren 6 gånger per år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Pyren 6 gånger per år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Benso(a)antracen 6 gånger per år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Krysen 6 gånger per år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Dibenso(a,h)antracen 6 gånger per år 1998 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Öresunds vattenvårdsförbundBottenfauna
Prioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBenso(a)pyrene
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNaftalen
Operativ övervakningSRK, Öresunds vattenvårdsförbundBottenfauna